Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

osencerman adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Öncel Sençerman

Davutlar Meslek Yüksekokulu
Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü
Turizm Ve Otel İşletmeciliği Pr.

CV (PDF)


2022 Turkey’s Identity Crisis and Its Reflections on the Turkish-Russian Relations
Revista de Stiinte Politice

2022 Central Asian Policy of Turkey in the Post-Soviet Era: From Rhetoric to Rationality
Revista de Stiinte Politice

2018 Russian Diaspora as a Means of Russian Foreign Policy
Military Review
ÖNCEL SENÇERMAN
2016 Russian Diaspora as a Means of Russian Foreign Policy
Revista de Stiinte Politice

2015 DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ DOĞUSUNDAKİ İÇ ÇATIŞMALARA ÇEVRESEL GÜVENLİK PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ
Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi
ÖNCEL SENÇERMAN
2013 Batılı Koloniyel Güçlerin 1994 Ruanda Soykırımına Etkisi
GÜVENLİK STRATEJİLERİ DERGİSİ

Uluslararası Özet bildiri
24.05.2023 Russian Diaspora in Turkiye and Turkish-Russian Relations / III. International Symposium on Turkey-Russia Relations

Uluslararası Özet bildiri
Central Asian Policy of Turkey in the Post-Soviet Era: From Rhetoric to Rationality / CEPOS Conference, Craiova University, Craiova, Romania

Uluslararası Özet bildiri
Turkey's Identity Crisis and Its Reflections on the Turkish-Russian Relations / CEPOS Conference, Craiova University, Craiova, Romania

Uluslararası Özet bildiri
Coups and Peace Agreements in Civil War Torn Sub-Saharan African States / The Coups Symposium

Uluslararası Özet bildiri
Russian Diaspora as a Means of Russian Foreign Policy / CEPOS Conference, Craiova University, Craiova, Romania

Uluslararası Tam metin bildiri
24.07.2015 Francophone Identity Construction in Rwanda before the Rwandan Genocide and its impact on Rwanda s Foreign Policy / International Academic Conference on Law, Politics and Management

Uluslararası Özet bildiri
European Integration Best Practices at Home Europos integracija kelias ger j patirt / 2004–2014:DEŠIMT METU EUROPOS AUKŠTOJO MOKSLO ERDVEJE

Ulusal Özet bildiri
Batılı Koloniyel Güçlerin 1994 Ruanda Soykırımına Etkisi / Siyasi İlimler Türk Derneği XII. Lisansüstü Konferansı'

Ulusal Tam metin bildiri
17.12.2015 1994 Soykırımı Öncesi Ruanda daFrankofon Kimlik İnşası veRuanda Dış Politikasına Etkisi / IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

2023 Küresel Aktörler ve Büyük Güç Rekabeti (Global Actors and Great Power Competition) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ruanda
SENÇERMAN ÖNCEL
Nobel Yayınevi,Prof. Dr. Hasret Çomak, Dr. Huriye Yıldırım
ISBN: 978-625-397-629-3
2023 Afrika Jeopolitiği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Baltık Ülkelerinin Afrika Politikası
SENÇERMAN ÖNCEL
Nobel Yayınevi,Hasret Çomak, Burak Şakir Şeker, Mehmet Şahin
9786253971595
2023 Cumhuriyetin 100. Yılında Nasıl Bir Dış Politika? , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılından 100. Yılına Afrika Politikası
SENÇERMAN ÖNCEL
Nobel Yayınevi,Yılmaz, Eren Alper ve Örmeci, Ozan
978-625-397-027-7
2022 Cyber Environment and International Politics , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cyber Negotiations Through the Lenses of International Law
SENÇERMAN ÖNCEL
Transnational Press London,Hasret Çomak, Burak Şakir Şeker, Yaprak Civelek, Çağla Arslan Bozkuş
978-1-80135-146-1 Erişim Linki
2022 Global Maritime Geopolitics , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Baltic States and Arctic Negotiations
SENÇERMAN ÖNCEL
Transnational Press London,Prof. Dr. Hasret Çomak, Burak Şakir Şeker, Mehlika Özlem Ultan
978-1-80135-115-7 Erişim Linki
2021 Tanrı Devleti (Seçmeler) , Kitap Tercümesi , Tümü,
SENÇERMAN ÖNCEL
BilgeSu Yayıncılık,Prof. Dr. Talip Kabadayı
978-605-2229-37-8
2017 Çevresel Güvenlik: Ruanda ve Burundi için Çatışma Çözümleme Örnekleri , Bilimsel Kitap , Tümü,
SENÇERMAN ÖNCEL
LAP LAMBERT Academic Publishing,
978-3-330-08375-2
2017 Afrika Politikası: 21.Yüzyılda Güvenlik, Refah ve Demokrasi Arayışı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),21. Yüzyılda Deniz Haydutluğu: Somali Örneği
SENÇERMAN ÖNCEL
BETA Basım Yayım,Hasret ÇOMAK, Caner SANCAKTAR, Huriye YILDIRIM ÇINAR
978-6053338444
2017 Afrika Politikası: 21.Yüzyılda Güvenlik, Refah ve Demokrasi Arayışı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),1994 Ruanda Soykırımı: 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme Kapsamında Değerlendirilmesi
SENÇERMAN ÖNCEL
BETA Basım Yayım,Hasret ÇOMAK, Caner SANCAKTAR, Huriye YILDIRIM ÇINAR
978-6053338444
2017 Afrika Politikası: 21.Yüzyılda Güvenlik, Refah ve Demokrasi Arayışı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Demokratik Kongo Doğusundaki İç Çatışmalara Çevresel Güvenlik Açısından Bir Bakış
SENÇERMAN ÖNCEL
BETA Basım Yayım,Hasret ÇOMAK, Caner SANCAKTAR, Huriye YILDIRIM ÇINAR
978-6053338444
2014 Eşitlik , Kitap Tercümesi , Tümü,
SENÇERMAN ÖNCEL
Bilgesu Yayıncılık,Prof. Dr. Talip Kabadayı
978-9944-795-59-3
2006 Sherwood Anderson Öyküler I , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Başka Bir Kadın, Yabancı Bir Kasabada, Karım Burada Banyoda Yıkanıyor, Neden Bilmek İstiyorum.
SENÇERMAN ÖNCEL
Epsilon Yayıncılık Hizmetleri,Aksoy, Bülent
975331916-9