Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

engincakir adu.edu.tr

Doç.Dr.
Engin Çakır

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 Prioritization of the Theme Park Satisfaction Criteria with Multi-Criteria Decision-Making Method: Level Based Weight Assessment Model
Alphanumeric Journal

2022 Theme park hotel experience, experiential satisfaction and behavioral intention: examination of visitors' experiences
JOURNAL OF HOSPITALITY AND TOURISM INSIGHTS

2021 Elektronik Ticarette Sadakati Etkileyen Faktörlerin E-Sadakate Etkisi
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

2020 Bütünleşik DEMATEL – COPRAS Yöntemi ile Stajyer Seçimi: Bir Lojistik Firmasında Uygulama
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
ENGİN ÇAKIR AYŞE CANSU GÖK KISA
2020 Öğrencilerin Okudukları Bölümlerinden Duydukları Memnuniyeti Etkileyen Faktörlerin Sıralı Lojistik Regresyon Analizi ile Belirlenmesi
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
VELİ RIZA KALFA ENGİN ÇAKIR
2019 Bütünleşik SWARA - MOORA Yöntemi ile Kurumsal Müşterilerin Banka Tercihlerinin Belirlenmesi: Aydın İlinde Bir Uygulama
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
ENGİN ÇAKIR ELİF BİLGE
2019 Best-Worst Yöntemine Dayalı ARAS Yöntemi ile Dış Kaynak Kullanım Tercihinin Belirlenmesi: Turizm Sektöründe Bir Uygulama
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ENGİN ÇAKIR MELİH CAN
2018 Elektroni·k Belge Yöneti·m Si·stemi· (EBYS) Yazılımı Seçi·mi·nde Çok Kri·terli· Karar Verme Yöntemleri·: Bi·r Beledi·ye Örneği·
Business, Economics and Management Research Journal (BEMAREJ)
ENGİN ÇAKIR
2018 İşletmelerde Oryantasyon Eğitiminin Örgütsel Sinizme ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Aydın Organize Sanayi Bölgesinde Bir Uygulama
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ENGİN ÇAKIR ÜMİT KACIR
2018 Altı Sigma Kara Kuşak Eğitimi Alacak Personelin Bütünleşik SWARA ve GİA Yöntemleri ile Belirlenmesi
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
ENGİN ÇAKIR ÜMİT KACIR
2018 Altı Sigma Projelerinin Bulanık COPRAS Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Bir Üretim İşletmesi Örneği
Verimlilik Dergisi
ENGİN ÇAKIR MUHSİN ÖZDEMİR
2018 Bütünleşik SWARA ve EDAS yöntemi kullanarak fitness merkezlerinin değerlendirilmesi: Örnek bir uygulama
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ENGİN ÇAKIR
2018 Türkiye'de Faaliyet Gösteren Özel Alışveriş Sitelerinin Bütünleşik SWARA - WASPAS Yöntemi İle Değerlendirilmesi
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
ENGİN ÇAKIR GÖKHAN AKEL MUSTAFA DOĞANER
2017 Bütünleşik SWARA - TOPSIS Yöntemi ile Makine Seçimi: Bir Üretim İşletmesinde Uygulama
International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS)
ENGİN ÇAKIR GÜLŞAH SEZEN AKAR
2017 Evaluation of service quality of hotel and holiday reservation web sites in Turkey by integrated Swara-Gray relationship analysis method
Pressacademia

2017 Kriter Ağırlıklarının SWARA – Copeland Yöntemi ile Belirlenmesi: Bir Üretim İşletmesinde Uygulama
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ENGİN ÇAKIR
2017 Application of Fuzzy Multi-Criteria Decision Making Methods on Six Sigma Projects Selection
Journal of Social and Administrative Sciences
ENGİN ÇAKIR
2017 Bütünleşik SWARA - COPRAS Yöntemi Kullanarak Bulut Depolama Hizmet Sağlayıcılarının Değerlendirilmesi
Bilişim Teknolojileri Dergisi
ENGİN ÇAKIR BÜŞRA KUTLU KARABIYIK
2017 Kentsel Dönüşüm Kapsamında Müteahhit Firmanın SWARA – Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Seçilmesi
The Journal of International Scientific Researches
ENGİN ÇAKIR
2016 Lojistik Sektöründe Bütünleştirilmiş Bulanık AHP MOORA Yaklaşımı ile Personel Seçimi
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
GÜLŞAH SEZEN AKAR ENGİN ÇAKIR
2016 Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
ENGİN ÇAKIR MUHSİN ÖZDEMİR
2016 Kısmi Zamanlı Olarak Çalışacak Öğrencilerin Analitik Hiyerarşi Prosesi Temelli VIKOR Yöntemi ile Belirlenmesi
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
ENGİN ÇAKIR
2015 Üniversite Öğrencilerinin Finansal Risk Algılarında Etkisi Olan Demografik Faktörlerin Belirlenmesi Pamukkale Üniversitesi Örneği
İşletme Araştırmaları Dergisi
VELİ RIZA KALFA ENGİN ÇAKIR GÜLŞAH SEZEN AKAR
2012 Yalın Altı Sigma ve Bir Uygulama
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
ONUR ÖZVERİ ENGİN ÇAKIR
Ulusal Özet bildiri
Nazilli'nin İl Olma Potansiyelinin Finansal Gelişim Değişkenleriyle İncelenmesi / Geçmişten Geleceğe 2. Nazilli Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
29.03.2022 Evaluation of Turkish cryptocurrency exchanges with multi-criteria decision-making methods / 2nd International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
20.04.2021 SWARA VE GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE KARGO FİRMASI SEÇİMİ / International Hazar Scientific Research Congress-II

Uluslararası Tam metin bildiri
03.05.2021 Bütünleşik SWARA - WASPAS Yöntemi ile Kitap Satış Sitelerinin Değerlendirilmesi / TARAS ŞEVÇENKO 6. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
14.02.2020 Prioritization of Export Problems with DEMATEL Method: The Case of Aegean Region / 20th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (ISEOS 2020)

Uluslararası Özet bildiri
14.02.2020 Evaluation of Problems in Dried Figs Manufacturing Process: A Case Study in Aydin Province / 20th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics (ISEOS 2020)

Uluslararası Özet bildiri
23.12.2019 Türkiye Gayrimenkul Sektöründe Yabancı Yatırımcıların Beklentilerinin Best - Worst Yöntemiyle Değerlendirilmesi / ICOAEF’19, VI International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES

Uluslararası Tam metin bildiri
31.12.2019 ANALİTİK AĞ SÜRECİ TEMELLİ CODAS YÖNTEMİ İLE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME / III. Uluslararası EUREFE’19 Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
31.12.2019 YALIN ÜRETİM ARAÇLARININ FARKLI SEKTÖRLERDE KULLANIMININ İNCELENMESİ VE ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ / III. Uluslararası EUREFE’19 Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
22.05.2019 EGE BÖLGESİ İNCİR İŞLETMELERİNİN İHRACAT PROBLEMLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ / Sirnak University International Congress on Economics and Administrative Sciences(JavsCongress)

Uluslararası Özet bildiri
22.05.2019 BİST’TE İŞLEM GÖREN İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ CRITIC – CODAS YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ / Sirnak University International Congress on Economics and Administrative Sciences(JavsCongress)

Uluslararası Özet bildiri
22.05.2019 PERFORMANSA DAYALI OLARAK PERSONEL MAAŞ ARTIŞ ORANININ COPRAS YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ / Sirnak University International Congress on Economics and Administrative Sciences(JavsCongress)

Uluslararası Tam metin bildiri
27.08.2019 TIBBİ MÜMESSİL SEÇİM KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİ UYGULAMASI / 6. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu (ASOSCONGRESS)

Uluslararası Tam metin bildiri
25.12.2018 Bir Üretim İşletmesinde SWARA Yöntemi ile MUDA’ların Önceliklendirilmesi / 19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU

Uluslararası Tam metin bildiri
24.11.2018 KOSGEB GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNİN GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNE ETKİSİ: NAZİLLİ İLÇESİ ÖRNEĞİ / 1st International Congress on Politics, Economics and Financial Analysis -2018 (PEFA’18)

Uluslararası Tam metin bildiri
24.11.2018 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ADAYLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN KRİTERLERE AİT ÖNEM DÜZEYLERİNİN DEMATEL YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ / I. International Congress of Political, Economic and Financial Analysis (PEFA – 2018)

Uluslararası Tam metin bildiri
24.11.2018 İŞGÖRENLERİN İŞYERİNDEN BEKLENTİLERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ KULLANARAK ÖNCELİKLENDİRİLMESİ: BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA / 1st International Congress on Politics, Economics and Financial Analysis -2018 (PEFA’18),

Uluslararası Özet bildiri
Integrated Multi-Criteria Decision Making Method: Selection of the Hospital Admitting Clerk in A Private Hospital / XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
16.12.2017 Weighting Fitness Center Selection Criteria Using SWARA Method in Group Decision Environment / 6. International Congress on Current Debates in Social Sciences (CUDES) 2017

Uluslararası Özet bildiri
01.11.2017 Bütünleşik DEMATEL – COPRAS Yöntemi ile Stajyerlerin Belirlenmesi: Lojistik Firmasında Uygulama / 18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics

Uluslararası Özet bildiri
01.11.2017 Türkiye’de Faaliyet Gösteren Özel Alışveriş Sitelerinin Bütünleşik SWARA – WASPAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi / 18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics

Uluslararası Tam metin bildiri
17.12.2017 MEB E-Okul Uygulamasının Kullanımı ve Kabulüne İlişkin Ögrenci Velileri Üzerine Anket Çalışması / International Congress on Social Sciences, China to Adriatic (ICSSCA)

Uluslararası Tam metin bildiri
17.12.2017 Classification of Customer Needs with Kano Model: An Application of Shopping Malls / Kaoru Ishikawa 2nd International Congress on Business Administration and Economy

Uluslararası Özet bildiri
01.10.2017 TR32 Bölgesindeki Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde Bütünleşik SWARA ve WASPAS Yöntemi / International Congress on Management Economics and Business - ICMEB’17

Uluslararası Tam metin bildiri
01.10.2017 BİST’de İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Finansal Performanslarının MOORA Yöntemiyle İncelenmesi / International Congress on Management Economics and Business - ICMEB’17

Ulusal Tam metin bildiri
19.08.2017 Türkiye’deki Otel ve Tatil Rezervasyon Web Sitelerinin Hizmet Kalitesinin Bütünleşik SWARA- Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi / Global Business Research Congress (GBRC)

Uluslararası Tam metin bildiri
19.08.2017 İşletmelerin Stajyer Öğrenci Kabul Kriterlerine İlişkin Önem Düzeylerinin SWARA Yöntemi ile Belirlenmesi: İnsan Kaynakları Önlisans Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma / Global Business Research Congress (GBRC)

Uluslararası Özet bildiri
24.07.2017 Altı Sigma Karakuşak Eğitimi Alacak Personelin Swara-Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Belirlenmesi: Bir Üretim İşletmesinde Uygulama / II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
22.10.2017 Jeneratör İmalatı Yapan Bir İşletmede Hata Türü ve Etkileri Analizi Uygulaması / International Congress on Eurepean Union Relations, Economics, Finance and Econometrics 2017 (Eurefe’xx17)

Uluslararası Özet bildiri
24.07.2017 Bütünleşik SWARA-TOPSIS Yöntemi ile Makine Seçimi: Bir Üretim İşletmesinde Uygulama / II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
09.10.2017 Araç Muayene İstasyonlarinda Kuyruk ve Randevu Sisteminin Etkinlik Analizi / International Congress on Eurepean Union Relations, Economics, Finance and Econometrics 2017 (Eurefe’xx17)

Uluslararası Tam metin bildiri
12.10.2016 SWARA Copeland Yöntemi ile Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi Bir Üretim İşletmesinde Uygulama / Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
26.08.2016 Borsa İstanbul’da İşlem Gören Dayanıklı Tüketim Malları Sektöründeki İşletmelerin Finansal Performanslarının COPRAS Yöntemiyle Değerlendirilmesi / International Congress on Eurepean Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (Eurefe’xx16)

Uluslararası Özet bildiri
15.06.2016 Kentsel Dönüşüm Kapsamında Müteahhit Yüklenici Firmanın Bütünleşik SWARA VIKOR Yöntemiyle Seçilmesi / 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics

Uluslararası Özet bildiri
26.10.2016 Electronic document management system EDMS software selection with fuzzy COPRAS method a municipal case / IV AGP International Humanities and Social Sciences Conference

Ulusal Tam metin bildiri
12.07.2012 Köken Ülke Faktörünün Satın Alma Davranışına Etkisi Aydın İlinde Bir Uygulama / 11.Ulusal İşletmecilik Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
31.05.2014 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT HARÇLARININ BELEDİYE GELİRLERİ İÇİNDEKİ YERİ BİR İLÇE BELEDİYESİ ÖRNEĞİ / 1. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi (MESTEK)

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2015 Akıllı Telefon Tercihlerinde Tüketici Tutumlarının Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Değerlendirilmesi / 16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2015 Altı Sigma Projelerinin Bulanık COPRAS Yöntemiyle Değerlendirilmesi Bir Üretim İşletmesi Örneği / 16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu

2023 Yönetim, Pazarlama ve Finans Uygulamalarıyla Çok Kriterli Karar Verme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SWARA Tekniği ve Bir Üretim İşletmesi Uygulaması
ÇAKIR ENGİN
Nobel,Karaoğlan Serhat, Arar Tayfun
978-625-397-019-2 Erişim Linki
2022 Ekonomi ve Finans Konularına Teorik Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Pandemi ve Şirket Değerlemesi: Covid-19 Pandemisinin Şirket Değerlerine ve Değerleme Süreçlerine Etkisinin İncelenmesi
ÇAKIR ENGİN, ÖZTANIR İSMAİL
Ekin Yayınevi,Şahin Karabulut
978-625-8117-40-0
2022 Firmaların finansal performans ölçüm tekni·kleri· ve kri·pto varlıklar alanında ampirik çalışmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TÜRKİYE'DE KURULMUŞ YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN 2017-2020 YILLARI ARASI PERFORMANS ANALİZİ: BÜTÜNLEŞİK CRITIC - GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ UYGULAMASI
ÇAKIR ENGİN, KALFA VELİ RIZA
Iksad Publications,Umut Tolga Gümüş
978-625-8405-56-9 Erişim Linki
2021 Contemporary Issues with Multidisciplinary Perspectives on Social Science , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Prioritizing the Problems Confronted by Independent Accountant and Financial Advisors with Best – Worst Method
ÇAKIR ENGİN
Peter Lang GmbH,Kaderli, Yusuf; Çakır, Engin
978-3-631-81593-9 Erişim Linki
2020 İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yabancı Yatırımcılara Yönelik Gayrimenkul Fiyatlarının Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Değerlendirilmesi: İstanbul - Madrid Örneği
ÇAKIR ENGİN,İNCİOĞLU CAHİT
Gece Kitaplığı,Mete Mustafa
978-625-7243-52-0 Erişim Linki
2020 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER - Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Küresel Marka Yaratmada Turquality Projesi: Bir Sanayi İşletmesinde Vaka Analizi
BAŞALOĞLU GÖZLÜKLÜ CANAN,ÇAKIR ENGİN
IVPE,Ünvan, Yüksel Akay
978-9940-46-033-4 Erişim Linki
2019 Yalın Altı Sigma - Teori ve Uygulama , Bilimsel Kitap , Tümü,
ÇAKIR ENGİN
HİPER YAYIN,
978-605-281-227-3
2018 Recent Researches on Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Application of Multi-Criteria Decision Making Approaches for Personnel Selection in A Private Hospital
ÇAKIR ENGİN,DOĞANER MEHMET CAN
Monographs and Studies of the Jagiellonian UniversityInstitute of Public Affairs,Dorczak Roman, Arslan Hasan, Musialik Rafal
978 - 83 - 65688 - 37 - 8 Erişim Linki
2017 CURRENT DEBATES IN TOURISM DEVELOPMENT STUDIES , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),WEIGHTING FITNESS CENTER SELECTION CRITERIA USING SWARA METHOD IN GROUP DECISION ENVIRONMENT
ÇAKIR ENGİN
IJOPEC Publication,Doğan Mustafa, Morady Farhang
978-1-9125031-3-1 Erişim Linki
2016 LAW AND ORDER IN TURKISH SOCIETY , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Electronic document management system (EDMS) software selection with fuzzy COPRAS method: a municipal case
ÇAKIR ENGİN
AGP Research,Sayers William, Avcı Mustafa
978-605-83281-6-7 Erişim Linki