Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

ferhat.sirinyildiz adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
FERHAT ŞİRİNYILDIZ

Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Fizyoloji Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Therapeutic and prophylactic role of vitamin D and curcumin in acetic acid-induced acute ulcerative colitis model
Toxicology Mechanisms and Methods

2022 Relationship between cognitive functions, levels of NR2A and NR2B subunits of hippocampal NMDA receptors, serum TGF-ß1 level, and oxidative stress in rats fed a high-fat diet
Journal of Animal and Feed Sciences

2022 Investigation of the Effects of Apelin 13 on Experimental Ulcerative Colitis
Meandros Medical and Dental Journal

2022 The Protective Effects of Beta Glucan Against Experimental Renal Ischemia Reperfusion Injury
Acta Medica Alanya

2022 Effect of Ficus carica (fig) seed oil administration on GSH levels, necrosis and cast formation in myoglobinuric acute kidney injury
Cukurova Medical Journal

2022 Beta Glukanların Bağışıklık Üzerine Etkileri: Güncel Yaklaşımlar
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

2021 Güreşçilerde Kafein Kullanımının Fizyolojik Performans Üzerine Etkisi
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

2021 Anti-Inflammatory and Antioxidant Effects of Dexpantenol on the Experimental Acute Respiratory Distress Model
Suleyman Demirel University Journal of Health Sciences

2021 INVESTIGATION OF PROTECTIVE EFFECTS OF DIFFERENT DOSES OF OMEGA 3 FATTY ACIDS IN EXPERIMENTAL RENAL ISCHEMIA REPERFUSION DAMAGE
SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi

2021 Protective effects of Ficus carica seed oil on ischemia and reperfusion injury in a rat model of acute mesenteric ischemia
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery
CENK ORAK FERHAT ŞİRİNYILDIZ ESRA GÖKMEN YILMAZ GÖKHAN CESUR RAUF ONUR EK
2021 Effects of Melatonin at Different Doses on Experimental Epilepsy Model Induced By Pentylenetetrazole
Meandros Medical and Dental Journal

2021 Protective and Therapeutic Effects of Beta Glucan Administration on Experimental Ulcerative Colitis Model Induced by TNBS
Düzce Tıp Fakültesi Dergisi

2021 Long-term protective effects of the combination of intermittent reperfusion and hypothermia on reperfusion injury in an experimental testicular torsion model
Journal of Pediatric Surgery
ALİ ONUR ERDEM SEZEN KARACA ÖZKISACIK BAYRAM MERSİNLİ FERHAT ŞİRİNYILDIZ RAUF ONUR EK NİL ÇULHACI MESUT YAZICI
2019 Comparison of the effects of intermittent reperfusion and hypothermia in preventing testicular ischemia-reperfusion injury in the testicular torsion model in rats
Journal of Pediatric Urology
ALİ ONUR ERDEM ÖZGE DURMAZ COŞKUN AYÇA TÖRE BAŞER FERHAT ŞİRİNYILDIZ RAUF ONUR EK NİL ÇULHACI MESUT YAZICI SEZEN KARACA ÖZKISACIK
2018 Effect of experimentally induced hypothyroidism during gestation period on activity dependent neurotrophic factor (ADNF) in newborn rat brain tissue
Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation
GÖKHAN CESUR MEHTAP KILIÇ EREN ERDAL EREN RAUF ONUR EK FERHAT ŞİRİNYILDIZ Umut Gök Balcı KURTULUŞ ÖNGEL
2017 Effect of Riluzole on Social Behavior and Anxiety in Valproic Acid-Induced Autism-Like Rat Model
Acta Physiologica
CENK ORAK SEVCAN KARAKOÇ DEMİRKAYA FERHAT ŞİRİNYILDIZ GÜL TAŞLI YEŞİLÇAYIR GÖKHAN CESUR RAUF ONUR EK
2017 An Experimental Rat Model for the Effects of High Fat Diet-Induced Obesity on Spatial Learning
Acta Physiologica
FERHAT ŞİRİNYILDIZ CENK ORAK GÜL TAŞLI YEŞİLÇAYIR RAUF ONUR EK GÖKHAN CESUR
2017 EGZERSİZİN HEMOREOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİ
International Journal of Sport, Exercise Training Sciences (IJSETS)
FERHAT ŞİRİNYILDIZ GÖKHAN CESUR GÜL TAŞLI YEŞİLÇAYIR CENK ORAK RAUF ONUR EK
2017 SAĞLIKLI YAŞAM VE OBEZİTE: OBEZİTENİN PATOFİZYOLOJİK SONUÇLARI
International Journal of Sport, Exercise Training Sciences (IJSETS)
FERHAT ŞİRİNYILDIZ GÖKHAN CESUR CENK ORAK GÜL TAŞLI YEŞİLÇAYIR RAUF ONUR EK
2017 Moleküler Şaperonlar ve Epilepsi
Smyrna Tıp Dergisi
CENK ORAK FERHAT ŞİRİNYILDIZ
2017 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Besin Desteği Olarak Ergojenik Yardımcıların Kullanımının ve Beslenme Bilincinin Belirlenmesi
Smyrna tıp dergisi
FERHAT ŞİRİNYILDIZ GÖKHAN CESUR AFRA ALKAN RAUF ONUR EK
2017 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Vücut Kitle İndeksi Farkındalığının Belirlenmesi
Smyrna Tıp Dergisi
FERHAT ŞİRİNYILDIZ GÖKHAN CESUR AFRA ALKAN RAUF ONUR EK
2016 The protective effects of melatonin and vitamin c against renal ischemiareperfusion injury in rats
BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA
YÜKSEL YILDIZ AKIN SONER AMASYALI FERHAT ŞİRİNYILDIZ GÜL TAŞLI YEŞİLÇAYIR CENK ORAK KEMAL ERGİN MUSTAFA YILMAZ GÖKHAN CESUR RAUF ONUR EK
2015 Investigation of the Effects of Melatonin Administration at Experimental Epilesy Model that Induced by Pentylenetetrazole
Acta Physiologica
FERHAT ŞİRİNYILDIZ RAUF ONUR EK GÖKHAN CESUR YÜKSEL YILDIZ KEMAL ERGİN CENK ORAK GÜL TAŞLI YEŞİLÇAYIR
Uluslararası Özet bildiri
Allum Ursinum’un Kanser Üzerindeki Olası Etkileri / International Eurasian Health Sciences Congress IEHSC 2023

Uluslararası Tam metin bildiri
Cannabis sativa’nın Sağlık Alanında Kullanımı / International Eurasian Health Sciences Congress IEHSC 2023

Uluslararası Tam metin bildiri
Brusella Hastalığı’nın Patofizyolojisi / International Eurasian Health Sciences Congress IEHSC 2023

Ulusal Özet bildiri
PARKİNSON PATOFİZYOLOJİSİ’NDE İNFLAMASYONUN ROLÜ / 1. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ VE BİLİMLERİ KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
KİTOSANIN YARA İYİLEŞME MEKANİZMASI ÜZERİNE ETKİSİ / 1. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ VE BİLİMLERİ KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
21.06.2023 Hipertiroidi ve Yüksek Kafein Tüketiminin Fizyolojik Ve Patofizyolojik Süreçleri / 1st International Conference on Pioneer and Innovative Studies ICPIS 2023

Uluslararası Özet bildiri
THE RELATIONSHIP BETWEEN DIABETIC FOOT ULCERATION AND OXIDATIVE STRESS / Union of Thrace Universities V. International Health Sciences Congress

Uluslararası Özet bildiri
THE ROLE OF INFLAMMATION AND OXIDATIVE STRESS IN CELIAC DISEASE / Union of Thrace Universities V. International Health Sciences Congress

Uluslararası Özet bildiri
THE EFFECTS OF INFLAMMATORY PARAMETERS AND OXIDATIVE STRESS ON IRRITABLE BOWEL SYNDROME / Union of Thrace Universities V. International Health Sciences Congress

Uluslararası Özet bildiri
EFFECTS OF KRILL OIL ON ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME / Union of Thrace Universities V. International Health Sciences Congress

Uluslararası Özet bildiri
SLEEP DEPRIVATION CAUSES OXIDATIVE STRESS / Union of Thrace Universities V. International Health Sciences Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
01.03.2023 Koku ve Limbik Sistem Fizyolojisi / 1st International Conference on Frontiers in Academic Research

Uluslararası Özet bildiri
22.09.2022 A review on the analysis of six diferent experimental anemia models / XL Congress of the Spanish Society of Physiological Sciences (SECF)

Uluslararası Özet bildiri
Alüminyum Maruziyeti ve Fizyopatolojik Etkileri / 1 ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE ACADEMIC STUDIES

Uluslararası Özet bildiri
Oleuropein and Inflammatory Processes / 1st International Traditional Foods and Sustainable Food Systems Symposium, 1St International Traditional Food

Uluslararası Özet bildiri
Kahvenin Tendon Yaralanmaları Üzerine Etkisi / 1st International Traditional Foods and Sustainable Food Systems Symposium, 1St International Traditional Food

Uluslararası Özet bildiri
24.03.2022 The Health Effects of Beta Glucans as a Food Ingredient / International Conference on Science, Technology, Engineering and Economy

Uluslararası Özet bildiri
24.03.2022 The Health Effects Of Astaxanthin as a Food Ingredient / International Conference on Science, Technology, Engineering and Economy

Uluslararası Tam metin bildiri
22.10.2021 Homeostaz ve Egzersiz / 3. Uluslararası Atletik Performans ve Sporda Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
22.10.2021 İnflamatuar Bağırsak Hastalığı Patofizyolojisinde Egzersizin Olumlu Etkileri / 3. Uluslararası Atletik Performans ve Sporda Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
17.08.2021 THE EFFECT OF CURCUMIN ON IL1ß and INF-? LEVELS IN EXPERIMENTAL MODEL OF ULCERATIVE COLITIS INDUCED BY ACETIC ACID / 3rd INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES

Uluslararası Tam metin bildiri
17.08.2021 THE EFFECT OF FICUS CARICA (FIG) SEED OIL ADMINISTRATION ON GSH LEVELS AND NECROSIS FORMATION IN MYOGLOBINURIC ACUTE KIDNEY INJURY / 3rd INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES

Uluslararası Özet bildiri
22.05.2021 Çekirdekten Sportif Başarıya: Kahve Ve Fizyolojik Etkileri / 4th International Congress on Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Özet bildiri
22.05.2021 Uzayda İnsan: Mikrogravitenin Kardiyovasküler Sistem Üzerine Fizyolojik Etkileri / 4th International Congress on Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Tam metin bildiri
20.04.2018 Hava Kirliliğinin Kardiyopulmoner Sistem Üzerine Etkisi / II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
20.04.2018 Hava Kirliliğinin Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi / II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
26.06.2018 Yüksek Rakımda Egzersizin Enerji Metabolizması Üzerine Etkileri / I.INTERNATIONAL CONGRESS OF PHYSICAL EDUCATION, SPORT, RECREATIONAND DANCE

Uluslararası Tam metin bildiri
26.06.2018 Egzersiz, Hipoksi ve Hıf-1? İlişkisi / I.INTERNATIONAL CONGRESS OF PHYSICAL EDUCATION, SPORT, RECREATIONAND DANCE

Uluslararası Özet bildiri
06.05.2018 ANTİOKSİDAN SİSTEMLERİN DOSTU,KORUYUCU BİR BESİN DESTEĞİ: BETAGLUKAN / INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
06.05.2018 IN UTERO VALPROİK ASİT MARUZİYETİNİNSIÇANLARDA SOSYAL DAVRANIŞLARÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ / INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
Hava Kirliliğinin Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri / II. ULUSLARARASI ŞEHİR ÇEVRE SAĞLIK KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
Hava Kirliliğinin Kardiyopulmoner Sistem Sağlığı Üzerine Etkileri / II. ULUSLARARASI ŞEHİR ÇEVRE SAĞLIK KONGRESİ

Uluslararası 
Egzersiz, Hipoksi ve Hif-1? İlişkisi / I. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi

Uluslararası 
Yüksek Rakimda Egzersizin Enerji Metabolizmasi Üzerine Etkileri / I. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
17.04.2018 Suyun Fizyolojik Önemi Ve Homeostazdaki Rolleri / Uluslararası Su ve Çevre Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
17.04.2018 Hücrenin Suya Özel Kanalları: Akuaporin’ler / Uluslararası Su ve Çevre Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.07.2017 Egzersizin Hemoreolojik Parametreler Üzerine Etkileri / The International Balkan Conference in Sport Sciences

Uluslararası Özet bildiri
03.09.2017 Effect of Riluzole on Social Behavior and Anxiety in Valproic Acid-Induced Autism-Like Rat Model / FEPS 2017

Uluslararası Özet bildiri
03.09.2017 An Experimental Rat Model for the Effects of High Fat Diet-Induced Obesity on Spatial Learning / FEPS 2017

Uluslararası Özet bildiri
01.09.2017 BETA GLUKANIN RATLARDA BÖBREK İSKEMİ REPERFÜZYON HASARI ÜZERİNE OLASI KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI / Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.09.2017 TNBS İLE İNDÜKLENMİŞ DENEYSEL KOLİT MODELİNDE TOKOFEROL VE DEXPANTHENOL’UN OLASI KORUYUCU ETKİLERİNİN AYRI AYRI VE BİRLİKTE ARAŞTIRILMASI / Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.09.2017 BETA GLUKAN UYGULAMASININ TNBS İLE İNDÜKLENMİŞ DENEYSEL KOLİT MODELİ ÜZERİNE TERAPÖTİK VE KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI / Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.09.2017 DENEYSEL BÖBREK İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA OMEGA 3 YAĞ ASİTLERİNİN OLASI KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI / Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.07.2017 Sağlıklı Yaşam Ve Obezite: Obezitenin Patofizyolojik Sonuçları / The International Balkan Conference in Sport Sciences

Ulusal Tam metin bildiri
Tirotoksikoz Nedenli Erektil Disfonksiyon Üzerine Sildenafil Etkisinin Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi / 20. Ulusal Cerrahi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Aging and Suicide Physiopathology of Suicide and Relation with Aging / 2nd ICABS - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Uluslararası 
Investigation The Protective Effects Of Melatonin Application At Experimental Epilepsy Model That Induced By Pentylenetetrazole / 2nd ICABS - Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Uluslararası Özet bildiri
Therapeutic effects of melatonin on cerebral SOD CAT MDA and TAS levels in experimental epileptic rat model / 6th World Congress of Oxidative Stress,Calcium Signaling and TRP Channels

Uluslararası Özet bildiri
Protective effects of dexpanthenol on trinitrobenzene sulfonic acid induced colitis in rats / 6th World Congress of Oxidative Stress,Calcium Signaling and TRP Channels

Uluslararası Özet bildiri
The effects of melatonin application on oxidative stress and cognitive functions in experimental epilepsy model / 6th World Congress of Oxidative Stress,Calcium Signaling and TRP Channels

Ulusal 
GEBELİK DÖNEMİNDE OLUŞTURULAN DENEYSEL HİPOTİROİDİNİN YENİDOĞAN SIÇANLARIN BEYİN DOKUSUNDAKİ NÖROTROFİK VE NÖROPROTEKTÖR FAKTÖRLERİN EKSPRESYONUNA ETKİSİ / 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerince Vücut Kitle İndeksi Bilinirliğinin Araştırılması / 7.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Besin Desteği Olarak Kullanılan Ergojenik Yardımcıların Kullanımı ve Beslenme Bilincinin Belirlenmesi / 7.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğrencılerınde Engelli Birey ve Sporcu Algısının Belirlenmesi / 2. ULUSLARARASIENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPORKONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
Lucid Dream ve Bilişsel Gelişim / ,Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi

2023 Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Timokinonun Gastrointestinal Kanserler Üzerine Olumlu Etkileri
ÜNAY SİMGE, ŞİRİNYILDIZ FERHAT
Platanus Publishing,Doç. Dr. Dilek ATİK
978-625-6971-12-7 Erişim Linki
2022 Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Trendler IV , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Betalainlerin Antioksidan ve Antiinflamatuvar Özellikleri
ŞİRİNYILDIZ FERHAT, CESUR GÖKHAN
Duvar Yayınları,Doç. Dr. Dilek ATİK
978-625-8261-86-8 Erişim Linki
2022 Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Trendler IV , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cisplatin Kullanımı ile Oluşan Nefrotoksisite ve Hepatotoksisite
CESUR GÖKHAN, ŞİRİNYILDIZ FERHAT
Duvar Yayınları,Doç. Dr. Dilek ATİK
978-625-8261-86-8 Erişim Linki
2022 Sağlık Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 5 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tetrodotoksin: Denizden Gelen Tehlike
CESUR GÖKHAN, ŞİRİNYILDIZ FERHAT
Bilgin Kültür Sanat Yayınları,Recep AKKAYA, Birnur AKKAYA
978-625-7799-67-6 Erişim Linki
2022 Sağlık Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 5 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Arbutinin Antioksidan ve Antiinflamatuvar Özellikleri ve Fizyolojik Etkileri
ŞİRİNYILDIZ FERHAT, CESUR GÖKHAN
Bilgin Kültür Sanat Yayınları,Recep AKKAYA, Birnur AKKAYA
978-625-7799-67-6 Erişim Linki
2022 Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar Cilt 2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sirkadiyen Ritimden Krono-Egzersize
ŞİRİNYILDIZ FERHAT, İşler Derya
Gece Kitaplığı,Prof. Dr. Cem EVEREKLİOĞLU, Uzman Dr. Mehmet ERTEN
978-625-430-049-3 Erişim Linki
2022 Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yaşlılık ve İntihar: 75 Yaş Üstü İntihar Verilerinin Patofizyolojik Açıdan Değerlendirilmesi
ŞİRİNYILDIZ FERHAT, Mavi Bulut Ayşegül
Serüven Yayınevi,Doç. Dr. Pelin Tüfenkçi
978-625-7721-67-7 Erişim Linki
2022 KAPLAN & SADOCK’S COMPREHENSIVE TEXTBOOK OF PSYCHIATRY , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),1.11 Genom, Transkriptom ve Proteom: Ruhsal Bozuklukların Nörobiyolojisinin Altındaki Moleküler Genetik ve Biyokimya
ŞİRİNYILDIZ FERHAT
Güneş Tıp Kitabevleri,Prof. Dr. Ali Bozkurt; Prof. Dr. Ercan Dalbudak
978-975-277-869-6
2022 KAPLAN & SADOCK’S COMPREHENSIVE TEXTBOOK OF PSYCHIATRY , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),1.6 Nöropeptitler: Biyolojisi, Düzenlenmesi ve Nöropsikiyatrik Bozukluklardaki Rolü
ŞİRİNYILDIZ FERHAT
Güneş Tıp Kitabevleri,Prof. Dr. Ali Bozkurt; Prof. Dr. Ercan Dalbudak
978-975-277-869-6
2022 KAPLAN & SADOCK’S COMPREHENSIVE TEXTBOOK OF PSYCHIATRY , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),1.5 Amino Asit Nörotransmiterler
ŞİRİNYILDIZ FERHAT
Güneş Tıp Kitabevleri,Prof. Dr. Ali Bozkurt; Prof. Dr. Ercan Dalbudak
978-975-277-869-6
2021 Güncel Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji Çalışmaları II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bölüm 5 Uzayda İnsan: Mikrogravitenin Solunum Fizyolojisi Üzerine Etkileri
ŞİRİNYILDIZ FERHAT
Akademisyen Kitabevi A.Ş.,Mümin Alper ERDOĞAN; Sait POLAT
978-625-8430-11-0
2021 Güncel Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji Çalışmaları II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bölüm 4: Oksidatif Stres ve Ülseratif Kolit Patofizyolojisi
ŞİRİNYILDIZ FERHAT
Akademisyen Kitabevi A.Ş.,Mümin Alper ERDOĞAN; Sait POLAT
978-625-8430-11-0