Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Dr. Öğr. Üyesi
NİLGÜN SOFUOĞLU KILIÇ

Fen-edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Anabilim DalıHakemli , SOFUOĞLU KILIÇ NİLGÜN , HANS FREYER İN NESNEL AKIL KURAMI KÜLTÜR FELSEFESİNE GİRİŞ BAŞLIKLI KİTABINA GİRİŞ STEVEN GROSBY ÇEVİRİ,TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ,7,2011
Hakemli , SOFUOĞLU KILIÇ NİLGÜN , TOPLUMSAL İLİŞKİLER ALANI OLARAK SANAL ÂLEM ÜZERİNE SCHUTZCU BİR ÇÖZÜMLEME,DEÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ,4,2012
Hakemli , SOFUOĞLU KILIÇ NİLGÜN , BUTLER I SCHUTZ İLE OKUMAK TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMI VE CİNSİYET AYRIMCILIĞININ BAZI GÖSTERGELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME,TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ,12,2010
Uluslararası
Tam metin bildiri
SOFUOĞLU KILIÇ NİLGÜN
DİNİ YORUMLARIN ÇEŞİTLİLİĞİNİ GÜNDELİK HAYAT SOSYOLOJİSİYLE DÜŞÜNMEK
ULUSLARARASI İSLAM VE YORUM SEMPOZYUMU
Ulusal
Tam metin bildiri
SOFUOĞLU KILIÇ NİLGÜN
FOTOĞRAFLI MEZAR TAŞLARI ÜZERİNESOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME
ULUSAL GELENEKSEL TÜRK MEZAR TAŞLARI SEMPOZYUMU
20.03.2017
Ulusal
Tam metin bildiri
SOFUOĞLU SAİT CEMİL,SİMGE BAHÇEVANCI,SOFUOĞLU KILIÇ NİLGÜN,SAKALLI UĞURLU NURAY
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇ HAVA KALİTESİ İLE İLGİLİ ALGI VE BİLGİLERİ İYTE ÖRNEĞİ
6. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu-2015
09.10.2015
İslam ve Yorum , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dini Yorumların Çeşitliliğini Gündelik Hayat Sosyolojisiyle Düşünmek,SOFUOĞLU KILIÇ NİLGÜN,Mehmet Birsin,Malatya İlahiyat Vakfı Yayınları2018,978-605-68-015-2-5
DİN SOSYOLOJİSİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),GÜNDELİK HAYAT VE DİN,SOFUOĞLU KILIÇ NİLGÜN,AHMET ONAY, NAZMİ AVCI,LİSANS YAYINCILIK2017,978-605-9498-04-3
PROF. DR. MEHMET CEMAL SOFUOĞLU’xxNA ARMAĞAN , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),MEHMET CEMAL SOFUOĞLU,SOFUOĞLU KILIÇ NİLGÜN,AYNUR YILDIZ,TİBYAN2016,
İslam Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),MEHMET CEMAL SOFUOĞLU,SOFUOĞLU KILIÇ NİLGÜN,,Türkiye Diyanet Vakfı2016,978-975-389-889-8
YENİ MEDYA VE TOPLUM , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SANAL ALEM ÜZERİNE SCHUTZCU BİR ÇÖZÜMLEME,SOFUOĞLU KILIÇ NİLGÜN,A. ÇAĞLAR DENİZ A. BANU HÜLÜR,LİTERATÜRK2016,978-605-337-095-6
Din Sosyolojisi Kuram ve Yöntem , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Max Weber: Din ve Modernleşme,SOFUOĞLU KILIÇ NİLGÜN,Peter B. Clarke, İhsan Çapcıoğlu,İmge2012,978-975-533-721-0