Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

eminadas adu.edu.tr

Prof.Dr.
Emin Baki Adaş

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 New Technologies and Labor Market: A Look into the Future of Jobs and Employment
Sociology of Science and Technology

2022 Yapay Zekâ Sosyolojisi Üzerine Bir Değerlendirme
Gaziantep University Journal of Social Sciences

2021 Toplumsallığın Kurucu Aktörü Olarak Teknoloji: Eleştirel Bir Değerlendirme
Sosyolojik Bağlam Dergisi

2019 Türkiye’de Sosyoloji Bölümleri Arasında İstihdam Örüntüleri: Sosyal Ağ Analizi Üzerinden Bir Değerlendirme
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2015 Hangi Tarihin Sonu İşte Halk Hadi Dans Et
Birikim
EMİN BAKİ ADAŞ
2011 Privatization of health and publicization of violence violence toward doctors in Turkey
Critical Public Health
EMİN BAKİ ADAŞ
2011 Gaziantep Kent Nüfusunun Demografik ve Sosyo ekonomik Yapısı Saha Araştırmasından Notlar
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
ŞERİFE GENİŞ EMİN BAKİ ADAŞ
2009 Production of Trust and Distrust Transnational Networks Islamic Holding Companies and the State in Turkey
Middle Eastern Studies
EMİN BAKİ ADAŞ
2009 Sağlıkta Dönüşüm Eleştirel Bir Değerlendirme
Türk Psikiyatri Derneği Bülteni
OSMAN ELBEK EMİN BAKİ ADAŞ
2008 Hekimlere Yönelik Şiddet Üzerine Bir Değerlendirme
Toplum ve Hekim
EMİN BAKİ ADAŞ OSMAN ELBEK
2008 Culturalizing Economies Economizing Cultures Religion and Entrepreneurship in Turkey
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
EMİN BAKİ ADAŞ
2007 Gaziantep te Sokak Çocukları Üzerine Bir Araştırma
Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi
ÖZKAN YILDIZ EMİN BAKİ ADAŞ
2006 The Making of Entrepreneurial Islam and the Islamic Spirit of Capitalism
Journal for Cultural Research
EMİN BAKİ ADAŞ
2006 sokak çocukları sorunuyla mücadelede sivil toplum örgütlerinin rolü
Sivil Toplum
ÖZKAN YILDIZ EMİN BAKİ ADAŞ
2001 Ortadoğu İslam ve Oryantalizm
Mürekkep
EMİN BAKİ ADAŞ
Ulusal Tam metin bildiri
"Sekülerleşme, Neoliberalizm, Hekimlik ve Tıp" / Dikotomiye Sığmayan Tıp

Ulusal Tam metin bildiri
Doğu-Batı İkililiklerini COVID-19 Üzerinden Düşünmek / İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Çevrim-içi Seminer Serisi, Seminer IV.

Ulusal Tam metin bildiri
"Shouldn't Trust Even Your Father: An Evaulation on Trust Among Middle Classes" / İzmır Economy University, Department of Sociology İzmir Seminar Series

Uluslararası Özet bildiri
11.11.2022 Algorithms as ‘Iron Cage’: A Study on Algorithmic Bias and Technological Rationality among Software Engineers in Turkey / 17th Annual International Conference of Institutional Partners: "The role of Technology in the Shaping of Society"

Uluslararası Özet bildiri
24.10.2019 Class Origins and Class Habitus: An Evaluation on Middle Classes in Aydın / First International Şişli Science Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2019 Attitudes Towards Migratıon and Migrants Among the Mıddle Classes in Aydın And İzmir / The Global Refugee and Migration Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2021 Sociological Dimensions of Algorithms / 1. Uluslararası Yapay Zeka ve Veri Bilimi Kongresi

Ulusal Davetli konuşmacı
Sağlıkta Dönüşüm Etkileri Sonuçları ve Geleceği / Kamuda Görünmeyen Bilgi ve Emek: Eczacı, Kamu Eczacıları Kongresi, Bilkent Kongre Merkezi

Uluslararası Sözlü Bildiri
Profit and the Prophet Islamic Entrepreneurs and New Interpretations of Islam / The Third Annual Transnational Sociology Workshop. University of Illinois

Uluslararası Davetli konuşmacı
Socioeconomic Conditions of the Turkish Migrant Workers Returned from France France February 1995 / Department of Sociology, University of Aix en Provence

Ulusal Sözlü Bildiri
Sekülerizme Yamuk Bakmak / Din Sosyolojisi Konferansı, Sosyal Bilimler Dergiler Platformu, Adnan Menderes Üniversitesi

Ulusal Davetli konuşmacı
Karşılıklı Tanınma ve Post seküler Toplum i 20 Şubat 2013 / Tıp,Sanat ve Kültür Etkinlikleri, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültes

Ulusal Davetli konuşmacı
Sağlıkta Dönüşüm Hekimlerin Statü Kaybı ve Şiddet / Sağlıkta Şiddet Paneli, Aydın Tabip Odası, Nevzat Biçer Salonu

Uluslararası Sözlü Bildiri
Culturalizing Economy Economizing Culture Islamic Entrepreneurs in Turkey / Changing Cultures: European Perspectives, 2006 Conference of the European Sociological Association

Uluslararası Sözlü Bildiri
Production of Trust and Distrust Islamic Entrepreneurs Transnational Networks and the State in Turkey May 9 10 2008 / 23rd Annual Middle East History and Theory Conference, University of Chicago

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2012 Hekimlere Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet / Değişen Dünya'da Biyoetik

Ulusal Tam metin bildiri
01.09.2007 Gaziantep te Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar / V. Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Sempozyumu

2018 Recent Researches On Social Sciences: 9 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Political Identity, Institutional and Interpersonal Trust Among Middle Classes
ADAŞ EMİN BAKİ
Jagiellonian University,Dorczak, Roman, Hasan Arslan, Rafat Musialik
978 - 83 - 65688 - 36 - 1 Erişim Linki
2013 Kapitalizm Sağlığa Zararlıdır , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Hastalar ve Sağlıksız İşaretler
ADAŞ EMİN BAKİ,ELBEK OSMAN
Hayy Kitap,Osman Elbek
2013 Kapitalizm Sağlığa Zararlıdır , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Piyasa ve Toplum Kıskacında Hekimlik
ADAŞ EMİN BAKİ
Hayy Kitap,Osman Elbek
2012 Şiddetin Gölgesinde Hekimlik , Bilimsel Kitap , Tümü,
ELBEK OSMAN, ADAŞ EMİN BAKİ
Aydın Tabip Odası,
Aydın Tabip Odası Yayını
2011 Antep Ta Ezelden Taşkındır , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Fabrikada, Tarlada ve Sokakta: Marka Kentin Çocukları
ADAŞ EMİN BAKİ
İletişim,Mehmet Nuri Gültekin
2011 Antep Ta Ezelden Taşkındır , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Antep’in Protestan Tarihi: 19. Yüzyıl Osmanlı Taşrasında Din ve Etnisite
ADAŞ EMİN BAKİ
İletişim,Mehmet Nuri Gültekin
2009 EKOSEP Göçle Gelenlerin Sosyo ekonomik Profillerini ve İhtiyaçlarını Tespit Etmeye Yönelik Erzurum Alan Araştırması Raporu , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,
GENİŞ ŞERİFE,ADAŞ EMİN BAKİ
Erzurum Büyükşehir Belediyesi,
2009 EKOSEP Göçle Gelenlerin Sosyo ekonomik Profillerini ve İhtiyaçlarını Tespit Etmeye Yönelik Gaziantep Alan Araştırması Raporu , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,
GENİŞ ŞERİFE,ADAŞ EMİN BAKİ
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi,
2009 EKOSEP Göçle Gelenlerin Sosyo ekonomik Profillerini ve İhtiyaçlarını Tespit Etmeye Yönelik Şanlıurfa Alan Araştırması Raporu , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,
ADAŞ EMİN BAKİ,GENİŞ ŞERİFE
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi.,
2008 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ŞİDDET RAPORU , Bilimsel Kitap , Tümü,
BAKIR KEMAL, ELBEK OSMAN, ADAŞ EMİN BAKİ
Türk Tabipleri Birliği Gaziantep-Kilis Tabip Odası yayını,Emin Baki Adaş, Osman Elbek, Kemal Bakır
Nisan 2008 (Türk Tabipleri Birliği Gaziantep-Kilis Tabip Odası yayını)