Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

btkoc adu.edu.tr

Doç.Dr.
Bahattin Taylan Koç

Veteriner Fakültesi
Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü
Veterinerlik Viroloji Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 The detection and full genomic characterization of domestic cat Orthohepadnaviruses from Türkiye
Wiley

2023 Does endogenous feline leukemia virus occur as a risk factor?: A molecular characterization study from Türkiye
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

2023 Updated molecular characterization of Orf virus in Türkiye
Kocatepe Veteriner Dergisi

2022 Molecular evidence for concurrent infection of goats by orf virus and bovine herpesvirus 1
Akademiai Kiado Zrt.

2021 A Report on Triple Viral Infections in The Same Hosts from Turkey: Feline Coronavirus, Feline Parvovirus, Feline Foamy Virus
Revista MVZ Cordoba
TUBA ÇİĞDEM OĞUZOĞLU BAHATTİN TAYLAN KOÇ AYŞE ZEYNEP AKKUTAY YOLDAR
2021 Viruslarda genetik değişiklere bağlı konakçı değişimleri
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
SELİN KIZILKOCA BAHATTİN TAYLAN KOÇ MEHMET TOLGA TAN
2021 Viral Enfeksiyonlar ile Mücadelede En Hızlı Silahlardan Biri: Antiserum/Plazma Tedavisi
Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi

2021 New members to Arctic-like Lineage of Canine Distemper Virus from Turkey
Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases

2021 Molecular characterization of human adenoviruses associated with respiratory infection in Turkey
APMIS
ALİYE BAŞTUĞ Ayşe Başak ALTAŞ BAHATTİN TAYLAN KOÇ Fatma Bayrakdar Gülay Körüklüoğlu HURREM BODUR TUBA ÇİĞDEM OĞUZOĞLU
2021 Molecular presence of Felis catus gammaherpesvirus -1 in cats with ocular disorders in Turkey
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
BAHATTİN TAYLAN KOÇ MÜGE BİRCAN AKKARTAL
2020 Phylogenetic analysis of partial transmembrane protein gene of canine coronaviruses detected in Turkey
Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
AYŞE ZEYNEP AKKUTAY YOLDAR BAHATTİN TAYLAN KOÇ TUBA ÇİĞDEM OĞUZOĞLU
2020 A Phylogenetic and Genotyping Study of Bovine Herpesvirus Type 4 (BHV-4) in Turkey
Journal of Research in Veterinary Medicine
BAHATTİN TAYLAN KOÇ
2020 A phylogenetic study of Feline Immunodeficiency Virus (FIV) among domestic cats in Turkey
Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases
BAHATTİN TAYLAN KOÇ TUBA ÇİĞDEM OĞUZOĞLU
2020 A serological investigation of Bovine enterovirus-1, Bovine herpesvirus-1, Bovine viral diarrhea virus, and Parainfluenza-3 infections in camels in Western Turkey
Veterinaria Italiana
NURAL EROL BAHATTİN TAYLAN KOÇ SİBEL GÜR SİBEL YAVRU
2020 Current clinical trials and vaccine development strategies COVID-19 infection and howto manage the risk of future outbreaks (prevention, control, and treatment)
Eurasian Journal of Veterinary Sciences
BAHATTİN TAYLAN KOÇ
2020 SARS-CoV-2 Virüsünün Potansiyel Rezervuarları ve Yarasalarla Bulaşabilecek Diğer Zoonotik Virüsler
Journal of Biotechnology and Strategic Health Research
SEVİN KIRDAR BAHATTİN TAYLAN KOÇ
2020 Phylogenetic analysis of canine parvoviruses from Turkey
Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice
AYŞE ZEYNEP AKKUTAY YOLDAR BAHATTİN TAYLAN KOÇ
2019 Detection and whole genomic characterization of Bovine Papillomavirus Type 1 associated with severe mammary cutaneous warts in Turkey
VETERINARIA MEXICO
TUBA ÇİĞDEM OĞUZOĞLU BAHATTİN TAYLAN KOÇ AYŞE ZEYNEP AKKUTAY YOLDAR SEÇKİN SALAR AYHAN BAŞTAN
2019 Endless variety for bovine virus diarrhea viruses: new members of a novel subgroup into Pestivirus A from Turkey
TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION
TUBA ÇİĞDEM OĞUZOĞLU BAHATTİN TAYLAN KOÇ NÜVİT COŞKUN FIRAT DOĞAN SELDA DURAN
2019 First detection and molecular characterization of kobuvirus from a dog in Turkey
Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice
AYŞE ZEYNEP AKKUTAY YOLDAR BAHATTİN TAYLAN KOÇ TUBA ÇİĞDEM OĞUZOĞLU
2019 First report on the prevalence and genetic relatedness of Feline Foamy Virus (FFV) from Turkish domestic cats
VIRUS RESEARCH
BAHATTİN TAYLAN KOÇ TUBA CİGDEM OGUZOGLU
2019 Molecular characterization of partial and nearly full parvovirus VP2 gene sequences from Turkish domestic cats
VETERINARIA MEXICO
AYŞE ZEYNEP AKKUTAY YOLDAR BAHATTİN TAYLAN KOÇ
2018 Viral Enfeksiyonlarda Otofaji
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji dergisi
ONUR ÜLGENALP BAHATTİN TAYLAN KOÇ TUBA ÇİĞDEM OĞUZOĞLU
2018 Ruminantlarda Gözlenen Parapoxviruslar: Tarihçe, Epidemiyoloji, Patogenez, Klinik Bulgular, İmmunoterapide ve Rekombinant aşılarda vektör olarak kullanımı
Animal Health, Production and Hygiene
ONUR ÜLGENALP BAHATTİN TAYLAN KOÇ TUBA ÇİĞDEM OĞUZOĞLU
2018 Akabane Virus Infection in a Calf in Aegean Region of Turkey
Animal Health, Production and Hygiene
NİHAT TOPLU TUBA ÇİĞDEM OĞUZOĞLU AYŞE NUR AKKOÇ ERKMEN TUĞRUL EPİKMEN BAHATTİN TAYLAN KOÇ
2017 Aydın ve Muğla İllerindeki Sığır, Koyun, Keçi ve Develerde Akabane Virus (AKAV) Enfeksiyonunun Serolojik Olarak Araştırılması
Animal Health Production and Hygiene
BAHATTİN TAYLAN KOÇ NURAL EROL
2017 Expression and production of recombinant proteinsfrom immunodominant E gene regions of bovine viraldiarrhoea virus 1 (BVDV-1) Turkish field strains forprophylactic purpose
REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE
TUBA ÇİĞDEM OĞUZOĞLU DİLEK MUZ MEHMET ÖZKAN TİMURKAN BAHATTİN TAYLAN KOÇ Emine Özşahin İbrahim Burgu YILMAZ AKÇA ZİHNİ DEMİRBAĞ
2017 Comparison of genetic characteristics of canine papillomaviruses in Turkey
Infection, Genetics and Evolution
TUBA ÇİĞDEM OĞUZOĞLU MEHMET ÖZKAN TİMURKAN BAHATTİN TAYLAN KOÇ FERAY ALKAN
2016 A Serological Investigation of West Nile Virus Infections in VariousAnimal Species and Humans in Western Turkey
Israel Journal of Veterinary Medicine
NURAL EROL METİN GÜRÇAY SEVİN KIRDAR MUSTAFA BÜLENT ERTUĞRUL SİBEL GÜR BAHATTİN TAYLAN KOÇ MEHMET TOLGA TAN
2016 The Investigation of Feline Parvoviruses FPVs into Two Different Phylogenetic Lineages in Turkey
Journal of Applied Biological Science
BAHATTİN TAYLAN KOÇ TUBA ÇİĞDEM OĞUZOĞLU
2016 Terapötik Newcastle Disease Virus NDV un İmmun Sistem ve İnsan Tümör Hücresi ile Etkileşimi Onkolitik Viroterapi
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
BAHATTİN TAYLAN KOÇ
2016 Onkolitik Viroterapi ve Bazı Onkolitik Viruslar ile Yapılan Anti Tümöral Uygulamalar
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
BAHATTİN TAYLAN KOÇ NURAL EROL
2015 Nörotropik Viruslar ve Etki Mekanizmaları
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi
BAHATTİN TAYLAN KOÇ TUBA ÇİĞDEM OĞUZOĞLU
2015 Antiviral RNA İnterferenz RNAi ve Yeni Bir Gen Düzenleme Metodu CRISPR Cas Mekanizmasıile Karşılaştırılması
Animal Health, Production and Hygiene
BAHATTİN TAYLAN KOÇ TUBA ÇİĞDEM OĞUZOĞLU
2015 Aydın ve Muğla İllerinde Bovine Ephemeral Fever Virus Enfeksiyonunun Serolojik Olarak Araştırılması
Kocatepe Veteriner Dergisi
NURAL EROL BAHATTİN TAYLAN KOÇ SİBEL GÜR Veli Özgür ÇAĞLAV MEHMET TOLGA TAN
2015 First molecular detection and characterization of Akabane virus in small ruminants in Turkey
Archives of Virology
TUBA ÇİĞDEM OĞUZOĞLU NİHAT TOPLU BAHATTİN TAYLAN KOÇ FIRAT DOĞAN ERKMEN TUĞRUL EPİKMEN EMRAH İPEK AYŞE NUR AKKOÇ
2015 A Report on Bovine Ephemeral Fever Virus in Turkey Antigenic Variations of Different Strains of EFV in the 1985 and 2012 Outbreaks Using Partial Glycoprotein Gene Sequences
Transboundary and Emerging Diseases
TUBA ÇİĞDEM OĞUZOĞLU Ertürk Arife Şirin Çizmeci BAHATTİN TAYLAN KOÇ YILMAZ AKÇA
2014 Evidence of zoonotic pseudocowpox virus infection from a cattle in Turkey
VirusDisease
TUBA ÇİĞDEM OĞUZOĞLU BAHATTİN TAYLAN KOÇ KİRDECİ ARMAĞAN MEHMET TOLGA TAN
Uluslararası Özet bildiri
26.05.2023 Preliminary results of taxonomic classification of virus sequences in biting midges from Western Aegean Region of Turkiye. / International Virus Bioinformatics Meeting 2023

Uluslararası Özet bildiri
25.09.2021 Diagnosis and characterization feline panleukopenia virus associated with feline bocavirus in Ankara / ICAVST2021

Uluslararası Özet bildiri
08.06.2012 Investigation on bovine viral diarrhoe virus (bvdv) infection in camels (camelus dromedarius) in turkey / 27th World Buiatrics Congress

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2017 The Report About Ecthyma Contagiosum Infection in Small Ruminant Herds from Turkey / 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics (ICAVST)

Uluslararası Tam metin bildiri
25.12.2018 3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST) / 3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST)

Uluslararası Tam metin bildiri
25.12.2018 Characterization of immunodominant E2 gene regions of local strains from BVDV infected cattle / 2nd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB)

Uluslararası Tam metin bildiri
25.12.2018 A statistical assessment study on Feline Infectious Peritonitis (FIP) and Feline Panleukopenia Virus (FPV) / 2nd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB)

Uluslararası Özet bildiri
17.05.2018 Molecular characterization of Bovine Virus Diarrhoea Viruses from Turkey, 2017: Identification of new local subtype / Power of Viruses

Uluslararası Özet bildiri
17.05.2018 A phylogenetic study of different types of feline parvoviruses: a novel variant? / Power of Viruses

Uluslararası Özet bildiri
27.09.2018 Detection and Characterization of BPV Typefrom an Infected Cattle with Papillomas onMammary Gland / 2nd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB)

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2018 The virological and serological investigation of Akabane virus in ruminant species (Cattle, Sheep andGoat) in Southern Aegean region of Turkey / International Agriculture, Environment and Health Congress (ICAEH)

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2018 The Virological and Serological Investigation of Bovine Adenovirus Among Dairy Cattle / International Agriculture, Environment and Health Congress (ICAEH)

Uluslararası Özet bildiri
09.09.2017 Retrospective Molecular Study of Bovine Leukemia Virus(BLV) inTurkey / Balnimalcon 2017

Uluslararası Özet bildiri
31.12.2019 Preliminary results of molecular diagnosis of Cryptosporidium Parvum by detecting andcharacterizing Cryptosporidium Parvum Virus-1 (CSpV-1) in diarrheic calves from Turkey / 2nd International Agriculture, Environment and Health Congress (2nd ICAEH)

Uluslararası Tam metin bildiri
31.12.2019 Investigation of The Prevalence of Feline Retroviruses Among The Domestic Cats in Turkey / 2nd International Agriculture, Environment and Health Congress (2nd ICAEH)

Uluslararası Özet bildiri
18.03.2018 Molecular investigation on feline retroviruses among domestic cats in Turkey / 28th Annual Meeting ofthe Society for Virology

Uluslararası Özet bildiri
10.12.2017 Prevalence and Multiple Viral Co-Infection Status of Feline Infectious Peritonitis (FIP) in Turkey / Association of Thrace Universities 1st International Health SciencesCongress

Uluslararası Özet bildiri
10.12.2017 Status quo of Akabane virus infection in 2017, Turkey / Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress

Uluslararası Özet bildiri
01.10.2017 Investigation of Presence of Some Significant Viruses Causing Abortions Among Cattle In Turkey / Balnimalcon 2017

Uluslararası Özet bildiri
01.10.2017 Investigation of Molecular Diversity Between Turkish Bovine Viral Diarrhea (bvdv) Strains / Balnimalcon 2017

Uluslararası Özet bildiri
01.10.2017 The Serological Investigation of Akabane Virus (akav) Infection in Mugla and Aydin Provinces / Balnimalcon 2017

Uluslararası Özet bildiri
15.11.2017 A Serological Investigation of Bovine Enterovirus-1, Bovine Herpesvirus-1, Bovıine Viral Diarrhoe Virus and Parainfluenza-3 Vırus Infectionsin Camels (Camelus Dromedarius) in Western Turkey / 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics (ICAVST)

Uluslararası Özet bildiri
20.09.2016 THE INVESTIGATION OF THE STATUS OF FELINE IMMUNODEFICIENCYVIRUS FIV AND FELINE LEUKEMIA VIRUS FELV IN NATURALINFECTED DOMESTIC CATS IN TURKEY / 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ONADVANCES IN VETERINARY SCIENCESAND TECHNICS(ICAVST)

Uluslararası Özet bildiri
29.08.2016 FIRST MOLECULAR DETECTION AND CHARACTERIZATION OF CANINEADENOVIRUSES IN TURKEY / 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ONADVANCES IN VETERINARY SCIENCESAND TECHNICS(ICAVST)

Uluslararası Özet bildiri
09.04.2016 Bovine Ephemeral Fever Virus Infection in Turkey / 26th Annual Meeting of the Society for Virology

Uluslararası Özet bildiri
22.10.2016 The identification and characterization of pestivirus infections circulating among small ruminants Turkey / 6th European Congress of Virology

Uluslararası Özet bildiri
26.09.2016 Molecular evolutionary status of feline immunodeficiency virus in Turkey / Frontiersof Retrovirology Conference 2016

Uluslararası Tam metin bildiri
The Investigation of Feline Parvoviruses FPVs into Two Different Phylogenetic Lineages in Turkey / 2nd International Congress on Applied Biological Sciences

Uluslararası Özet bildiri
08.12.2016 Caspase 8 And 9 Mediated Apoptosis in Mucosal Disease MD Fatal Variant of Bovine Viral Diarrhea BVD / 1st International Cell Death Research Congress

Ulusal Tam metin bildiri
Develerde Bovine Viral Diarrhea BVD Bovine Herpesvirus 1 BHV 1 ve Enzootik Bovine Leukosis EBL Virus Enfeksiyonlarının Araştırılması / VIII. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Selçuk-İzmir

2022 Koyun ve Keçi İşletmelerinde Sürdürülebilir Sürü Sağlığında Primer Öneme Sahip Hastalıklar, Epidemiyoloji, İzleme ve Eradikasyon Stratejileri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Küçük Ruminantlarda Ektima Enfeksiyonu: Epidemiyoloji, İzleme ve Eradikasyon Stratejileri
ÜLGENALP ONUR, KOÇ BAHATTİN TAYLAN
Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi,Ergün Yaşar
978-625-401-726-1 Erişim Linki