Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

ngundel adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
NERGİZ GÜNDEL

İletişim Fakültesi
Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü
Radyo Ve Televizyon Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 İki Kültür ve İki Efsane Müzisyen: Tür Kuramı Çerçevesinde Müslüm (2018) ve Bohemian Rhapsody (2018) ile Biyografik Film Analizi
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2023 Klasik Anlatı Yapısıyla Kısa Film Sanatı: Omnibus (1992) Filmi Örneği Art of the Short Film with the Classical Narrative Structure: The Example of Omnibus (1992)
Art Vision

2021 Televizyonda Edebiyat Uyarlamaları: Necati Cumalı'nın Dila Hanım'ı Üzerine İnceleme
ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi

2021 Edebiyatın Popüler Kültüre Aktarımları: 2000 Yılı Sonrasında Televizyon Dizileri Bağlamında Edebiyat Uyarlamaları
İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi

2021 Güney Kore Uyarlamalarının Bir Örneği Olarak What Happens to My Family? ve Baba Candır Dizilerinin Kültürlerarası Analizi
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2021 Zamanın ve Mekânın Dönüşümüyle Güney Kore Sinemasından Türk Sinemasına Yeniden Çevrim: Miracle in Cell No.7 (2013) ve 7. Koğuştaki Mucize (2019) Filmleri
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ

2018 Küresel Kültürün Türk Televizyonlarına Yansımaları: Yabancı Dizi Dramaların Yerel Uyarlamaları
ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science)
NERGİZ GÜNDEL
Uluslararası Özet bildiri
12.10.2018 Televizyon Dizi Dramalarında Hikâye Anlatım Kaynağı Olarak Edebiyat Ürünlerinden Yararlanma / 5. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu - Yıldız Teknik Üniversitesi

Uluslararası Özet bildiri
21.10.2020 Dijital Dünyada İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Türkçe Dil Yeterlilikleri ve Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi / 7. Uluslararası İletişim Günleri, Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi

Uluslararası Özet bildiri
27.11.2017 Küresel Kültürün Türk Televizyonlarına Yansımaları: Yabancı Dizi Dramaların Yerel Uyarlamaları / 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu-Kahramanmaraş Sütçü İmama Üniversitesi

Ulusal Özet bildiri
27.10.2022 Kısa Filmde Anti-Yapı ile Anlam Üretimi: Two Distant Strangers (2020) Filmi Örneğinde / 6th Cultural Informatics, Communication& Media Studies Conference (CICMS)

Uluslararası Tam metin bildiri
08.11.2022 Biyografik Filmlerle Steve Jobs'un Sinemaya Yansıyan Yaşam Öyküsü ve Dijital Dönüşüm Süreci / 9.Uluslararası İletişim Günleri,Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, 2022, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi

Uluslararası Özet bildiri
07.06.2021 Kovid-19 Günlerinde Sağlık Çalışanları Konulu Televizyon Haberlerinin Söylem Analizi / 8.Uluslararası İletişim Günleri, Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi

Uluslararası Özet bildiri
30.12.2020 Türkiye’de Yayınlanan Güney Kore Dizi Drama Uyarlamaları Üzerinden Bir Analiz: Uyarlananlar ve Uyarlanamayanlar / 17. Communication in the Millennium-CIM International Symposium 2020

Uluslararası Özet bildiri
28.09.2020 Dijital Dünyada İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Türkçe Dil Yeterlilikleri ve Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi / Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, 7. Uluslararası İletişim Günleri, Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, 2020

Uluslararası Özet bildiri
21.10.2018 Televizyon Dizi Dramalarında Hikâye Anlatım Kaynağı Olarak Edebiyat Ürünlerinden Yararlanma / 5. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
09.05.2018 Yabancı Dizi Dramaların Yerelde Yeniden Üretimleri: Uyarlama mı, Esinlenme mi? / 4. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Uluslararası Özet bildiri
27.11.2017 Küresel Kültürün Türk Televizyonlarına Yansımaları: Yabancı Dizi Dramaların Yerel Uyarlamaları / Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

2023 Kısa Filmler Ne Anlatıyor, Nasıl Anlatıyor? , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Pencereden Ötekine Bakmak: The Neighbors' Window (2019) Kısa Kurmaca Filmiyle
GÜNDEL NERGİZ
Literatürk Academia,GÜNDEL, Nergiz; ERÇETİNGÖZ, Alper
978-625-6949-29-4
2023 Felsefede ve Sosyal Bilimlerde Yaşlılık , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yaşlı Bireylerin Sinemadaki Öyküleriyle Hayata Bakış
GÜNDEL NERGİZ
Nobel Akademik Yayıncılık,CAMCI, Cihan - GÜR, Aysun
978-625-397-072-7
2022 İkna Odaklı Reklam , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Reklam Mesajlarında İkna Unsuru Olarak Kullanılan Küresel Kültür Temaları
GÜNDEL Nergiz
Kriter Yayınevi,TÜRK Gül Dilek; KÖLGELİER Yelda Özlem
978-625-8373-53-0
2021 Yükseköğretimde Kalite ve Akreditasyon Çalışmaları 2021 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Türkçe Dil Yeterlilikleri ve Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi
GÜNDEL NERGİZ
Eğitim Yayınevi,İşman, Aytekin; Aydın, Cengiz Hakan; Çiçek, Olgun; Silman, Fatoş; Öztunç, Mustafa
978-625-8468-13-7 Erişim Linki
2016 İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 2016 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Küreselleşme Sürecinde Yerelin Görünümü: Türk Televizyonlarında Ege Dizileri
GÜNDEL NERGİZ
Sakarya Üniversitesi,Özgür, Aydın Ziya ve İşman, Aytekin
978-605-4735-87-7 Erişim Linki
2016 Gözdeki Kıymık: Yeni Türkiye Sinemasında Madun ve Maduniyet İmgeleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Engellerle Yaşanan Hayatların Beyaz Perdedeki İzleri: Tamam mıyız?
GÜNDEL NERGİZ
Metis Yayınları,Köse, Hüseyin ve İpek, Özgür
978-605-316-037-3
2015 İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 2015 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Küresel İnternet Çağında Türkiye’de “Hallyu” Popüler Kültürü: Güney Kore Dalgası
GÜNDEL NERGİZ
Sakarya Üniversitesi,Özgür, Prof. Dr. Aydın Ziya; İşman, Prof. Dr. Aytekin
978-605-4735-65-5 Erişim Linki