Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

pinar.gulmez adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
SAFİYE PINAR TUNALI

Ziraat Fakültesi
Biyosistem Mühendisliği Bölümü
Tarımsal Yapılar Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Comparison of different models for land consolidation projects: Aydin Yenipazar Plain
Elsevier BV

2022 The Effects of Different Drip Irrigation Levels and Irrigation Practices on Cotton Yield Components and Fiber Quality Parameters
Journal of Scientific and Engineering Research

2022 Farmer Satisfaction with Agricultural Land Consolidation Projects in Aydin
Journal of Scientific and Engineering Research

2021 The Effects of Different Irrigation Scheduling Approaches on Seed Yield and Water Use Efficiencies of Cotton
Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology

2021 The Effects of Dıfferent Irrigation Approaches on Some Yıeld Components and Fibre Quality Parameters of Cotton in Aydin Province
Journal of Scientific and Engineering Research

2021 Farklı Sulama Programlarının Lavanta Bitkisinde (Lavandula angustifolia Mill.) Verim ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi

2020 The Effects of Water Stress and Seed-Coated Techniques on Yield, Yield Component and Quality Parameters of Cotton Cultivar in Aydin Province
Journal of Scientific and Engineering Research
TALİH GÜRBÜZ SAFİYE PINAR TUNALI NECDET DAĞDELEN ALPER YORULMAZ
2020 The Effects of Different Drip Irrigation Levels and Seed-Coated Techniques on Yield and Water Use Efficiency of Cotton
Journal of Scientific and Engineering Research
SAFİYE PINAR TUNALI TALİH GÜRBÜZ NECDET DAĞDELEN ALPER YORULMAZ
2019 Aydın Koşullarında Pamuk Çeşitlerinde Su Stresinin Verim ve VerimBileşenleri ile Lif Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
SAFİYE PINAR TUNALI TALİH GÜRBÜZ SELİN MURADİYE AKÇAY NECDET DAĞDELEN
2019 Aydın Ovası koşullarında farklı pamuk çeşitlerinde damla sulama yöntemiyle oluşturulan su stresinin su-verim ilişkileri üzerine etkileri
Derim
NECDET DAĞDELEN TALİH GÜRBÜZ SAFİYE PINAR TUNALI
2018 Denizli – Tavas Ovasında Yapılan Bazı Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
SAFİYE PINAR TUNALI NECDET DAĞDELEN
2017 Aydın Yenipazar-Hamzabali Köyünde Toplulaştırma Etkinliğinin Araştırılması
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
NECDET DAĞDELEN SAFİYE PINAR TUNALI TALİH GÜRBÜZ SELİN MURADİYE AKÇAY ERSEL YILMAZ
2016 An Evaluation of the Effects of land Consolidation Projects Completed in Central Villages of Aydın Province
Journal of Agricultural Faculty of Uludag University

2016 Aşağı Büyük Menderes ve Aşağı Gediz Havzası Sulama Birliklerinin Üretim ve Su Kullanım Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi
Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi
SELİN MURADİYE AKÇAY SAFİYE PINAR TUNALI
2015 Yüzeyaltı Damla Sulama Sistemlerinde Damlatıcı Debi Değişimlerinin Tarla Koşullarında Su Uygulama Eşdağılımı Açısından Değerlendirilerek Modellenmesi
ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi

Ulusal Tam metin bildiri
30.06.2010 BÜYÜK MENDERES HAVZASINDA METEOROLOJİK KURAKLIK KONUMSAL DAĞILIMININ STANDARDİZE YAĞIŞ İNDİSİ İLE ANALİZİ / 1. ULUSAL SULAMA VE TARIMSAL YAPILAR SEMPOZYUMU

Uluslararası Özet bildiri
Competition of different densities of amaranthus palmeri S. Watson with cotton under field conditions / 30th Barcelona International Conferance on "Agriculture, Biology, Environment & Natural Sciences" (ABENS-22)

Uluslararası Özet bildiri
Competition of Amaranthus palmeri S. Watson with corn and cotton at two different germination times / 19th EUROPEAN WEED RESEARCH SOCIETY SYMPOSIUM

Uluslararası Özet bildiri
27.06.2022 A Survey on Amaranthus palmeri S. Watson in Cukurova Region of Turkey a Recent Record for Turkish Flora / II International Biology Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
29.12.2022 The effects of different drip irrigation levels and irrigation practices on yield and water use efficiency of cotton / 5th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2022)

Uluslararası Özet bildiri
23.05.2021 CBS TABANLI SEL VE TAŞKIN RİSK ANALİZİ, İZMİR İLİ ÖRNEĞİ / 4th International Congress on Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Tam metin bildiri
27.05.2021 FARMERS SATISFACTION IN LAND CONSOLIDATION PROJECTS IN AYDIN HAMZABALI PROVINCE / 4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 20-22 May 2021

Ulusal Özet bildiri
01.03.2019 PEYZAJDA KÜLTÜREL MİRAS: TÜRKİYE’DE PLANLAMA GELİŞİMİ / XXI. Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu (PEMAT)2018 Yılı Toplantısı Van YYÜ/Türkiye

Uluslararası Özet bildiri
CULTURAL HERITAGE IN LANDSCAPE: PLANNING FOR DEVELOPMENT IN TURKEY / SNELA 2019 ISTANBUL

Uluslararası Tam metin bildiri
15.04.2018 Determination of Satisfaction due to Land Consolidation Projects of Yenipazar District in Aydin / 4th. International Conference on Sustainable Development

Ulusal Tam metin bildiri
03.01.2016 Aydın ilinde tamamlanan bazı arazi toplulaştırma çalışmalarına genel bir bakış / 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
10.01.2016 AN EVALUATION OF THE EFFECTS OF LAND CONSOLIDATION PROJECTS COMPLETED IN CENTRAL VILLAGES OF AYDIN PROVINCE / 27th international scientific-expert congress of agriculture and food industry

Ulusal Tam metin bildiri
17.06.2015 Aydın Yöresinde Damla Sulama Yöntemiyle Sulanan Erkenci Ve Geçci Pamuk Genotiplerinin Su Stresine Karşı Tepkilerinin Belirlenmesi / 12. ULUSAL KÜLTÜRTEKNİK SEMPOZYUMU

2023 Landscape Archaeology in the Near East: Approaches, Methods and Case Studies , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cultural Heritage in Landscape: Planning for Development in Turkey
TURNER SAM, NURLU ENGİN, ERSOY TONYALOĞLU EBRU, ERDOĞAN NURDAN, JACKSON MARK, VARİNLİOĞLU GÜNDER, ŞERİFOĞLU TEVFİK EMRE, Carrer Francesco, Çavdar Betül, Kurtşan Kübra, TUNALI SAFİYE PINAR
ARCHEOPRESS PUBLISHING SCHOLARLY ARCHAEOLOGY SINCE 1997,BÜLENT ARIKAN, LINDA OLSVIG-WHITTAKER
9781803273563 Erişim Linki