Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

akalkan adu.edu.tr

Öğr.Gör.
Aytekin Kalkan

Didim Meslek Yüksekokulu
Seyahat, Turizm Ve Eğlence Hizmetleri Bölümü
Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Pr.

CV (PDF)


2019 ”Deneysel Mutfak”, Kültürel Mirasın Yaşatılmasında Bir Araç Olabilir mi?
The Journal of International Social Research
AYTEKİN KALKAN EREN GÖNÜL
2018 Aşağı Büyük Menderes Havzası’nda, Kargiı Kamışı (Arundo Donax L.) Örücülüğünün Turistik Ürüne Dönüştürülmesi
Journal of International Social Research
AYTEKİN KALKAN EREN GÖNÜL
2017 ”Ölmez Ağacın” Ölümsüz Lezzetleri: Didim’de Zeytin ve Zeytinyağından Hazırlanan Yöresel Yiyecekler
ASOS Journal
AYTEKİN KALKAN OSMAN ÇULHA
2017 Turizmde Kırsal Göçerlerin İzlerini Sürmek
The Journal of International Social Research
AYTEKİN KALKAN OSMAN ÇULHA
2016 Gelenekten Geçmişi Yorumlama Çabası Gökeyüp Salihli Manisa Çömlekçiliğinin Etnoarkeolojik Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi
Sosyal Araştırmalar Dergisi
AYTEKİN KALKAN
2016 Uluslararası Zeytin Festivalinin Kalitesi ve Bölge Turizmine Katkıları Didim Yerel Esnafı Ne Söylüyor
Journal of Tourism and Gastronomy Studies
OSMAN ÇULHA AYTEKİN KALKAN
Ulusal Özet bildiri
Nazilli'de Kültürel Mirası Tespit ve Tanıtma Çalışmaları / Geçmişten Geleceğe II. Nazilli Sempozyumu, Cumhuriyet'imizin 100. Yılına Armağan

Uluslararası Özet bildiri
“Deneysel Mutfak” Kültürel Mirasın Yaşatılmasında Bir Araç Olabilir mi? / III. ULUSLARARASI TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
Aşağı Büyük Menderes Havzası’nda, Kargı Kamışı (Arundo Donax L.) Örücülüğünün Turistik Ürüne Dönüştürülmesi / 7. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
The Conversion Of Giant Reed (Arundo Donax L.) Knitting Into Touristic Product in Lower Meander Basin / II. International Rural Tourism and Development Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
10.06.2017 Does Lean Management Really Matter: Case of a Holiday Resort in Turkey / 15th ApacCHRIE Conference

Uluslararası Özet bildiri
18.05.2017 “Ölmez Ağacın” Ölümsüz Lezzetleri: Didim’de Zeytin ve Zeytin Yağından Hazırlanan Yöresel Yiyecekler (Makale olarak Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde 2017 yılında yayımlanan bildiridir) / 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
Turizmde Göçerlerin İzlerini Sürmek / 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
30.05.2015 Tanıtım Broşürleri Gözüyle Anadolu Yöresel Mutfakları / I. Avrasya Uluslarası Turizm Kongresi

2023 Nazilli; Doğa- Kültür- Turizm , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Nazilli Mutfak Kültürü
KALKAN AYTEKİN
Akademisyen Kitabevi,Eren Gönül- Aytekin Kalkan
978-625-399-331-3
2023 Nazilli; Doğa- Kültür- Turizm , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Nazilli'nin Geleneksel El Sanatları
KALKAN AYTEKİN
Akademisyen Kitabevi,Eren Gönül- Aytekin Kalkan
978-625-399-331-3
2022 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GASTRONOMİNİN İZLERİ ARAŞTIRMALARA DAYALI KANITLAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),RESTORAN İŞLETMELERİNDE İKRAM KÜLTÜRÜ: ALMAK İÇİN Mİ VERİLİYOR?
ÇULHA OSMAN, KALKAN AYTEKİN
Eğitim Yayınevi,Osman ÇULHA
978-625-8468-72-4
2022 Disiplinler Arası Çalışmalarla Mastaura Antik Kenti , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kadim Kentin Gizemli Aroması: “Mastavra Sürtmesi”
KALKAN AYTEKİN, GÖNÜL EREN
ARKEOLOJİ VE SANAT YAYINLARI,Sedat AKKURNAZ – Arzu ÖZVER – Aytekin KALKAN
978-605-396-566-4
2022 DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALARLA MASTAURA ANTİK KENTİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),MASTAURA’NIN KIRSAL YERLEŞİM DOKUSU VE GEÇİM STRATEJİSİNE ETNOARKEOLOJİK BİR BAKIŞ
KALKAN AYTEKİN
ARKEOLOJİ VE SANAT YAYINLARI,SEDAT AKKURNAZ - ARZU ÖZVER - AYTEKİN KALKAN
978-605-396-566-4
2022 Türkiye Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Cilt IV
KALKAN AYTEKİN
Detay,Kozak, N.- Kozak, M.
978-605-254-551-5
2022 Geçmişten Günümüze Gastronominin İzleri: Araştırmalara Dayalı Kanıtlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Restoran İşletmelerinde İkram Kültürü: Almak İçin mi Veriliyor?
ÇULHA OSMAN, KALKAN AYTEKİN
Eğitim Yayınevi,Osman Çulha
978-625-8468-72-4
2021 Ethnoarchaeological Studies in Anatolia , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Lives Connected to Meander: Ethnoarchaeological Observations in the Lower Büyük Menderes Basin
KALKAN AYTEKİN
Doruk Yayınevi,İsmail Akkaş& Murat Karakoç
978-975-553-902-7
2016 Yiyecek İçecek Endüstrisinde Trendler II , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Çağdaş Müzecilik, Mutfak Müzeleri ve Turizm
KALKAN AYTEKİN
DETAY YAYINCILIK,ÖZDOĞAN OSMAN NURİ
978-605-9440-31-8