Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

naciye.tok adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Naciye Tok

Atça Meslek Yüksekokulu
Yönetim Ve Organizasyon Bölümü
Tarımsal İşletmecilik Pr.

CV (PDF)


2023 Examination of crop pattern change in the economic sustainability of agriculture
International Journal of Agriculture, Environment and Food Sciences

2023 The Link Between Geographic Indication, Sustainability, and Multifunctionality: The Case of Table Olive Groves inWestern Turkey
Erwerbs-Obstbau

2023 Parameters that Motivate Table Olive Farmers To Buy Agricultural Insurance: The Case ofWestern Turkey
Erwerbs-Obstbau

2022 TABLE OLIVE FARMERS’ SOURCES OF RISK AND RISK MANAGEMENT STRATEGIES
NEW MEDİT

2021 Aydın’da Arkeoloji ve Tarımın Turizm Potansiyeline Katkısı
Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi

2021 Aydın’da Arkeoloji ve Tarımın Turizm Potansiyeline Katkısı
Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi

2019 KIRSAL TURİZM VE GELENEKSELLEŞEN FESTİVALLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH
NACİYE TOK RENAN TUNALIOĞLU
2018 Kırsal Kesimde Yoksulluk Algısı ve Yaşam Memnuniyeti (Powerty Perception and Life Satisfaction in Rural Area)
Journal of Social And Humanities Sciences Research
MÜGE DAVRAN NACİYE TOK
2017 Türkiye’de Kırsal Gençlik Açısından İstihdam ve Tarımsal İstihdamın Geleceği
GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
MÜGE DAVRAN BURHAN ÖZALP NACİYE TOK BURAK ÖZTORNACI
2017 Türkiye’de Kırsal Gençlik Açısından İstihdam ve Tarımsal İstihdamın Geleceği
Gençlik Araştırmaları Dergisi
MÜGE DAVRAN BURHAN ÖZALP NACİYE TOK BURAK ÖZTORNACI
2014 ZİRAAT FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ, ALGISI VE EĞİLİMİ: ÇUKUROVA VE ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
NACİYE TOK ARZU SEÇER MÜGE DAVRAN FERİT ÇOBANOĞLU BURHAN ÖZALP
2011 Gender Analysis in Agricultural Enterprises Producing Early Potatoes in the Adana Province of Turkey
African Journal of Agricultural Research

2010 Adana İlinde Erkenci Patates Üreten Tarım İşletmelerinin Sosyo Ekonomik Yapısı ve Sorunları
Tarım Ekonomisi Dergisi

2008 Adana İli Yüreğir Ovasındaki Değişik İşletme Tiplerinde Verimlilik Analizi
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

2001 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliğinde Çalışanların İş Analizleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma
Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Ulusal Tam metin bildiri
10.05.2014 YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK / 1. ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI SOSYAL VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ (MESTEK)

Uluslararası Özet bildiri
29.10.2021 Aydın’da Arkeoloji ve Tarımın Turizm Potansiyeline Katkısı: Zeytin ve İncir / 5. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi (IRTAD) ve 10. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
25.08.2014 Aydın İlinde Çiftçilerin Çilek Üretim Kararına Etkili Faktörler Üzerine Bir Analiz / 11. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
17.04.2014 GELENEKSEL GIDA ÜRÜNLERİNDE TÜKETİCİLERİN BİLGİ DÜZEYLERİ VE ALGILARI: ADANA İLİ ÖRNEĞİ / 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu 17-19 Nisan 2014 Adana

Uluslararası Özet bildiri
20.10.2023 AYDIN İLINDE KULLANILAN COĞRAFİ İŞARETLERİN KENTTE VE KIRSALDA BİLİNİRLİĞİ / 12. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ / 7 th INTERNATIONAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
20.10.2023 KADIN KOOPERATİFLERİ İLE KENTTEN KIRSALA DÖNÜŞ / 12. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ/ 7 th INTERNATIONAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS

Ulusal Özet bildiri
06.09.2023 Coğrafi İşaretlerin Kullanılabilirliği ve Faydalanıcıların Görüşleri / 15. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ

Ulusal Tam metin bildiri
06.10.2023 Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Gıda Fiyatları İzleme ve Analiz Aracı / 15. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ

Ulusal Tam metin bildiri
06.10.2023 Farklı İşletme Tiplerinin Verimlilik Analizleri: Adana İli Yüreğir Ovası Örneği / 15. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
01.11.2013 Ziraat Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinde Girişimcilik Özellikleri Algısı ve Eğilimi Çukurova ve Adnan Menderes Üniversitesi Örneği / Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
10.10.2010 KIRSAL KALKINMADA TARIMSAL KOOPERATİFLERİN YERİ DENİZLİ ÖRNEĞİ / ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU

Uluslararası Özet bildiri
30.12.2021 Kırsal Mirasın ve Tarım Kültürünün Gelecek Nesillere Aktarılması. / 5th International Rural Tourism and Development Congress (IRTAD)

Uluslararası Tam metin bildiri
31.10.2019 KIRSAL- KÜLTÜREL TURİZM BÜTÜNLEŞMESİNDE YEREL PAYDAŞLARIN ROLÜ / 2. ULUSLARARASI TARIM, ÇEVRE ve SAĞLIK KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
01.11.2013 Ziraat Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinde Girişimcilik Özellikleri, Algısı ve Eğilimi: Çukurova ve Adnan Menderes Üniversitesi Örneği / Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu Bildiriler Kitabı

Ulusal Tam metin bildiri
05.05.2017 Akademisyenlerin Fonksiyonel Gıdalara Yönelik Algılarının ve Tutumlarının Belirlenmesi: Doğu Akdeniz Bölgesi Üniversiteleri Örneği / XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
15.11.2018 Aydın İli Çilek Üretiminde İyi Tarım Uygulamaları / Uluslararası Tarım Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Kırsal Turizm ve Gelenekselleşen Festivallerde Sürdürülebilirlik / 2nd Internatıonal Rural Tourism and Development Congress

Uluslararası Özet bildiri
25.10.2017 Türkiye’de Kırsal Gençlik Açısından İstihdam ve Tarımsal İstihdamın Geleceği / II. INTERNATIONAL CONGRESSOF YOUTH RESEARCHES

Uluslararası Özet bildiri
25.10.2017 Türkiye’xxde Kırsal Gençlik Açısından İstihdam ve Tarımsal İstihdamın Geleceği / II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
25.05.2016 Kadın Girişimcilerin Bazı Sosyo Ekonomik Karakteristiklerinin Belirlenmesi / XII: Ulusal tarım Ekonomisi Kongresi

2019 Kırsal Kesimde Yoksulluk Algısı ve Yaşam Memnuniyeti , Bilimsel Kitap , Tümü,
DAVRAN MÜGE,TOK NACİYE
Gece Akademi,
9786257002202
2011 ADANA İLİNDE ERKENCİ PATATES ÜRETEN TARIM İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI VE TOPLUMSAL CİNSİYET YAPILANMASI , Bilimsel Kitap , Tümü,
KANTAR DAVRAN MÜGE, TOK NACİYE
TEAE TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ,
978-975-407-318-8