Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

yasin.mercan adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Yasin Mercan

Ziraat Fakültesi
Biyosistem Mühendisliği Bölümü
Tarımsal Yapılar Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Determination of Some Morphological and Physiological Changes Related to Water Stress in The Gemlik Variety of Olive Sapling
Turkish Science and Technology Publishing (TURSTEP)

2023 The Use Of Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) And Geographic Information System (GIS) In Selection Of Greenhouse Site Location: The Case Of Aydin Region In Türkiye
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

2017 Tarımsal İşletme Yeri Seçiminde Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Çok Ölçütlü Karar Analizi Uygulamaları
Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi
YASİN MERCAN ERSEL YILMAZ FUAT SEZGİN HALİL BAKİ ÜNAL
Uluslararası Özet bildiri
22.06.2022 GEMLİK ÇEŞİDİ ZEYTİN FİDANLARINDA SU STRESİNE BAĞLI BAZI MORFOLOJİK VE FİZYOLOJİK DEĞİŞİMLERİN BELİRLENMESİ / 8.Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR)

Ulusal Tam metin bildiri
27.12.2017 Tarımsal İşletme Yeri Seçiminde Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Çok Ölçütlü Karar Analizi Uygulamaları / 2. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
12.04.2016 Termal Kamerayla Seralarda Olası Problemlerin Belirlenmesi ve Çözümü / 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi

Ulusal Özet bildiri
22.05.2014 Örtüaltı Tarımda İşletme ve Üretim Yapısı Perspektifi Manisa Yöresi Örneği / 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu