Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

gurhan.keles adu.edu.tr

Prof.Dr.
Gürhan Keleş

Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü
Yemler Ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Comparison of sheep and goat preferences for different forms of stoned olive cake
Springer Science and Business Media LLC

2021 Buckwheat conservation as hay or silage: agronomic evaluation, nutritive value, conservation quality, and intake by lactating dairy goats
Tropical Animal Health and Production

2020 Effect of nurse crops and seeding rate on the persistence, productivity and nutritive value of sainfoin in a cereal based production system
Grass and Forage Science
Harun Cicek SERKAN ATEŞ Gazi Özcan Mehmet Tezel Jennifer G Kling Mounir Lauhaichi GÜRHAN KELEŞ
2020 The effects of feeding system and breed on the performance and meat quality of weaned lambs
Small Ruminant Research
SERKAN ATEŞ GÜRHAN KELEŞ Uğur Demirci Dogan sukru Kırbas Mesut Filley Shelby J Parker Nathan B
2018 Growth rate, carcass characteristics and meat quality of growing lambs fed buckwheat or maize silage
Asian Australasian Journal of Animal Science
GÜRHAN KELEŞ KOCAMAN VELİ AHMET ÖNDER ÜSTÜNDAĞ ASLI ZUNGUR BASTIOĞLU MÜRSEL ÖZDOĞAN
2018 46 The effects of forage-based and a concentrate feeding system on lamb production.
Journal of Animal Science
SERKAN ATEŞ GÜRHAN KELEŞ Uğur Demirci Şükrü Doğan Özcan Gazi
2017 Performance and milk composition of dairy goats as affected by the dietary level of stoned olive cake silages
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
GÜRHAN KELEŞ Filiz YILDIZ AKGUL Veli KOCAMAN
2017 Silaj katkıları
Turkiye Klinikleri
GÜRHAN KELEŞ
2017 Bio-economic efficiency of creep supplementation of forage legumes or concentrate in pasture-based lamb production system
Grass and Forage Science
SERKAN ATEŞ GÜRHAN KELEŞ YA YIZEGU UĞUR DEMİRCİ Şükrü DOĞAN Saban ISIK Mehmet SAHIN
2017 Biomass yield and feeding value of rye, triticale, and wheat straw produced under a dual-purpose management system
Journal of Animal Science
SERKAN ATEŞ GÜRHAN KELEŞ Ugur Demirci Sukru Dogan Hichem Ben Salem
2016 Effects of stoned olive cake on milk yield and composition of dairy cows
Revue de Medecine Veterinaire
MERT ÇIBIK GÜRHAN KELEŞ
2016 Effect of stocking rate on the pasture and sheep production in winter and spring lambing system
Turkish journal of Veterinary and Animal Science
SERKAN ATEŞ GAZİ ÖZCAN HARUN ÇİÇEK MESUT KIRBAŞ GÜRHAN KELEŞ ŞABAN IŞIK
2016 Forage yields and feeding value of small grain winter cereals
Journal of the Science of Food and Agriculture
GÜRHAN KELEŞ SERKAN ATEŞ BEHİÇ COŞKUN MUSTAFA SELÇUK ALATAŞ
2015 Performance of indigenous and exotic indigenous sheep breeds fed different diets in spring and the efficiency of feeding system in crop livestock farming
The Journal of Agricultural Science
SERKAN ATEŞ GÜRHAN KELEŞ FATMA İNAL AHMET GÜNEŞ BOUBAKER DHEHİBİ
2015 Zeytin posasının ruminantlar için besin ve besleme değeri
Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi
GÜRHAN KELEŞ
2015 Buğday mısır ve karabuğday samanları içeren rasyonlarla beslenen dişi tokluların performanslarının belirlenmesi
Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi
ZEYNEL AÇAR MEHMET ÖZTÜRK GÜRHAN KELEŞ
2014 Gebeleme ve hamur olum döneminde hasat edilmiş buğdaygil hasıllarının protein fraksiyonları ve ham protein üretimleri
Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University
BEHİÇ COŞKUN GÜRHAN KELEŞ FATMA İNAL MUSTAFA SELÇUK ALATAŞ CAHİT ÖZCAN SERKAN ATEŞ
2014 Conservation characteristics and protein fractions of cereal silages ensiled with additives at booting or dough stage of maturity
Turkish Journal of Veterinary and Animal Science
GÜRHAN KELEŞ BEHİÇ COŞKUN FATMA İNAL MUSTAFA SELÇUK ALATAŞ SERKAN ATEŞ
2014 Dry matter production and nutritive of cereal species harvested at boot or dough stage of maturity (SCI DEĞİL)
Scientific Papers Series D. Animal Science
BEHİÇ COŞKUN GÜRHAN KELEŞ FATMA İNAL MUSTAFA SELÇUK ALATAŞ SERKAN ATEŞ
2014 Conservation characteristics of triticale Hungarian vetch silage ensiled with homo fermentative or hetero fermentative lactic acid bacteria in jars
Animal Nutrition and Feed Technology
GÜRHAN KELEŞ VAROL KURTOĞLU UĞUR DEMİRCİ SERKAN ATEŞ TÜLAY CANATAN MUSTAFA KAN AHMET GÜNEŞ
2014 Farklı gelişme dönemlerinde hasat edilmiş tritikale hasılında morfolojik unsurların besin değeri
Hayvansal üretim
GÜRHAN KELEŞ
2014 Mısır silajının besin ve besleme değeri
Hayvansal Üretim
GÜRHAN KELEŞ MERT ÇIBIK
2013 Evaluation of deficit for efficient sheep production from permanent sown pastures in a dry continental climate
Agricultural Water Management
SERKAN ATEŞ ŞABAN IŞIK GÜRHAN KELEŞ AHMET HAMDİ AKTAŞ MOUNİR LAUHAİCİ VİNAY NANGİA
2012 Balyalanmış silajların fermantasyon özellikleri
Hayvansal üretim
GÜRHAN KELEŞ
2012 Kimyasal ve biyolojik silaj katkıları ile silolanmış karabuğday silajının besin değeri ve fermantasyon özellikleri
Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
GÜRHAN KELEŞ SERKAN ATEŞ AHMET GÜNEŞ İBRAHİM HALICI
2011 Effects of Bacterial Inoculants on Fermentation and Aerobic Stability of Baled Triticale-Hungarian Vetch Silage and Lamb Performance
Kafkas University

2011 The effect of homofermentative and heterofermentative lactic acid bacteria on conservation characteristics of baled triticale Hungarian vetch silage and lamb performance
Animal Feed Science and Technology
GÜRHAN KELEŞ UĞUR DEMİRCİ
2011 Fermentation characteristics of maize silages ensiled with lactic acid bacteria and the effect of inoculated baled maize silages on lamb performance DokTez den alıntı
Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University
GÜRHAN KELEŞ OKTAY YAZGAN
2010 A note on the conservation characteristics of baled grass silages ensiled with different additives
Irish Journal of Agricultural and Food Research
GÜRHAN KELEŞ PADRAIG OKİELY P DERMOT FORRISTAL
2009 Conservation characteristics of baled grass silages differing in duration of wilting bale density and number of layers of plastic stretch film
Irish Journal of Agricultural and Food Research
GÜRHAN KELEŞ PADRAİG OKİELY J J LENEHAN P DERMOT FORRİSTAL
2007 Yumurta tavuğu rasyonlarına çinko ve fitaz enzimi ilavesinin performans yumurta kabuk kalitesi ve serum çinko seviyesine etkisi YükLisTez den alıntı
Hayvancılık Araştırma Dergisi
GÜRHAN KELEŞ OKTAY YAZGAN
2005 Bakteriyel inokulantların silaj fermentasyonu ve hayvan performansına etkileri
Hayvancılık Araştırma Dergisi
GÜRHAN KELEŞ OKTAY YAZGAN
2004 Rasyon kullanılabilir fosfor ve fitaz enzimi seviyelerinin yumurta tavuklarında performans yumurta kabuk kalitesi ve serum fosfor seviyelerine etkisi YükLisTez den alıntı
Hayvancılık Araştırma Dergisi
GÜRHAN KELEŞ OKTAY YAZGAN
Uluslararası Özet bildiri
04.11.2018 Karabuğday silajları ya da Kuru Otunun Silaj Kalitesi ve Toplam Fenolik Madde İçeriği / 2st International Animal Nutrition Kongress

Uluslararası Tam metin bildiri
04.04.2018 Karabuğday silajları ya da kuru otunun silaj kalitesi ve toplam fenolik madde içeriği / II. Uluslarası Hayvan Besleme Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
10.05.2017 Response of pasture-fed lambs to supplementary feeding of forage legumes or concentrated feed / Proceedings of the 19th Symposium of the European Grassland Federation

Uluslararası Tam metin bildiri
03.10.2019 Feed preference and nutrient digestibilty of dried or silage form of olive cake as affected by concentrate supplementation / Joint Seminar of the FAO-CHİEM Network on Sheep and Goats

Uluslararası Özet bildiri
01.10.2016 Rasyondaki zeytin posası formunun süt keçilerinde bazı biyokimyasal parametrelere etkisi / 1. Uluslarası Hayvan Besleme Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.10.2016 Peletlenmiş zeytin posasının süt sığırlarında süt kompozisyonu üzerine etkileri / 1. ULUSLARASI HAYVAN BESLEME KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
01.10.2016 Zeytin posası silajının süt keçilerinde süt kalitesi üzerine etkileri / 1. Uluslarası Hayvan Besleme Kongresi

Uluslararası Poster
04.10.2012 The conservation of Genetic resource of dağlıç sheep breed in breeder s conditions and a study on achieving economic sustainability by commercial crossbreeding Konya province case / 8nd Global conference on the Conservation of animal Genetic Resources

Uluslararası Sözlü Bildiri
31.08.2015 Milk composition of dairy goat fed with de stoned olive cake silage / The 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP)

Ulusal Sözlü Bildiri
16.10.2014 Kaba yemlere dayalı kuzu besisi olanakları / Küçükbaş Hayvancılık Kongresi

Ulusal Poster
16.10.2014 Ana canlı ağırlıklarının merada otlayan koyun ve kuzuların performansları üzerine etkisi / Küçükbaş Hayvancılık Kongresi

Ulusal Davetli konuşmacı
16.10.2014 Boosting the role of livestock in the vulnerable production systems in North Africa and West Asia region / Küçükbaş Hayvancılık Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
23.04.2014 Buğday Mısır ve Karabuğday samanlarının dişi toklular için besleme değeri / VII. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 23-26 Nisan, Kayseri

Ulusal Poster
25.09.2013 Tahıl hasılları ile beslenen kuzuların besi performansları / VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
25.09.2013 Silaj katkıları ile silolanmış yonca ve Macar fiği silajlarının besin değeri ve fermantasyon özellikleri / VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi

Ulusal Poster
25.09.2013 Süzek yemleme sistemi ile meraya ek olarak baklagil yem bitkileri veya kesif yem ile beslemenin besi kuzularının performansına etkisi / VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi

Ulusal Davetli konuşmacı
25.09.2013 The role and management of pastures and fodder resources in integrated crop livestock systems in West Asia North Africa / VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi

Ulusal Poster
10.09.2013 Macar fiği tritikale macar fiği tritikale bitkilerinin farklı gelişim dönemlerindeki verim ve besin madde içerikleri / Tarla bitkileri Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
11.09.2012 Kimyasal ve biyolojik silaj katkıları ile silolanmış karabuğday silajının fermantasyon özellikleri / Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
11.09.2014 Dry Matter Production and Nutritive Value of Cereal Species Harvested at Boot or Dough Stage of Maturity / The Third Edition of the International Conference Agriculture for Life, life for Agriculture

Uluslararası Poster
03.10.2012 Effect of deficit irrigation on dry matter and sheep production from permanent sown pastures / 14th Meeting of the FAO-CIHEAM Sub-Network on Mediterranean Pastures and Fodder Crops

Ulusal Sözlü Bildiri
14.09.2011 Etçi Genotiplerin Baba Hattı Olarak Kullanımı ile Elde Edilen Dağlıç Kuzuların Yetiştirici Koşullarında Performansları / VII. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
14.09.2011 Balyalanmış silajların fermantasyon özelliklerini etkileyen faktörler / VII. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
29.06.2011 Homofermantatif ve heterofermantatif laktik asit bakterilerinin balyalanmış tritikale Macar fiği silajının fermantasyon özellikleri ile toklularda performansa etkileri / VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
27.04.2011 Laktik asit bakterilerinin balyalanmış mısır silajının kimyasal kompozisyonu ile Konya merinosu toklularda performansa etkileri / I. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı

Uluslararası Poster
15.09.2013 Performance of Anatolian Merino and Akkaraman lambs fed triticale Hungarian vetch or a mixture of the two forages / 22nd International Grasslands Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
15.09.2013 Re growth yield and nutritive value of winter cereals 22nd International Grasslands Congress / 22nd International Grasslands Congress

Uluslararası Poster
Feeding value of buckwheat silage for lamb as compared to maize silage The value chain im Mediterranean sheep and goats Industry organisation marketing strategies feding and production system / FAO-CHIHEAM Network on Sheep and Goats