Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

ryavaser adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Rukiye Yavaşer Boncooğlu

Fen Fakültesi
Kimya Bölümü
Biyokimya Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Removal of Selected Azo Dyes and Phenolic Compounds via Tyrosinase Immobilized Magnetic Iron Oxide Silver Nanoparticles
Springer Science and Business Media LLC

2022 Modulation of global stability, ligand binding and catalytic properties of trypsin by anions
Biophysical Chemistry

2021 Hypericum perforatum L.: A Potent Antioxidant Source for the Treatment of Oxidized Dentin: An Experimental In Vitro Study
Journal of Advanced Oral Research
NASİBE AYCAN YILMAZ RUKİYE YAVAŞER ARİFE ALEV KARAGÖZLER
2021 Laccase immobilized polyacrylamide-alginate cryogel: A candidate for treatment of effluents
Process Biochemistry
RUKİYE YAVAŞER ARİFE ALEV KARAGÖZLER
2021 Ağartılmış Mineye Rezin Bağlanma Dayanımında Sarı Kantaron Ekstraktının Antioksidan Etkisi: Bir in vitro Çalışma
Journal of Ege University School of Dentistry

2020 Reactive Green 5-Decorated Polyacrylamide/Chitosan Cryogel: An Affinity Matrix for Catalase
Applied Biochemistry and Biotechnology
RUKİYE YAVAŞER ARİFE ALEV KARAGÖZLER
2020 Covalent immobilization of papain onto poly(hydroxyethyl methacrylate)-chitosan cryogels for apple juice clarification
Food Science and Technology International
RUKİYE YAVAŞER ARİFE ALEV KARAGÖZLER
2018 Hofmeister effect on catalytic properties of chymotrypsin is substrate-dependent
Biophysical Chemistry
Eva Dusekova Katarina Garajova RUKİYE YAVAŞER Rastislav Varhac Erik Sedlak
2016 Reversible papain immobilization onto poly AAm MMA based cryogels
Bulletin of Materials Science
MURAT UYGUN RUKİYE YAVAŞER DENİZ AKTAŞ UYGUN
2016 Production and Drug Release Assessment of Melatonin LoadedAlginate Gum Arabic Beads
Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry
Bernis Girgin Onur Korkmaz RUKİYE YAVAŞER ARİFE ALEV KARAGÖZLER
2016 Production and Investigation of Controlled Drug ReleaseProperties of Tamoxifen Loaded Alginate Gum Arabic Microbeads
Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry
Onur Korkmaz Bernis Girgin Çağdaş Sunna RUKİYE YAVAŞER ARİFE ALEV KARAGÖZLER
2015 Evaluation of antioxidant and antimicrobial activity of Abies Cilicica Ant Kotschy subsp isauricacoode Cullen resin
European Journal of Biotechnology and Bioscience
RUKİYE YAVAŞER HURİYE ERKUŞ ÇAĞDAŞ SUNNA ARİFE ALEV KARAGÖZLER
Ulusal Özet bildiri
07.09.2011 Boya Bağlı Kitosan Kaplanmış Manyetik Nanopartiküllere Lizozim Adsorpsiyonu / Kromatografi 2011

Ulusal Özet bildiri
07.09.2011 Kitosan Kriyojellerin Hazırlanması Karakterizasyonu ve İnvertaz İmmobilizasyonunda Kullanılması / Kromatografi 2011

Ulusal Özet bildiri
29.03.2013 Göknar Reçinesinin Radikal Süpürücü Antimikrobiyal ve Sitotoksik Özelliklerinin Araştırılması / 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi

Ulusal Özet bildiri
15.02.2013 Kozmetik Ürünlerde Kullanılan Bazı Antioksidan Bileşiklerin Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması / 3. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi

Ulusal Özet bildiri
15.02.2013 Ayva Çekirdeğinin Bazı Antioksidan Parametrelerinin Araştırılması / 3. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi

Ulusal Özet bildiri
15.02.2013 Salatalık Özütlerinde Antioksidan Aktivite Araştırması / 3. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi

Ulusal Özet bildiri
15.02.2013 Lavanta Bitkisinin Bazı Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi / 3. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi

Ulusal Özet bildiri
15.02.2013 Göknar Reçinesinin Bazı Antioksidan Özelliklerinin Araştırılması / 3. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi

Ulusal Özet bildiri
27.06.2011 Doğal ve Sentetik Antioksidan Bileşiklerin Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması / Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
18.04.2010 Investigation of antioxidant properties of Myrtus communis fruit / 6th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries

Uluslararası Özet bildiri
18.04.2010 Investigation of antioxidant properties of Arbutus unedo L Fruit / 6th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries

Ulusal Özet bildiri
26.09.2009 Karbonik Anhidraz enziminin bezelye Pisum sativum tanelerinden kısmi saflaştırılması / Kromatografi 2009 Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
19.03.2020 Preparation of new anticancer agents from a natural plant (Rhynchostegium megapolitanum) / 3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020)

Ulusal Özet bildiri
15.08.2016 Production And Investigation Of Controlled Drug Release Properties Of Tamoxifen Loaded Alginate/Gum Arabic Microbeads. / 28. Ulusal Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal Özet bildiri
15.08.2016 Productıon and Drug Release Assesment of Melatonin Loaded Alginate/Gum Arabic Beads. / 28. Ulusal Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Uluslararası Özet bildiri
18.09.2020 PAPAIN DECORATED POLY(HEMA)-CHITOSAN CRYOGEL: A NOVEL CLARIFYING BIOMATERIAL FOR APPLE JUICE / 2. Uluslararası Biyomedikal Mühendisliğinde Yenilikler Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
24.03.2020 Phenol and bisphenol A removal by covalently-bound tyrosinase enzyme onto poly(NIPAM) cryogel / 3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020)

Uluslararası Tam metin bildiri
28.10.2018 PRUNUS CERASİFERA CV. ‘’PİSSARDİİ NİGRA’’ YAPRAKLARININANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
18.10.2019 NANOTEKNOLOJİNİN TARIM UYGULAMALARINDAKİ YERİ / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.11.2019 Sarı Kantaron Ekstraktından Hazırlanan Farklı Antioksidan Protokollerinin Ağartılmış Mine-Rezin Bağlanma Dayanımına Etkileri / İZDO 26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi

Uluslararası Özet bildiri
25.09.2017 Sarı Kantaron Bitki Ekstraktının Ağartılmış Mine-Ortodontik Braket Bağlanma Dayanımındaki Etkinliği / TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

Ulusal Özet bildiri
15.06.2017 Boya Bağlı Poli(HEMA) Kitosan Kriyojellere Papain Adsorpsiyonu / 11. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
07.09.2018 Reactive Green 5 Bağlı Akrilamid-Kitosan Kriyojellere Katalaz Adsorpsiyonunun İncelenmesi / 12. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
26.10.2018 PRUNUS CERASİFERA CV. ‘SÜS ERİĞİ’’ YAPRAKLARININ ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Ulusal Özet bildiri
14.09.2018 Zeytin Karasuyu Fenolik Bileşiklerinin Giderilmesinde İmmobilize Lakkaz Enziminin Kullanımının Araştırılması / 24. Ulusal Biyoloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Kriyojel Taşıyıcıya İmmobilize Edilmiş Lakkaz Enzimi ile Boyar Madde Renksizleştirilmesi / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Ulusal Özet bildiri
17.06.2017 Boya Afinite Temelli Kriyojellere Papain Enziminin Geri Dönüşümlü İmmobilizasyonu / 11. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
24.09.2017 Sarı Kantaron Bitki Ekstraktının Ağartılmış Mine-Ortodontik Braket Bağlanma Dayanımındaki Etkinliği / TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ 23. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
13.09.2016 Hofmeister effect on serine proteases / XXV. Biochemical Congress of Czech Society for biochemistry and Molecular Biology and Slovak Society for Biochemistry and Molecular Biology

Ulusal Özet bildiri
06.04.2016 Catalytic properties of tyripsin and chymotyrpsin presence of salts / 7th Slovak Biophysical Symposium

Ulusal Özet bildiri
15.08.2016 Laccase immobilized polyacrylamide alginate cryogels Synthesis and dye decolorization efficiency / 28. Ulusal Kimya Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
22.04.2015 The Composition and The Antibacterial Activity of The Essential Oil of Echinophora tenuifolia L from Türkiye / The Second Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants

Uluslararası Özet bildiri
30.06.2015 The Effect of Anions on Catalytic Activity and Stability of Chymotrypsin / 9th International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules SSB 2015

Ulusal Özet bildiri
04.09.2014 Lakkaz Adsorpsiyonu İçin Boya Afinite Kriyojeller / 8. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
17.05.2014 Deniz börülcesinin Salicornia europaea antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerinin incelenmesi / 5. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi

Ulusal Özet bildiri
23.06.2014 Tarhana Otu Echinophora tenuifolia L subsp sibthorpiana Guss Tutin Bitkisinin Bazı Antioksidan Özelliklerinin Araştırılması / 22. Ulusal Biyoloji Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Elektrokimyasal Yöntemlerle Antioksidan Kapasite Tayini ve Klasik Yöntemlerle Karşılaştırılması / 27. Ulusal Kimya Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Hidroksiüre Tutuklanmış Aljinat Kitosan Nanopartiküllerin Üretilmesi ve İlaç Salım Sistemi Olarak Kullanılmasının Araştırılması / 27. Ulusal Kimya Kongresi

Ulusal Poster
Yabani Semizotu Portulaca oleracea L Bitkisinin Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi / İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi

Ulusal Poster
Üzüm Çekirdeğinin Bazı Antioksidan Parametrelerinin İncelenmesi / İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi

Ulusal Poster
Kuru Üzüm Meyvesinin Bazı Antioksidan Parametrelerinin İncelenmesi / İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi

Ulusal Özet bildiri
15.02.2013 Gül Yaprakları Ekstrelerinin Antioksidan Özelliklerinin Ticari Gül Suyu İle Karşılaştırılması / 3. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi