Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

selcuk.gocmez adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Selçuk Göçmez

Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü
Toprak Bilimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2020 Effects of Vermicompost Applications on Microelemental Contents of Olive Saplings’ Production Material
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi
KORKMAZ BELLİTÜRK Hatice Sevim Turan SELÇUK GÖÇMEZ YUSUF SOLMAZ ÖZLEM ÜSTÜNDAĞ AYDIN ADİLOĞLU
2020 The Effect of Organic Fertilization on Olive Sapling Cultivation: Vermicompost as an Example
Fresenius Environmental Bulletin
Hatice Sevim Turan KORKMAZ BELLİTÜRK SELÇUK GÖÇMEZ ÖZLEM ÜSTÜNDAĞ YUSUF SOLMAZ AYDIN ADİLOĞLU
2020 Influence of supplementation of vineyard soil with organic substances on nutritional status, yield and quality of ‘Black Magic’ grape (Vitis vinifera L.) and soil microbiological and biochemical characteristics
OENO One
SEMİH TANGOLAR SERPİL TANGOLAR AYFER ALKAN TORUN MELİKE ADA SELÇUK GÖÇMEZ
2019 The Effects of the Use of Vermicompost in Olive Tree Farming On Microbiological and Biochemical Characteristics of the Production Material
Erwerbs-Obstbau
SELÇUK GÖÇMEZ KORKMAZ BELLİTÜRK H Josef Görres H Sevim Turan ÖZLEM ÜSTÜNDAĞ YUSUF SOLMAZ AYDIN ADİLOĞLU
2018 Zeytin Budama Artıklarının Vermikompost Olarak Değerlendirilmesi: Makro Elementler
Tralleis Elektronik Dergisi
KORKMAZ BELLİTÜRK SELÇUK GÖÇMEZ Hatice Sevim Turan MUHAMMED CÜNEYT BAĞDATLI ÖZLEM ÜSTÜNDAĞ
2015 ZEYTİN BUDAMA ATIKLARININ VERMİKOMPOST OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MİKRO ELEMENTLER
AKADEMİK TARIM VİZYON
KORKMAZ BELLİTÜRK GORRES H JOSEF MUHAMMED CÜNEYT BAĞDATLI SELÇUK GÖÇMEZ SEVİM TURAN MERVE EKER SEVİNÇ ASLAN
2009 Microbial Biomass and Enzyme Activity in Vineyard Soils Under Organic and Conventional Farming Systems
Turkish Journal of Agriculture and Forestry
NUR OKUR AHMET ALTINDİŞLİ ÇENGEL MUZAFFER SELÇUK GÖÇMEZ HÜSEYİN HÜSNÜ KAYIKÇIOĞLU
2006 Effect of Organic Manure Application and Solarization on Soil Microbial Biomass and Enzyme Activities Under Greenhouse Conditions
Biological Agriculture Horticulture
NUR OKUR SELÇUK GÖÇMEZ YÜKSEL TÜZEL
2002 Bursa Ovasında Nilüfer Çayı İle Sulanan Şeftali BahçesiTopraklarında Mikrobiyel Aktivite ve Ağır Metal İçerikleri Arasındaki İlişkiler
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
NUR OKUR HALUK BAŞAR SELÇUK GÖÇMEZ
2002 INFLUENCE OF SALINITY ON MICROBIAL RESPIRATION AND ENZYME ACTIVITY OF SOILS
Acta Horticulturae
NUR OKUR MUZAFFER ÇENGEL SELÇUK GÖÇMEZ
2000 Büyük Menderes Nehri Sularının Bazı Bakteriyolojik ve Kimyasal Parametreleri
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
NUR OKUR ÇENGEL MUZAFFE SELÇUK GÖÇMEZ
Uluslararası Tam metin bildiri
01.10.2010 Constructed Wetlands For Municipal Waste Water Treatment Case Study of Çakırbeyli Village / International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium

Uluslararası Özet bildiri
05.12.2022 Effects Of Biochars Aplications Which Were Saturated With Biogas Plant Wastewater On Plant Nutrient Of Maize (Zea mays L.) / International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies-III Turkish Republic of Northern Cyprus, November 15-17, 2022

Uluslararası Özet bildiri
20.05.2021 ORGANİK MADDENİN VE ORGANİK MADDE FRAKSİYONLARININ KİMYASAL KARAKTERİZASYONU / 4th International Congress on Agriculture, Environment and Health

Ulusal Tam metin bildiri
05.01.2020 TOPRAK KİRLILİĞINİN NEDENLERI ETKILERI VE GIDERILME YÖNTEMLERI / TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası IX. Teknik Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
12.07.2018 Vermicompost use in olive nursery farming / International Eurasian Congress on Natural Nutrition and Healty Life

Ulusal Tam metin bildiri
20.01.2020 Toprak kirliliğinin nedenleri, etkileri ve giderilme yöntemleri / Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
25.12.2019 ADSORBAN OLARAK BİYOKÖMÜR KULLANIMI / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
25.12.2019 TARIMDA ZEYTİN KARASU KEKİ KULLANIMININ TOPRAKLARIN BAZI MİKROBİYAL POPULASYONU ÜZERİNE ETKİSİ / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
25.12.2019 TARIMDA BİTKİ GELİŞİMİNİ TEŞVİK EDEN RİZOBAKTERİLERİN (PLANT GROWTH PROMOTING RHIZOBACTERIA PGPR) KULLANILMASI VE ÇEVRE ÜZERİNE ETKİSİ / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.12.2018 Zeytin Budama Artıklarının Vermikompost Olarak Değerlendirilmesi: Makro Elementler / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
25.10.2018 Denizli İlinde Yapay Sulak Alanların Revizyonu: Bozkurt-Alikurt Yapay Sulak Alan Örneği / Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Sempozyumu 2018 (UKSAY-2018)

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2018 Vermicompost Use in Olive Nursery Farming. / International Eurasian Congress on‘Natural Nutrition andHealthy Life’ 2018

Uluslararası Tam metin bildiri
25.10.2018 Yapay Sulak Alan Sistemlerinin (Doğal Arıtmalar) Evsel Atıksuların Arıtımında Kullanımı: Torbalı-Korucuk Mahallesi Örneği / International Symposium on Urban Water and Wastewater Management

Uluslararası Tam metin bildiri
24.12.2018 The Evaluation of Olive Pruning Waste as a Vermicompost: Macro Elements / International Congress of Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Tam metin bildiri
26.11.2018 Vermicompost Use in Olive Nursery Farming / International Eurasian Congress on Natural Nutrition Healthy Life

Ulusal Tam metin bildiri
08.10.2011 Türkiye’de Arıtılmış Atıksu ve Besiyerlerin Tarımda Yeniden Kullanılması / 9. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
15.10.2017 Turgutlu, Ahmetli ve Salihli ovaları tarım topraklarınınverimlilik özellikleri ve haritalanması / V. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
USE OF VERMICOMPOST AS AN ADSORBENT TO REMOVE HEAVY METAL IN SOIL / VIII International Agriculture Symposium AGROSYM 2017

Uluslararası Tam metin bildiri
23.05.2015 Environmental quality of compost Can composting earthworms eisenia fetida help manage compost nutrient ratios / International Conference on Civil and Environmental Engineering

Uluslararası Tam metin bildiri
01.03.2011 Effect of Municipal Sewage Sludge Application on Microbial Biomass and Activity of Soils / International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium

Uluslararası Tam metin bildiri
30.03.2002 Influence of salinity on microbial respiration and enzyme activity of soils / International Symposium On Technıques To Control Salınatıon For Hortıcultural Productuvıty

2023 Food and Agriculture on Social, Economic and Environmental Linkages , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),THE EFFECT OF BIOCHAR APPLICATIONS, SATURATED WITH BIOGAS PLANT WASTEWATER, ON THE LANT NUTRITIONAL CONTENT OF MAIZE (Zea mays L.)
ÜSTÜNDAĞ ÖZLEM, GÖÇMEZ SELÇUK
IKSAD PUBLISHING HOUSE,SUNDARI Ristina Siti, BELLİTÜRK Korkmaz
978-625-6404-78-6 Erişim Linki
2022 INNOVATIVE AGRICULTURAL PRACTICES IN SOIL, PLANT AND ENVIRONMENT , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),DIFFERENT TILLAGE EFFECTS ON SOME SOIL BIOCHEMICAL PROPERTIES AND SOIL ORGANIC CARBON
GÖÇMEZ SELÇUK, AYDIN GÖNÜL, GÜLCE Mehmet
IKSAD Publishing House,Bellitürk Korkmaz, Sözübek Bahar
978-625-8377-02-6 Erişim Linki