Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

sibel.turan adu.edu.tr

Öğr.Gör.
GÖKÇE SİBEL TURAN

Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü
Ameliyathane Hizmetleri Pr.

CV (PDF)


2017 A new system for nursing specialisation: the thoughts and opinions of nurses
Journal of Research in Nursing
DERYA ADIBELLİ GÖKÇE SİBEL TURAN HALİSE ÇİNAR
2017 A new system for nursing specialisation: the thoughts and opinions of nurses
Journal of Research in Nursing
DERYA ADIBELLİ GÖKÇE SİBEL TURAN HALİSE ÇINAR
2017 Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler
Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi
DERYA ADIBELLİ SEVİL OLĞUN GÖKÇE SİBEL TURAN
2017 Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi ve etkileyen faktörler
Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi
DERYA ADIBELLİ SEVİL OLĞUN GÖKÇE SİBEL TURAN
2017 A new system for nursing specialisation: the thoughts and opinions of nurses
Journal of Research in Nursing
DERYA ADIBELLİ GÖKÇE SİBEL TURAN HALİSE ÇINAR
2009 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Öz Etkililik Yeterlik Düzeyleri ve İlişkili Faktörler
Psikiyatri Hemşireleri Derneği ve Düzce Üniv. SYO III.Ulusal (Uluslararası katılımlı) Psikiyatri Hemşireliği Kongre Özet Kitabı.

2008 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışlarının İncelenmesi
Yüzüncü Yıl Üniv. SHMYO III. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyum Kitabı.

2005 Hastaların Ameliyat Öncesi ve Sonrası Yaşadığı Sorunlarını ve Aldıkları Hizmeti Değerlendirmeleri
Ondokuz Mayıs Üniv. Ordu SYO IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Özet Bildiri Kitabı

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 Meslek Eğitiminde Etkinlik, Uygulama Alanlarında Etkinlik, Nitelikli Sağlık Personeli / Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 Mesleki Eğitimde Etkinlik, Uygulama Alanlarında Etkinlik... Nitelikli Sağlık Personeli / 1. ULuslararası ADÜ SağlıkBilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
24.11.2017 Yabancı Uyruklu Hastalara Bakım Vermenin Hemşire ve Ebelere Sağladığı Mesleki Katkılar ve Karşılaşılan Güçlükler / Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
05.05.2005 HASTALARIN AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI YAŞADIĞI SORUNLARININ VE ALDIKLARI HİZMETİ DEĞERLENDİRMELERİ / IV. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
04.06.2009 BİR ÜNİV HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ÖZ ETKİLİLİK YETERLİK DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER / III.ULUSAL (ULUSLARARASI KATILIMLI) PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
18.06.2008 YÜZÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA İÇME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ / YYÜ SHMYO III. SHMYO SEMPOZYUMU

Ulusal Özet bildiri
05.11.2015 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER / HEMŞİRELİKTE GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU

Ulusal Özet bildiri
05.11.2015 HEMŞİRELER HEMŞİRELİKTE BRANŞLAŞMA İLE İLGİLİ NE DÜŞÜNÜYOR / HEMŞİRELİKTE GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU

2023 Evrensel Senfoni 2: Doğa İyileştirir , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Doğal Doğum
DOĞAN PEKİNCE GÜLFER, BALMUMCU AYÇA, TURAN GÖKÇE SİBEL
Dünya Tıp Kitapevi,Yelda ÖZSUNAR, Hatice ÖNER, Gülfer DOĞAN PEKİNCE
978-605-9615-88-4
2022 EVDE HASTA BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hasta Yakını Olmak ve Hasta Yakını Eğitimi
TURAN GÖKÇE SİBEL
Akademisyen Kitabevi,Nazan ÖZTÜRK, Ayça BALMUMCU, Ecem ERSUNGUR
9786258259964
2022 EVDE HASTA BAKIMI İLKE UYGULAMALARI II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çocuk Sağlığı Uygulamaları
TURAN GÖKÇE SİBEL
Akademisyen Yayınevi,Nazan ÖZTÜRK, Ayça BALMUMCU, Ecem ERSUNGUR
978-625-8259-96-4
2021 EVDE HASTA BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI I , Ders Kitabı , Bölüm(ler),EVDE BAKIM ALAN HASTANIN TEMEL GEREKSİNİMLERİ VE HOLİSTİK YAKLAŞIM
TURAN GÖKÇE SİBEL
Akademisyen Kitabevi,ÖZTÜRK NAZAN, BALMUMCU AYÇA, ERSUNGUR ECEM
978-625-8037-71-5
2019 HEALTH SCIENCES , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),THE EFFECT OF THE LEARNING TYPE ON THE BASIC AND ADVANCED LIFESUPPORT EDUCATION GIVEN TO FIRST AND EMERGENCY AID PROGRAM STUDENTS
GERÇEK EMİNE,ŞAKİROĞLU MEHMET,DOĞAN PEKİNCE GÜLFER,ÇİNAR HALİSE,ÖZTÜRK NAZAN,BALMUMCU AYÇA,YÜCEYILMAZ HİLAL,TURAN GÖKÇE SİBEL,ERSUNGUR ECEM,TEK ERDAL
AKADEMİSYEN KİTABEVİ,TUNCAY ÖZGÜNEN
978-605-258-625-9
2019 Health Sciences II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Effect Of The Learning Type On The Basic And Advanced Life Support Education Given To First And Emergency Aid Program Students
GERÇEK EMİNE,ŞAKİROĞLU MEHMET,DOĞAN PEKİNCE GÜLFER,ÇİNAR HALİSE,ÖZTÜRK NAZAN,BALMUMCU AYÇA,YÜCEYILMAZ HİLAL,TURAN GÖKÇE SİBEL,Tek Erdal,ERSUNGUR ECEM
Akademisyen Kitapevi A.Ş.,Tuncay Özgünen
978-605-258-625-9
2018 Health Sciences Research in the Globalizing World , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Professional Benefits to Nurses and Midwives of Providing Care to Foreign Patients and The Difficulties Encountered
TAŞKIRAN NİHAL, TURAN GÖKÇE SİBEL, YÜKSEL RÜVEYDA, ÖNGÜÇ NECLA, SADIK EMİNE
St. Kliment Ohridski University Press.,
ISBN 978-954-07-4525-1 Erişim Linki