Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

gultekin.baysal adu.edu.tr

Öğr.Gör.
Gültekin Baysal

Buharkent Meslek Yüksekokulu
Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Pr.

CV (PDF)


2023 BIST100'DE İŞLEM GÖREN ENERJİ ŞİRKETLERİNİN TOPSİS YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ
PressAcademia Procedia

2017 BÜRO YÖNETİMİ ALANINDA MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDE ERGONOMİNİN ÖNEMİ
EJOVOC
İSMET ANIK BAYSAL GÜLTEKİN BAYSAL
2015 Sektörün Meslek Yüksekokullarından Beklentileri Üzerine nitel Araştırma
EJOIR
GÖKHAN AKSU İSMET ANIK BAYSAL GÜLTEKİN BAYSAL
2014 PRESENTEEISM İŞTE VAROLMAMA SORUNU İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
EJOVOC
İSMET ANIK BAYSAL GÜLTEKİN BAYSAL GÖKHAN AKSU NURŞAH AKSU
Uluslararası Tam metin bildiri
02.05.2023 BIST100’TE İŞLEM GÖREN BİLİŞİM ŞİRKETLERİNİN TOPSIS YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ / 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND INNOVATIVE STUDIES ICSIS 2023

Uluslararası Tam metin bildiri
28.02.2023 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ANALİZİ: ADÜ BUHARKENT MYO ÖRNEĞİ / 1st International Conference on Frontiers in Academic Research

Uluslararası Özet bildiri
28.02.2023 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ANALİZİ: ADÜ BUHARKENT MYO ÖRNEĞİ / 1st International Conference on Frontiers in Academic Research

Uluslararası Tam metin bildiri
28.02.2023 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KRİPTO PARALAR KONUSUNDAKİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN ANALİZİ: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BUHARKENT MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ / 1st International Conference on Frontiers in Academic Research

Uluslararası Özet bildiri
28.02.2023 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KRİPTO PARALAR KONUSUNDAKİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN ANALİZİ: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BUHARKENT MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ / 1st International Conference on Frontiers in Academic Research

Uluslararası Tam metin bildiri
24.02.2023 Bist100’te İ·şlem Gören Sanayi Şirketlerinin TOPSIS Yöntemiyle Finansal Performanslarının Belirlenmesi / 10. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR)

Uluslararası Özet bildiri
01.02.2023 Bist100’te İşlem Gören Sanayi Şirketlerinin TOPSIS Yöntemiyle Finansal Performanslarının Belirlenmesi / 10. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR)

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2022 Öğrencı·lerı·n Kı·şı·lı·k Özellı·klerı·nı·n Örgütsel Bağlılıklarına Etkı·sı·: Uzaktan Eğı·tı·m Sürecı·nde Bı·r Araştırma / The 15th International Scientific Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
28.12.2022 Öğrencı·lerı·n Kı·şı·lı·k Özellı·klerı·nı·n Örgütsel Bağlılıklarına Etkı·sı·: Uzaktan Eğı·tı·m Sürecı·nde Bı·r Araştırma / The 15th International Scientific Research Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
06.02.2023 BIST100'DE İŞLEM GÖREN ENERJİ ŞİRKETLERİNİN TOPSİS YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ / 11th Istanbul Finance Congress

Ulusal Tam metin bildiri
15.08.2017 BÜRO YÖNETİMİ ALANINDA MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDE ERGONOMİNİN ÖNEMİ / XV. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
10.07.2016 PRESENTEEISMİN İŞTE VAROL MA MA SORUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE ETKİSİ / 1. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
10.07.2016 İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASINDA ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ROLÜ / 1. ULUSLARASASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ FELSEFESİNİN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNE ETKİSİ / 1.ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
PRESENTEEISMİN İŞTE VAROL MA MA SORUNU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNE ETKİSİ / 1.ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDE ERGONOMİNİN ÖNEMİ / 1.ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE STRESİN ROLÜ / 1.ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNDE MOTİVASYONUN ÖNEMİ / 1.ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASINDA ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ROLÜ / 1.ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
15.11.2015 Yaşam Boyu Öğrenme Olgusunda Akademisyenlerin Eğilimleri Adnan Menderes Üniversitesi ne Bağlı Meslek Yüksekokulları Örneği Aydın Meslek Yüksekokulu Atça Meslek Yüksekokulu Nazilli Meslek Yüksekokulu / I. BOLOGNA SÜRECİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
15.11.2015 Sektörün Meslek Yüksekokullarından Beklentileri Üzerine nitel Araştırma / UMYOS 2015

Uluslararası Özet bildiri
15.12.2015 MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA MESLEK ETİĞİ DERSİ VEGEREKLİLİKLERİ / UMYOS 2015

Uluslararası Tam metin bildiri
15.11.2015 MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA MESLEK ETİĞİ DERSİ VE GEREKLİLİKLERİ / UMYOS 2015

Uluslararası Tam metin bildiri
15.11.2015 Sektörün Meslek Yüksekokullarından Beklentileri Üzerine Nitel Bir Araştırma / UMYOS 2015

Uluslararası Tam metin bildiri
03.03.2014 PRESENTEEISM İŞTE VAROLMAMA SORUNU İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA / 12. ULUSAL BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ

2023 Finansal Piyasaların Evrimi-III , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TOPSIS ve COPRAS Yöntemi Kullanılarak Finansal Performans Analizi: BİST’te İşlem Gören Bilişim Sektörü Firmaları Üzerine Bir Araştırma
BAYSAL GÜLTEKİN, ANIK BAYSAL İSMET, GÜMÜŞ UMUT TOLGA
Özgür Yayın-Dağıtım Co. Ltd.,Muhammed Fatih Yürük, Mehmet Fatih Buğan
978-975-447-772-6 Erişim Linki