Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

gsezen adu.edu.tr

Doç.Dr.
Gülşah Sezen Akar

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 Tedarik Zincirlerinde Sürdürülebilir İmalatın Önündeki Engelleyici Faktörlerin Tam Tutarlılık Yöntemiyle (FUCOM) Değerlendirilmesi
Bucak İşletme Fakültesi Dergisi

2020 Lojistik Sektöründeki Yöneticilerin İş Tatmini Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
GÜLŞAH SEZEN AKAR BAŞAK DOĞAN
2018 BOZULABİLİR GIDA TEDARİK ZİNCİRLERİNDE ÜRETİM RİSKLERİ GÖZETİLEREK ÜRETİM-DAĞITIM PLANLAMASI: BİR SÜT İŞLEME TESİSİNDE UYGULAMA
Verimlilik Dergisi
GÜLŞAH SEZEN AKAR HÜSEYİN ŞENKAYAS
2018 DAĞITIM MERKEZİ ATAMA PROBLEMİ İÇİN BİR OPTİMİZASYON MODELİ
Ekonomi Maliye İşletme Dergisi
GÜLŞAH SEZEN AKAR
2017 Bütünleşik SWARA - TOPSIS Yöntemi ile Makine Seçimi: Bir Üretim İşletmesinde Uygulama
International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS)
ENGİN ÇAKIR GÜLŞAH SEZEN AKAR
2016 LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ BULANIK AHP MOORA YAKLAŞIMI İLE PERSONEL SEÇİMİ
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
GÜLŞAH SEZEN AKAR ENGİN ÇAKIR
2016 TR32 Bölgesinin Lojistik Açıdan Analizi
Aydın iktisat Fakültesi Dergisi
ZEKİYE ÇAMLICA GÜLŞAH SEZEN AKAR HÜSEYİN ŞENKAYAS
2015 Üniversite Öğrencilerinin Finansal Risk Algılarında Etkisi Olan Demografik Faktörlerin Belirlenmesi: Pamukkale Üniversitesi Örneği
İşletme Araştırmaları Dergisi
VELİ RIZA KALFA ENGİN ÇAKIR GÜLŞAH SEZEN AKAR
2014 LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYGULAMALARI
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
ZEKİYE ÇAMLICA GÜLŞAH SEZEN AKAR
2010 LOJİSTİK TEDARİKÇİLERİN SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) YÖNTEMİ: MONDIAL ŞİRKETİNDE BİR UYGULAMA
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
HÜSEYİN ŞENKAYAS Mustafa Öztürk GÜLŞAH SEZEN AKAR
Ulusal Tam metin bildiri
01.05.2019 JEOTERMAL ENERJİ TEDARİK ZİNCİRİ: AYDIN İLİNDE BİR ÖRNEK / 8. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KAVRAMI VE AYDIN’DA UYGULANABİLİR SEKTÖRLERİNTESPİT EDİLMESİ / EUREFE’ 19 III.Uluslararası EUREFE Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
08.05.2018 WOMEN IN MANAGEMENT: AN EVALUATION / II. INTERNATIONAL WOMEN’xxS CONGRESS

Ulusal Tam metin bildiri
30.05.2019 LOJİSTİK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİDÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ / 8. ULUSAL LOJİSTİK VETEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2018 CORPORATE SUSTAINABILITY and LOGISTICS / IV. INTERNATIONAL CAUCASUS-CENTRAL ASIA FOREIGN TRADE AND LOGISTICS CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
29.05.2018 İŞLETMELERDE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ÖLÇÜLMESİ / I. INTERNATIONAL CONGRESS OFPOLITICAL, ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS

Uluslararası Özet bildiri
29.05.2018 BİREYSEL YATIRIMCI PROFİLİ VE YATIRIM TERCİHLERİÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ / I. INTERNATIONAL CONGRESS OFPOLITICAL, ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS

Uluslararası Özet bildiri
29.05.2018 Gıda Tedarik Zincirlerinde Risk Değerlendirmesi ve Bir Uygulama / I. International Congress of Political, Economic and Financial Analysis

Uluslararası Özet bildiri
01.10.2017 SÜRDÜRÜLEBİLİR LOJİSTİK MERKEZİ SEÇİMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI BİR OPTİMİZASYON MODELİ / INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS

Uluslararası Özet bildiri
01.10.2017 TR32 Bölgesindeki Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde Bütünleşik SWARA ve WASPAS Yöntemi / International Congress on Management Economics and Business - ICMEB’17

Uluslararası Özet bildiri
24.07.2017 Bütünleşik SWARA-TOPSIS Yöntemi ile Makine Seçimi: Bir Üretim İşletmesinde Uygulama / II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
01.11.2016 Tr32 Bölgesinde Endüstri 4 0 İçin Uygun Olabilecek Sektörlerin Araştırılması / Üretim Araştırmaları Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
Lojistik Süreçlerde Bilgi Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkileri / 12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
Lojistik Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımının İşletme Verimliliğine Etkisi Aydın İlinde Bir Uygulama / 12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu

2023 Yönetim, Pazarlama ve Finans Uygulamalarıyla Çok Kriterli Karar Verme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),MOORA Tekniği ve Lojistik Merkez Seçimi Problemine Uygulanması
SEZEN AKAR GÜLŞAH, KALFA VELİ RIZA
Nobel Akademik Yayıncılık,Karaoğlan, Serhat ve Arar, Tayfun
978-625-397-019-2
2022 Süreç İyileştirme (Kavramlar, Yöntemler ve Bir İşletme Uygulaması) , Bilimsel Kitap , Tümü,
ÖREN AYŞENUR, SEZEN AKAR GÜLŞAH
Alter Yayıncılık,
978-605-191-235-6
2021 Kamu ve Özel Sektörde Blokzincir Teknolojisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Operasyon Yönetimi ve Üretimde Blokzincir Teknolojileri
SEZEN AKAR GÜLŞAH
Nobel Yayıncılık,Onur Durukal
978-625-7589-91-8
2021 İşletmecilikte Dönüşüm: Güncel Konulardan Seçkiler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tedarik Zinciri Yönetiminde Güncel Konular
SEZEN AKAR GÜLŞAH
Siyasal Kitabevi,Esra Burcu Bulgurcu Gürel, Eymen Gürel
978-625-7424-03-5
2020 Küresel Ekonomiye Yön Veren Teknolojiler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dijital Tedarik Zinciri Yönetimi
SEZEN AKAR GÜLŞAH
Akçağ Yayınları,Pakdemirli Bekir, Gürsakal Necmi, Bayraktar Zülfikar, Takmaz Sefa
9786053424499
2019 Studies on Interdisciplinary Economics and Business , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sustainable Production: Evaluation of Turkish Automotive Sector
SEZEN AKAR GÜLŞAH
Peterlang GmBH,Özer Özçelik
978-3-631-79729-7
2018 A Comparative Study of Women Issues , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Women in Management: An Evaluation
DOĞAN BAŞAK,SEZEN AKAR GÜLŞAH
BoD- Books on Demand,Seldağ Güneş Peschke- Lutz Peschke
978-3-7528-3008-8