Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

cevdet.peker adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Cevdet Peker

Veteriner Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Veterinerlik Doğum Ve Jinekolojisi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Early Maturation of Corpus Luteum in Rabbits - Effect of Sildenafil Citrate on Luteolytic Capacity in the Early Luteal Period
Acta Scientiae Veterinariae

2021 Ultrasonographic findings of intrascrotal testicular torsion at the early stage in a rabbit model
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society
GÜNEŞ ERDOĞAN TUĞRA AKKUŞ CEVDET PEKER EYYÜP HAKAN UÇAR
2021 Chronic Uterine Infection Caused by Fetal Retention and Treatment by Unilateral Ovariohysterectomy in a Dog
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

2020 An uncommon fetal retention case: Ruptured ventral hernia in a sheep
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

2020 Effect of Sildenafil Citrate on Uterine Artery Doppler Indices in Non-pregnant Rabbits
Animal Health Production and Hygiene
CEVDET PEKER NİYAZİ KÜÇÜK EYYÜP HAKAN UÇAR GÜNEŞ ERDOĞAN
2019 An uncommon fetal retention case: Ruptured ventral hernia in a sheep
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society
CEVDET PEKER EYYÜP HAKAN UÇAR Oğuz Varoğlu GÜNEŞ ERDOĞAN
2019 The Assessment of Early Stage Corpus Luteum Ultrasonography in Pregnant Goats
Animal Health, Production and Hygiene

2019 The Assessment Of Early Stage Corpus Luteum Ultrasonography In Pregnant Goats
Animal Health, Production and Hygiene
EYYÜP HAKAN UÇAR CEVDET PEKER TUĞRA AKKUŞ GÜNEŞ ERDOĞAN
2018 The Effects of Preanesthetic Sildenafil Citrate Usage on Feto-Maternal Circulation in Pregnant Rabbits
Reproduction in Domestic Animals
GÜNEŞ ERDOĞAN NUH KILIÇ HAKKI BÜLENT BECERİKLİSOY EYYÜP HAKAN UÇAR TUĞRA AKKUŞ CEVDET PEKER BÜŞRA KİBAR
2017 Koyun ve Keçilerde Beslenmenin Döl Verimi Üzerine Etkileri
Turkiye Klinikleri J Vet Sci Obstet Gynecol- Special Topics
GÖKHAN BOZKURT CEVDET PEKER ÖRSAN GÜNGÖR
2016 The effect of surgery Ovariohysterectomy on the plasma disposition of meloxicam following intravenous administration in dogs
BMC Veterinary Research
ÜMİT KARADEMİR DİLEK AKŞİT CAVİT KUM HASAN ERDOĞAN EYYÜP HAKAN UÇAR CEVDET PEKER CENGİZ GÖKBULUT
2016 A Rare Complication of the Postpartum Period in a Dog:Vaginal Evisceration
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
GÜNEŞ ERDOĞAN EYYÜP HAKAN UÇAR BÜŞRA KİBAR CEVDET PEKER TUĞRA AKKUŞ
2016 Effects of Subclinical Mastitis on Serum Estradiol and Tumour Necrosis Factor Alpha Levels During Estrus in Dairy Cows
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
BAYAZIT MUSAL SÜHEYLA TÜRKYILMAZ HAKKI BÜLENT BECERİKLİSOY CEVDET PEKER EYYÜP HAKAN UÇAR
2015 Prolonged co twin foetal retention in a sheep caused by hysterocele
Large Animal Review
GÜNEŞ ERDOĞAN EYYÜP HAKAN UÇAR CEVDET PEKER NUH KILIÇ
2015 A Giant Non Functioning Granulosa Cell Tumor in a Dog
Animal Health, Production and Hygiene
GÜNEŞ ERDOĞAN RAHİME YAYGINGÜL EYYÜP HAKAN UÇAR ZEYNEP BİLGEN ŞEN CEVDET PEKER MEHMET GÜLTEKİN EMRAH İPEK SERDAR PAŞA
Uluslararası Özet bildiri
29.10.2023 Bretonya Epanyölü Bir Köpekte Piyometranın Medikal Tedavisi: Olgu Raporu / Türk Veteriner Jinekoloji Derneği X.Ulusal & IV.Uluslarası Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
28.10.2023 İneklerde Önemli Bir Abortus Nedeni: Neosporosis / 6. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi (ICAEH)

Uluslararası Özet bildiri
12.07.2018 An Unusual Fetal Retention Cause: Ventral Hernia Rupture in a Sheep / 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES

Uluslararası Tam metin bildiri
14.04.2019 Farklı ovsynch protokolleri ile senkronize edilen holstein düvelerde ovaryum dinamiklerinin ve gebelik oranlarının araştırılması / 1. Uluslararası Çiftlik Hayvanları Hekimliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
12.11.2018 Investigation of intramammal hypochlorous administration in cattles with subclinicmastitis / Mediterranean Veterinary Congress coupled with 7th REEV-MED General Assembly

Uluslararası Özet bildiri
21.09.2018 The effects of preanesthetic Sildenafil citrate usage on feto-maternal circulation in pregnant rabbits / ESDAR 2018

Uluslararası Özet bildiri
25.10.2017 An unusual outcome for fetal death in bitch: a report of a case / II. International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics

Uluslararası Özet bildiri
25.10.2017 Two Common Types of Vaginal Masses in Female Dogs / II. International Congress on Advances in Veterinary Sciences Technics

Uluslararası Özet bildiri
12.10.2017 Sütçü ineklerde senkronizasyonun yedinci günündeki folikül ölçümleri klasik veya modifiye ovsynch protokolünün seçilmesinde anahtar bir faktör olabilir / Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal I. Uluslararası Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
15.10.2017 Bir Köpekte Ovaryen Papiller Kistadenokarsinom ve Pyometra Olgusu / Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal & I. Uluslararası Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
12.10.2017 Gebe Keçilerde Erken Dönem Korpus Luteum Ultrasonografisine İlişkin İncelemeler / Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal I. Uluslararası Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
12.10.2017 İntraskrotal Testis Torsiyonu Olgularında Erken Dönem Ultrasonografi Bulguları: Tavşan Modeli / Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal I. Uluslararası Kongres

Uluslararası Özet bildiri
12.10.2017 Meme Tümörlerinde Preoperatif Ultrasonografi Gerekliliğine Bir Örnek: Tümör-Fıtık Birlikteliği / Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal I. Uluslararası Kongresi

Ulusal Özet bildiri
04.11.2016 Köpek fötal ölümlerinde nadir bir durum Olgu sunumu / KÜÇÜK HAYVAN VETERİNER HEKİMLERİ DERNEĞİ SÜREKLİ EĞİTİM KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
25.05.2016 Geçiş Dönemindeki İneklerde Antioksidan Olarak Vitamin E ve Selenyumun Önemi / 4.Sürü Sağlığı Yönetimi Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
15.10.2015 Köpekte Nadir Görülen Bir Postpartum Komplikasyonu Vaginal Eviserasyon / Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VI. Ulusal Kongresi

Ulusal Özet bildiri
15.10.2015 Köpeklerde Meloksikamın Damar İçi Yolla Uygulanmasını Takiben Plazma Dağılımına Cerrahi Operasyonun Ovaryohisterektomi Etkisi / Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VI. Ulusal Kongresi

Ulusal Özet bildiri
15.10.2015 Gebe Olmayan Tavşanlarda Farklı Dozlarda Sildenafil Sitratın Uterin Arter Doppler Bulgularına Etkisi / Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VI. Ulusal Kongresi

2022 Kedi ve Köpeklerde Jinekolojik ve Obstetrik Operasyonlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Jinekolojik Operasyonlarda Kullanılan Cerrahi Aletler
ERDOĞAN GÜNEŞ, PEKER CEVDET, UÇAR EYYÜP HAKAN
Türkiye Klinikleri,Tevfik TEKELİ
978-625-401-869-5 Erişim Linki
2021 Hayvanlarda Embriyo Transferi ve Diğer Yardımcı Üreme Teknolojilerinin Kullanımı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kısraklarda Embriyo Üretimi ve Transferi
ÇETİN HAYRETTİN, PEKER CEVDET, AYTEK BİNNUR
Türkiye Klinikleri,Erdem Hüseyin
978-625-401-542-7 Erişim Linki
2021 Kedi ve Köpeklerde Meme Tümörleri ve Güncel Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Meme Tümörlerinde Tarama ve Tanıda Radyolojik İncelemeler
UÇAR EYYÜP HAKAN, PEKER CEVDET, ERDOĞAN GÜNEŞ
Türkiye Klinikleri,KIRŞAN İSMAİL
978-625-401-239-6 Erişim Linki
2020 Koyun ve Keçilerde Yavru Atma , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bakteriyel Abortuslar
PEKER CEVDET,UÇAR EYYÜP HAKAN,TÜRKYILMAZ SÜHEYLA,ÇETİN HAYRETTİN
Türkiye Klinikleri,KAYGUSUZOĞLU Erdal
978-625-401-156-6 Erişim Linki
2019 İneklerde Mastitis Dışındaki Meme, Meme Başı ve Meme Derisinin Hastalıkları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Memenin Dolaşım Bozuklukları
UÇAR EYYÜP HAKAN,PEKER CEVDET,ERDOĞAN GÜNEŞ,ÇETİN HAYRETTİN
Türkiye Klinikleri,Halis Öcal
978-605-7650-63-4
2018 Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniklerine Getirilen Vakaların Analizi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniğine 1999-2016 Yılları Arasında Getirilen Vakaların Dağılımı
UÇAR EYYÜP HAKAN,PEKER CEVDET,AKKUŞ TUĞRA,ÇETİN HAYRETTİN,MUSAL BAYAZIT,ERDOĞAN GÜNEŞ,BECERİKLİSOY HAKKI BÜLENT,TUNA BİLGİNER
Türkiye Klinikleri,Hayrettin ÇETİN
978-605-7597-21-2