Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

emreerdan adu.edu.tr

Doç.Dr.
Emre Erdan

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Arkeoloji Bölümü
Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Güzelhisar Vadisi'nde Demir Çağı Yerleşim Dokusu
Arkeoloji ve Sanat

2023 An Aeolic or Yörük Gravestone, a Capital, or an Aniconic Cult Object? Preliminary Thoughts on The New Type of Voluted Stone Objects from Aeolis
Journal of Ancient History and Archaeology

2022 Friglerin Batıya Aktardıkları
Bir Çağın Gizemli Uygarlığı: Frigler, T.C. Eskişehir Valiliği, Fetih ve Medeniyet Dergisi Özel Sayısı.

2022 Aiolis’te Pers Kimliği Hakkında Yeni Bir Katkı: Akinakes Betimli Tisna Sikkeleri
Arkhaia Anatolika: Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi

2022 Dumanlı Dağ (Sardene) Arkeolojik Yüzey Araştırmaları: İlk Gözlemler
Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi

2022 Hypothetical Approach on the Depiction of a Minoan/Mycenaean Cup on Tisna Coins
Revista Numismática HÉCATE

2022 A New Sub Group: Thoughts on the Phrygıan Type Xıı 9/Varıant A IV Fıbula From Seyıtömer Höyük Salvage Excavatıons
Materiale şi Cercetari Arheologice

2022 Evidence for Prehistoric Human Presence and Activity in Alinda: A New Rock Painting
ARMA

2021 An Archaic Golden Pendant from Tralleis: A Brief Iconographic Reexamination
PHASELIS: Disiplinlerarası Akdeniz Araştırmaları Dergisi

2021 It's a Sword, It's a Scabbard, It's Tisna Coins With Depiction of Persian Akinakes
JOURNAL OF ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY

2021 Archaeology, Physics and Chemistry: Thoughts about a TechniqueApplied by Mediterranean Sponge Divers throughout the Ages
International Journal of Environment and Geoinformatics
EMRE ERDAN FATİH ERSAN KUBİLAY GÜÇLÜ
2020 A Graffito from Tisna
Lycus Dergisi
EMRE ERDAN
2020 Tire Müzesinden Bir Grup Fibula
Arkhaia Anatolika Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi
EMRE ERDAN
2020 Doğum ve Koruyuculuk ile İlişkili Fibula-İğne Kullanımı
T Ü B A - A R: Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi
EMRE ERDAN GÜL TUĞÇE TOPRAK ELİF SIDAL GÖKDAĞ
2020 A New Open-Air Sanctuary from Northern Caria
Anatolia Antiqua
SUAT ATEŞLİER EMRE ERDAN
2020 Karahayıt (Aiolis) Arkeolojik Araştırmaları ve Olası Bir Açık Hava Kutsal Alanı
Anadolu
EMRE ERDAN BİLGE YILMAZ KOLANCI PINAR TAŞPINAR
2020 About the Double-Axe (Labrys) / Butterfly Symbols in an Offering Pit in Tisna
Anadolu Araştırmaları
EMRE ERDAN BARIŞ GÜR
2019 Aiolis’te Yeni Bir Arkaik Dönem Nekropolü Hakkında İlk Gözlemler: Tisna-Sarıkale Tepe Güney Yamacı
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
EMRE ERDAN NİHAN AYDOĞMUŞ
2019 Aiolis Bölgesinden Yeni Bir Yazıt ve Buluntu Yeri Üzerine
Phaselis Disiplinlerarası Akdeniz Araştırmaları Dergisi
MURAT AYDAŞ EMRE ERDAN
2019 Su Kuşlu Fibulalar ve Aydın Arkeoloji Müzesinden Bir Örnek
OLBA
EMRE ERDAN
2019 Frig Tipi Fibulalarda Tanrıça Sembolizmi Üzerine Bazı Düşünceler
Art-Sanat Dergisi
EMRE ERDAN
2018 Batı Anadolu Kökenli Bir Grup Erken Tunç Çağı Gaga Ağızlı Testi
Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi
BARIŞ GÜR EMRE ERDAN
2018 Kemal Uğurbil Koleksiyonu’ndan Yeni Bir Grup Mermer Kilya Figürini
Arkeoloji ve Sanat Dergisi
EMRE ERDAN BARIŞ GÜR
2018 Yeni Bir Disk Yüzlü Figürin ve Anadolu’da Tanrıça İnancı Kapsamında İncelenmesi
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
EMRE ERDAN
2017 Aydın Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Frig Tipi Fibula
Arkeoloji ve Sanat Dergisi
EMRE ERDAN
2016 Yerleşim Tipleri Işığında Anadolu da Frig Kültür Varlığı
Asia Minor Studies
EMRE ERDAN
2016 Başlangıcından Demir Çağı Sonuna Kadar At Gömme Geleneği ve Anadolu daki Uygulamaları
Arkeoloji ve Sanat Dergisi
EMRE ERDAN
2015 İÖ 24 9 Yüzyıllar Arası Önasya nın Kadın Yöneticileri
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
EMRE ERDAN
Ulusal Özet bildiri
Aiolis'te Kırsal Karakterli Bir Kent: Tisna / Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konferansları

Ulusal Özet bildiri
İzmirin Antik Kırsalı: Güzelhisar Vadisi Örneği / İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Konferansları

Uluslararası Özet bildiri
26.11.2022 Preliminary Observations on Agricultural Production in Güzelhisar Valley (Güzelhisar Vadisi’nde Tarımsal Üretime Dair İlk Gözlemler) / International Symposium Olive Oil And Wine Production in The Aegean and Mediterranean in Antiquity: Rural Settlements, Urban Centers and Trade November 24-25-26, 2022 Mugla-Turkey, 2022

Ulusal Özet bildiri
Tisna Antik Kenti ve Yeni Araştırmalar / İzmir Müzesi Konferansları

Ulusal Özet bildiri
Kuzey İzmir'de Az Bilinen Bir Kent: Tisna / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Konferansları

Ulusal Özet bildiri
Antik Çağda Sünger ve Süngercilik / Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 25. Kuruluş Yılı Konferansları

Ulusal Özet bildiri
Tarihsel Süreçte Kadın ve Yöneticilik Deneyimleri / Aydın Arkeoloji Müzesi, 8 Mart Kadınlar Günü Konferansları

Uluslararası Özet bildiri
26.09.2022 Phrygian Fibulae in the West: Production, Function, Purpose and Symbolism / Colloquia Anatolica et Aegaea Congressus internationales Smyrnenses XII: Ancient Greek, Roman and Byzantine Fibulae an International e-Conference in Honour of Dr Maurizio Buora

Uluslararası Özet bildiri
08.05.2021 Kadınsız Hareketlilik: Anadolu’yu Kapsayan Göç ve Kolonizasyon Süreçlerinin Eril Kimliği Üzerine Fibulalar Ekseninden Bir Yaklaşım / Teorik Arkeoloji Grubu, Türkiye III. Toplantısı: Kimlikler - III. Meeting of the Theoretical Archaeology Group Turkey: Identities

Uluslararası Tam metin bildiri
05.05.2020 Tisna Antik Kenti ve Yakın Çevresi Yüzey Araştırması 2018 Yılı Çalışmaları / 41. Uluslararası Kazı,Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2020 Tisna and the First Results of the New Researches / International Symposium on Aliağa and It’s Territory-Aiolis Region-Archaeology and Interdiscciplinary Researches

Ulusal Özet bildiri
Aiolisin Çekirdeğinde Unutulmuş Bir Kent: Tisna / Batı Anadolu Yüzey Araştırmaları Webinarı

Uluslararası Özet bildiri
16.05.2020 Archaeology, Physics and Chemistry, A Technique Used by Mediterranean Sponge-Divers from Ancient Times to The Ottoman Period: Spraying and Pouring Olive Oil / 12th annual meeting of the International Symposium on Underwater Research (ISUR

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2019 Tisna Antik Yerleşimi Çevresinde (Aliağa-İzmir) Paleocoğrafyası ve Jeoarkeoloji AraştırmalarıPaleogeographical and Geoarchaeological Research Around Tisna Ancient Settlement (Aliağa-İzmir) / 1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi (1st Istanbul Internatıonal Geography Congress)

Uluslararası Tam metin bildiri
25.04.2019 Çakırbeyli-Küçüktepe Höyük 2015-2016 Çalışmaları / 39. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı

Uluslararası Tam metin bildiri
17.06.2019 2017 Yılı Myrina ve Gryneıon Arkeolojik Yüzey Araştırmaları-Mygar (3. Sezon) / 36. Araştırma Sonuçları Toplantısı

Uluslararası Tam metin bildiri
20.05.2018 2016 Yılı Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları (Mygar) 2. Sezon / 35. Araştırma Sonuçları Toplantısı

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2019 Tisna Antik Kenti 2018 Yılı Çalışmaları / Uluslararası Aliağa ve Çevresi Aiolis Bölgesi Arkeoloji ve Disiplinlerarası Araştırmalar Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
10.05.2016 Çakırbeyli-Küçüktepe Höyük 2014 Yılı Kazı Çalışması / 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
14.09.2017 Aiolis Bölgesinde Kybele Kültü / Arkeoloji, Tarih, Turizm ve Kültürüyle Geçmişten Günümüze 1. Aliağa Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
05.05.2017 2015 YILI MYRINA VE GRYNEION ANTİK KENTLERİ YÜZEY ARAŞTIRMASI / 38. Uluslararası Kazı araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı

Ulusal Tam metin bildiri
Prehistorik Protohistorik Çağlarda Manisa ve Çevresi Projesi Hakkında Genel Bilgiler / Adnan Menderes Üniversitesi, I. Proje Şenliği

Uluslararası Tam metin bildiri
30.05.2017 2015 Yılı Myrina ve Gryneion Antik Kentleri Yüzey Araştırması / 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
20.05.2016 Çakırbeyli Küçüktepe Höyük 2014 Yılı Kazı Çalışması / 37.Kazı Sonuçları Toplantısı

2022 Seyitömer Höyük Kurtarma Kazısı 1989-2021 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Seyitömer Höyük Kurtarma Kazısı Fibulaları
ERDAN EMRE
Bilgin Kültür ve Sanat,Ünan Serdar
978-625-7799-21-8
2021 İpek Kumaşa Yazılmış Bir Ömürdü Tarih: Prof. Dr. Serap Yılmaz’a Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),What Happened to Demodike: Thoughts About the Phrygian Influences on Aeolis
ERDAN EMRE
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları,Sarıbey Haykıran, Aysun; Pullukçuoğlu Yapucu, Olcay; Demir, Tanju; Üreten, Hüseyin
978-605-73815-1-4
2021 Çağlar Boyunca Nehirler, Göller ve Denizler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tisnaios Hangi Nehrin Tanrısıydı?
VARDAR SERDAR, ERDAN EMRE
Bilgin Kültür ve Sanat,Dumankaya Oktay
1
2021 Arkeolojide Küçük Buluntular: Pişmiş Toprak, Metal, Kemik, Cam ve Taş Eserler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),A New Griffin Protome
ERDAN EMRE
Bilgin Kültür ve Sanat,Dumankaya Oktay
1
2020 Tisna I: Tisna Antik Kentinde İlk Araştırmalar ve Gözlemler , Bilimsel Kitap , Tümü,
ERDAN EMRE
Dinç Matbaa,
978-975-8160-03-7
2020 Alinda I, Eski Belgeler ve Yeni Araştırmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cup-Marks in Alinda
ERDAN EMRE
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları,
-
2020 Anadolu Prehistoryasına Adanmış Bir Yaşam: Jak Yakar’a Armağan - A Life Dedicated to Anatolian Prehistory: Festschrift for Jak Yakar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Of Phrygian Type Fibulae Depicted on Rare Coins
ERDAN EMRE
Bilgin Kültür Sanat,Barış Gür, Semra Dalkılıç
000000
2019 Tisna I İlk Araştırmalar ve Gözlemler , Bilimsel Kitap , Tümü,
ERDAN EMRE
Ege Yayınları,
978-605-7673-20-6
2019 Doğudan Batıya 70.Yaşında Serap Yaylali’ya Sunulan Yazılar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tisnanın Nehir Tanrısı Tisnaios
ERDAN EMRE
Bilgin Kültür Sanat,Erön Aydın, Erdan Emre
978-605-9636-70-4
2019 Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tisna Antik Kenti
ERDAN EMRE
Akare,Çekilmez Murat
978-605-68267-7-1
2018 Frig Kültürü ve Uygarlığı , Bilimsel Kitap , Tümü,
ERDAN EMRE
Arkeoloji Sanat Yayınları,
9786053964797
2018 Aydın Arkeoloji Müzesi Fibulaları , Bilimsel Kitap , Tümü,
ERDAN EMRE
Bilgin Kültür Sanat,
978-605-9636-48-3
2018 Eskiçağlardan Eskiçağların Keşfine: Ege-Akdeniz’de Sünger ve Süngerciliğin Dip Tarihi , Bilimsel Kitap , Tümü,
ERDAN EMRE
Bilgin Kültür Sanat,
9786059636469
2018 Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları (MYGAR), Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar. , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Myrina’nın Güzergâhı: Bir Çıkmaz Sokak Olarak “Aiol Göç Efsanesi” ve Aiolis-Doğu Akdeniz Bağlantıları
ERDAN EMRE,GÜR BARIŞ
Akare,Çekilmez Murat, Dereboylu Poulain Emel, Erdan Emre
978-975-97975-3-9
2018 Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları (MYGAR), Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar. , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Myrina Territoriumundan Bir Arkeolojik Yerleşim: Tisna (Tišna?)
ERDAN EMRE,TİRO ALİ OSMAN
Akare,Çekilmez Murat, Dereboylu Poulain Emel, Erdan Emre
978-975-97975-3-9
2017 Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Belgeler ve Yeni Araştırmalar 1. Cilt , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Myrina-Gryneion Arasında Bir Höyük Yerleşimi: Çaltılıdere Höyüğü 2016 YılıAraştırmaları
ERDAN EMRE
Akare,Murat Çekilmez, Emel Dereboylu Poulain
978-975-97975-5-3
2017 Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Belgeler ve Yeni Araştırmalar 1. Cilt , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Prehistorik ve Protohistorik Dönemlerde Myrina ve Gryneion ile Yakın Çevresi:Genel Değerlendirme
ERDAN EMRE
Akare,Murat Çekilmez, Emel Dereboylu Poulain
978-975-97975-5-3