Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

hakan.ucar adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Eyyüp Hakan Uçar

Veteriner Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Veterinerlik Doğum Ve Jinekolojisi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Early Maturation of Corpus Luteum in Rabbits - Effect of Sildenafil Citrate on Luteolytic Capacity in the Early Luteal Period
Acta Scientiae Veterinariae

2021 Ultrasonographic findings of intrascrotal testicular torsion at the early stage in a rabbit model
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society
GÜNEŞ ERDOĞAN TUĞRA AKKUŞ CEVDET PEKER EYYÜP HAKAN UÇAR
2021 Bir Köpekte Fetal Retensiyonun Neden Olduğu Kronik Uterus Enfeksiyonu ve Tek Taraflı Ovaryohisterektomi ile Tedavisi
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

2020 Relative abundance and localization of interferon-stimulated gene 15 mRNA transcript in intra- and extra-uterine tissues during the early stages of pregnancy in sheep
ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE
Ilyas Alak MUSTAFA HİTİT MEHMET KÖSE MEHMET SALİH KAYA EYYÜP HAKAN UÇAR ZEHRA ATLI MEHMET OSMAN ATLI
2020 Effect of Sildenafil Citrate on Uterine Artery Doppler Indices in Non-pregnant Rabbits
Animal Health Production and Hygiene
CEVDET PEKER NİYAZİ KÜÇÜK EYYÜP HAKAN UÇAR GÜNEŞ ERDOĞAN
2019 An uncommon fetal retention case: Ruptured ventral hernia in a sheep
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

2019 The Assessment of Early Stage Corpus Luteum Ultrasonography in Pregnant Goats
Animal Health, Production and Hygiene
EYYÜP HAKAN UÇAR CEVDET PEKER TUĞRA AKKUŞ GÜNEŞ ERDOĞAN
2018 Effect of multiple low-dose PGF(2)alpha injections on the mature corpus luteum in non-pregnant bitches
THERIOGENOLOGY
EYYÜP HAKAN UÇAR HAYRETTİN ÇETİN MEHMET OSMAN ATLI
2018 Doğum Sonrası Problemler ve Mastitis
LALAHAN HAYVANCCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
HAYRETTİN ÇETİN EYYÜP HAKAN UÇAR
2017 Sığırlarda Gebelikle İlişkili Glikoproteinlerin Tespitinde Kullanılan İki Test Kitinin Karşılaştırılması
Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
MEHMET SALİH KAYA SERVET BADEMKIRAN MEHMET KÖSE EYYÜP HAKAN UÇAR HASAN MUTLU MEHMET OSMAN ATLI
2016 A rare complication of the postpartum period in a dog: Vaginal evisceration
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
GÜNEŞ ERDOĞAN EYYÜP HAKAN UÇAR BÜŞRA KİBAR CEVDET PEKER TUĞRA AKKUŞ
2016 The effect of surgery Ovariohysterectomy on the plasma disposition of meloxicam following intravenous administration in dogs
BMC Veterinary Research
ÜMİT KARADEMİR DİLEK AKŞİT CAVİT KUM HASAN ERDOĞAN EYYÜP HAKAN UÇAR CEVDET PEKER CENGİZ GÖKBULUT
2016 A Rare Complication of the Postpartum Period in a Dog: Vaginal Evisceration
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi

2016 Effects of Subclinical Mastitis on Serum Estradiol and Tumour Necrosis Factor Alpha Levels During Estrus in Dairy Cows
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
BAYAZIT MUSAL SÜHEYLA TÜRKYILMAZ HAKKI BÜLENT BECERİKLİSOY CEVDET PEKER EYYÜP HAKAN UÇAR
2016 Early pregnancy diagnosis using a commercial ELISA test based on pregnancy associated glycoproteins in Holstein Friesian heifers and lactating cows
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES
mehmet salih kaya MEHMET KÖSE FARUK BOZKAYA hasan mutlu EYYÜP HAKAN UÇAR MEHMET OSMAN ATLI
2015 Erkek Köpek ve Kedilerde Üremenin Denetlenmesine Medikal Yaklaşımlar
Journal of Veterinary Science

2015 A giant non-funcioning granulosa cell tumor in a dog
Animal Health Prod and Hyg

2015 Prolonged co twin foetal retention in a sheep caused by hysterocele
Large Animal Review
GÜNEŞ ERDOĞAN EYYÜP HAKAN UÇAR CEVDET PEKER NUH KILIÇ
Ulusal Özet bildiri
23.05.2018 Selenyumun menopozda ve menopozdaki sinir hasarında periferik sinir fonksiyon gerikazanımındaki rolü / 16. ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
13.10.2018 Selenium supplementation recovered sciatic nerve function in menopause and in peripheral nerve injury in menopause / 30th Annual Biophysics Congress

Uluslararası Özet bildiri
12.02.2021 Clinical side effects and luteolytic effects using multiple applications of low doses of PGF2? in non-pregnant bitches / 54th Annual Conference Physiology and Pathology of Reproduction and simultaneously 46th Joint Congress of Veterinary and Human Medicine

Uluslararası Özet bildiri
18.09.2015 Oral Communications / Profile of Pregnancy Associated Glycoproteins in bovine plasma during postpartum period; is it usable for detecting pregnancy loss?

Uluslararası Özet bildiri
12.07.2018 An Unusual Fetal Retention Cause: Ventral Hernia Rupture in a Sheep / 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES

Uluslararası Tam metin bildiri
14.04.2019 Farklı ovsynch protokolleri ile senkronize edilen holstein düvelerde ovaryum dinamiklerinin ve gebelik oranlarının araştırılması / 1. Uluslararası Çiftlik Hayvanları Hekimliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
14.12.2018 Subklinik Mastitisli İneklerde Meme İçi Hipokloröz Uygulamasının Tedavi Etkinliğinin Araştırılması / Uluslararası Akdeniz Veteriner Hekimliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
An Unusual Fetal Retention Cause: Ventral Hernia Rupture ina Sheep” / Veterinary Animal

Uluslararası Özet bildiri
21.09.2018 The effects of preanesthetic Sildenafil citrate usage on feto-maternal circulation in pregnant rabbits / ESDAR 2018

Ulusal Özet bildiri
22.12.2017 Doğum sonrası Problemler ve Mastitis / Buzağı Kayıpları Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
12.10.2017 Gebe olmayan köpeklerde olgun korpus luteuma çoklu düşük doz PGF2? enjeksiyonlarının etkisi / TÜRK VETERİNER JİNEKOLOJİ DERNEĞİ VII. ULUSAL I. ULUSLARARASI KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
25.10.2017 An unusual outcome for fetal death in bitch: a report of a case / II. International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics

Uluslararası Özet bildiri
25.10.2017 Two Common Types of Vaginal Masses in Female Dogs / II. International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics

Uluslararası Özet bildiri
12.10.2017 Sütçü ineklerde senkronizasyonun yedinci günündeki folikül ölçümleri klasik veya modifiye ovsynch protokolünün seçilmesinde anahtar bir faktör olabilir / Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal I. Uluslararası Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
An unusual outcome for fetal death in bitch: a report of a case / II International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics

Uluslararası Özet bildiri
15.10.2017 Bir Köpekte Ovaryen Papiller Kistadenokarsinom ve Pyometra Olgusu / Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal & I. Uluslararası Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
12.10.2017 Gebe Keçilerde Erken Dönem Korpus Luteum Ultrasonografisine İlişkin İncelemeler / Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal I. Uluslararası Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
12.10.2017 İntraskrotal Testis Torsiyonu Olgularında Erken Dönem Ultrasonografi Bulguları: Tavşan Modeli / Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal I. Uluslararası Kongres

Uluslararası Özet bildiri
12.10.2017 Meme Tümörlerinde Preoperatif Ultrasonografi Gerekliliğine Bir Örnek: Tümör-Fıtık Birlikteliği / Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal I. Uluslararası Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Köpeklerde Meloksikamın Damar İçi Yolla Uygulanmasını Takiben Plazma Dağılımına Cerrahi Operasyonu ovariohisterektomi Etkisi / VI.Veteriner Jinekoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Sütçü Düvelerde Meloksikam ın Suni Tohumlama Sonrası Farklı Uygulamalarının ve Dozlarının Gebelik Oranına Etkiler / VI. Veteriner Jinekoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Köpekte Nadir Görülen Bir Postpartum Komplikasyonu Vaginal Evisceration / VI. Veteriner Jinekoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Gebe Olmayan Tavşanlarda Farklı Dozlarda Sildenafil Sitratın Uterin Arter Doppler Bulgularına Etkisi / VI. Veteriner Jinekoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
15.05.2015 Gebe Kedilerde Serum Akut Faz Protein Konsantrasyonunun Değerlendirilmesi Ön Bulgular / 11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

2022 Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Doğum ve Jinekoloji - Özel Konular , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Jinekolojik Operasyonlarda Kullanılan Cerrahi Aletler
ERDOĞAN GÜNEŞ, PEKER CEVDET, UÇAR EYYÜP HAKAN
Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.),Prof. Dr. Tevfik TEKELİ
978-625-401-869-5 Erişim Linki
2021 Köpek ve Kedilerde Meme Tümörler ve Güncel Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Meme Tümörlerinde Tarama ve Tanıda Radyolojik İncelemeler
UÇAR EYYÜP HAKAN, PEKER CEVDET, ERDOĞAN GÜNEŞ
Türkiye Klinikleri,Kırşan İSMAİL
978-625-401-239-6
2020 Koyun ve Keçilerde Yavru Atma , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bakteriyel Abortuslar
PEKER CEVDET,UÇAR EYYÜP HAKAN,TÜRKYILMAZ SÜHEYLA,ÇETİN HAYRETTİN
Türkiye Klinikleri,KAYGUSUZOĞLU Erdal
978-625-401-156-6 Erişim Linki
2019 İneklerde Mastitis Dışındaki Meme, Meme Başı ve Meme Derisinin Hastalıkları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Memenin Dolaşım Bozuklukları
UÇAR EYYÜP HAKAN,PEKER CEVDET,ERDOĞAN GÜNEŞ,ÇETİN HAYRETTİN
Türkiye Klinikleri,Halis Öcal
978-605-7650-63-4
2018 Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniklerine Getirilen Vakaların Analizi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniğine 1999-2016 Yılları Arasında Getirilen Vakaların Dağılımı
UÇAR EYYÜP HAKAN,PEKER CEVDET,AKKUŞ TUĞRA,ÇETİN HAYRETTİN,MUSAL BAYAZIT,ERDOĞAN GÜNEŞ,BECERİKLİSOY HAKKI BÜLENT,TUNA BİLGİNER
Türkiye Klinikleri,Hayrettin ÇETİN
978-605-7597-21-2