Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

ayten.taspinar adu.edu.tr

Prof.Dr.
Ayten Taşpınar

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Bölümü
Ebelik Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 The effect of acupressure on postpartum fatigue in women delivering by caesarean section: A randomized controlled study
EXPLORE

2023 Planlanmamış Gebeliklerin Yaşanma Sıklığı ve Beden İmajına Etkisi
Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi

2023 Ebelerin Perinatal Dönemde Gelişen Venöz Tromboemboliye İilşkin Bilgi Ve Görüşleri
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi

2023 Evaluation of Midwives’ Perceptions of Spirituality and Spiritual Care in Aydın, Turkey
Journal of Religion and Health

2023 Sexual Behaviors and Childbearing Motivations of Married Individuals During the Covid-19 Pandemic
Sexuality & Culture

2023 Anxiety of Pregnant Women Due to the COVID-19 Pandemic and Their Coping Methods
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

2023 The Relationship between Nausea-Vomiting during Pregnancy and Attachment Styles, Marital Adjustment, and Ways of Coping
JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY

2022 0-12 Aylık Bebeği Olan Annelerin Ek Gıdalara Erken Başlama Nedenleri ve Etkileyen Faktörler
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

2022 The Relationship between Nausea-Vomiting during Pregnancy and Attachment Styles, Marital Adjustment, and Ways of Coping
Journal of Sex & Marital Therapy

2022 Gebelik ve Emzirme Döneminde COVID-19 Enfeksiyonuna Karşı Aşılanma
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

2022 Ebelik bölümü öğrencilerinin genetik hastalıklara ve genetik danışmanlığa ilişkin bilgi ve görüşleri
Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

2022 Doğum Sonrası Farklı Eğitim Yöntemleriyle Verilen Taburculuk Eğitiminin Taburculuğa Hazır Oluşluk, Doğum Sonu Uyum Süreci ve Emzirme Öz-Yeterliliğine Etkisi
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

2022 The frequency of unplanned pregnancies during the COVID-19 pandemic and the factors affecting the situation
JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY

2022 Knowledge and attitudes of pregnant women about Coronavirus vaccines in Turkiye
JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY

2022 Sağlık Bilimleri Lisans Eğitiminde Anatomi Dersi Kapsamında Anatomik Maketlerin Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

2022 Türkiye’de Emzirme Sürecinde Uygulanan Nonfarmakolojik Yöntemler ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi

2021 Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Ebelik Mesleğine Bakış Açıları ve Gelecekten Beklentileri
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

2021 Doğum Öncesi Eğitimin Doğum Sonu Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi

2021 Reflections of Coronavirus Pandemic on Women’s Life and Health
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry

2021 EBELERİN MESLEKİ PROFESYONEL TUTUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

2021 Toplumun Ebeler ile İlgili Görüş ve Beklentileri
Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi

2021 Gebelikte aile içi şiddete maruz kalmanın postpartum depresyon ve maternal bağlanmaya etkisi
Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

2021 Effects of Obstetric Interventions During Labor on Birth Process and Newborn Health
Florence Nightingale Journal of Nursing

2021 Emziren Annelerde Diyet Yapma Eğilimi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi

2021 Pandemi Döneminde Ana Çocuk Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesinde Ebenin Rolü
Türk Kadın Sağlığı ve Neonatoloji Dergisi

2021 DOĞUMHANEDE ÇALIŞAN EBELERDE MERHAMET YORGUNLUĞU ALGISI: NİTEL BİR ÇALIŞMA
Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi

2021 Kadınların Sezaryen Deneyimleri ve Doğum Sonrası Dönemde Bakım Gereksinimleri: Nitel Bir Çalışma
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

2020 0 – 6 Ay Beslenme Özelliklerinin Çocuklarda Obezite ve Yeme Davranışları Üzerine Etkisi: Kesitsel Bir Araştırma
Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi
AYTEN TAŞPINAR
2020 Özel Durumlara Sahip Ebeveynlerin Doğum Sonu Döneme Uyumları ve Ebelerin Sorumlulukları
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Mine Gökduman KELEŞ AYTEN TAŞPINAR SÜNDÜZ ÖZLEM ALTINKAYA
2020 Ebelik Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Konusundaki Düşünceleri ve Tıbbi Hata Yapma Eğilimleri
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Rukiye DEMİR DAMLA KIZILCA ÇAKALOZ AYTEN TAŞPINAR AYDEN ÇOBAN
2020 Yenidoğan Umblikal Kord Özelliklerinin Göbek Düşme Süresine Etkisi
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
AYDEN ÇOBAN AYTEN TAŞPINAR Hatice Karatepe SEHER SARIKAYA KARABUDAK
2020 Ebelik Mesleğinin Yeni Gelişen Rolü: Obsetrik Ultrason Muayenesi
Lokman Hekim Dergisi
Yasemin Sökmen AYTEN TAŞPINAR
2020 Doğum ve Doğum Sonu Dönemde Hasta Güvenliği ve Ebelerin Sorumlulukları
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi
Ayşe ŞENOĞLU AYTEN TAŞPINAR ZEKİYE KARAÇAM
2020 JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ ALANLARINDA ADLİ OLAYLAR ve EBELİK YAKLAŞIMI
Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
RESMİYE KAYA ODABAŞ AYTEN TAŞPINAR
2020 Erkek Öğrenci Gözüyle Toplumsal Cinsiyet: Bir Üniversite Örneği
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
FİLİZ ADANA SAFİYE ÖZVURMAZ AYTEN TAŞPINAR
2020 GEBELİKTE KONSTİPASYON GÖRÜLME DURUMU VE YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
RESMİYE KAYA ODABAŞ AYTEN TAŞPINAR
2019 GEBELİK VE DOĞUM EYLEMİNDE AKUPRESÜR KULLANIMI
e-Sağlık Ebelik Dergisi

2019 Gebelik ve Doğum Eyleminde Akupresür Kullanımı
e-Sağlık Ebelik Dergisi
Yasemin Sökmen AYTEN TAŞPINAR
2019 MATERNAL OBEZİTENİN ANNE VE YENİDOĞAN SAĞLIĞINA ETKİSİ
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Selva ÖZGÜL AYTEN TAŞPINAR
2019 Gebelikte Akılcı İlaç Kullanımı
Arşiv Kaynak Tarama Dergisi
Rukiye DEMİR AYTEN TAŞPINAR
2018 KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI KALICI AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİHAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORLAR? TEK DURUMLU BİR ÖRNEK OLAYÇALIŞMASI
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
Rukiye Demir AYTEN TAŞPINAR
2018 Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Vajinusmusa ilişkin Bilgi ve Görüşleri
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
CENNET ŞAFAK ÖZTÜRK AYTEN TAŞPINAR
2018 Kadın Sağlığının Korunmasında Kegel Egzersizlerinin Önemi ve Ebelik Yaklaşımı
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
Rukiye Demir AYTEN TAŞPINAR
2018 Sağlık Çalışanlarının Doğum Şekli Tercihleri ve Etkileyen Faktörler
STED
Vesile Ünay AYTEN TAŞPINAR
2017 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİDAVRANIŞLARI DERSİNİN ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ
Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi
AYDEN ÇOBAN FİLİZ ADANA AYTEN TAŞPINAR HÜLYA ARSLANTAŞ
2017 Doğum Sonrası Erken Dönemde Ebeveynlere Verilen Emzirme Eğitiminin Bebeklerin İlkAltı Ay Anne Sütü Alma Durumuna Etkisi
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Canan Yılmaz AYTEN TAŞPINAR
2017 Üniversite Öğrencilerine Verilen Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Dersinin Etkinliğinin Ölçülmesi
Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
AYDEN ÇOBAN AYTEN TAŞPINAR FİLİZ ADANA HÜLYA ARSLANTAŞ
2016 Gebelik Kaybının KadınlarınDepresif Belirti Düzeyine veYaşam Kalitesine Etkisi
Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi

2016 Gebelik Kaybının Kadınların Depresif Belirti Düzeyine ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi
AYDEN ÇOBAN AYTEN TAŞPINAR Nazlı Savaş ARTUNER DEVECİ YILDIZ UYAR Yeşim Baytur
2015 Ocular biometric characteristics during the menstrual cycle
Clinical Ophthalmology
HARUN ÇAKMAK AYTEN TAŞPINAR Ozbagcivan Mehmet TOLGA KOCATÜRK
2014 The effects of prenatal care on cesarean section rates in a maternity and children s hospital
Cumhuriyet Medical Journal
AYTEN TAŞPINAR SALİHA ÖZPINAR AYDEN ÇOBAN MERT KÜÇÜK
2013 Fathers knowledge about and attitudes towards breast feeding in Manisa Turkey
Midwifery
AYTEN TAŞPINAR AYDEN ÇOBAN MERT KÜÇÜK AHSEN ŞİRİN
2012 Manisa İl Merkez Eczanelerinde Çalışan Eczacı ve Kalfaların Acil Kontrasepsiyon Konusunda Bilgi ve Uygulamaları
TAF Preventive Medicine Bulletin
AYTEN TAŞPINAR AYDEN ÇOBAN E Öntürk MB Özteke BİLGİN KIRAY VURAL
2012 Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim alanında temel yetkinliklerinin değerlendirilmesi
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
NURGÜL GÜNGÖR TAVŞANLI GÜLŞAH GÜROL ARSLAN AYTEN TAŞPINAR
2011 Women s perception of the menopause and hormone treatment barriers against hormone therapy
Climacteric
NEVİN ŞAHİN MD Bal NURAN MUMCU BOĞA Sevgi Gökdemirel AYTEN TAŞPINAR
2010 Differences in Quality of Life Between Infertile Women and Men in Turkey
Journal of Obstetric, Gynecologic, Neonatal Nursing
NURSEN BOLSOY AYTEN TAŞPINAR OYA KAVLAK AHSEN ŞİRİN
2010 Childhood Trauma Type of Marriage and Self Esteem as Correlates of Domestic Violence in Married Women in Turkey
Journal of Family Violence
NEVİN ŞAHİN SERMİN TİMUR TAŞHAN Ayla Berkiten Ergin AYTEN TAŞPINAR NEVİN AKDOLUN BALKAYA Sevde Çubukçu
2010 Effect of acupressure on chemotherapy induced nausea and vomiting in gynecologic cancer patients in Turkey
European Journal of Oncology Nursing
AYTEN TAŞPINAR AHSEN ŞİRİN
2009 Nursing students self reported knowledge of genetics and genetic education
Public Health Genomics
BİLGİN KIRAY VURAL AYŞE GAYE TOMATIR NEVİN KUZU KURBAN AYTEN TAŞPINAR
2008 Physical Violence and Affecting Factors During Pregnancy in Çanakkale
Aile ve Toplum Dergisi
AYTEN TAŞPINAR NURSEN BOLSOY Fide Kaya AHSEN ŞİRİN G Şirin
2008 Lisansüstü eğitime devam eden evli kadınların üreme sağlığı sorunları ve etkileyen faktörler
TAF Preventive Medicine Bulletin
SEZER ER GÜNERİ SELMA ŞEN AYTEN TAŞPINAR AHSEN ŞİRİN
2006 Sağlık Politikaları
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
BİLGİN KIRAY VURAL AYTEN TAŞPINAR
2005 Gebeler fiziksel şiddete uğruyorlar mı Manisa örneği
Adli Psikiyatri Dergisi
AYTEN TAŞPINAR NURSEN BOLSOY AHSEN ŞİRİN
2005 0 1 Yaş Bebeği Olan Kadınların Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
NURSEN BOLSOY SELMİN ŞENOL AYTEN TAŞPINAR
2002 Hastalar kendilerine bakım verenlerin cinsiyeti konusunda ne düşünüyorlar
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
FERDA ÖZBAŞARAN AYTEN TAŞPINAR Aynur Çakmakçı
2002 Manisa il merkezindeki eczanelerde eczacı ve kalfaların aile planlaması yöntemleri konusundaki bilgi ve davranışları
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
AYTEN TAŞPINAR NURSEN BOLSOY FERDA ÖZBAŞARAN B Şahin S Abalı
2001 Manisa il merkezindeki hastanelerde doğum yapan annelerin emzirme tutumunun değerlendirilmesi
Hemşirelik Forumu Dergisi
NURSEN BOLSOY AYTEN TAŞPINAR FERDA ÖZBAŞARAN
2001 Manisa İli Horozköy Sağlık Ocağı bölgesinde bulunan gebelerde risk faktörlerinin saptanması
Hemşirelik Forumu Dergisi
AYTEN TAŞPINAR NURSEN BOLSOY FERDA ÖZBAŞARAN
2001 Manisa İlinde kamuya ait hastanelerde çalışan hemşirelerin hemşirelik işlevlerini algılama durumları ve etkileyen faktörler
Hemşirelik Forumu Dergisi
NURSEN BOLSOY AYTEN TAŞPINAR Akış Şükran Ö Altan
2000 Demir Eksikliği Anemisi
Kadınlar Dünyası
AYTEN TAŞPINAR
1999 15 49 Yaş Evli kadınların gebelik ve aile planlamasına ilişkin geleneksel uygulamalarının incelenmesi
Hemşirelik Forumu Dergisi
AYTEN TAŞPINAR Ümran Demir
1998 Hemşireler mesleklerine erkek üye alınmasını istiyorlar mı
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
FERDA ÖZBAŞARAN AYTEN TAŞPINAR
1998 Manisa Doğumevi nde kürtaj olan kadınların doğurganlık özellikleri ve yöntem tercihlerine eğitim düzeyinin etkisi
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
FERDA ÖZBAŞARAN AYTEN TAŞPINAR
Uluslararası Tam metin bildiri
DOĞUMDA ANNE MEMNUNİYETİ / 1. Uluslararası 1. Ulusal Sivas Ebelik Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
ÜLKEMİZDE ANTENATAL DÖNEMDE GEBELERİN DİJİTAL MEDYA KULLANIMI / 1. Uluslararası 1. Ulusal Dijital Dünya & Dijital Sağlık & Dijital Ebelik Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
GEBELİĞİN GEÇ TESPİTİNİN MATERNAL SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ / 7. Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
İntrahepatik Gebelik Kolestazı ve Ebelik Bakımı / Uluslararası Maldia Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
Koronavirüs pandemi sürecinde aile içi şiddet / 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
GEBELİK DÖNEMİNDE YAŞANAN ŞİDDETİN RİSK FAKTÖRLERİ VE MATERNAL VE FETAL SONUÇLARI / 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Koronovirüs pandemisi ve güvenli emzirme / 1. Uluslararası Gülhane Anne Sütü ve Emzirme Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Emzirme ve beden algısı / 1. Uluslararası Gülhane Anne Sütü ve Emzirme Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Gebelik ve emzirme döneminde koronovirüs enfeksiyonuna karşı aşılanma / 1. Uluslararası Gülhane Anne Sütü ve Emzirme Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
EMZIRMEDE YENI BIR YAKLAŞIM: BIYOLOJIK BESLENME / 1. Uluslararası Gülhane Anne Sütü ve Emzirme Kongresi

Uluslararası 
Anne çocuk sağlığında inovasyon / 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.11.2020 JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ ALANLARINDA ADLİ OLAYLAR VE EBELİK YAKLAŞIMI / I. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
29.11.2020 GEBELERİN COVID-19 NEDENİYLE YAŞADIKLARI KAYGILAR VE BU KAYGILARLA BAŞ ETME YÖNTEMLERİ / I. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
29.11.2020 EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN EBELİK MESLEĞİNE BAKIŞ AÇILARI VE GELECEKTEN BEKLENTİLERİ / I. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
29.11.2020 DOĞUM ÖNCESİ EĞİTİMİN DOĞUM SONU YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ / I. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Professional Attitudes and Affecting Factors of Midwives / 3. Koru Gebelik Lohusalık ve Doğum Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
09.11.2019 Kadın Sağlığının Korunmasında Kegel Egzersizlerinin Önemi ve Ebelik Yaklaşımı / 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
09.11.2019 İstenmeyen Gebelik ve Bilimsel Metotlar / 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.04.2019 GEBELERİN ÇOCUKLUK ÇAĞI ÖRSELENME YAŞANTILARININ PRENATAL BAĞLANMA İLE İLİŞKİSİ / 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.04.2019 ÇOCUK İSTİSMAR/İHMALİ VE EBELERİN SORUMLULUKLARI / 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.04.2019 DOĞUM KORKUSU VE MATERNAL SAĞLIKLA İLİŞKİS / 6. Uluslararası 10. Ebelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
19.10.2019 GEBELİKTE AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALMANIN POSTPARTUM DEPRESYON VE MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
09.11.2019 EBELERİN MANEVİYAT VE MANEVİ BAKIMA İLİŞKİN ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ / 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
09.11.2019 GÜNÜMÜZÜN SORUNU: EMZİREN ANNELERDE DİYET YAPMA EĞİLİMİ / 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
09.11.2019 DOĞUMHANEDE ÇALIŞAN EBELERDE MERHAMET YORGUNLUĞU ALGISI: TEK DURUMLU ÖRNEK OLAY/DURUM ÇALIŞMASI / 4.Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
09.11.2019 DOĞUMHANEDE YAPILAN MÜDAHALELERİN DOĞUM SÜRECİ VE YENİDOĞAN SAĞLIĞINA ETKİSİ / 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
09.11.2019 KADINLARIN SEZARYEN DENEYİMLERİ VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE BAKIM GEREKSİNİMLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞM / 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
09.11.2019 ANNELERİN EK BESİNLERE ERKEN BAŞLAMA NEDENLERİ ve ETKİLEYEN FAKTÖRLER / 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
21.04.2019 EBE ADAYLARININ SOSYAL EL YIKAMA İLE İLGİLİ BİLGİ VE UYGULAMALARI / 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
21.04.2019 EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER / 6.Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
09.11.2018 GEBELİKTE KONSTİPASYON GÖRÜLME DURUMU VE YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ / 1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
25.12.2019 Gebelikte Aile İçi Şiddete Maruz Kalmanın Postpartum Depresyon ve Maternal Bağlanmaya Etkisi. / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
28.12.2019 Kadınların Sezaryen Deneyimleri ve Doğum Sonrası Dönemde Bakım Gereksinimleri: Nitel Bir Çalışma / 5. Ulusal 4. Uluslararası Ebelik Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
11.12.2018 GEBELERİN EBELER İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ / I. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2018 Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin vajinusmusa ilişkin bilgi ve görüşleri / Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin vajinusmusa ilişkin bilgi ve görüşleri

Uluslararası Özet bildiri
0 – 6 Ay Beslenme Özelliklerinin Çocuklarda Obezite Ve Yeme Davranışları Üzerine Etkisi / 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Yenidoğan Ve Umblikal Kord Özelliklerinin Göbek Düşme Süresine Etkisi / 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Ebelik Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Konusundaki Düşünceleri ve Tıbbi Hata Yapma Eğilimleri / 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Üniversite Öğrencilerinde Dismenore Sıklığı ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.05.2018 Üniversite ÖğrencilerindeDismenore Sıklığı ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi / 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Ve Yaşam Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
24.04.2017 Toplumun Ebeler ile İlgili Görüş ve Beklentileri / 4. Uluslararası ve 8.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
24.04.2017 ÖĞRENCİ EBELERİN KLİNİK UYGULAMALARDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER VE KLİNİK EBE/HEMŞİRELERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ / 4. Uluslararası ve 8.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.07.2017 KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI KALICI AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ HAKKINDA NEDÜŞÜNÜYOR? TEK DURUMLU BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI / Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.07.2017 EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİMLERİNE İLİŞKİN DOYUM DÜZEYİ VE ETKİLEYENFAKTÖRLER / Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.07.2017 EBE ADAYLARININ EL YIKAMA İLE İLGİLİ BİLGİ TUTUM VE İNANÇLARI / Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.07.2017 YASAL TAHLİYE OLMAK İÇİN BAŞVURAN KADINLARDA İSTEYEREK DÜŞÜK SIKLIĞI VE TERCİHETTİKLERİ AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ / Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.07.2017 ANNE VE YENİDOĞAN BAKIMINDA İNOVATİF YAKLAŞIMLAR / Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
12.05.2017 The Effect of Maternal Obesity on Maternal and Neonatal Health / 3rd Annual International Conference on Nursing

Uluslararası Özet bildiri
Bir Kamu Hastanesinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Mesleki Gelişim Faaliyetleri ve Etkileyen Faktörler / 3. Uluslararası7.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
Anne ve Yenidoğan Bakımında İnovatif Yaklaşımlar / I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Sağlık Çalışanlarının Doğum Şekli Tercihleri ve Etkileyen Faktörler / 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
DOĞUM SONRASI ERKEN DÖNEMDE EBEVEYNLERE VERİLENEMZİRME EĞİTİMİNİN BEBEKLERİNİLK ALTI AY ANNE SÜTÜ ALMA DURUMUNA ETKİSİ / I. ULUSLARARASI ve II. ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ

Ulusal Tam metin bildiri
Üniversite Öğrencilerine Verilen Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Dersinin Sağlık Davranışları Üzerine Etkisi / 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi

2022 Ebelikte Meslek Tarihi ve Deontoloji , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),EBELIKTE TEDAVIYE YÖNELIK ÇAĞDAŞ GIRIŞIMLER VE ETIK
KAYA ODABAŞ RESMİYE, TAŞPINAR AYTEN
Nobel Akademik Yayıncılık,Türkmen Hülya, Akın Bihter, Yalnız Dilcen Hacer
978-625-427-206-6
2021 ANNE SÜTÜ ve EMZİRME Sağlıklı Nesillere, Bir Damla Mucizeyle... , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Emzirmede Yeni Bir Yaklaşım: Biyolojik Beslenme
SÖKMEN YASEMİN, TAŞPINAR AYTEN
Ankara Nobel Tıp Kitabevleri,Karahan Nazan, Uğurlu Meltem, Kul Uçtu Arzu
978-625-7564-39-7
2021 ANNE SÜTÜ ve EMZİRME , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),KORONAVİRÜS PANDEMİSİ VE GÜVENLİ EMZİRME
DEMİR Rukiye, KAYA ODABAŞ RESMİYE, TAŞPINAR AYTEN
Ankara Nobel Tıp Kitabevleri,Karahan Nazan, Uğurlu Meltem, Kul Uçtu Arzu
978-625-7564-39-7
2021 Anne Sütü ve Emzirme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Emzirme ve Beden Algısı
DEMİR Rukiye, KAYA ODABAŞ RESMİYE, TAŞPINAR AYTEN
Ankara Nobel Tıp Kitabevleri,Karahan Nazan, Uğurlu Meltem, Kul Uçtu Arzu
978-625-7564-39-7
2019 İşlem Adımlarıyla Ebelikte Temel Uygulamalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Gebelik ve Doğum Eyleminde Abdominal Muayene
TAŞPINAR AYTEN
Ankara Nobel Tıp Kitabevleri,Oran Nazan Tuna, Öztürk Can Hafize, Şenol Selmin
978-605-7578-71-9
2019 Olgularla Jinekolojik Hastalıklarda Bakım , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Over Kanseri
ERGİN AYLA
Ankara Nobel Tıp Kitabevleri,Saydam Karaca Birsen
978-605-9215-01-5
2018 Ebeler ve Ebelik Öğrencileri İçin Doğum Öncesi Dönem II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Prenatal Kanamalar
TAŞPINAR AYTEN
İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık,Fatma Çoşar Çetin, Kıymet Yeşilçiçek Çalık
978-605-9528-72-6
2018 Ebeler ve Ebelik Öğrencileri İçin Doğum Öncesi Dönem-II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Gebelik ve Kanser
TAŞPINAR AYTEN
İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık,Kıymet Yeşilçiçek Çalık, Fatma Coşar Çetin
978-605-9528-72-6
2018 TEMEL EBELİK UYGULAMALARI REHBERLER VE DEĞERLENDİRME , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kadın Sağlığı Uygulamaları
TAŞPINAR AYTEN,UYAR HAZAR HALE,AMANAK KEZBAN
ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ,KARAÇAM Zekiye, ÇOBAN Ayden,TAŞPINAR Ayten
978-605-9215-51-0
2018 TEMEL EBELİK UYGULAMALARI REHBERLER VE DEĞERLENDİRME , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Doğum Sonu Dönem Uygulamaları
TAŞPINAR AYTEN,UYAR HAZAR HALE,Öztürk Gizem
ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ,KARAÇAM Zekiye, ÇOBAN Ayden,TAŞPINAR Ayten
978-605-9215-51-0
2018 Temel Ebelik Uygulamaları Rehberler ve Değerlendirme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),DOĞUM EYLEMİNDE TEMEL EBELİK UYGULAMALARI
KARAÇAM ZEKİYE,TAŞPINAR AYTEN,Öztürk Gizem,KIZILCA ÇAKALOZ DAMLA
ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ,KARAÇAM Zekiye, ÇOBAN Ayden,TAŞPINAR Ayten
978-605-9215-51-0
2015 Kadın Sağlığı Genişletilmiş 2 Baskı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Normal Gebelik
TAŞPINAR AYTEN
Nobel tıp kitabevleri,Şirin Ahsen, Kavlak Oya
2015 Olgularla Jinekolojik Hastalarda Bakım , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Total Uterus Prolapsusu
TAŞPINAR AYTEN
Nobel Tıp Kitabevleri,Doç. Dr. Birsen KARACA SAYDAM
2008 Kadın Sağlığı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Normal Gebelik
TAŞPINAR AYTEN
Bedray Basın Yayıncılık LTD. ŞTİ,Şirin Ahsen, Kavlak Oya