Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

nurdanur.tavlan adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
NURDANUR TAVLAN SOYDAN

Bozdoğan Meslek Yüksekokulu
Yönetim Ve Organizasyon Bölümü
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr.

CV (PDF)


2023 Ulusal Kültür ve Ülkelerin COVID-19 ile Mücadele Faaliyetlerindeki Etkinliği Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Kent Akademisi

2022 Spinoza’nın Özgür İrade Görüşü Çerçevesinde Yapay Zekâda Özgür İradenin Free Guy (Gerçek Kahraman) Filmi Üzerinden Değerlendirilmesi
NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES

2022 Algılanan Kurumsal Destek, Lider-Üye Etkileşimi, Öz-Yeterlilik ve Kariyer Tatmini İlişkisi
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2022 OECD Ülkelerinde İnovasyon Performanslarının Entropy Tabanlı CODAS-WASPAS ve PSI Yöntemleriyle Değerlendirilmesi
Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi

2011 Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası ve Özelleştirilmesi
Aydın Ticaret Odası Dergisi
ALİ PETEK NURDANUR TAVLAN
Uluslararası Tam metin bildiri
23.11.2022 Girişimcilik Faaliyetlerinin Desteklenmesi, İnovasyon Performansı Ve Sürdürülebilir Rekabetçilik Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma / Ahi Evran II. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
05.10.2020 Moderating Effect Of Gender In The Effect Of Self-Efficacy On Creativity / Atlas 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
25.03.2020 Duygusal Emek ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Arş. / International Aegean Symposium

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2018 Bireysel Girişimcilik Özelliklerinin Sosyal Yenilikçilik Üzerinde Etkisi: Mühendislik Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma / AL FARABİ 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2018 Çalışanların Kadın Yöneticilere Yönelik Tutumlarının Araştırılması / Al Farabi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Viral Pazarlamanın Y Kuşağının Satınalma Davranışı Üzerine Etkileri / MESTEK

2023 Yerelden Küresele Farklı Boyutlarıyla Enerji Ekonomisi: Güncel Araştırmalar ve Tartışmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ulusal Kültür ve Sürdürülebilir Rekabetçilik İlişkisi
TAVLAN SOYDAN NURDANUR
Ekin Yayınevi,Mustafa Zuhal
978-625-6460-18-8 Erişim Linki
2022 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Trendler III , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sanal Dünyalar ve Girişimcilik
TAVLAN SOYDAN NURDANUR, DURAN ZAFER
Duvar Yayınevi,Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ
978-625-8261-87-5 Erişim Linki
2022 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar X , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dijital Rekabet Edebilirlik Performansının PSI Yöntemiyle Değerlendirilmesi: AB Örneği
DURAN ZAFER, TAVLAN SOYDAN NURDANUR
Eğitim Yayınevi,Dr. Öğr. Üyesi Davut KARAMAN
978-625-6382-75-6 Erişim Linki
2022 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Uluslararası Araştırmalar-II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yetenek Rekabetçiliği: OECD Ülkelerinde Kümeleme Analizi ile Bir İnceleme
DURAN ZAFER, TAVLAN SOYDAN NURDANUR
Serüven Yayınevi,Prof. Dr. İrfan YILDIZ
978-625-6399-02-0 Erişim Linki
2022 Geçmişten Günümüze Para Bankacılık ve Finans Tartışmaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Finansal Okuryazarlık, Öz Yeterlilik ve Girişimcilik Niyeti İlişkisi
TAVLAN SOYDAN NURDANUR, BİRİM BAHADIR
Ekin Basım Yayın,KARĞIN, Kaan, ÖZCAN, Süleyman Emre, BAKIRTAŞ, Doğan
978-625-8117-97-4 Erişim Linki
2018 Current Studies Over Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çalışanların Kadın Yöneticilere Yönelik Tutumlarının Araştırılması
TAVLAN SOYDAN NURDANUR
İKSAD,Mustafa Talas, Abdullah Karataş, Mustafa Latif Emek
978-605-7923-81-3 Erişim Linki