Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

vedat.acar adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Vedat Acar

Turizm Fakültesi
Turizm Rehberliği Bölümü
Turizm Rehberliği Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 TUREB 2020 Kış Uygulama Gezisine Katılan Turist Rehberi Adaylarının Memnuniyet Durumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Odak Grup Çalışması
Journal of Humanities and Tourism Research

2022 Spa'dan Gastronomiye: Ege Bölgesini Keşfetmeye Yönelik Bir Tur Önerisi
Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi

2021 Paket Tur Katılımcısı Turistlerin Davranışlarının İncelenmesi: Güney Koreli Turistlere Yönelik Bir Katılımlı Gözlem Çalışması
Öneri Dergisi

2021 Khalkedon’dan Kolkhis’e: Argonautları Keşfetmeye Yönelik Bir Tur Önerisi
Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi (TURNAD)

2021 Destination Management: Right or Wrong Measures
Journal of Global Business Insights
ABDULLAH TANRISEVDİ OSMAN NURİ ÖZDOĞAN VEDAT ACAR SİBEL KILIÇDERE
2020 Turistik Halı ve Deri Mağazaları ile Seyahat Acentaları Arasındaki Güncel Sorunları Belirlemeye Yönelik Nitel Bir Araştırma: Kuşadası ve Selçuk Örneği
Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi
VEDAT ACAR KAĞAN KARAOSMANOĞLU Yiğit Can ŞENBAHAR
2020 Örenyerlerinin Güvenlik Düzeylerinin İncelenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma: Aydın İli Örneği
International Journal of Contemporary Tourism Research
Cihat BİLGİN VEDAT ACAR ABDULLAH TANRISEVDİ
2019 Participant Observations on Iranian Tourists Taking Part in Guided Excursion in Kusadasi, Turkey
Manas Journal of Social Studies
VEDAT ACAR ABDULLAH TANRISEVDİ
2019 2. Ulusal Turizm Rehberliği Kongresi Üzerine Bazı Notlar
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
VEDAT ACAR
2019 Çerkes Mutfak Kültürünü Deneyimlemeye Yönelik Bir Tur Önerisi: Düzce İli Örneği
International Journal of Contemporary Tourism Research
VEDAT ACAR KAĞAN KARAOSMANOĞLU
2019 Paket Turlarda Turist Davranışlarının İncelenmesi: İstanbul’u Ziyaret Eden Pakistanlı Turistler Üzerinde Nitel Bir Araştırma
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi
VEDAT ACAR ABDULLAH TANRISEVDİ
2017 Doktora Tezi Kapsamında Kuşadası-İstanbul-Antalya ve Kapadokya’da Günübirlik Turlarda Gerçekleştirilen Katılımlı Gözlemlere İlişkin Notlar
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
VEDAT ACAR
2017 Birgi’nin Turistik Bir Destinasyon Olarak SWOT Analizi Kapsamında Değerlendirilmesi
Ulakbilge - Journal of Social Sciences
VEDAT ACAR EDA AVCI BİRSEN ERAT
2016 Kültürel Varlıklar Üzerinde Yapılan Tahribatların Turizm Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Kuşadası Selçuk Örneği
Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi
EDA AVCI VEDAT ACAR GÜL ERBAY ASLITÜRK
2013 Asklepios
Antalya Rehberler Odası Dergisi
VEDAT ACAR
Ulusal Özet bildiri
01.08.2022 SPA'dan Gastronomiye: Ege Bölgesini Keşfetmeye Yönelik Bir Tur Önerisi / Sürdürülebilir Termal Turizm Kongresi

Ulusal Özet bildiri
25.04.2019 Çerkes Mutfak Kültürünü Deneyimlemeye Yönelik Bir Tur Önerisi: Düzce İli Örneği / II. Ulusal Turizm Rehberliği Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
27.11.2017 Türkiye’de Destinasyon Pazarlaması ve Tanıtımı Önündeki Engeller / 3. Turizm Şurası

Uluslararası Tam metin bildiri
26.05.2016 A Caravan Tour Proposal Including Three Settlements Dating Back to the Assyrian Trade Colonies Period in Anatolia / Romanian Rural Tourism in the Context of Sustainable Development, Present and Prospects

Uluslararası Tam metin bildiri
29.05.2015 Leadership Orientations of Turkish Tourist Guides / International Interdiciplinary Business-Economics Advancement Conference (IIBA)

Uluslararası Tam metin bildiri
05.06.2015 A PROPOSAL OF FARM BASED TOURISM WITHIN THE CONTEXT OF RURAL TOURISM YEDİBİLGELER WINERY / Romanian Rural Tourism in the Context of Sustainable Development: Present and Prospects

Uluslararası Tam metin bildiri
11.10.2015 A Proposal of Farm Based Tourism within the Context of Rural Tourism Zeytinseli / 2ND INTERNATIONAL CONGRESS OF TOURISM AND MANAGEMENT RESEARCHES

Uluslararası Tam metin bildiri
A Proposal of A Route to Tours to the Ancient Age Oracle Centres of West Anatolia / International Conference on Religious Tourism and Tolerance (Uluslararası İnanç Turizmi ve Konferansı)

2023 The Routledge Handbook of Nature Based Tourism Development , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hunting Tourists' Behaviours on Package Tours: The Case of Konya Province, Turkey
ACAR VEDAT, YILDIZ NURAY, TANRISEVDİ ABDULLAH
Routledge,Mandic Ante, Walia Sandeep
9781032137704
2023 Anadolu Düşünürleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Thales ve Milet Okulu
ACAR VEDAT, EFENDİ ERGÜN
Detay Yayıncılık,Çakmak Tolga Fahri, Güzel Özlem
9786052547212
2022 Güncel Turist Rehberliği Araştırmaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Covid-19 Pandemisi ve Sağlık Turizmi Konulu Çalışmaların Bibliyometrik Analizi
TOKİS Selay, ACAR VEDAT
Gazi Kitabevi,POLAT Naci, YAĞCI Kamil
978-625-365-096-4
2022 Nitel Araştırma Yöntemleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Katılımlı Gözlem
ACAR VEDAT, TANRISEVDİ ABDULLAH
Detay Yayıncılık,Atay Hakan, Ayyıldız Tuğrul
978-605-254-660-4
2022 Türkiye Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Turist
ACAR VEDAT
Detay Yayıncılık,Kozak Nazmi, Kozak Metin
978-605-254-565-2
2022 Resort Otel İşletmeciliği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Pazarlama Yönetimi
ACAR VEDAT, ALTUN HÜSEYİN ERHAN
Detay Yayıncılık,Günaydın Yusuf
978-605-254-646-8
2022 Anadolu Efsaneleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Karadeniz Bölgesi Halk Oyunları ve Türkülerle İlgili Efsaneler
ACAR VEDAT, ŞENBAHAR Yiğit Can
Nobel Akademik Yayıncılık,Tanrısever Canan, Güzel Özlem
978-625-417-595-4
2022 Chinese Outbound Tourist Behaviour: An International Perspective , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Chinese Tourists' Behaviour on Package Tours in Turkey
ACAR VEDAT
Routledge,Wen Jun, Kozak Metin
978-100-312-132-9 Erişim Linki
2022 International Case Studies in Tourism Marketing , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tourist Guides' Preparing Tourists for Shopping on Guided Tours
ACAR VEDAT, TANRISEVDİ ABDULLAH
Routledge,Aktaş Gurhan, Kozak Metin
978-100-318-285-6 Erişim Linki
2022 Türkiye Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi
ACAR VEDAT
Detay Yayıncılık,Kozak Nazmi, Kozak Metin
978-605-254-553-9
2022 Türkiye Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Ankara Turist Rehberleri Derneği (ARED)
ACAR VEDAT
Detay Yayıncılık,Kozak Nazmi, Kozak Metin
978-605-254-553-9
2022 Türkiye Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Bodrum Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (BODER)
ACAR VEDAT
Detay Yayıncılık,Kozak Nazmi, Kozak Metin
978-605-254-554-6
2022 Türkiye Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Bodrum Turist Rehberleri Derneği
ACAR VEDAT
Detay Yayıncılık,Kozak Nazmi, Kozak Metin
978-605-254-554-6
2022 Türkiye Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası (BURO)
ACAR VEDAT
Detay Yayıncılık,Kozak Nazmi, Kozak Metin
978-605-254-554-6
2021 Turist Rehberleri İçin Anadoluda Antik Kent ve Merkezleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Klaros
ACAR VEDAT, DOĞAN GÜRBÜZER ELÇİN
Detay Yayıncılık,Çakmak, Tolga Fahri
978-605-254-283-5
2021 Turist Rehberleri İçin Genel Mitoloji (Cilt I) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Argonautlar Seferi
YILDIZ Nuray, ACAR VEDAT
Detay Yayıncılık,ÇAKMAK, Tolga Fahri
978-605-254-446-4
2021 Turist Rehberleri İçin Genel Mitoloji (Cilt I) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Troia Savaşı
ACAR VEDAT
Detay Yayıncılık,ÇAKMAK, Tolga Fahri
978-605-254-446-4
2021 Turizmde Yeni Umut: Sağlık Turizmi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Uluslararası Medikal Turizm Hareketliliği
DURMUŞ TUĞÇE CEMRE, ACAR VEDAT
Detay Yayıncılık,Bostan Aziz, Coşkun Erhan, Arslan Ayşe
978-605-254-422-8
2020 Turist Rehberleri İçin Anadolu’da Antik Kent ve Merkezleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Klaros
ACAR VEDAT,DOĞAN GÜRBÜZER ELÇİN
Detay Yayıncılık,Tolga Fahri Çakmak
978-605-254-283-5
2019 Doğudan Batıya 70. Yaşında Serap Yaylalı’ya Sunulan Yazılar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Greko Roman Gastronomisini Deneyimlemeye Yönelik Bir Tur Önerisi
ACAR VEDAT,KARAOSMANOĞLU KAĞAN
Bilgin Kültür Sanat Yayınları,Erön Aydın, Erdan Emre
978-605-9636-70-4
2019 Turizm Ansiklopedisi Türkiye , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Vardiya Şefi (Shift Leader)
ÖZDOĞAN OSMAN NURİ,ACAR VEDAT
Detay Yayıncılık,İçöz Orhan, Uysal Muzaffer (Bölüm Edt: Özdoğan, Osman Nuri)
978-605-254-085-5
2019 Turizm Asiklopedisi Türkiye , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Hizmet Belgesi (Voucher)
ACAR VEDAT
Detay Yayıncılık,İçöz Orhan, Uysal Muzaffer (Bölüm Edt: Özdoğan, Osman Nuri)
978-605-254-085-5
2019 Turizm Ansiklopedisi Türkiye , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Kapı Müşterisi (Walk-in)
ACAR VEDAT
Detay Yayıncılık,İçöz Orhan, Uysal Muzaffer (Bölüm Edt: Özdoğan, Osman Nuri)
978-605-254-085-5
2019 Turizm Ansiklopedisi Türkiye , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Tam Pansiyon
ACAR VEDAT
Detay Yayıncılık,İçöz Orhan, Uysal Muzaffer (Bölüm Edt: Özdoğan, Osman Nuri)
978-605-254-085-5
2019 Turizm Ansiklopedisi Türkiye , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Yarım Pansiyon
ACAR VEDAT
Detay Yayıncılık,İçöz Orhan, Uysal Muzaffer (Bölüm Edt: Özdoğan, Osman Nuri)
978-605-254-085-5
2019 Turizm Ansiklopedisi Türkiye , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Oda Başına Gelir (RevPAR)
ACAR VEDAT
Detay Yayıncılık,İçöz Orhan, Uysal Muzaffer (Bölüm Edt: Özdoğan, Osman Nuri)
978-605-254-085-5
2019 Turizm Ansiklopedisi Türkiye , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Resepsiyonist
ACAR VEDAT
Detay Yayıncılık,İçöz Orhan, Uysal Muzaffer (Bölüm Edt: Özdoğan, Osman Nuri)
978-605-254-085-5
2019 Turizm Ansiklopedisi Türkiye , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Kayıt İşlemi
ACAR VEDAT
Detay Yayıncılık,İçöz Orhan, Uysal Muzaffer (Bölüm Edt: Özdoğan, Osman Nuri)
978-605-254-085-5
2019 Turizm Ansiklopedisi Türkiye , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Kapı Fiyatı
ACAR VEDAT
Detay Yayıncılık,İçöz Orhan, Uysal Muzaffer (Bölüm Edt: Özdoğan, Osman Nuri)
978-605-254-085-5
2018 Tourist Behavior: An Experiential Perspective Tourism Hospitality/ Event Management , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Understanding the behaviors of Japanese tourists on guided tours
ACAR VEDAT,TANRISEVDİ ABDULLAH
Springer,Kozak Metin, Kozak Nazmi
978-3-319-78553-0 Erişim Linki
2017 The Routledge Handbook of Consumer Behaviour in Hospitality and Tourism , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cruise Passengers’ Travel Patterns, Behavioural Intentions and Motivations
TANRISEVDİ ABDULLAH,ACAR VEDAT
Routledge,Dixit Saurabh Kumar
978-113-896-167-8 Erişim Linki