Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

tgoktug adu.edu.tr

Prof.Dr.
Tendü Hilal Göktuğ

Ziraat Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Peyzaj Planlama Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Salda Gölü Tabiat Parkı’nın Rekreasyonel Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

2022 Evaluation of Outdoor Recreational Potential of Şarlan Nature Park According to Gülez Method: Gülez Yöntemi’ne Göre Şarlan Tabiat Parkı’nın Açıkhava Rekreasyonel Potansiyelinin Değerlendirilmesi.
Journal of Protected Areas Research

2022 Potansiyel Ekosistem Hizmet Değişimlerinin Aydın İli Örneğinde Değerlendirilmesi
ArtGRID - Journal of Architecture Engineering and Fine Arts

2022 Kent atlası verilerinden kentsel saçaklanmanın belirlenmesi: Samsun ili örneği.
Turkish Journal of Landscape Research

2022 Assessment of Environmental Impacts of Recreational Yacht/Boat Activities on Marine Water Quality and Marine Vegetation Variation in Phaselis Bay In Turkey.
Fresenius Environmental Bulletin

2021 Visitor-Sourced Pollution and Esthetic Quality in the Coastal National Parks: Sample of Dilek Peninsula Büyük Menderes Delta National Park/Turkey
Coastal Management
TENDÜ HİLAL GÖKTUĞ
2021 Çekirdek Köylerin Eko-köy Kapsamında Değerlendirilmesi: Kuşadası ve Söke Ekoturizm Ağı Örneği
Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD)

2020 China's Sustainability Paradigm in the 21st Century: Ecological Civilization
Journal of the Institute of Science and Technology
AYSER İLHAN TENDÜ HİLAL GÖKTUĞ
2019 Küre Dağları ve Ilgaz Dağı Milli Parklarında Ziyaretçi Yönetim Araçlarının Değerlendirilmesi
BARTIN ORMAN FAKÜLTSİ DERGİSİ
GAMZE ÇOBAN KURKUT TENDÜ HİLAL GÖKTUĞ
2019 Satisfaction Analysis of Recreational Quality of Erciyes Mountain Ski Centre
Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD)
IŞIK SEZEN TENDÜ HİLAL GÖKTUĞ BAŞAK AYTATLI ESMA YIKILMAZ
2018 Çevre ve Doğa Koruma Konusunda Gençlik Platformları.
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
TENDÜ HİLAL GÖKTUĞ BÜLENT DENİZ ÇİĞDEM KILIÇASLAN
2016 Korunan Alanlarda Sürdürülebilir Ziyaretçi Yönetimi: Stratejiler ve Araçların İncelenmesi
Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
TENDÜ HİLAL GÖKTUĞ GAMZE KURKUT
2016 Tekne Turları Kapsamında Rekreasyonel Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesine Yönelik Bir Yöntem Yaklaşımı Beyşehir Gölü Milli Parkı Örneği
KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi
TENDÜ HİLAL GÖKTUĞ NİHAN YENİLMEZ ARPA
2016 Bilinmeyen Yönleriyle Latmos HAKEMSİZ OLARAK YAYINLANMIŞTIR
ARKEOFİLİ
TENDÜ HİLAL GÖKTUĞ
2015 Ziyaretçi Yönetimi Bağlamında Ilgaz Dağı Milli Parkı nda Rekreasyon Deneyim Kalitesinin Saptanması
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
TENDÜ HİLAL GÖKTUĞ NİHAN YENİLMEZ ARPA
2015 Korunan Alanlar Yönetimi Bağlamında Kayak Merkezlerinin Fiziksel ve Sosyal Taşıma Kapasitelerinin Analizi Ilgaz Dağı Milli Parkı Ilgaz Kış Sporları Turizm Merkezi
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
TENDÜ HİLAL GÖKTUĞ NİHAN YENİLMEZ ARPA
2015 Examining the Level of Service in the Context of Recreational Carrying Capacity in the Erzurum Urban Forest Turkey
Journal of Environmental Protection
TENDÜ HİLAL GÖKTUĞ NALAN DEMİRCİOĞLU YILDIZ METİN DEMİR BURCU MESTAV
2014 Examining Acceptability of Crowding Norms and Quality of Recreational Experience in the Palandöken Mountain Ski Area Turkey
International Journal of Hospitality and Tourism
TENDÜ HİLAL GÖKTUĞ YAHYA BULUT METİN DEMİR NALAN DEMİRCİOĞLU YILDIZ
2014 HUMAN-INDUCED WATER POLLUTION AND MANAGEMENT
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
METİN DEMİR TENDÜ HİLAL GÖKTUĞ YAHYA BULUT
2014 The Analysis of Level of Consciousness on the Protected Areas in Sample of Ölüdeniz
Open Journal of Social Sciences
ZEYNEP RABİYE ARDAHANLIOĞLU ESRA ÖZHANCI TENDÜ HİLAL GÖKTUĞ
2013 Importance and Role of Sport Areas in Urban Land Planning Sample of Erzurum Turkey
World Applied Sciences Journal
METİN DEMİR NALAN DEMİRCİOĞLU YILDIZ TENDÜ HİLAL GÖKTUĞ
2013 Taşıma Kapasitesi Kuramının Milli Parklarda Oluşum Gelişim ve Modellenme Süreci
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
TENDÜ HİLAL GÖKTUĞ NALAN DEMİRCİOĞLU YILDIZ METİN DEMİR YAHYA BULUT
2013 CARRYING CAPACITY ASSESSMENT OF TORTUM WATERFALL, TURKEY
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
TENDÜ HİLAL GÖKTUĞ YAHYA BULUT NALAN DEMİRCİOĞLU YILDIZ METİN DEMİR
2013 Estimating Carrying Capacity of Olympos Bey Mountains Coastal National Park
Fresenius Environmental Bulletin
TENDÜ HİLAL GÖKTUĞ YAHYA BULUT METİN DEMİR NALAN DEMİRCİOĞLU YILDIZ
2013 Environment Student Playing Areas Interactions in Aydın Turkey
Journal of Food, Agriculture Environment
BÜLENT DENİZ ÇİĞDEM KILIÇASLAN BARIŞ KARA ZÖHRE POLAT TENDÜ HİLAL GÖKTUĞ
2011 Kadın Peyzaj Mimarlarının Peyzaj Mimarlığı Mesleğinde Yeri ve Önemi
İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi
METİN DEMİR NALAN DEMİRCİOĞLU YILDIZ BAŞAK AYTATLI TENDÜ HİLAL GÖKTUĞ YAHYA BULUT
2011 Evaluation of Tourism Alternatives in the National Park of Dilek Peninsula Büyük Menderes Delta
Procedia - Social and Behavioral Sciences
ÇİĞDEM KILIÇASLAN BÜLENT DENİZ TENDÜ HİLAL GÖKTUĞ BARIŞ KARA ERDİNÇ KUTSAL
2011 Evaluation of the Tourism Potential of Besparmak Mountains in the Respect of Protection Use Balance
Procedia - Social and Behavioral Sciences
BÜLENT DENİZ ÇİĞDEM KILIÇASLAN BARIŞ KARA TENDÜ HİLAL GÖKTUĞ ERDİNÇ KUTSAL
2006 Sağlık Bulma Yönünde Çevresel Bir Etken Olarak İyileştirme Bahçeleri
Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
YAHYA BULUT TENDÜ HİLAL GÖKTUĞ
Ulusal Özet bildiri
Determining Urban Sprawl from the Urban Atlas Data: The case of Samsun Province / IDUPEM’22. International Landscape Planning and Design Research Symposium

Ulusal Tam metin bildiri
01.01.2022 Land Use /Land Cover change detection in Lapseki/Çanakkale / International Spatial Planning and Design Symposium (IDU-SPAD 21

Uluslararası Özet bildiri
26.10.2020 Environmental Effect Of The Activity Of The Boat/Yacht On Marine Water Quality And Marine Vegetation In Phaselis (Antalya, Turkey) And Ecological Status Assessment / 20th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region

Uluslararası Tam metin bildiri
28.10.2020 Türkiye’de Eko-Köy Kavramı: Eko(Lojik) Köy Mü? Eko(Turizm) Köyü Mü? / 4. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi.

Uluslararası Tam metin bildiri
28.10.2020 Kırsal Rekreasyon Alan Planlanması Kapsamında Analitik Hiyerarşi Yönteminin (AHP) İ·ncelenmesi / 4. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
05.07.2018 Evaluation of Visitor Management Tools in Küre Mountains and Ilgaz Mountain National Parks / International Ecology 2018 Symposium

Uluslararası Özet bildiri
17.08.2017 Visitor Management in the National Parks: Recreational Carrying Capacity Assessment of Çıralı Coast, Turkey / 19. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EVENT TOURISM AND VISITOR MANAGEMENT

Uluslararası Özet bildiri
Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Kadın / ”Women as a Category of Science: The Fourth International Women`s Symposium on Literature, Language, Culture, Art, Landscape and Design Studies”

Uluslararası Özet bildiri
Türkiye’deki Kadın Peyzaj Mimarlarının Sayısal Durumunun ve Mesleği Tercih Etme Oranlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma / ”Women as a Category of Science: The Fourth International Women`s Symposium on Literature, Language, Culture, Art, Landscape and Design Studies”

Uluslararası Özet bildiri
Türkiye’de Kadın Peyzaj Mimarlarının Meslek İçerisindeki Rolleri Ve İstihdam Olanaklarının Saptanması / ”Women as a Category of Science: The Fourth International Women`s Symposium on Literature, Language, Culture, Art, Landscape and Design Studie

Uluslararası Özet bildiri
Sağlık Bahçelerinin İnsanların Fiziksel ve Psikolojik Sağlığı İle Sosyal Yaşantıları Üzerine Etkileri / Kent ve Sağlık Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
The Analysis of Level of Consciousness on the Protected Areas in Sample of Ölüdeniz / 7. International Symposium on Ecology and Environmental Problems

Uluslararası Özet bildiri
Examinİng Acceptability of Crowding Norms and Quality of Recreational Experience in the Palandöken Mountain Ski Area, Turkey. / 7. International Symposium on Ecology and Environmental Problems

Uluslararası Özet bildiri
Carying Capacity Assesment of Tortum Waterfall / 6. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya

Uluslararası Özet bildiri
Estimating Carrying Capacity of Olympos Bey Mountains Coastal National PArk / 6. International Symposium on Ecology and Environmental Problems

Uluslararası Özet bildiri
Evaluation of Tourism Alternatives in the National Park of Dilek Peninsula Büyük Menderes Delta / 2ND INTERNATIONAL GEOGRAPHY SYMPOSIUM

Uluslararası Özet bildiri
Evaluation of the Tourism Potentials of Beşparmak Mountains in the Respect of Protection – Use Balance / 2ND INTERNATIONAL GEOGRAPHY SYMPOSIUM

Uluslararası Özet bildiri
20.06.2017 Determination of Heavy Metal Pollution at Phaselis Bay (Beydağları Coastal NationalPark-Turkey) by Analyzing of Soil and Quercus cupressus L. / 3rd INTERNATIONAL CONGRESS onAPPLIED BIOLOGICAL SCIENCES

Uluslararası Özet bildiri
25.10.2017 Çevre ve Doğa Koruma Konusunda Gençlik Platformları / II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
11.09.2017 MONITORING MARINE BENTHIC MACROPHYTES (SEAWEED AND SEAGRASS) SPECIES IN THE ANCIENT CITY OF PHASELIS / “World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium”

Uluslararası Özet bildiri
11.05.2017 A Study of Determining Recreational Quality of Ski Resorts, Erciyes Mountains / ECOLOGY 2017

Ulusal Özet bildiri
Ekoturizm Bağlamında Göcek Körfezinin Değerlendirilmesi / Ulusal Çevre Kongresi, Marmaris

Ulusal Özet bildiri
Bafa Gölü Tabiat Parkı nın Ekoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi / Ulusal Çevre Kongresi, Marmaris

Ulusal Özet bildiri
Çıralı Koyu nun Sürdürülebilir Ziyaretçi Yönetimi Bağlamında Değerlendirilmesi / Ulusal Çevre Kongresi, Marmaris

Uluslararası Özet bildiri
Evaluation of the effect the activity of the boat yacht on marine water quality and marine vegetation in Phaselis Antalya Turkey / Monitoring of Mediterranean coastal areas: problems and measurement techniques Symposium ,Livorno.

Ulusal Tam metin bildiri
25.04.2016 Phaselis Koyu nda Rekreasyonel Faaliyetlerin Sürdürülebilir Ziyaretçi Yönetimi Bağlamında Değerlendirilmesi / II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
31.03.2016 Palandöken Dağı Kayak Tesislerinde Rekreasyon Kalitesinin Saptanması / Uluslararası Kış Kentleri Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
01.01.2016 Recreational Angling and Carrying Capacity in Protected Areas Great Meander Delta Turkey / MACODESU 2015 Marine Coastal Development Sustainability

Uluslararası Tam metin bildiri
01.09.2015 Determination of the Behaviour and Opinions of the Local Community Towards Tourism Advancements / 25th International Scientific- Experts Congress on Agriculture and Food Industry

Ulusal Özet bildiri
Sürdürülebilir Alan Kullanımı İçin Sulak Alanların Taşıdığı Ekonomik Önem / 2.Türkiye Sulak Alanlar Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.06.2008 Felsefeden Doğaya Uzanan Köprü Feng Shui / ÇEVRE VE DİN ULUSLALARASI SEMPOZYUMU

Uluslararası Tam metin bildiri
01.02.2010 İyileştirme Bahçeleri ve Engelli Çocuklar Erzurum da bulunan Rehabilitasyon Merkezlerinin Dış Mekan Yeterliliklerinin İrdelenmesi / ARC-CHILD Uluslararası Mimarlık ve Çocuk Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.02.2010 Engelli çocukları engelsiz yaşıtlarıyla kaynaştıran en az kısıtlayıcı çocuk oyun alanları / ARC-CHILD Uluslararası Mimarlık ve Çocuk Kongresi

2021 ARCHITECTURAL SCIENCES AND PROTECTION & CONSERVATION & PRESERVATION , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Problems Arising from Recreational Use on Sedir Island and Suggestions for Solutions
GÖKTUĞ TENDÜ HİLAL, ALÇİÇEK MEHMET CİHAT, DÜŞEN OLCAY, DÜŞEN SERDAR, Bayar Ayser
Iksad publications,Atila Gül, Mert Çakır
ISBN: 978-625-8061-45-1 Erişim Linki
2021 ARCHITECTURAL SCIENCES AND PROTECTION & CONSERVATION & PRESERVATION , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Actual Situation and Problems of National Parks in Turkey
BAYAR AYSER, GÖKTUĞ TENDÜ HİLAL
Iksad publiications,Atila Gül, Mert Çakır
ISBN: 978-625-8061-45-1 Erişim Linki
2021 Peyzaj araştırmaları 1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),PAMUKKALE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ’NDE TAŞIMA KAPASİTESİ ANALİZLERİ VE ZİYARETÇİ YÖNETİMİ
GÖKTUĞ TENDÜ HİLAL, ZENGİN MURAT
Livre de Lyon,Öner Demirel, Ertan Düzgüneş
ISBN: 978-2-38236-175-7 Erişim Linki
2020 4. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi Tam Metin Kitabı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’de Eko-Köy Kavramı: Eko(Lojik) Köy Mü? Eko(Turizm) Köyü Mü?
GÖKTUĞ TENDÜ HİLAL, ÇAKMAK BEYZA
ASOS,ZORLUOĞLU SERACEDDİN LEVENT, GÖKER PARİSA
978-625-7813-17-4 Erişim Linki
2020 4. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi Tam Metin Kitabı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kırsal Rekreasyon Alan Planlanması Kapsamında Analitik Hiyerarşi Yönteminin (AHP) İ·ncelenmesi
GÖKTUĞ TENDÜ HİLAL, İLHAN AYSER
ASOS,ZORLUOĞLU SERACETTİN LEVENT, GÖKER PARİSA
978-625-7813-17-4 Erişim Linki
2020 Sorumlu Turizm , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ekoturizmde Taşıma Kapasitesi ve Ziyaretçi Yönetimi
GÖKTUĞ TENDÜ HİLAL
NOBEL,GÜNEŞ GÜL, AKGÜL SEDA ÖZDEMİR
978-625-406-568-2
2019 Sürdürülebilir Turizm: Gösterge ve Ölçme Yaklaşımı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Korunan Doğal Alanlarda Rekreasyon Faaliyetlerinin Etkileri ve Yönetimi
GÖKTUĞ TENDÜ HİLAL
DETAY,TÜRKAY OĞUZ, ÇALIK İSMAİL
978-605-254-125-8
2018 Kuşadası Peyzaj Değerleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’de İkinci Konut Sorunu: Kuşadası Örneğinde Değerlendirmeler.
KILIÇASLAN ÇİĞDEM,MALKOÇ TRUE EMİNE,DENİZ BÜLENT,GÖKTUĞ TENDÜ HİLAL
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI,BİRİŞÇİ, TANAY; ÖNAÇ , AYŞE KALAYCI
978-605-01-1236-8
2018 Kuşadası Peyzaj Değerleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kaynak Değerleri ve Sorunlarıyla Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı.
DENİZ BÜLENT,KILIÇASLAN ÇİĞDEM,GÖKTUĞ TENDÜ HİLAL,MALKOÇ TRUE EMİNE
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI,
978-605-01-1236-8
2017 Contemporary Studies in Environment and Tourism , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),PLANNING PROCESS OF RECREATIONAL AREAS BASED ON THE USE OF FOREST SOURCES FOR RECREATIONAL PURPOSE
DEMİR METİN,TOY SÜLEYMAN,GÖKTUĞ TENDÜ HİLAL
Lady stephenson International Federation of Library Associations (IFLA),Recep EFE ve Münir ÖZTÜRK
2017 Mekansal Yeterlilik Kapsamında Aydın Kentsel Alanındaki Parkların Analizi , Bilimsel Kitap , Tümü,
KILIÇASLAN ÇİĞDEM,MALKOÇ TRUE EMİNE,DENİZ BÜLENT,KARA BARIŞ,POLAT ZÖHRE,GÖKTUĞ TENDÜ HİLAL,KESGİN ATAK BİRSEN
Sage Yayıncılık,
978-605-184-054-3
2017 Contemporary Studiesin Environment and Tourism , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Chapter Thirty-Two Planning Process of Recreational Areas Based on the Use of ForestSources for Recreational Purpose
DEMİR METİN,GÖKTUĞ TENDÜ HİLAL,TOY SÜLEYMAN
Cambridge Scholars Publishing,
2015 Adnan Menderes Üniversitesi Güney Yerleşkesi Örneğinde Tören ve Toplanma Alanı Tasarım Süreci , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,
KILIÇASLAN ÇİĞDEM,DENİZ BÜLENT,GÖKTUĞ TENDÜ HİLAL,KARA BARIŞ
SAGE YAYINCILIK,
978-605-9932-89-9