Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

zeynep.bilgen adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Zeynep Bilgen

Veteriner Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Images of Normal Ocular Fundus in Saanen Goats
large animal review

2022 Successful treatment of meibomian carcinoma in a cow
Revista MVZ Córdoba

2021 Determination of Tear Volume and Intraocular Pressure in Saanen Goat and Sakiz Sheep in Similar Environmental Conditions
International Journal of Veterinary and Animal Research

2020 Surgical Treatment of Prolapse of the Third Eyelid Gland in Dogs using Modified Morgan Pocket Technique
Indian Journal of Animal Research
RAHİME YAYGINGÜL ZEYNEP BOZKAN ZEYNEP BİLGEN ŞEN BÜŞRA KİBAR OSMAN BULUT ALİ BELGE
2019 Traumatic Diaphragmatic Hernia in Cats: A Retrospective Study of 15 Cases (2016-2017)
Kocatepe Veterinary Journal
RAHİME YAYGINGÜL ZEYNEP BOZKAN ZEYNEP BİLGEN ŞEN BÜŞRA KİBAR ALİ BELGE
2019 Traumatic Diaphragmatic Hernia in Cats: A Retrospective Study of 15 Cases (2016-2017)
Kocatepe Veterinary Journal
RAHİME YAYGINGÜL ZEYNEP BOZKAN ZEYNEP BİLGEN ŞEN BÜŞRA KİBAR ALİ BELGE
2018 Effect(s) of Long-Term Anaesthesia Induced by Isoflurane,Sevoflurane, Propofol-Fentanyl, Medetomidin-MidozolamKetamineor Xylazine-Ketamine Combinations on the AcutPhase Proteins and Cardiac Troponins Levels in Rabbits
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
NUH KILIÇ LEYLA DİDEM KOZACI BÜŞRA KİBAR ZEYNEP BİLGEN ŞEN Cahit Gürsel BELLEK Osman BULUT
2018 General Anesthesia in Geriatric Dogs with Propofol-Isoflurane, Propofol-Sevoflurane, Alphaxalone-Isoflurane, Alphaxalone-Sevoflurane and Their Comparison of Biochemical, Hemodynamic and Cardiopulmonary Effects
Acta Scientiae Veterinariae
ZEYNEP BİLGEN ŞEN NUH KILIÇ
2016 Dejeneratif miyelopati
Turkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences-Surgery-Special Topics Journal
NUH KILIÇ ZEYNEP BİLGEN ŞEN
2016 Aural Abscess in a Red Eared Slider Turtle Trachemys scripta elegans
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
ZEYNEP BOZKAN TATLI ZEYNEP BİLGEN ŞEN ALİ GÜLAYDIN
2015 A Giant Non-Functioning Granulosa Cell Tumor in a Dog
Animal Health, Production and Hygiene
GÜNEŞ ERDOĞAN RAHİME YAYGINGÜL Eyüp Hakan Uçar ZEYNEP BİLGEN ŞEN CEVDET PEKER MEHMET GÜLTEKİN EMRAH İPEK SERDAR PAŞA
2015 Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine Getirilen Kanatlı Hayvanların Değerlendirilmesi 120 olgu 2000 2013
Animal Health Production and Hygiene
İBRAHİM AKIN RAHİME YAYGINGÜL ZEYNEP BOZKAN TATLI CAHİT GÜRSEL BELLEK ZEYNEP BİLGEN ŞEN MURAT SARIERLER ALİ BELGE NUH KILIÇ
2015 Dorsale unilatérale lombaire hernie abdominale chez une chatte
REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE
CAHİT GÜRSEL BELLEK ZEYNEP BOZKAN TATLI MURAT SARIERLER ZEYNEP BİLGEN ŞEN
2014 Yeni Doğan Bir Buzağıda Distal Diafizer Femur Kırığı Olgusunun Kilitli Küntscher Çivisi ile Sağaltımı
Animal Health, Production and Hygiene
İBRAHİM AKIN ALİ GÜLAYDIN ZEYNEP BİLGEN ŞEN
2013 A Case of Complicated Sole Ulcer and Its Treatment in A Calf
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
İBRAHİM AKIN ZEYNEP BİLGEN ŞEN osman bulut ALİ BELGE
2012 Posttraumatic Bacterial Infections in Extremities before and after Osteosynthesis in Dogs
Acta Scientiae Veterinariae

Uluslararası Özet bildiri
17.05.2021 Successful Treatment of Meibomian Carcinoma in a Cow / 6.Ulusal & 2 Uluslararası Sürü Sağlığı ve Yönetimi E- Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ BÜYÜK HAYVAN KLİNİĞİNE GETİRİLEN DEVELERDE KARŞILAŞILAN HASTALIKLARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ: 408 OLGU (2000-2017) / III. ULUSLARARASI SELÇUK EFES DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ SEMPOZYUMU

Uluslararası Tam metin bildiri
11.04.2019 Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Cerrahi Küçük Hayvan Kliniğine Getirilen Pediatrik Kedi ve Köpeklerde Karşılaşılan Hastalıkları Genel Değerlendirilmesi 964 Olgu (2014-2018). / KLİVET 2019 Uluslararası VII Bahar Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
06.04.2018 Kedilerde Travmatik Diyafram Fıtkı. 15 Olgu (2016-2017) / İkinci Veteriner Tıp Acil Yoğun Bakım TUVECCA Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
19.01.2019 Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Cerrahi Büyük Hayvan Kliniğine Getirilen Develerde Karşılaşılan Hastalıkların Genel Değerlendirilmesi: 408 Olgu (2000-2017) / III. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
26.10.2018 Kedilerde Kornea Sekesterlerinin Sağaltımında Yüzeysel Keratektomi Sonrası Amniyon Greft Uygulamasının Etkinliğinin Araştırılması (Sözlü Sunum) / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.09.2018 Köpeklerde Kronik Otitis Eksterna: İdentifikasyonu, İzolasyonu ve Sağaltımı (39 olgu) / II Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.09.2018 Bir Sivas kangal köpeğinde panosteitis olgusu / II Uluslararası Cerrahi Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
03.11.2019 Saanen Keçisi ve Sakız Koyununda Normal Göz Yaşı Miktarı ve Göz İçi Basıncının Değerlendirilmesi / 4. Ulusal Koyun - 1. Uluslararası Keçi Sağlığı ve Yönetimi Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.04.2019 Adnan Menderes Veteriner Fakültesi Cerrahi Küçük Hayvan Kliniğine Getirilen Pediatrik Kedi ve Köpeklerde Karşılaşılan Hastalıkların Genel Değerlendirilmesi: 964 Olgu (2014-2018) / KLİVET 2019 Uluslararası VII. Bahar Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
15.10.2018 Bir köpekte unilateral nefrektomi ve sistotomi ilesağaltılan ürolithiasis ve nefrolithiasis olgusu / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
28.11.2018 Kedilerde kornea sekesterlerinin sağaltımında yüzeysel keratektomi sonrası amniyon greft uygulamasının etkinliğinin araştırılması / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Bir Bayağı Şahin’de (Buteo Buteo) Proksimal Humerus Kırığının Sığır Kortikal Kemik Pini ile Sağaltımı / I. YABAN HAYVANLARI KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
29.12.2016 DEVELERDE KEMİK KIRIKLARI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ / I. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu

Ulusal Poster
Bir kırmızı yanaklı su kaplumbağasında Trachemys scripta elegans kulak apsesi / 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

Ulusal Poster
Adnan Menderes Üniversitesi ADÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine getirilen buzağıların genel değerlendirilmesi 1410 olgu / 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

Ulusal Poster
Bir kedide unilateral dorsal lumbar hernia abdominalis / 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

Ulusal Poster
Adnan Menderes Üniversitesi ADÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine Getirilen Kanatlıların Genel Değerlendirilmesi 120 olgu / XIV. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

Ulusal Poster
Tek Hörgüçlü Develerde Ulkus Kornea 12 olgu / XIV. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

Ulusal Poster
Bir Türk Kangal Köpeğinde Konjenital Krikofarengal Akalazya Olgusu / XIV. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

2023 Veteriner Genel Cerrahi , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Bölüm 30
BELGE ALİ, YAYGINGÜL RAHİME, BOZKAN ZEYNEP, BİLGEN ZEYNEP
Ankara Nobel Tıp Kitapevleri,Belge Ali, Yaygıngül Rahime, Bozkan Zeynep, Bilgen Zeynep
987-625-7564-88-5
2023 Veteriner Genel Cerrahi , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Bölüm 29 Hasta, operasyon ekibi ve operasyon salonunun hazırlanması
BELGE ALİ, YAYGINGÜL RAHİME, BOZKAN ZEYNEP, BİLGEN ZEYNEP
Ankara Nobel Tıp Kitapevleri,Belge Ali, Yaygıngül Rahime, Bozkan Zeynep, Bilgen Zeynep
987-625-7564-88-5
2023 Egzotik Hayvanlarda Genel Klinik Yaklaşım , Ders Kitabı , Tümü,
BOZKAN ZEYNEP, BİLGEN ZEYNEP, KİBAR KURT BÜŞRA
Ankara Nobel Tıp Kitapevleri,Bozkan Zeynep, Bilgen Zeynep, Kibar Kurt Büşra
978-625-7564-98-4
2021 Kedi ve Köpeklerde Radyografik Tanı Yöntemleri ve Yorumlanması , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kedi ve köpeklerde pediatrik ortopedik hastalıklarda radyografik muayene
SARIERLER MURAT, BİLGEN ŞEN ZEYNEP
Türkiye Klinikleri,Topal A, Gül Satar NY, Çeçen Ayalp G,
978-625-401-294-5 Erişim Linki