Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

sedat.alatas adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Sedat Alataş

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 The Rebound Effect of Material and Energy Efficiency and Their Determinants: Insights from the Stochastic Frontier Analysis for the EU and its Major Trading Partners
SSRN

2023 Understanding material and energy use in the processes of decoupling CO2 emissions from economic growth
Environmental Science and Pollution Rsearch

2023 Material demand and material efficiency for sustainable development in the European Union countries: A stochastic frontier analysis
Wiley

2022 Sanayide Karbonsuzlaşma: Malzeme Etkinliği Stratejilerinin Rolü
Çevre Şehir ve İklim Dergisi

2022 Revisiting the Solow growth model: new empirical evidence on the convergence debate
Journal of Economic and Administrative Sciences

2022 Financial inclusion in Turkey: Unpacking the provincial inequality and its determinants
Applied Economics Letters

2022 The impact of income inequality on environmental quality: a sectoral-level analysis
Journal of Environmental Planning and Management

2022 Green Economic Growth and Renewable Energy Consumption: Empirical Evidence from Emerging Countries
International Journal of Management Economics and Business

2022 Do environmental technologies help to reduce transport sector CO2 emissions? Evidence from the EU15 countries
Research in Transportation Economics

2022 Income and factor substitution: an investigation on the Solow growth model under the constant elasticity of substitution
Journal of Economic Studies

2021 The role of information and communication technologies for environmental sustainability: Evidence from a large panel data analysis
Journal of Environmental Management

2021 What Does Input Substitution Tell Us in Helping Decarbonization and Dematerialization? Industry Level Analysis for South Korea
Sustainable Production and Consumption
SEDAT ALATAŞ ETEM KARAKAYA BURCU HİÇYILMAZ
2021 An Empirical Investigation on Regional Disparities in Public Expenditures: Province Level Evidence from Turkey
Social Indicators Research

2021 What drives material use in the EU? Evidence from club convergence and decomposition analysis on domestic material consumption and material footprint
Resources Policy
ETEM KARAKAYA ERKAM SARI SEDAT ALATAŞ
2021 Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Sektörel Analizi: OECD Ülkeleri Örneği
JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY

2021 The potential of material productivity alongside energy productivity in climate mitigation: Evidence from convergence tests in the EU28
Resources, Conservation and Recycling
SEDAT ALATAŞ ETEM KARAKAYA ERKAM SARI
2020 A Book Review on The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty by Daron Acemoğlu and James A. Robinson
Review of Economic Perspectives
SEDAT ALATAŞ
2020 Sectoral convergence in energy consumption from developing country perspective: The case of Turkey
Energy Efficiency
ETEM KARAKAYA SEDAT ALATAŞ BURCU HİÇYILMAZ
2020 Towards a carbon-neutral economy: The dynamics of factor substitution in Germany
Environmental Science and Pollution Research
SEDAT ALATAŞ
2019 Replication of Strazicich and List (2003): Are CO2 emission levelsconverging among industrial countries?
Energy Economics
ETEM KARAKAYA SEDAT ALATAŞ BURCU YILMAZ
2019 How production-based and consumption-based emissions accounting systems change climate policy analysis: the case of CO2 convergence
Environmental Science and Pollution Research
ETEM KARAKAYA BURCU YILMAZ SEDAT ALATAŞ
2018 Does Health Matter? Evidence from the EU15 and Turkey
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi/International Journal of Management Economics and Business
TUĞBA AKIN SEDAT ALATAŞ BURCU YILMAZ
2017 CPI vs. PPI: A Cointegration Analysis Allowing for Number of Breaks
The Empirical Economics Letters
SEDAT ALATAŞ
2016 Kurumsal Kalite ve Gelir Panel Veri Analizi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
SEDAT ALATAŞ OSMAN PEKER
2016 The Effects of Saving Investment Gap on Economic Growth in Developing Countries A Clustering and Panel Data Analysis
Theoretical and Applied Economics
İSMET GÖÇER TUĞBA AKIN SEDAT ALATAŞ
2016 The Effect of Human Capital on Economic Growth A Panel Data Analysis
Journal of Administrative Sciences
SEDAT ALATAŞ MESUT ÇAKIR
2016 Effects of R D and Innovation on Income in EU Countries New Generation Panel Cointegration and Causality Analysis
Theoretical and Applied Economics
İSMET GÖÇER SEDAT ALATAŞ OSMAN PEKER
2015 Türkiye de Sağlık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Sınır Testi Yaklaşımı
Finans Politik Ekonomik Yorumlar
NECMİYE CÖMERTLER ŞİMŞİR FUNDA ÇONDUR MEHMET BÖLÜKBAŞ SEDAT ALATAŞ
2014 Yatırım Tasarruf İlişkisi OECD Ülkeleri İçin Yeni Nesil Panel Eş bütünleşme Analizi
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi EYİ Özel Sayısı
İSMET GÖÇER SEDAT ALATAŞ OSMAN PEKER
Ulusal Özet bildiri
Gelişmekte Olan Ülkelerde Tasarruf-Yatırım Açığının Ekonomik Büyümeye Etkileri: Yeni Nesil Bir Ekonometrik Analiz / 18. Ulusal İktisat Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
Ekolojik Ayakizi ve Ekonomik Büyüme: Avrupa Birliği Ülkeleri için Ampirik Bir Uygulama / 5th International Congress on Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Özet bildiri
25.02.2022 MENA Bölgesinde Çevresel Bozulmanın Belirleyicileri: Finansal Gelişmenin Rolü / 5. International Izmir Economics & Business Administration Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
15.05.2022 Malzemenin İklim Politikası Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma: Malzeme Verimliliğinin Rolü Nedir? / The Sixth Anadolu International Conference on Economics

Uluslararası Özet bildiri
Income Inequality and the Environment: Mechanisms, Empirics and Policy / 9th International Postgraduate Colloquium in Economics

Ulusal Özet bildiri
25.10.2021 The Role of Material Efficiency in Climate Mitigation: Discussions on Material Substitution with an Empirical Investigation on South Korea / Türkiye İklim İktisadı Çalıştayı

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2015 Kurumsal Kalitenin Ekonomik Kalkınmaya Etkisi: Panel Veri Analizi / 16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics

Uluslararası Özet bildiri
The Dynamics of Substitution Adjustments in Germany: A Sectoral Analysis Using Translog Cost Approach / Advanced Studies Program Workshop

Uluslararası Özet bildiri
26.04.2018 Does Elasticity of Substitution Vary between the Poor and the Rich? / I. International Congress of Political, Economic and Financial Analysis

Uluslararası Özet bildiri
17.08.2021 An Empirical Evidence for the Impact of Renewable Energy Consumption on Green Economic Growth in the Emerging Countries / 5th International Scientific Conference on Economics and Management

Uluslararası Özet bildiri
11.04.2021 Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Karbon Emisyonları Arasındaki İlişkinin Panel Veri Analizi / 10. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
09.04.2021 Türkiye’de Kamu Harcamalarının Bölgesel Eşitsizliği / 7th International Conference on Economics

Uluslararası Özet bildiri
27.03.2021 Gelir Eşitsizliği ve Sektörel CO2 Emisyonları: OECD Ülkeleri için Panel Veri Çalışması / 3. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
31.12.2020 Do Environmental-Related Technologies Help to Reduce Transport Sector CO2 Emissions? Evidence from the EU15 Countries / International Congress of Energy Economy and Security

Uluslararası Özet bildiri
22.05.2017 Quater of the World GDP: Inequality and Growth Analysis for Four Countries from Historical Perspective / 13. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
24.05.2013 An Econometric Analysis of Current Account Deficit Trade Openness and Economic Growth The Case of Turkey / 14. International Symposium on Econometrics, Operation Research and Statistic

Uluslararası Özet bildiri
01.10.2014 OECD Ülkelerinde Yatırım Tasarruf İlişkisi Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Çoklu Yapısal Kırılmalı Panel Eşbütünleşme Analizi / 14th International Symposium on Econometrics, Operation Research and Statistics

Uluslararası Özet bildiri
The Effects of Research Development and Innovation on Economic Growth New Generation Panel Data Analysis for EU Countries / 2nd Multidisciplinary Academic Conference

Ulusal Özet bildiri
Does Elasticity of Substitution Vary between the Rich and the Poor? / All-Izmir Workshop

Uluslararası Özet bildiri
Does Elasticity of Substitution Vary between the Rich and the Poor / Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı

Uluslararası Özet bildiri
CPI vs PPI A Cointegration Analysis Allowing for Number of Breaks / EUREFE

Uluslararası Tam metin bildiri
01.06.2016 Are the Institutions Critical Evidence from Asian Countries / 7th International Conference of Political Economy

Uluslararası Tam metin bildiri
01.06.2016 Which Rules Geography Integration and Institutions The Causes of Rising Income Differences / 7th International Conference of Political Economy

Uluslararası Tam metin bildiri
Quarter of the World GDP Inequality and Growth Analysis for Four Countries from Historical Perspective / 13th European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
Kurumsal Kalitenin Ekonomik Kalkınmaya Etkisi Panel Veri Analizi 15 International Symposium on Econometrics / 15. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics

Uluslararası Özet bildiri
Education Health and Telecommunication As Determinants of Economic Growth A Large Sample Clustering and Panel Data Analysis / VI. Anadolu International Conference on Economics

Uluslararası Tam metin bildiri
22.05.2014 What is the Significance of Improving Health Level in Accelerating Economic Growth / 15. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics

2022 Energy Policy Advancement: Climate Change Mitigation and International Environmental Justice , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Income Inequality and the Environment: Mechanisms, Empirics and Policy
ALATAŞ SEDAT
Springer,Kurochkin, Dmitry; Crawford, Martha; Shabliy, Elena
978-3-030-84992-4 Erişim Linki
2020 Küresel Ekonomiye Yön Veren Yeni Teknolojiler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bulut Bilişim ve Ekonomiye Potansiyel Etkileri
HİÇYILMAZ BURCU, ALATAŞ SEDAT
Akçağ,Pakdemirli Bekir, Gürsakal Necmi, Bayraktar Zülfikar, Takmaz Sefa
978-605-342-449-9
2019 Seçilmiş Konularla 21. Yüzyılda Dünya Ekonomisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dünya Ekonomilerinin Gelir ve Ekonomik Büyüme Analizi
ALATAŞ SEDAT
Seçkin,Aslı Yenipazarlı
978-975-02-5816-9
2017 Research and Development on Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Quarter Of The World GDP: Inequality And Growth Analysis For Four CountriesFrom Historical Perspective
KÜÇÜKKAYA HATİCE,ALATAŞ SEDAT
E-Bwn,
978-83-948896-4-7