Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

aynuro adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
AYNUR ÖRNEK

İletişim Fakültesi
Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü
Radyo Ve Televizyon Anabilim Dalı

CV (PDF)


2021 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Üniversite Öğrencilerinin Tutumları
Kültür ve İletişim

2017 OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERDE DEMOKRATİK YAŞAM
YENİFİKİR
HİCABİ ARSLAN MUSTAFA ASLAN AYNUR ÖRNEK
2016 The Effect of Today’s Games and Toys and Street Games and Traditional Toys Upon the Mental Development Socialization and Perception of Children
International Journal of Research in Social Sciences
AYNUR ÖRNEK HİCABİ ARSLAN
Uluslararası Özet bildiri
02.11.2017 Olağanüstü Dönemlerde Demokratik Yaşam: 15 Temmuz 2016 Sonrasında Temel Hak ve Hürriyetlerdeki Değişimlerin Yazılı Medyadaki Haberlere Yansımalarının Analizi / Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
04.12.2016 Çocuğun Sosyalleşmesinde Oyun ve Oyuncağın Önemi: Aydın İli Özelinde Bir Değerlendirme / 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE CHANGING WORLD SOCIAL SCIENCES

Uluslararası Tam metin bildiri
06.08.2010 Analyzing E-TV Programmes That Are One Of The Learning Media In Distance Education System In Terms Of Cognitive Learning Theories: A Content Analysis / IOD ICEM 2010 INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE AND MEDIA DAYS

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2017 Demokrası·nı·n Kesı·ntı·ye Uğradığı Olagˆanu¨stu¨ Do¨nemlerde 4. Gu¨c¸ Olarak Basının Rolu¨: Adu¨ O¨gˆrencı·lerı· O¨zelı·nde Bı·r Degˆerlendı·rme / 27 Mayıs 1960’tan 15 Temmuz 2016’a Darbeler, Gec¸mis¸ten Gu¨nu¨mu¨ze Darbe Olgusu ve Millet Egemenligˆi Ku¨ltu¨ru¨ Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
16.03.2018 ÜNİVERSİTE GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜN ARTIRILMASI: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ / DÖNÜŞEN DÜNYADA İLETİŞİMİN ROLÜ

Uluslararası Tam metin bildiri
06.09.2015 Toplumsal Cinsiyetin Yeniden Üretiminde Oyun ve Oyuncak: Aydın İli Özelinde Bir Değerlendirme / Atatürk Üniversitesi Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi

2023 Sinema ve Reklam Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yeni Medyada Eleştirel Reklam Okuryazarlığı: Dijital Platformlardaki Reklamların Eleştirel Olarak Okunması
ÖRNEK AYNUR, ARSLAN HİCABİ, TOPAL ASLIHAN
Eğitim Yayınevi,Türker Söğütlüler
978-625-6408-59-3
2023 Kısa Filmler Ne Anlatıyor Nasıl Anlatıyor , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cinsiyet Kimliklerine Eleştirel Bir Bakış: Stiletto
ÖRNEK AYNUR
Literatürk,Nergiz Gündel - Alper Erçetingöz
978-625-6949-29-4
2019 Küreselleşen Dünyada İletişim Üzerine Disiplinlerarası Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Liberal Eleştirel ve Fenomenolojik Yaklaşımlara Göre Haber
ÖRNEK AYNUR
Literatürk Academia,Hicabi Arslan
978-605-337-231-8
2018 Kitle İletişimine Bakış , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türk Basınında Alman İmajı
ÖRNEK AYNUR
Eğitim Yayınevi,Nesrin Tan Akbulut / Eda Balkaş Erdoğan
978-605-7557-32-2
2018 Handbook of Research on Children’xxs Consumption of Digital Media , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),THE HABIT OF WATCHING TELEVISION AND USING COMPUTER IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN
ARSLAN HİCABİ,ÖRNEK AYNUR
IGI GLOBAL,Gülşah sarı
9781522557333 Erişim Linki
2013 Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kurumiçi İletişimin Önemi
ÖRNEK AYNUR
Paradigma Yayınları,H.Hale Bozkurt
978-605-4393-40-4
2006 Türkiye’nin ABD ve AB Denklemi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türk Medyasının-Türk Halkının Batıya Bakışı ve Beklentileri
ÖRNEK AYNUR
Çizgi Kitapevi,Orhan Gökçe/ Uğur Demiray/ Edibe Sözen
975-8867-87-3