Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


2023 Effects of different feeding methods and hosts on the fecundity and blood-feeding behavior of Aedes aegypti and Aedes albopictus (Diptera: Culicidae).
Biologia

2023 Synthesis, characterization, larvicidal and antioxidant activities of copper (II) complexes with barbiturate derivatives
Monatshefte für Chemie-Chemical Monthly

2022 Detection of L1014F knockdown resistance mutation in Culex tritaeniorhynchus populations
Pesticide Biochemistry and Physiology

2022 Evaluation of the feeding patterns of important mosquito vector species using molecular techniques
Turkish Journal of Zoology

2016 Determination of insecticide resistance based on the Kdr mutation in Anopheles maculipennis complex from mediterranean and Aegean regions
European Journal of Biotechnology and Bioscience
FATMA BURSALI FATİH MEHMET ŞİMŞEK
Uluslararası Özet bildiri
22.05.2021 AROMATiK TİYOSEMİKARBAZON, HİDRAZON TÜREVLERİ ve METAL KOMPLEKSLERİNİN [Ni(II), Cu(II), Co(II)] AEDES AEGYPTİ LARVALARINA KARŞI OLAN LARVİSİDAL AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ / Uluslararası 4. Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
28.10.2018 farklı kan kaynaklarının aedes albopictus türünün üreme potansiyeline etkisi / farklı kan kaynaklarının aedes albopictus türünün üreme potansiyeline etkisi

Uluslararası Tam metin bildiri
23.06.2018 determination of blood feeding preferences of aedes albopictus / ınternational symposium ecology

Uluslararası Tam metin bildiri
02.06.2018 establishment and Maintenance of Laboratory Colonies of aedes albopictus. / International Symposium Ecology.

Uluslararası Tam metin bildiri
07.11.2015 Knockdown Resistance of Anopheles sacharovi and Anopheles superpictus Populations in Southern Turkey. International Congress on the Zoogeography and Ecologoy of Greece and Adjacent Regions. / International Congress on the Zoogeography and Ecologoy of Greece and Adjacent Regions.

Uluslararası Özet bildiri
08.11.2018 İSKELETSEL SINIF I VE SINIF III BİREYLERDE MANDİBULA VE KONDİLLERİN KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ / 16.uluslararsı türk ortodonti derneğin kongresi

Uluslararası Özet bildiri
15.09.2017 Akdeniz ve Ege Bölgelerindeki Önemli Vektör Sivrisinek Türlerinin KanEmme Tercihlerinin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi / XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
15.09.2017 Türkiye’de Kar-Suyu Sivrisinekleri / XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
30.09.2017 Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Anopheles superpictus populasyonlarında insektisit direnci / 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı)

Uluslararası Özet bildiri
30.09.2017 Türkiye’nin Güneydoğu, Akdeniz ve Ege Bölgelerinde Anopheles türlerinin dağılımı / 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı)

Ulusal Özet bildiri
29.09.2017 Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Anopheles superpictus populasyonlarında insektisit direnci / 20. ulusal parazitoloji kongresi

Ulusal Özet bildiri
29.09.2017 Türkiye’nin Güneydoğu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde Anophelestürlerinin dağılımı / 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Snow-Melt Mosquitoes in Turkey / XII. Congress of Ecology and Environment With International Participation, UKECEK