Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

nilgun.sofuoglu adu.edu.tr

Doç.Dr.
Nilgün Sofuoğlu Kılıç

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Anabilim Dalı

CV (PDF)


2021 Post-Truth Çağda Aşı Karşıtlığı
Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi
NİLGÜN SOFUOĞLU KILIÇ
2020 Covid-19 Küresel Salgınına Eko-Dini Tepkiler: Çevre Hareketleri Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
NİLGÜN SOFUOĞLU KILIÇ
2020 Din Eksenli Tüketimin Yeni Medyadaki Görünümleri: Tüketim Kültürü Bağlamında Bir Değerlendirme
Medya ve Din Araştırmaları Dergisi
DİDEM GAZNELİ NİLGÜN SOFUOĞLU KILIÇ
2020 Tesettürden Ölçülü Giyime
Muhafazakar Düşünce Dergisi
DİDEM GAZNELİ NİLGÜN SOFUOĞLU KILIÇ
2020 Çocuk Öznelerin Youtube ve Youtuberlık Algısı: Aydın İli Örneği
Social Sciences Studies Journal
BURCU ÖZBEK NİLGÜN SOFUOĞLU KILIÇ
2012 Toplumsal İlişkiler Alanı Olarak Sanal Alem Üzerime Schutzcu Bir Çözümleme
DEÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

2010 Butler'ı Schutz İle Okumak: Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Cinsiyet Ayrımcılığının Bazı Göstergeleri Üzerine Bir Değerlendirme
TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ

Uluslararası Tam metin bildiri
31.12.2021 Çevre ve Din Sosyolojileri Kesişiminden Eko-Teolojiler ve Çevre Etikleri / II. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
23.09.2021 Din ve Dindarlığın Dijital Tüketimi: Tüketim ve Din Üzerine Nitel Bir Araştırma / İslam ve Yorum Sempozyumu V

Uluslararası Tam metin bildiri
15.12.2019 Halk Kültüründen Modern Kültüre Ekolojik Yansımalar: Ekolojik Yaklaşım ve Hareketler Üzerine Bir İnceleme / Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Araştırmaları Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
15.10.2017 DİNİ YORUMLARIN ÇEŞİTLİLİĞİNİ GÜNDELİK HAYAT SOSYOLOJİSİYLE DÜŞÜNMEK / ULUSLARARASI İSLAM VE YORUM SEMPOZYUMU

Ulusal Tam metin bildiri
20.03.2017 MEZAR TAŞLARINDA FOTOĞRAF KULLANIMI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME / ULUSAL GELENEKSEL TÜRK MEZAR TAŞLARI SEMPOZYUMU

Ulusal Tam metin bildiri
09.10.2015 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇ HAVA KALİTESİ İLE İLGİLİ ALGI VE BİLGİLERİ İYTE ÖRNEĞİ / 6. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu-2015

2023 İnanç Krizleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aşı Karşıtlığında Din Etkisi Mitine Eleştirel Bir Yaklaşım
GAZNELİ DİDEM, SOFUOĞLU KILIÇ NİLGÜN
Nobel,Baltacı, Ali
978-605-72521-9-7
2022 Çağdaş Toplumsal Süreçler , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Değişen Dünyada Çevre
SOFUOĞLU KILIÇ NİLGÜN
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI,Gülsen Demir
978-625-8001-82-2 Erişim Linki
2022 Çağdaş Toplumsal Süreçler , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Değişen Dünyada Din
SOFUOĞLU KILIÇ NİLGÜN
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI,Gülsen Demir
978-625-8001-82-2 Erişim Linki
2021 Alfred Schutz ve Fenomenolojik Sosyolojisi , Bilimsel Kitap , Tümü,
SOFUOĞLU KILIÇ NİLGÜN
Siyasal Yayınevi,Tatlıcan, Ümit
978-625-7424-11-0
2021 Academic Studies in Humanities and Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),A Critics on The Consumption Culture and Religion Interaction: Halal Cosmetics
SOFUOĞLU KILIÇ NİLGÜN, GAZNELİ DİDEM
Livre De Lyon,Skrijelj, Recep; Düzgün, Ertuğrul
978-2-38236-159-7 Erişim Linki
2021 İnsan ve Toplum Bilimlerinde Akademik Çalışmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dinsellik Çevreciliği Baltalıyor mu?
SOFUOĞLU KILIÇ NİLGÜN
Livre De Lyon,Erdoğan, Türkan; Sansar, Fatih
978-2-38236-162-7 Erişim Linki
2021 Halkbilimi Bağlamında Medya ve İletişim I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sosyal Medyada Din ve Tüketim İlişkisi: Muhafazakar Fenomenler Üzerine Bir Araştırma
GAZNELİ DİDEM, SOFUOĞLU KILIÇ NİLGÜN
Eğitim Yayınevi,Samet Kılıç
978-625-7316-54-5
2020 Research in Education and Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tüketim-Din Etkileşimi Bağlamında Sosyolojik Bir Analiz: “Helal Kozmetik”
SOFUOĞLU KILIÇ NİLGÜN, GAZNELİ DİDEM
Duvar Kitabevi,Hasan Ulukan
978-625-7767-78-1 Erişim Linki
2020 Current Researches in Humanities and Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Being A Youtuber: On Child Youtubers In The Context Of Childhood Sociology In Turkey
ÖZBEK BURCU,SOFUOĞLU KILIÇ NİLGÜN
Cetinje IVPE,Babacan, Hasan Tanrıtanır, Bülent Cercis
978-9949-46-024-2 Erişim Linki
2017 Din Sosyolojisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Gündelik Hayat ve Din
SOFUOĞLU KILIÇ NİLGÜN
LİSANS YAYINCILIK,AHMET ONAY, NAZMİ AVCI
978-605-9498-04-3