Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

gokhan.cinar adu.edu.tr

Doç.Dr.
Gökhan Çınar

Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Technology Acceptance among Farmers: Examples of Agricultural Unmanned Aerial Vehicles
MDPI Agronomy

2022 Tüketicilerin Organik Yumurta Satın Alma Tercihlerini Etkileyen Faktörler; Aydın İli Efeler İlçesi Örneği
Tarim Ekonomisi Dergisi

2021 Tüketicilerde Organik Gıda Ürünü Satın Alma Niyeti; Aydın İli Örneği
Adnan Menderes Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi

2021 İncir İşleme Tesislerinde Teknik Etkinlik ve Kalite Etkinliği Üzerine Etkili Faktörlerin Belirlenmesi
Turkish Science and Technology Publishing (TURSTEP)

2021 The Analysis of Wheat Prices Using Multiple Structural Breakpoint Co-Integration Test
Panoeconomicus
GÖKHAN ÇINAR ADNAN HUSHMAT
2018 Determination of Young Consumers’ Nonalcoholic Beverage Consumption Choices Using Fuzzy Pairwise Comparison Method
Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
GÖKHAN ÇINAR BERKAY KESKİN
2018 Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Markasını Taşıyan Gıda Ürünleri İçin Tüketici Beklentisi
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
GÖKHAN ÇINAR RENAN TUNALIOĞLU FIRAT ASLAN YUSUF EMRE HÖÇÜK
2018 Price Volatility Transmission Among Cereal Markets: The Evidences for Turkey
New Medit
GÖKHAN ÇINAR
2018 The Spillover Effect of Imported Inputs on Broiler Prices in Turkey
New Medit
GÖKHAN ÇINAR BERKAY KESKİN
2018 Consumer Perspective Regarding Dried Tropical Fruits in Turkey
italian Journal of Food Science
GÖKHAN ÇINAR
2017 Çiftlik sütü fiyatlarından yoğurt ve peynir pazarına asimetrik iletim
Tarım Ekonomisi Dergisi
GÖKHAN ÇINAR
2017 Factors Affecting the Domestic and Imported Cattle Meat Consumption Probability of Consumers in Turkey
Journal of Agricultural Science and Technology
AYŞE UZMAY GÖKHAN ÇINAR
2017 Does Fear (VIX INDEX) Incite Volatility in Food Prices?
International Journal of Food and Agricultural Economics
GÖKHAN ÇINAR AYŞE UZMAY
2017 The likelihood of sheep meat consumption in Turkey
Italian Journal of Food Science
AYŞE UZMAY GÖKHAN ÇINAR
2017 İzmir, Çanakkale ve Balıkesir İllerinde Keçi Sütü ve Ürünleri Tüketiminin Analizi Üzerine Bir Araştırma
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
SAİT ENGİNDENİZ DUYGU AKTÜRK AHMET FERHAN SAVRAN NEDİM KOŞUM TURGAY TAŞKIN HARUN KESENKAŞ MUKADDERAT GÖKMEN AYŞE UZMAY GÖKHAN ÇINAR
2017 Türkiye’deki Mazot Fiyat Şoklarının Hububat Sektörüne Etkisi
Aydın İktisat Fakültesi Dergisi
GÖKHAN ÇINAR HALİL İBRAHİM YILMAZ
2017 Çiftçiler İçin Girişimcilik Ölçeği Geliştirilmesi ve Çiftlik Performansı Üzerindeki Etkisi
Tarım Ekonomisi Dergisi
GÖKHAN ÇINAR GÖKSEL ARMAĞAN ALTUĞ ÖZDEN NURÇİN ÇINAR
2017 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma Uygulama ve Üretim Çiftliğine Yönelik Kayıt Sistemi Programının Geliştirilmesi Üzerine Bir Pilot Uygulama
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
GAMZE SANER SAİT ENGİNDENİZ ŞULE IŞIN FERRUH IŞIN MURAT KILIÇ HAKAN ADANACIOĞLU ZERRİN KENANOĞLU BEKTAŞ HAVVA ECE SALALI GÖKHAN ÇINAR DUYGU TOSUN KENAN ÇİFTÇİ
2016 İzmir İli Kentsel Kesiminde Odun Dışı Bitkisel Orman Ürünleri Tüketiminin Analizi Üzerine Bir Araştırma
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
HÜLYA ASLAN SAİT ENGİNDENİZ GÖKHAN ÇINAR
2016 Impact of Volatility of Word Oil Prices on Turkey s Food Prices GARCH Approach
Global Journal of Economics and Business Studies
GÖKHAN ÇINAR ADNAN HUSHMAT
2016 İzmir İlinde Süt Sığırcılığı Yetiştiricilerinin Destekleme Politikalarına Yönelik Tercih Hiyerarşisi Bulanık Eşli Karşılaştırma
Tarım Ekonomisi Dergisi
AYŞE UZMAY GÖKHAN ÇINAR
2016 Kırsal Alanda Üreticilerin Arazi Alım Satım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi İzmir in Kemalpaşa İlçesi Örneği
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
DERYA KARACA İBRAHİMİ SUADA SAİT ENGİNDENİZ YARKIN AKYÜZ GÖKHAN ÇINAR
2016 How Managers React to Crisis A Planned Behavior Theory Approach
The East Asian Journal of Business Management
GÖKHAN ÇINAR FERRUH IŞIN ADNAN HUSHMAT
2016 Behavioral Trends of Export Firms of Turkey in Crisis Period
American Journal of Industrial and Business Management
GÖKHAN ÇINAR FERRUH IŞIN ADNAN HUSHMAT
2016 Classification of Risk Perceptions of Trading Firms
Journal of Financial Risk Management
GÖKHAN ÇINAR FERRUH IŞIN ADNAN HUSHMAT
2016 Türkiye de Tarımsal Ürün İhracatı Yapan Firmaların Risk Tercihi Açısından İncelenmesi
Tekirdağ Ziraat Faültesi Dergisi
GÖKHAN ÇINAR FERRUH IŞIN GÖKSEL ARMAĞAN
2015 Relationship Between Exports Of Processed Agricultural Products and Real Exchange Rate Shocks The Case Of Turkey
Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi
GÖKHAN ÇINAR ADNAN HUSHMAT FERRUH IŞIN
2015 Türkiye de Tarımsal Ürün İhracatı Yapan Firmaların Biliş Düzeyi Açısından İncelenmesi
Tarım Ekonomisi Dergisi
GÖKHAN ÇINAR FERRUH IŞIN GÖKSEL ARMAĞAN
2015 Does Speculation Matters for Wheat Price Shocks
Theoretical Economics Letters
GÖKHAN ÇINAR ADNAN HUSHMAT AYŞE UZMAY
2014 Gençlerin Organik Süt Tüketme Olasılığı Ege Üniversitesi Araştırması
Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi
MİNE KOYUNCU AYŞE UZMAY GÖKHAN ÇINAR
2013 Aydın İlinde Kamu Alanında Görev Yapan Tarımsal Yayım Personelinin Kişisel Performanslarının İncelenmesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
RENAN TUNALIOĞLU GÖKHAN ÇINAR
2012 Zeytin yağı İşletmelerinin İki Fazlı Sistem Tercihleri ve Ödeme İsteklilikleri
Zeytin Bilimi
RENAN TUNALIOĞLU GÖKHAN ÇINAR
2011 Does Turkey’s Integration Into The European Union Boost Its Agricultural Exports
Agribusiness
CEMAL ATICI GÖKSEL ARMAĞAN RENAN TUNALIOĞLU GÖKHAN ÇINAR
2009 Üreticilerin Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri İçin Ödemeye İstekli Oldukları Ücretlerin Belirlenmesi Aydın İli Örneği
Tarım Ekonomisi Dergisİ
GÖKHAN ÇINAR GÖKSEL ARMAĞAN
Uluslararası Tam metin bildiri
29.10.2019 SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA SİSTEMİNDE EKO-ETİKET KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ / 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
30.05.2023 Covid Sürecinin Tarım Eğitimi Üzerindeki Etkileri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Örneği / 7. International Aegean Conference

Uluslararası Tam metin bildiri
30.05.2023 Aydın İlinde Meyve Tüketim Tercihi / 7. International Aegean Conference

Uluslararası Tam metin bildiri
03.10.2022 investigation of effect of the covid-19 process on the agricultural sector: Aydın providence example / IV Balkan Agricultural Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
Dikey tarım uygulamaları / Başkent 4. uluslararası multidisipliner bilimsel çalışmalar kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
17.08.2023 Çiftçilerin bakış açısı ile jeotermaller / Başkent 4. uluslararası multidisipliner bilimsel çalışmalar kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
10.10.2018 Analysis of Factors Affecting Consumption of Medical and Aromatic Plants in Urban Area of Izmir Province / Uluslararası 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
31.10.2018 Aydın İlinde Gıda Tüketim Alışkanlıkları / GAP 1. Uluslararası Matematik-Mühendislik- Fen Ve Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.10.2018 Gıda Güvencesini Hesaplama Yöntemleri ve Son Gelişmeler / IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series

Uluslararası Tam metin bildiri
01.10.2018 The Causality Effect of Interest in the Financial Crisis and Oil Market on Food Prices: A Case Study of Internet Search Engine Behavior / IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series

Uluslararası Tam metin bildiri
30.09.2018 Aydın İlinde Tarımsal Arazi Değerini Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyatlandırma Modeli İle Tahmin Edilmesi / Ahtamara I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
30.03.2018 Yöneticilerin Problem Çözme Becerileri: Tarım Sektöründe Bir Uygulama / VII International Balkan and Near East Social Sciences Congress Series

Ulusal Tam metin bildiri
04.09.2012 Etkinlik Ölçümünde Kullanılan Bir Bilgisayar Yazılımı: DEAP 2.1 / 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
05.09.2014 Aydın İlinde Tarıma Dayalı Gıda Sektöründeki İşletmelerde Yöneticilerin Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki Farklılıkların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma / 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
29.09.2017 Tarımsal Firma Yöneticilerinin İletişim Becerileri Açısından İncelenmesi / V. International Balkan and Near East Social Sciences Congress Series

Uluslararası Özet bildiri
22.10.2017 Türkiye’deki Mazot Fiyat Şoklarının Hububat Sektörüne Etkisi / EUREFE’2017 – International Conference

Uluslararası Tam metin bildiri
24.01.2016 Factors Affecting Wheat Price Volatility / 1. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
07.09.2016 Economic Crisis and Managers Behavior Planned Behavioral Theory Approach / Kodisa International Conference Business and Economics

2019 İşletme ve Yönetim Araştırmaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tarımsal Dış Ticaret Firmaları İçin Girişimcilik Mitleri ve İşletme Performansı İlişkisi
ÇINAR GÖKHAN,ARMAĞAN GÖKSEL,ÖZDEN ALTUĞ
Akademisyen,Mustafa Fedai ÇAVUŞ
987-605-258-321-0
2018 Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tüketicilerin Market Markalı Gıda Ürünleri Tercihinin İncelenmesi: Gerekçelendirilmiş Eylem Teorisi İle Psikolojik Bir Modelleme
ÇINAR GÖKHAN,KASALAK EMİNE,ALAZOĞLU PINAR
Akademisyen,Azmi YALÇIN
978-605-258-066-0