Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

nihaltaskiran adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Nihal Taşkıran

Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Nurses' Knowledge, Attitudes and Practices regarding the Use of Physical Restraint on Patients with COVID-19
Hemşirelik Bilimi

2023 Effect of Artificial Intelligence Course in Nursing on Students’ Medical Artificial Intelligence Readiness
Nurse Educator

2023 Hemşirelik Öğrencilerinin Periferik İntravenöz Kateter Uygulamasına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi

2023 The relationship between the ethical attitudes and holistic competence levels of intensive care nurses: A cross-sectional study
PLoS One

2023 Sağlık Çalışanlarında İş Kazalarının Retrospektif Analizi: Finne-Kinney Risk Değerlendirmesi
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi

2023 EMPATHY AND ATTITUDE UPON AN AGED BODY: SHORT TERM EFFECTS OF THE AGED SIMULATION SUIT AMONG UNDERGRADUATE PHYSIOTHERAPY STUDENTS
JOURNAL OF BASIC AND CLINICAL HEALTH SCIENCES

2022 The Effect of Role-Playing and Aged Simulation Suit on Empathy and Positive Attitude towards the Older-People
Tıp Eğitimi Dünyası

2022 The effectiveness of auscultatory, colorimetric capnometry and pH measurement methods to confirm placement of nasogastric tubes: A methodological study
International Journal of Nursing Practice

2022 Türkiye’de Hemşirelik Esasları Alanında Simülasyon ile İlgili Yapılan Tezlerin Sistematik İncelenmesi
Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi

2022 Effects of the Fear of COVID-19 on Professional Perception among Nursing Students: A Crosssectional Study
Medical Science and Discovery

2021 Student Nurses’ Assessment of Medical Errors
Creative Nursing

2021 Hasta Teslim Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi: Metodolojik Çalışma
Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

2021 Evaluation of the Effectiveness of Different Simulators in Developing Urethral Catheterization Skills in Nursing Students
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi

2021 Moral Distress Experience in Nursing: Perceptions of Nurses: Descriptive Study
Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

2020 Hemşirelik Öğrencilerinde Mesleki İmaj Algısının Profesyonel Tutuma Etkisi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
NİHAL TAŞKIRAN RAHŞAN ÇEVİK AKYIL Ayşegül Kahraman NEŞE ERDEM SEYHAN ÇITLIK SARITAŞ
2020 SON SINIF HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİNE, ROLLERİNE VE MESLEĞİN GELECEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Journal of Pre-Hospital
NİHAL TAŞKIRAN NURULLAH KALI ESMA NUR KIVRAK NİSAN TÜRKSEVEN GÜL ÖZLEM YILDIRIM
2020 Effect of an aged simulation suit on nursing students’ attitudes and empathy
European Geriatric Medicine
DİLEK SARI NİHAL TAŞKIRAN EBRU BAYSAL ESİN ACAR RAHŞAN ÇEVİK AKYIL
2019 Üniversite Öğrencilerinin Hijyen DavranışlarınınKarşılaştırılması
Sağlık ve Toplum
NİHAL TAŞKIRAN Leyla KHORSID DİLEK SARI
2019 Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Bireylere YönelikTutumları ve Empatik Yaklaşım Becerileri
Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
DİLEK SARI EBRU BAYSAL NİHAL TAŞKIRAN ESİN ACAR RAHŞAN ÇEVİK AKYIL
2018 Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçme Nedenleri ile Bakım Davranışları Algısı
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
GÜLENGÜN TÜRK FİLİZ ADANA FUNDA EROL RAHŞAN ÇEVİK AKYIL NİHAL TAŞKIRAN
2018 Intensive Care Unit Nurses’ Knowledge of Medication Administration via Enteral Tubes
Nursing in Critical Care
DİLEK SARI Derya Kadifeli AYŞE AKBIYIK NİHAL TAŞKIRAN
2017 Physiogical Role of Kisspeptin in The Hypothalamic-Pituitary-Gonadal Axis
Van Veterinary Journal
NİHAL TAŞKIRAN
2017 Hemşirelik Öğrencilerinin İlaç Dozu Hesaplama Becerileri Konusundaki Görüşleri ve İlaç Uygulama Hataları
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
NİHAL TAŞKIRAN DİLEK SARI AYŞE AKBIYIK
2017 Hemşirelik Öğrencilerinin İlaç Uygulamalarına İlişkin Bilgilerini Yeterli Bulma Durumları
Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi
AYTEN ZAYBAK NİHAL TAŞKIRAN SEVİL TELLİ EDA ERGİN MELEK ŞAHİN
2017 Investigation of Turkish nurses frequency and knowledge of administration of intramuscular injections to the ventrogluteal site: Results from questionnaires.
Nurse Education Today
DİLEK SARI MELEK ŞAHİN EDA ERGİN NİHAL TAŞKIRAN SEVİL YILMAZ
2017 Türkiye’de Yaşlıların Yaşam Kalitesi:Sistematik İnceleme
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
NİHAL TAŞKIRAN Fatma Demirel
2017 An Important Problem for Patient Safety: Nursing Handover
Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi
NİHAL TAŞKIRAN DİLEK SARI
2017 Hemşirelik Öğrencilerinin İlaç Uygulamalarına İlişkin Bilgilerini Yeterli Bulma Durumları
Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi
AYTEN ZAYBAK NİHAL TAŞKIRAN SEVİL TELLİ EDA ERGİN MELEK ŞAHİN
2015 Hastane Ortamında Karşılaşılan Hasta Düşmeleri ve Önlenmesi
Sağlıkla
NİHAL TAŞKIRAN DİLEK SARI
2013 EFFECT OF PHOTOPERIOD AND MELATONİN ON VOLUME AND CELLULAR PARAMETERS OF TESTIS IN PINEALECTOMIZED RATS
INT. J. MORPHOL.

2011 PREGNANCY AND SLEEP QUALITY
JOURNAL OF TURKISH SOCIETY OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

2011 MELATONİNİN FİZYOLOJİK İŞLEVİ
KOCATEPE VETERİNER DERGİSİ

2011 RATLARDA KAPLICA SUYU VE KAPLICA SUYU İLE BİRLİKTE C VİTAMİNİNİN UZUN SÜRE TÜKETİLMESİNİN OKSİDAN ANTİOKSİDAN DENGE VE BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
KOCATEPE VETERİNER DERGİSİ

Uluslararası Özet bildiri
19.10.2023 HEMŞİRELERİN PERİFERİK İNTRAVENÖZ KATETER UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ VE UYGULAMALARI / INTERNATIONAL GEVHER NESIBE HEALTH SCIENCES CONFERENCE-XI

Uluslararası Tam metin bildiri
29.05.2018 Huzurevinde Yaşayan 65 Yaş Üzeri Dinç Yaşlılarda Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Uyku Kalitesi İle Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi.

Uluslararası Tam metin bildiri
25.05.2021 YENİ TİP KORONAVİRÜS ENFEKSİYONU PANDEMİSİ SÜRECİNDE HEMŞİRELİK EĞİTİMİNE UZAKTAN EĞİTİM PENCERESİNDEN BİR BAKIŞ / 4th International Congress on Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Özet bildiri
30.09.2022 Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitiminde Sanal Simülasyon Uygulamaları: Sistematik Derleme / 6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
30.09.2022 Hemşirelik Öğrencilerinin Periferik İntravenöz Kateter Uygulamaya İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi / 6.ULUSAL 2.ULUSLARARASI Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
25.12.2022 SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDA COVİD-19 PANDEMİSİNİN BOŞ ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARINA VE YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ / 7. Uluslararası Sağlıklı Yaşam Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
25.10.2022 UZAKTAN EĞİTİMDE SENARYO-TEMELLİ SİMÜLASYON YÖNTEMİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGÜVENİNE ETKİSİ / 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON NURSING AND INNOVATION

Uluslararası Tam metin bildiri
28.12.2022 HEMŞİRELİK SÜRECİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YENİLİKÇİ YÖNTEMLER: SİSTEMATİK İNCELEME / 1 ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING, NATURAL AND SOCIAL SCIENCES

Uluslararası Tam metin bildiri
22.11.2022 HEMŞİRELERİN HEMŞİRELİK SÜRECİ UYGULAMASINA İLİŞKİN YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER: SİSTEMATİK İNCELEME / 4 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES

Uluslararası Tam metin bildiri
22.11.2022 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ / 4 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES

Uluslararası Tam metin bildiri
19.12.2022 HEMŞİRELİK VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİNÇLİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ / 1 ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND ACADEMIC RESEARCH

Uluslararası Tam metin bildiri
12.12.2021 UZAKTAN EĞİTİMDE SENARYO-TEMELLİ SİMÜLASYON YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN HEMŞİRELİK TANILARINI BELİRLEME DÜZEYİNE ETKİSİ / 5. ULUSLARARASI HEMŞİRELİK VE İNOVASYON KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
12.12.2021 HEMŞİRELİKTE İLERLEYEN TEKNOLOJİ: İNSANSI ROBOT HEMŞİRELER / 5. ULUSLARARASI HEMŞİRELİK VE İNOVASYON KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
08.12.2019 Simülasyonun Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Yaşlı Hastaya Yönelik Empati Kurma ve Olumlu Tutum Gösterme Becerilerine Etkisi / 5. Ulusal 1. Uluslararası Temel Bakım Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Nazogastrik Tüpün Doğru Yerleştirilmesinde Stetoskopla Dinleme, Kolorimetrik Kapnometri ve pH Ölçümü Yöntemlerinin Etkililiği / 5. Ulusal 1. Uluslararası Temel Bakım Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
25.09.2019 Hemşirelikte Mesleki Risk Faktörleri / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
25.09.2019 Pediatrik Hastaların Nazogastrik Tüp Yerinin Doğrulanmasında pH Ölçüm Yönteminin Güvenirliği: Güncel Literatür İncelemesi. / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
19.06.2019 HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ VE MESLEĞİN GELECEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ / 2. Uluslarası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.10.2018 Yaşlılıkla İlgili Yetersizlikleri Deneyimlemede Yaşlı Simülasyon Kıyafeti / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.10.2018 Nazogastrik Tüp Yerleşimini Belirlemede Kullanılan Yöntemler / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
02.09.2018 Hemşirelik Öğrencilerinin Bakım Vermeye İlişkin Algıları / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Enteral Tüp İle İlaç Uygulamasının Değerlendirilmesi / 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
24.10.2017 Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçme Nedenleri İle Bakım Davranışları Algısı / 1. Uluslarası Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.10.2017 Effect of Photoperiod and Melatonin on Volume andCellular Parameters of Testis in Pinealectomized Rats / I. ULUSLARARASI TÜRKİYE VETERİNER ANATOMİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
24.10.2017 Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçme Nedenleri ile Bakım Davranışları Algısı / 1. ULUSLARARASI, 4. ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
27.10.2017 PROFESSIONAL VALUES OF NURSİNG STUDENTS AND PERCEPTIONS OF CARE ATTITUDES / INTERNATIONAL CONGRESS ON ETHICS IN NURSING APPLICATIONS 11-12 SEPTEMBER 2017, IZMIR, TURKEY

Ulusal Özet bildiri
Ortopedi Hemşireliğinin Öncüsü Dame Agnes Hunt. / II. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Türkiye’de Yaşlıların Yaşam Kalitesi: Sistematik İnceleme. / 4. Ulusal Geriatri hemşireliği Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
Yoğun Bakım Hemşirelerin Enteral Tüp İle İlaç Uygulamasının Değerlendirilmesi. / 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
24.11.2017 Yabancı Uyruklu Hastalara Bakım Vermenin Hemşire ve Ebelere Sağladığı Mesleki Katkılar ve Karşılaşılan Güçlükler / Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Türkiye’de Müzik Terapi Konusundaki Çalışmaların İncelenmesi. / IV. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
03.02.2017 Nursing Students’ Drug Dose Calculation Skills and Drug Administration Errors.” / 6th World Nursing and Healthcare Conference

Ulusal Özet bildiri
07.06.2017 HEMŞİRELERİN VENTROGLUTEAL BÖLGEYEİNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON UYGULAMAYA YÖNELİKBİLGİ DÜZEYLERİ VE BÖLGEYİ KULLANIM SIKLIKLARI / 4. Temel Hemsirelik Bakimi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
25.05.2017 Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Hata Olgularını Değerlendirme Durumları / 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi

Ulusal Özet bildiri
12.12.2015 Hemşirelik Eğitiminde Hibrit Simülasyonun Kullanımı ve Önemi / 3. Sağlık Bilimlerinde Klinik ve İletişim Becerileri Eğitimleri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
12.12.2015 Hemşirelik Eğitiminde Simülasyonun Kullanımı / 3. Sağlık Bilimlerinde Klinik ve İletişim Becerileri Eğitimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
27.08.2015 Investigation of Nursing Students Opinions Related to Their Pharmacology Knowledge Levels / 3 rd Euro Nursing Medicare Summit

2022 SAĞLIK & BİLİM 2022: Hemşirelik-IV , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),YERİNDE YAŞLANMA VE YAPAY ZEKA
TAŞKIRAN NİHAL
EFE AKADEMİ,Elif KETEN EDİS
978-625-6954-89-2 Erişim Linki
2021 SAĞLIK & BİLİM:HEMŞİRELİK-3 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),PERİFERİK VENÖZ KATETER İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARI ÖNLEMEDE HEMŞİRENİN ROLÜ
TAŞKIRAN NİHAL, CİHANGER Fatma
EFE AKADEMİ,VARIŞOĞLU Yeliz, VURAL Irmak Pınar
978-625-8065-73-2 Erişim Linki
2021 SAĞLIK & BİLİM: HEMŞİRELİK-2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN YENİLİKÇİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ: WEB TABANLI UYGULAMALAR
TAŞKIRAN NİHAL
EFE AKADEMİ,Perihan ŞİMŞEK
978-625-8496-20-08 Erişim Linki
2021 CURRENT NURSING STUDIES , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),NEW TECHNOLOGIES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS IN NURSING
TAŞKIRAN NİHAL, CİHANGER Fatma
AKADEMİSYEN,Fatma ETI ASLAN
978-625-7496-29-2 Erişim Linki
2018 Health Sciences Research in the Globalizing World , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Professional Benefits to Nurses and Midwives of Providing Care to Foreign Patients and The Difficulties Encountered
TAŞKIRAN NİHAL, TURAN GÖKÇE SİBEL, YÜKSEL RÜVEYDA, ÖNGÜÇ NECLA, SADIK EMİNE
St. Kliment Ohridski University Press.,
ISBN 978-954-07-4525-1 Erişim Linki
2018 Health Sciences Research in the Globalizing Word , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Determination of the Relationship between Physical Activity Level and Sleep Quality in Spry Elderly 65 and Over Years Old Living in Nursing Homes
TAŞKIRAN NİHAL,SARI DİLEK,KAPÇI EYÜP,YALINKILIÇ SUAT,ABTİL HAYRETTİN
Sofia St. Kliment Ohridski University Press,Alexandrova E., Shapekova NL., Özcanaslan F., Efe R.
978-954-07-4525-1
2017 Developments in Health Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Health Technologies and Care
TAŞKIRAN NİHAL
St. Kliment Ohridski University Press,Recep EFE, Bülent ÖZDEMİR, Nelya L. SHAPEKOVA, Bilal AK, Hicran YILDIZ, Fugen OZCANARSLAN,Lyudmila IVANOVA
978-954-07-4344-8