Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

caner adu.edu.tr

Prof.Dr.
CANER IŞIK

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü
Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

CV (PDF)


2021 ÂŞIKLIK GELENEĞİNİN OLUŞUMUNDA BÂTINİ TEKKELERİN ÖNEMİ
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli

2021 Dedelik Hizmetinin Performans Teori Bağlamında Değerlendirlmesi
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi

2020 Gaziler Ovacığından Çağdaş Bir Derviş: Cuma Zeytünlü (Dertli Garip)
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
CANER IŞIK Ezgi Aydın
2019 GAZİLER OVACIĞINDAN BİR EREN: BİÇARE’NİN HAYATI VE DEYİŞLERİ
ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
CANER IŞIK Ali Onar
2018 ÇORUM’UN DODURGA’DA BİR HORASAN ERENİ: HÜSEM DEDE VE HÜSEM DEDE OCAĞI
Alevi Araştırmaları dergisi
CANER IŞIK Ezgi Aydın
2017 Işık, C. – Gülbahar Odabaşı (2017), “Cem İbadetinde Muhabbet Erkânı: Gösterimci Kuram Analizi” 87/104 , Yaz-Summer 2017 Sayı/Volume 13, 87-104
Alevilik Araştırmaları Dergisi- The Journal Of Alevi Studies
CANER IŞIK Gülbahar Odabaşı
2017 Türk Kültür Mirasında Bir Kült Olarak Hz. Fatıma
Sufi Araştırmaları
CANER IŞIK
2017 ”Popüler Olmayan” Bir Sözlü Kültür Hazinesi: Aşık Kara Musa
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
CANER IŞIK Ali Onar
2016 GAZİLER OVACIĞI NDAN BİR EREN DERVİŞ EDNA NIN HAYATI VE DEYİŞLERİ
Alevi Araştırmaları Dergisi
Ali Onar CANER IŞIK
2015 Uladı Köyünün tarihi ve halk kültürüne dair notlar
Yol
CANER IŞIK
2015 Gürüh u Naciye den Aleviliğe
Alevilik Araştırmaları Dergisi
CANER IŞIK
2015 Deli Boran Gaziler Ovacığından Bir Eren
Alevilik Araştırmaları Dergisi- The Journal Of Alevi Studies
CANER IŞIK Onar Ali
2015 Alevi İnancında Kadın Ruhsal Kabullerden Gündelik Yaşama
Alevilik Araştırmaları Dergisi- The Journal Of Alevi Studies
CANER IŞIK
2013 Kültür Sosyolojisi Toplumsalı Anlamada Bir Zorunluluk
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
CANER IŞIK
2013 İkrar Cemi ve Ritüelleri Oath Taking in The Alevi Bektashi Tradition Kültürümüzde Yemin
ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies www.actaturcica.com

2013 Gaziler Ovacığından Bir Eren Kul Hüseyin
Alevilik Araştırmaları Dergisi- The Journal Of Alevi Studies,
CANER IŞIK
2012 Halk İnançlarında Kalıp Değiştirme Ruh Göçü Transmigration of The Soul and Metempsychosis
ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies www.actaturcica.com

2011 Anadolu Mistisizminde Gerçeklik ve Deneyim
Alevilik Araştırmaları Dergisi- The Journal Of Alevi Studies
CANER IŞIK
2011 Alevi Bektaşi Geleneğinde Muhabbet Ruhsal Bir Bilgi Ortamı
Milli Folklor dergisi
CANER IŞIK
2009 Anadolu Erenlerinde Gerçek Olmak İçin Gerçeklik 48 Sayı Mart Nisan Mayıs 125 142
Doğu Batı Dergisi

2009 Van İlinin Kültürel Tarihine Dair Notlar
YYÜ. Sosyal Bilinler Ens. Yay.

2008 Sözlü gelenek Eserlerinin Özellikleri Yıl 2005 Sayı 9 Bahar 89 105
YYU. Sosyal Bilimler Ens. Yayınları.

2008 Metin Kavramı Ve Metin Üzerine
YYU. Sosyal Bilimler Ens. Yayınları
CANER IŞIK
2007 Eski Dünyanın Kadim Bilgesi Hermes
Doğu Batı Dergisi

Ulusal Tam metin bildiri
05.09.2022 Nazillili Aşık Erbabi / Kuruluşunun 100. Yılında Gemişten Günümüze Nazilli

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2021 Hatıratlarda “Gerçek” Âşık Veysel / OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E HATIRAT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI CİLT 3

Uluslararası Tam metin bildiri
10.12.2020 Hüsem Dede Ocağı'nın Tarihsel Süreçteki Değişimi ve Ruhsal Görünümü / Uluslararası Horasan'dan Anadolu'ya İrfan Geleneği: Elvan Celebi Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
10.12.2020 ALEVİ ERENLERİNİ VE İRFANINI ANLAMADA YÖNTEMBİLİMSEL SORUNLAR / Uluslararası Horasan'dan Anadolu'ya İrfan Geleneği: Elvan Celebi Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
10.01.2019 Van Gölü Havzasında Kültür Araştırmacısı Olmak / Being a Cultural Researcher in Van Lake Basin / I. DOĞU ANADOLU ARKEOLOJİSİ ÇALIŞTAYI:PREHİSTORİK DÖNEMLERDEN DEMİR ÇAĞLARIN SONUNAKADAR DOĞU ANADOLU

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2019 YAKAPINAR (ULADI) KÖYÜNÜN TARİHİ VE HALK KÜLTÜRÜNE DAİR NOTLAR / YÖRÜK ALİ EFE ULUSLARARASI HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Uluslararası Tam metin bildiri
15.12.2019 YAŞAYAN KÜLTÜR HAZİNESİ VE TİCARİ BİR PRATİK OLARAK DEVECİLİK KÜLTÜRÜ / III. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
21.12.2018 ALEVİ ÇALIŞMALARINDA YÖNTEM VE ANLAM SORUNU / IV. ULUSLARARASI ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK SEMPOZYUMU

Uluslararası Tam metin bildiri
08.12.2018 Alevi Teolojisine Göre Aleviler / Uluslararası Geçmişten Geleceğe Alevilik Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
25.04.2018 Hatıratlarda ”Gerçek” Aşık Veysel / Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatırat Uluslararası sempozyum

Uluslararası Tam metin bildiri
10.05.2013 Determination of Cultural Characteristics of Hunters for Hunting and Wildlife Management (The Case of Istanbul Province) / International Conference on Economic and Social Studies

Ulusal Özet bildiri
23.10.2013 Av ve Yaban Hayatı Yönetimi Açısından Bursa İlindeki Avcıların Kültürel Özellikleri / III. Sulak Alanlar Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
20.05.2014 Sulak Alan Avcılarının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Açıdan İrdelenmesi (Bursa İli Örneği) / III. Sulak Alanlar Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
20.05.2014 Balıkesir İlindeki Avcıların Profili ve Av ve Yaban Hayatına Yönelik Sorunları / III. Sulak Alanlar Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
03.11.2013 Avcı Eğitimi ve Sorunları / 2023’e Doğru 2. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
26.10.2013 Objectives and Activities of the Hunter Associations / International Caucasian Forestry Symposium

Uluslararası Tam metin bildiri
11.05.2013 Determination of Cultural Characteristics of Hunters for Hunting and Wildlife Management (The Case of Istanbul Province). / International Conference on Economic and Social Studies, ICESOS-13

Ulusal Davetli konuşmacı
Aleviliğin inanç esasları ve Muharrem ayı / İstanbul Cemevi ve Kültür Merkezi Halkalı Belediyesi 6-12 Ekim

Ulusal Tam metin bildiri
Kültürel Mirasımızda Bir Köşe Taşı Olarak Hz Fatıma / Kültürel Miras ve Kadın Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2016 Devecilik Kültüründeki Farklılaşmalar Üzerine Sosyal Antropolojik Bir Analiz / I. Uluslararası Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
20.05.2014 Balıkesir İlindeki Avcıların Profili ve Av ve Yaban Hayatına Yönelik Sorunları / III. Sulak Alanlar Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
20.10.2013 Sulak Alan Avcılarının Sosyal Kültürel ve Ekonomik Açıdan İrdelenmesi Bursa İli Örneği / III. Sulak Alanlar Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Alevi İnancında Kadın Ruhsal Kabullerden Gündelik Yaşama / İnançta ve Toplumsal Yaşamda Alevilikte Kadın Konferansı, 11-12 Aralık 2014, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Ulusal Davetli konuşmacı
Halk Kültüründe Zeytin / 2. Seferihisar Biyolojik Antropoloji Çalıştayı,

Uluslararası Tam metin bildiri
Aşık Veysel ve Alevilik 24 25 Mayıs 2015 Sivas / Dünya Ozanı Aşık Veysel Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
Aleviliğin Varoluşu ve Bugünkü Durumu / 1. Uluslararası Alevilik Bektaşilik Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
Aydın Halk Kültüründe Efelik ve Çalıkakıcılık / Zeybek Ateşi, 2. Ulusal Efe Kurultayı

Ulusal Tam metin bildiri
Halk Tahayyülünde Adnan Menderes / Türk Tarihinde Adnan Menderes Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
Determination of Cultural Characteristics of Hunters For Hunting and Wildlife Management The Case of Istanbul Province / International Conference on Economic and Social Studies, Bosnia Herzegovinia

Uluslararası Tam metin bildiri
Iğdır Yas Geleneğinde Sinezenler / II. Aras Havzası Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
Alevi Bektaşi Geleneğinde Deyişler ve Muhabbet / Uluslararası Dini & Felsefi Metinler 21. Yüzyılda Yeniden Okuma Anlama ve Algılama Sempozyumu

Uluslararası Davetli konuşmacı
Changing Mystical Tradition Among The Alevi Community / IUAES (International Unity Antropology and Etnology Studies) Inter-Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
Ercişli Emrah ve Selbihan Hikayesinde Tarihsel İzler / VI. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Erciş.

Uluslararası Tam metin bildiri
Sözlü Geleneğe Göre Yunus Emre ve Önemi / X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi ve Bilgi şöleni, Eskişehir.

Uluslararası Tam metin bildiri
Alevi Bektaşi Araştırmalarında Yeni Metedolojik Olanaklar / Doğumunun 800. Yılında Uluslar arası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
Yüzüncü Yıl Üniversitesinin Bardakçı Köyüne Etkisi / V. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
Sözlü Mistik Müzikte Şiir ile Yükselen Doyum / CAFT A Comparative Analysis of Folk Tales: A Multicultural Perspective. We Speak The Same Culture

2023 Hak Sende Deyişleri ve Miraçlamalar , Bilimsel Kitap , Tümü,
IŞIK CANER
Ozan Yayıncılık,Kurul: Çağla Karasu, Ebru Gündüz, Satı Sarıaslan, Yaprak Kesici
978-625-7554-63-3
2023 Yakın Zaman Yol Deyiş ve Nefesleri , Bilimsel Kitap , Tümü,
IŞIK CANER
Ozan Yayıncılık,Kurul: Çağla Karasu, Ebru Gündüz, Satı Sarıaslan, Yaprak Kesici
978-625-7554-62-6
2023 Geleneksel Yol Deyişleri , Bilimsel Kitap , Tümü,
IŞIK CANER
Ozan Yayıncılık,Kurul: Çağla Karasu, Ebru Gündüz, Satı Sarıaslan, Yaprak Kesici
978-625-7554-61-9
2022 Kurtuluşunun 100. Yılında Geçmişten Geleceğe Nazilli , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Nazilli'li Aşık Erbabi
IŞIK CANER
akademisyen kitabevi A.Ş,Sedat AKKURNAZ Tuncay Ercan SEPETÇİOĞLU Arzu ÖZVER
978-625-8299-03-8
2022 Aşık Veysel , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aşık Veysel'in Düşünce ve Anlam Dünyası
IŞIK CANER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,Süleyman Şenel
978-625-8049-30-5
2022 La Tradition Des Mystiques "Eren" d'Anatolie (Anadolu Erenler Geleneği) , Bilimsel Kitap , Tümü,
IŞIK CANER
Librinova,Satı Sarıaslan Atli
9791040510697 Erişim Linki
2022 Derviş Işık Ruhan Hayatı ve Şiirleri , Bilimsel Kitap , Tümü,
IŞIK CANER
Onur Kitap,Satı Sarıaslan Atli
978-605-2141-77-9
2022 Alevi Erenler Geleneği , Bilimsel Kitap , Tümü,
IŞIK CANER
Onur Kitap,Satı Sarıaslan Atli
978-605-2141-76-2
2019 Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,
UZUN MUSTAFA ONER,IŞIK CANER
Aydın adnan Menderes Üniversitesi,Mustafa Oner Uzun, Caner Işık
978-975-8254-68-2 Erişim Linki
2019 ”Gerçek” Aşık Veysel , Bilimsel Kitap , Tümü,
IŞIK CANER
Bağlam Yayınları,
978-605-9911-57-3
2018 Aksu Köy Enstitülü Delikanlı Yusuf Büyükçoban , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cumhuriyetin Emanet Edildiği Bir Türk Genci: Yusuf Büyükçoban
IŞIK CANER
Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Yayınları,Keramettin Büyükçoban, Kemal Kocabaş, Rifat Güler
978-605-81305-0-0
2018 Horasan Erenlerinden Hüsem Dede ve Hüsem Dede Ocağı , Bilimsel Kitap , Tümü,
IŞIK CANER,Aydın Ezgi
Tibyan Yayınları,Ali Onar
978-605-9174-72-5
2017 Farkeyle , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Halk Kültür Kaynaklarında Temel Çakıt
IŞIK CANER
Karahan Kitabevi,Temel çakıt
978-605-9374-61-3
2017 Erenlerin Süreği , Bilimsel Kitap , Tümü,
IŞIK CANER
Tibyan Yayıncılık,Elif Öndeş
978-605-9174-57-2
2017 Zeytin Kitabı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),AYDIN HALK KÜLTÜRÜNDE ZEYTİN
IŞIK CANER,ABALI İSMAİL
Kitabevi Yayınları,GÜRSOY NASKALİ, Emine
978-605-4907-98-4
2015 Avcıların Kültürel Özellikleri , Bilimsel Kitap , Tümü,
ŞAFAK İSMAİL,OKAN TANER,HIZAL ERDEM,KEÇECİOĞLU TAMER,IŞIK CANER,ACAR SEDAT
İSMAİL ŞAFAK,
978-605-84549-0-3 Erişim Linki
2015 Avcıların Kültürel Özellikleri , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,
Şafak İsmail,OKAN TANER,HIZAL ERDEM,KEÇECİOĞLU TAMER,IŞIK CANER,Acar Sedat
E-Kitap,
ISBN: 978-605-84549-0-3
2015 Aşık Kul Hüseyin Can Yayınları İstanbul , Bilimsel Kitap , Tümü,
IŞIK CANER
Can,Hüseyin Koç
978-605-5155-49-0
2013 Yemin Kitabı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İkrar Cemi ve Ritüelleri
IŞIK CANER
Kitabevi,Emine Gürsoy Naskali
978-605-5397-93-7
2013 Folkloristik Prof Dr Süleyman Kayıpov Armağanı kitabında , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türk Halk Şairlerinin Zaman İçindeki Dönüşümü
IŞIK CANER
Hakim Yayınları,A. Arvas, M. Eren, M. Karaaslan, M. Cerrahoğlu
2013 Avare Kitabı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dervişler: Dünyadan Geçen Aylaklar
IŞIK CANER
Kitabevi yayınları,Emine Gürsoy Naskali
978-605-5397-85-2
2013 Arabesk ve Müslüm Gürses , Bilimsel Kitap , Tümü,
IŞIK CANER,EROL IŞIK NURAN
Ferfir yayınları.,
978-605-4447-70-1
2010 Hacı Bektaş Veli Güneşte Zerresinden Deryada Katresinden Uluslararası Hacı Bektaş veli Sem Bil , , Bölüm(ler),
IŞIK CANER
Dipnot Yayınları,
9 789759 051952
2006 Hermes Metinler Çalışmalar , Kitap Tercümesi , Tümü,
IŞIK CANER
Ege Meta Yayınları,Engin Emir
975-8519-55-7
2002 Arabeskin Anlam Dünyası Müslüm Gürses Arabeski Örneğinde , Bilimsel Kitap , Tümü,
IŞIK CANER,EROL IŞIK NURAN
Bağlam Yayınları,
975-6947-71-3