Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

gulfer.pekince adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
GÜLFER DOĞAN PEKİNCE

Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Pr.

CV (PDF)


2023 Effects of Forest Bath (Shinrin-Yoku) and Forest Therapy (Shinrin-Ryoho) on Women's Health
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry

2022 Attitudes Towards Mothers' Work And Gender Roles Of University Students
ASR JOURNAL

2021 Unıversıty Students' Gender Perspectıve And Attıtudes Toward Workıng Mothers
International Social Sciences Studies Journal

2021 Alzheimer: Unutkanlık Deyip Geçmeyin
Turkay dergi

2016 Occupational stress of the nonmedical personnel at a training hospital
Global Journal on Humanites& Social Sciences
necmettin cihangiroglu GÜLFER DOĞAN PEKİNCE nurgül dogan CENK KILIÇ BİLAL BAKIR
2012 Kontrasepsiyon Amaçlı Başvuran Kadınların Erkek Kontrasepsiyonuna Bakış Açısı
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Uluslararası Poster
Evaluation of Knowledge Levels and Attitudes of Students in Nursing Department of Çankırı Karatekin University Related to Serviks Cancer and Hpv Human Papilloma Virus / 5. INTERNATIONAL APOCP CONFERENCE

Ulusal Özet bildiri
Polikistik Over Sendromunda Kanıta Dayalı Uygulamalar / İstanbul Üniversitesi 4. Kadın Doğum Günleri

Ulusal Özet bildiri
22.06.2013 Stress Üriner İnkontinans İle Vajinal Doğum Eyleminin İlişkisi / I. Ulusal Doğum Sonrası Bakım Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisans Düzeyi Öğrencilerinin Kontrasepsiyon Yöntemleri ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara Karşı Bilgi Tutum Ve Davranışlarının Belirlenmesi / 7.Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi / V. Uluslararası eğitim araştırmaları kongresi

Ulusal Poster
Premenopozal Dönemdeki Kadınların Osteoporoz Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Saptanması / 12. Ulusal-Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi

Ulusal Özet bildiri
18.10.2010 Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Ve Alışkanlıklarının Ve Buna Bağlı Obezite Durumlarının Değerlendirilmesi / 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Uluslararası Poster
IN THE CENTER OF CANKIRI THE PREGNANTS DEPRESSİON LEVELS DETERMİNATİON WHO APPLİED CANKIRI GOVERMENT HOSPİTAL AND PRİVATE KARATEKİN HOSPİTAL / 4th World Congress On Women’s Mental Health

Ulusal Poster
KONTRASEPSİYON AMAÇLI BAŞVURAN KADINLARIN ERKEK KONTRASEPSİYONUNA BAKIŞ AÇISI / 11.ULUSAL JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ kongresi

Ulusal Poster
İlköğretim 5 ve 6 Sınıfta Okuyan Menarş Olmamış Kız Öğrencilerin Menstruasyon Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Saptanması / 8. Ulusal-Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
25.04.2022 Kadın Sağlığında Orman Banyosu (Shinrin-Yoku) Ve Orman Terapisinin Etkileri (Shinrin - Ryoho) / 3. Uluslararası 5. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
25.08.2014 İŞ YAŞAMINDAKİ STRES KAYNAKLARI VE STRESİN PERSONEL ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİNİN ANALİZİ / 12. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AİLE PLANLAMASI VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARA KARŞI BİLGİ, TUTUM ve DAVRANIŞLARI / 9. ULUSLARARASI KATILIMLI-ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
15.11.2021 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ANNELERİN ÇALIŞMALARINA YÖNELİK TUTUMLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ / 6. ULUSLARARASI FARKLI ŞIDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESI

Uluslararası Özet bildiri
24.11.2014 Stres İş Yaşamını Etkiliyor mu? / V. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
04.11.2019 Kadınların Doğum Sonu Konforunun ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi / 2. Uluslararası 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
04.11.2019 Sezeryan sonrası annelerin hemşirelik bakımı alma ve hastane taburculuğuna hazıroluşluk durumları / 2. ULUSLARARASI 1. ULUSAL DOĞUM SONU BAKIM KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
Medya ve hemşirelik / 1. ulusal hemşirelik tarihi kongresi (uluslararası katılımlı)

Ulusal Özet bildiri
Sezeryan sonrası vajinal doğum: kanıt temelli yaklaşımla bir bakış / 1. ege ebelik ve doğum kongresi

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2015 Occupational stress of the nonmedical personnel at a training hospital / 4. WORLD CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
22.11.2018 Nursing practices based on evidence in maintaining successful breastfeeding / 3. Nursing world conference

Uluslararası Özet bildiri
Type 2diabetes in women with polycystic ovaries syndrome: A systematic review / 26. global nursing and health care conference

Uluslararası Özet bildiri
07.05.2019 Examination of life experiences of women who have polycystic ovary syndrome diagnosis / 26. global nursing and health care conference

Uluslararası Özet bildiri
22.11.2018 evidence-based approach to polycystic ovary syndrome / 18. world congress on clinical nursing practice

Uluslararası Tam metin bildiri
12.11.2018 Üniversite Öğrencilerinin Aile Planlaması Yöntemleri ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara Karşı Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi / 2. Uluslararası Kadın Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 Meslek Eğitiminde Etkinlik, Uygulama Alanlarında Etkinlik, Nitelikli Sağlık Personeli / Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA POLİKİSTİK OVER SENDROMU YAYGINLIĞI / 1. ULUSLARASI SAĞLIK BİLİMLERİ K0NGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
06.06.2017 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKTEN BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ / I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE ÜNİVERSİTE / 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

Ulusal Tam metin bildiri
23.12.2016 YENİ BİN YILDA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ / 3. ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI SOSYAL VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ

Uluslararası Poster
EMZİRME SORUNLARINI ÖNLEME TANILAMA VE TEDAVİDE KANIT TEMELLİ YAKLAŞIMLAR / 1. ULUSLARARASI VE II. ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ

Uluslararası Sözlü Bildiri
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARA KARŞI BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ / 1. ULUSLARARASI VE II. ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ

2023 EVRENSEL SENFONİ 2 Doğa İyileştirir , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Emzirmenin Doğası ve Anne Sütü
BALMUMCU AYÇA, DOĞAN PEKİNCE GÜLFER
Dünya Tıp Kitabevi,ÖZSUNAR Yelda, ÖNER Hatice, DOĞAN PEKİNCE Gülfer
978-6059615-88-4
2023 EVRENSEL SENFONİ 2 Doğa İyileştirir , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Doğal Doğum
DOĞAN PEKİNCE GÜLFER, BALMUMCU AYÇA, TURAN GÖKÇE SİBEL
Dünya Tıp Kitabevi,ÖZSUNAR Yelda, ÖNER Hatice, DOĞAN PEKİNCE Gülfer
978-6059615-88-4
2022 Sağlık Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Jinekolojik Hormonlar
DOĞAN PEKİNCE GÜLFER
Duvar Yayınları,Işık Bülent, Köse Fulya, Küçüktürk Serkan
978-625-8261-07-3
2022 Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Trendler IV , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Endometriozis
DOĞAN PEKİNCE GÜLFER
Duvar Yayınları,Atik Dilek
978-625-8261-86-8 Erişim Linki
2022 Evde Hasta Bakım İlke ve Uygulamalar II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aile Planlaması ve Yöntemlerine Yönelik Uygulamalar
DOĞAN PEKİNCE GÜLFER
Akademisyen Kitabevi,Öztürk Nazan, Balmumcu Ayça, Ersungur Ecem
978-625-8259-96-4
2022 Evde Hasta Bakım İlke ve Uygulamalar II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sık Görülen Obstetrik Problemler ve Hasta Bakımı
DOĞAN PEKİNCE GÜLFER
Akademisyen Kitabevi,Öztürk Nazan, Balmumcu Ayça, Ersungur Ecem
978-625-8259-96-4
2021 Evde Hasta Bakımı İlke ve Uygulamaları-1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yaşlılık ve Yaşlı Bireyin Bakımı
DOĞAN PEKİNCE GÜLFER
Akademisyen Yayınevi,ÖZTÜRK NAZAN, BALMUMCU AYÇA, ERSUNGUR ECEM
978-625-8037-71-5
2021 Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Menapoz ve Bütünsel Yaklaşım
DOĞAN PEKİNCE GÜLFER, ERTEM GÜL
Gece Kitaplığı,Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Dr. Öğr. Üyesi M. Seymen Segmenoğlu, Dr. Ayşe Gözkaman
978-625-7411-58-5 Erişim Linki
2021 Halk Sağlığında Güncel Derlemeler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Üniversite Öğrencileri ile Sağlık Personellerinin Mesleki Bilgi ve Beceri Eğitimine Yönelik Görüşleri
GERÇEK ÖTER EMİNE, SAÇAN SELVİNAZ, YILDIZ HATİCE, YÜCEYILMAZ HİLAL, ÇİNAR HALİSE, ÖZTÜRK NAZAN, BALMUMCU AYÇA, DOĞAN PEKİNCE GÜLFER, TURAN GÖKÇE SİBEL
Akademisyen Kitabevi,Prof. Dr. Ferdi TANIR
978-625-7354-96-7 Erişim Linki
2021 Halk Sağlığında Güncel Derlemeler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Üniversite Öğrencileri İle Sağlık Personellerinin Mesleki Bilgi ve Beceri Eğitimine Yönelik Görüşleri
GERÇEK ÖTER EMİNE, SAÇAN SELVİNAZ, YILDIZ HATİCE, YÜCEYILMAZ HİLAL, ÇİNAR HALİSE, ÖZTÜRK NAZAN, BALMUMCU AYÇA, DOĞAN PEKİNCE GÜLFER, TURAN GÖKÇE SİBEL
Akademisyen Yayınevi,Prof. Dr. Ferdi TANIR
978-625-7354-96-7
2020 GÜNCEL KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ÇALIŞMALARI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),PREMENSTRUEL SENDROM
DOĞAN PEKİNCE GÜLFER,ERTEM GÜL
AKADEMİSYEN YAYINEVİ,CANSUN DEMİR
978-625-779-580-7
2020 GÜNCEL KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ÇALIŞMALARI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARI
DOĞAN PEKİNCE GÜLFER,ERTEM GÜL
AKADEMİSYEN YAYINEVİ,CANSUN DEMİR
978-625-779-580-7
2019 Health Sciences II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Family planning methods of university students and investigation of behavior, sexual and behavior against sexually transmitted diseases
DOĞAN PEKİNCE GÜLFER,GERÇEK EMİNE,YILDIRIM Dicle Filiz
AKADEMİSYEN KİTABEVİ,Tuncay ÖZGÜNEN
978-605-258-625-9
2019 Health Sciences II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Effect Of The Learning Type On The Basic And Advanced Life Support Education Given To First And Emergency Aid Program Students
GERÇEK EMİNE,ŞAKİROĞLU MEHMET,DOĞAN PEKİNCE GÜLFER,ÇİNAR HALİSE,ÖZTÜRK NAZAN,BALMUMCU AYÇA,YÜCEYILMAZ HİLAL,TURAN GÖKÇE SİBEL,Tek Erdal,ERSUNGUR ECEM
Akademisyen Kitapevi A.Ş.,Tuncay Özgünen
978-605-258-625-9
2016 PERİNATOLOJİ VE BAKIM , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),DOĞUM ÖNCESİ BAKIM
DOĞAN PEKİNCE GÜLFER,ERTEM GÜL
ANKARA NOBEL TIP KİTABEVİ,PROF DR. ÜMRAN SEVİL, DOÇ. DR. GÜL ERTEM
978-605-9215-13-8