Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

niyazikucuk adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Niyazi Küçük

Veteriner Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Dölerme Ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 Effect of extenders including high concentrations dimethyl sulfoxide (DMSO) on post-thaw rabbit sperm parameters
Uludag Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

2021 Comparative efficiency of novel laparoscopic and routine vaginal inseminations with cryopreserved semen in rabbits
Reproduction in Domestic Animals

2021 Effect of different carboxylated poly l-lysine and dimethyl sulfoxide combinations on post thaw rabbit sperm functionality and fertility
Cryobiology

2020 Effect of sildenafil citrate on uterine artery doppler indices in non-pregnant rabbits
Animal Health Production and Hygiene
CEVDET PEKER NİYAZİ KÜÇÜK EYYÜP HAKAN UÇAR GÜNEŞ ERDOĞAN
2020 Effect of sildenafil citrate on uterine artery Doppler indices in nonpregnant rabbit
Animal Health, Production and Hygiene
CEVDET PEKER EYYÜP HAKAN UÇAR NİYAZİ KÜÇÜK GÜNEŞ ERDOĞAN
2020 Effect of environmental heat stress on Kivircik ram sperm parameters
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society
NİYAZİ KÜÇÜK MELİH AKSOY
2020 Effect of oviductal fluid on bull sperm functionality and fertility under non-capacitating and capacitating incubation conditions
Theriogenology
NİYAZİ KÜÇÜK Jordana S Lopes Cristina Soriano-Úbeda Carlos Olegario Hidalgo Raquel Romar Joaquín Gadea
2018 Sperm DNA and detection of DNA fragmentations in sperm
Turkish Journal of Urology
NİYAZİ KÜÇÜK
2017 In vivo and in vitro assessment of ovarian echotexture through computer assisted real time ultrasonography in bitches.
Ankara Üniv Vet Fak Derg
GÜNEŞ ERDOĞAN NİYAZİ KÜÇÜK HALİT KANCA MELİH AKSOY
2017 In vivo and in vitro assessment of ovarian echotexture through computer assisted real time ultrasonography in bitches
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
GÜNEŞ ERDOĞAN NİYAZİ KÜÇÜK HALİT KANCA MELİH AKSOY
2016 Effect of different sugars supplemented to the extender in combination with cholesterol loaded cyclodextrin CLC on post thaw quality of ram spermatozoa
Small Ruminant Research
UĞUR UÇAN NİYAZİ KÜÇÜK EJAZ AHMAD ZAHİD NASEER MELİH AKSOY İLKER SERİN AHMET CEYLAN
2015 Protective effect of cholesterol-loaded cyclodextrin pretreatment against hydrogen peroxide induced oxidative damage in ram sperm
Cryobiology
ZAHİD NASEER EJAZ AHMAD MELİH AKSOY NİYAZİ KÜÇÜK İLKER SERİN AHMET CEYLAN MURAT BOYACIOĞLU CAVİT KUM
2014 Trehalose enhances osmotic tolerance and suppresses lysophosphatidylcholine-induced acrosome reaction in ram spermatozoon
Andrologia
EJAZ AHMAD ZAHİD NASEER MELİH AKSOY NİYAZİ KÜÇÜK UĞUR UÇAN İLKER SERİN AHMET CEYLAN
2014 Comparison of two different cryopreservation protocols for freezing goat semen
Cryobiology
NİYAZİ KÜÇÜK MELİH AKSOY UĞUR UÇAN EJAZ AHMAD ZAHİD NASEER AHMET CEYLAN İLKER SERİN
2013 Cholesterol loaded cyclodextrin pretreatment of ram spermatozoa protects structural integrity of plasma membrane during osmotic challenge and reduces their ability to undergo acrosome reaction in vitro
Small Ruminant Research
EJAZ AHMAD MELİH AKSOY İLKER SERİN NİYAZİ KÜÇÜK UĞUR UÇAN AHMET CEYLAN
2013 Farklı antioksidanlarla kısa süreli saklanılan kıvırcık koç spermasının in vitro ve in vivo değerlendirilmesi
Animal Health Production and Hygiene
AHMET CEYLAN MELİH AKSOY İLKER SERİN NİYAZİ KÜÇÜK UĞUR UÇAN EJAZ AHMAD ZAHİD NASEER
Uluslararası Özet bildiri
28.10.2023 Comparative efficiency of the use of sexed semen in dairy cows and heifers / 6th International Congress on Agriculture, Environment and Health

Ulusal Özet bildiri
01.07.2013 Nili-ravi mandalarında PMSG ve CIDR protokolleri kullanılarak anöstrus sağaltımı / VII. Ulusal Reproodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.07.2012 Influence of cholesterol loaded cyclodextrin pretreatment on osmotic tolarence of ram spermatozoa / 17. International Congress on Animal Reproduction (ICAR)

Uluslararası Özet bildiri
01.09.2012 Availability of computer assisted real time ultrasonography for in vivo and in vitro monitoring ovarian structures in dogs / 16. Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR)

Ulusal Özet bildiri
01.07.2013 Farklı antioksidanlarla kısa süreli saklanılan kıvırcık koç spermasının in vitro değerlendirilmesi / 7. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi

Ulusal Özet bildiri
01.07.2013 Cholesterol yüklenmiş cyclodextrin molekülü ile muamele edilen koç spermatozoonlarında in vitro uyarılmış akrozom reaksiyonunun baskılanması / 7. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi

Ulusal Özet bildiri
01.07.2013 Trehaloz koç spermatozoonlarında in vitro akrozom reaksiyonunu baskılar / 7. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi

Ulusal Özet bildiri
01.07.2013 Çözüm sonu sprematolojik parametrelere bakılarak teke spermasının dondurulmasında kullanılan iki farklı protokolün karşılaştırılması / 7. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi

Ulusal Özet bildiri
18.05.2011 Cholesterol yüklenmiş cyclodextrin molekülü ile muamele edilen koç spermatozoonların dondurulabilirliklerinin araştırılması / 6. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi

Ulusal Özet bildiri
18.05.2011 DNA hasarlarının belirlenmesi amacıyla comet assay yönteminin koç spermatozoonlarında uygulanması / 6. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
22.10.2022 Comparative sensitivity of eosin nigrosin and propidium iodide staining procedures to detect viability of frozen thawed rabbit sperm / 7th International Congress on Veterinary and Animal Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
14.04.2019 Farklı ovsynch protokolleri ile senkronize edilen holstein düvelerde ovaryum dinamiklerinin ve gebelik oranlarının araştırılması / 1. Uluslararası Çiftlik Hayvanları Hekimliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
27.09.2018 The effect of late follicular or early luteal bovine oviduct fluids on frozen thawed bull sperm parameters in non-capacitating medium / 22nd Annual Conferenceof the European Society for Domestic AnimalReproduction (ESDAR)

Uluslararası Özet bildiri
12.10.2017 Sütçü ineklerde senkronizasyonun yedinci günündeki folikül ölçümleri klasik veya modifiye ovsynch protokolünün seçilmesinde anahtar bir faktör olabilir / Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal I. Uluslararası Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
24.07.2016 Seasonal dynamics in serum testosterone level acrosome reaction induction and osmotic tolerance of ram sperm / 10th Biennial Conference of the Association for Applied Animal Andrology

Ulusal Özet bildiri
05.10.2016 Koç spermasında hidrojen peroksit ile uyarılan oksidatif hasara karşı kolesterol bağlanmış siklodekstrin in koruyucu etkisi / 8. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi

Ulusal Özet bildiri
05.10.2016 Çevresel sıcak stresinin koçlarda in vitro spermatolojik parametreler üzerine etkisi / 8. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi

Ulusal Özet bildiri
15.10.2015 Gebe olmayan tavşanlarda farklı dozlarda sildenafil sitratın uterin arter doppler bulgularına etkisi / VI. Veteriner Jinekoloji Kongresi

2023 International Theory, Research and Reviews in Health Sciences - October 2023 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Role of Oviduct Environment in Reproduction
KÜÇÜK NİYAZİ
Serüven Yayınevi,
978-625-6760-11-0 Erişim Linki
2023 Sağlık Bilimlerinde Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler - Ekim 2023 CİLT 1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cinsiyeti Belirlenmiş Sperma Teknolojisi
KİREMİTÇİ SERCAN, KÜÇÜK NİYAZİ
Serüven Yayınevi,
978-625-6450-99-8 Erişim Linki
2023 Hayvanlarda Reprodüksiyon, Androloji ve Yardımcı Üreme Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sekonder Reprodüksiyon Hormonları
KÜÇÜK NİYAZİ
Ankara Nobel Tıp Kitapevleri,
978-625-7564-96-0
2023 Hayvanlarda Reprodüksiyon, Androloji ve Yardımcı Üreme Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğinde Reprodüktif Biyoteknolojik Gelişmeler ve Geleceği
KÜÇÜK NİYAZİ, AKSOY MELİH
Ankara Nobel Tıp Kitapevleri,
978-625-7564-96-0
2023 Hayvanlarda Reprodüksiyon, Androloji ve Yardımcı Üreme Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İn Vitro Embriyo Üretiminin Gelişimi ve Geleceği
AKSOY MELİH, KÜÇÜK NİYAZİ
Ankara Nobel Tıp Kitapevleri,
978-625-7564-96-0
2023 Hayvanlarda Reprodüksiyon, Androloji ve Yardımcı Üreme Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Develerde Reprodüksiyon, Androloji ve Yardımcı Üreme Teknikleri
KÜÇÜK NİYAZİ, AKSOY MELİH
Ankara Nobel Tıp Kitapevleri,
978-625-7564-96-0