Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

agokcimen adu.edu.tr

Prof.Dr.
Alpaslan Gökçimen

Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı

CV (PDF)


1982-1988 Lisans Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Pr.
1993-1996 Tıpta Uzmanlık Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji-embriyoloji (Dr) (Tıp)
1996-2010 Post-Doktora Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı
2010- Post-Doktora Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı
İngilizce 2000 Bahar ÜDS 72.5