Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

austundag adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Ahmet Önder Üstündağ

Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü
Yemler Ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 USING STINGING NETTLE (Urtica dioica) in POULTRY NUTRITION
SCIENTIFIC PAPERS SERIES D. ANIMAL SCIENCE

2023 Effects of dietary nisin on growth performance, slaughter traits, and thigh meat quality of quail
European Poultry Science

2023 Effects of mulberry leaves on growth performance, carcass characteristics, and meat quality of Japanese quail
South African Journal of Animal Science

2021 Effects of Nisin and Organic Acid on Salmonella enteritidis Colonization in Poultry Feeds at Different Storage Time
Hayvansal Üretim

2019 Effects of bacteriocin and organic acid on growth performance, small intestine histomorphology, and microbiology in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica)
TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION
AHMET ÖNDER ÜSTÜNDAĞ MÜRSEL ÖZDOĞAN
2018 Effects of Feed Additives Used As an Alternative to Antibiotics on Mineral Absorption and Bone Characteristics in Poultry: A Review
Hayvansal Üretim
AHMET ÖNDER ÜSTÜNDAĞ MÜRSEL ÖZDOĞAN
2018 Growth rate, carcass characteristics and meat quality of growing lambs fed buckwheat or maize silage
Asian Australasian Journal of Animal Science
GÜRHAN KELEŞ KOCAMAN VELİ AHMET ÖNDER ÜSTÜNDAĞ ASLI ZUNGUR BASTIOĞLU MÜRSEL ÖZDOĞAN
2017 Effect of mixed feeds containing different levels of olive cake on fattening performance, carcass, meat quality and fatty acids of lambs
Tropical Animal Health and Production
MÜRSEL ÖZDOĞAN AHMET ÖNDER ÜSTÜNDAĞ ENGİN YARALI
2017 Kanatlı Beslemede Alterbiyotik Kullanımı: Probiyotikler, Prebiyotikler, Organik Asitler ve Bakteriyosinler
Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Farmakoloji ve Toksikoloji Özel Dergisi
AHMET ÖNDER ÜSTÜNDAĞ MÜRSEL ÖZDOĞAN
2017 EFFECTS OF BACTERIOCIN AND ORGANIC ACID ON Listeria monocytogenes IN FEED
AgroLife Scientific Journal
AHMET ÖNDER ÜSTÜNDAĞ MÜRSEL ÖZDOĞAN
2016 Feeding Value of Buckwheat Silage for Lamb Compared to Maize Silage
Options Méditerranéennes, A
GÜRHAN KELEŞ VELİ KOCAMAN AHMET ÖNDER ÜSTÜNDAĞ MÜRSEL ÖZDOĞAN
2016 AYDIN İLİ YERALTI SULARININ HAYVANCILIK İÇİN İÇME SUYU KALİTESİBAKIMINDAN DEĞERLENDİRMESİ
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
MÜRSEL ÖZDOĞAN AHMET ÖNDER ÜSTÜNDAĞ HURİYE DEMİREL
2016 Using Moringa oleifera in Poultry Nutrition
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
AHMET ÖNDER ÜSTÜNDAĞ MÜRSEL ÖZDOĞAN
2016 THE RELATIONSHIP BETWEEN FEED AND FOOD SAFETY
Scientific Works. Series C. Veterinary Medicine
AHMET ÖNDER ÜSTÜNDAĞ YAKUP ONUR KOCA MÜRSEL ÖZDOĞAN
2016 THE PARADOX OF MALATHION USED FOR HUMAN LIFE
Scientific Papers. Series A. Agronomy
YAKUP ONUR KOCA AHMET ÖNDER ÜSTÜNDAĞ MELİS YALÇIN
2015 USAGE POSSIBILITIES OF MULBERRY LEAVES IN POULTRYNUTRITION
Scientific Papers. Series D. Animal Science
AHMET ÖNDER ÜSTÜNDAĞ MÜRSEL ÖZDOĞAN
2015 EFFECTS OF BACTERIOCIN AND ORGANIC ACIDS ON GROWTHPERFORMANCE OF JAPANESE QUAILS
Scientific Papers. Series D. Animal Science
MÜRSEL ÖZDOĞAN AHMET ÖNDER ÜSTÜNDAĞ
2013 EFFECT OF GLYCEROL SUPPLEMENTED DIET AT DIFFERENT AGES ON JAPANESE QUAILS ON CECAL MICROFLORA
Macedonian Journal of Animal Science
AHMET ÖNDER ÜSTÜNDAĞ AHMET ENGİN TÜZÜN MÜRSEL ÖZDOĞAN
2013 EFFECT OF GLYCEROL SUPPLEMENTED DIET FED DIFFERENT AGES ON GROWTH PERFORMANCE AND SOME BLOOD PARAMETERS IN JAPANESE QUAILS
Journal of International Scientific Publications: Agriculture Food
AHMET ÖNDER ÜSTÜNDAĞ AHMET ENGİN TÜZÜN MÜRSEL ÖZDOĞAN
2012 Ruminantların Beslenmesinde Damıtma Yan Ürünlerinin Kullanılması
Hasad Hayvancılık
AHMET ÖNDER ÜSTÜNDAĞ MÜRSEL ÖZDOĞAN
2011 Civciv ve Yarka Dönemlerinde Beslemenin Önemi
Tarım Türk
AHMET ÖNDER ÜSTÜNDAĞ
2011 Kanatlı Hayvan Beslemede Bakteriyosinlerin Kullanım Olanakları
Hayvansal Üretim
AHMET ÖNDER ÜSTÜNDAĞ MÜRSEL ÖZDOĞAN
Ulusal Tam metin bildiri
20.05.2010 Farklı Düzeylerde Enerji İçeren Karma Yemlere Probiyotik İlavesinin Bıldırcınlarda Büyüme Performansı Üzerine Etkileri / VI. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi

Ulusal Özet bildiri
07.10.2010 Kanatlı Hayvan Beslemede Mannan Oligosakkaritlerin Kullanılması / Kümes Hayvanları Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
29.06.2011 Ruminantlarda İnce Bağırsak Gelişimi ve İnce Bağırsağı Etkileyen Faktörler / VI. Hayvan Besleme Kongresi

Ulusal Özet bildiri
14.09.2011 Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Açısından Anız ve Önemi / 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
03.10.2012 Farklı Zamanlarda Tükettirilen Gliserol İlaveli Rasyonun Japon Bıldırcınlarında Bazı Besi Performanslarına Etkisi / Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
11.09.2012 Hayvan Beslemede Mikotoksinler ve Toksin Bağlayıcılar / Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
03.10.2013 Effects of Probiotics Prebiotics and Organic Acids on Mineral Absorption and Bone Characteristics in Poultry / VI. Balkan Animal Conference BALNIMALCON

Uluslararası Özet bildiri
14.08.2023 USING STINGING NETTLE (Urtica dioica) in POULTRY NUTRITION / Agriculture for Life, Life for Agriculture

Uluslararası Özet bildiri
16.03.2022 KANATLI HAYVANLARIN BESLENMESİNDE KOLİN KULLANIMI / 5. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
16.03.2022 RASYONLARA İLAVE EDİLEN DUT YAPRAĞININ BILDIRCINLARIN ET KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ / 5. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
09.12.2022 Yem Formu ve Tünek Tasarımının Zenginleştirilmiş Kafeslerde Yetiştirilen Yumurtacı Tavukların Verim Performansı ve Sindirim Sistemi Fonksiyonları Üzerine Etkileri / 3. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
25.11.2020 KÜMES HAYVANLARININ BESLENMESİNDE ALTERNATİF PROTEİN KAYNAĞI OLARAK UN KURDU (Tenebrio molitor) KULLANIMI / 3. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
25.11.2020 KÜMES HAYVANLARININ BESLENMESİNDE DEVE DİKENİNİN (Silybum marianum) KULLANILMASI / 3. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
04.12.2019 YEMLE KARIŞTIRILARAK VERİLEN MALATYON SEVİYELERİNİN TOKSİK ETKİLERİNİN VE TAVUĞUN FARLI KISIMLARINDAN ÖRNEKLENEN ETLERDE KALINTI ORANLARININ BELİRLENMESİ / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
04.12.2019 BAKTERİYOSİNİN JAPON BILDIRCINLARINDA BÜYÜME PERFORMANSI, KESİM VE KARKAS KARAKTERİSTİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
04.12.2019 ALTERNATİF YEM KAYNAĞI OLARAK KULLANILAN KİNOANIN BROİLERLERİN ET VERİMİ VE GÖĞÜS ETİ YAĞ ASİTİ PROFİLİ ÜZERİNE ETKİLERİ / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.10.2019 BAKTERİYOSİN KATKILI YEMLERİN JAPON BILDIRCINLARININ (COTURNİX COTURNİXJAPONİCA) BUT ETİ ANTİOKSİDAN VE OKSİDAN PARAMETRELERİNE ETKİSİ / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2018 SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TAVUK ÜRETİMİNDE KİNOA’NIN ALTERNATİF YEM OLARAK KULLANIMI / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi (ICAEH)

Uluslararası Özet bildiri
12.06.2018 THE EFFECTS OF DIETS CONTAINING DIFFERENT LEVELS OF OLIVE CAKE ON SOME BLOOD PARAMETERS OF LAMBS / 4 TH INTERNATIONA L CONFERENCE ON ENGINEERING A ND NATURA L SCIENCES (ICENS)

Uluslararası Özet bildiri
05.10.2017 USING LEUCAENA LEUCOCEPHALA (LEAD TREE) IN POULTRY NUTRITION / VIII International Scientific Agriculture Symposium Agrosym 2017

Uluslararası Özet bildiri
08.06.2017 EFFECTS OF BACTERIOCIN AND ORGANIC ACID ON Listeria monocytogenes IN FEED / International Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture

Uluslararası Özet bildiri
26.09.2016 Using Moringa oleifera in Poultry Nutrition / 27th INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERT CONGRESS OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY

Uluslararası Özet bildiri
09.06.2016 THE RELATIONSHIP BETWEEN FEED AND FOOD SAFETY / The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest Agriculture for Life, Life for Agriculture

Uluslararası Özet bildiri
09.06.2016 THE PARADOX OF MALATHION USED FOR HUMAN LIFE / The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest Agriculture for Life, Life for Agriculture

Uluslararası Tam metin bildiri
06.12.2016 Feeding Value of Buckwheat Silage for Lamb as Compared to Maize Silage / FAO-CHIEAM Network on Sheep and Goats. Joint Seminar of the Sub-Network on Production Systems, Sub-Network on Nutrition

Uluslararası Özet bildiri
05.09.2012 Effect of Glycerol Supplemented Diet at Different Ages on Japanese Quails on Cecal Microflora / V INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF LIVESTOCK PRODUCTION

Uluslararası Özet bildiri
03.06.2013 EFFECT OF GLYCEROL SUPPLEMENTED DIET FED DIFFERENT AGES ON GROWTH PERFORMANCE AND SOME BLOOD PARAMETERS IN JAPANESE QUAILS / Agriculture Food First International Symposium

Uluslararası Özet bildiri
04.06.2015 EFFECTS OF BACTERIOCIN AND ORGANIC ACIDS ON GROWTH PERFORMANCE OF JAPANESE QUAILS / The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest Agriculture for Life, Life for Agriculture

Uluslararası Özet bildiri
04.06.2015 USAGE POSSIBILITIES OF MULBERRY LEAVES IN POULTRYNUTRITION / The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest Agriculture for Life, Life for Agriculture