Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

ebaser adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Emrah Başer

İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Bölümü
Reklamcılık Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Reklam Unsuru Olarak Fragmanlar: Dijital Platformlarla Birlikte Fragmanların Değişen Yapısı
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi

2023 Dijital Çağda Ebeveyn Olmak: Çocuk İzleyiciler ve Ekrandaki Şiddet Üzerine Bir Araştırma
TRT Akademi

2023 Bilimsel İletişim Bağlamında “Dijital Reklamcılık” Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi
İletisim Kuram ve Araştırma Dergisi

2023 Değişen İzleme Eğilimleri Çerçevesinde Dijital Platformlar ve İçerik Reklamları Üzerine Bir İnceleme
Akdeniz Üniversitesi İletisim Fakültesi Dergisi

2020 Kullanıcı Deneyimi ve Kişiselleştirme Bağlamında Bir Dijital Platform İncelemesi
Selçuk İletişim
EMRAH BAŞER SEMRA AKINCI
2020 Reklamdan Kaçınma Bağlamında Geleneksel ve Modern Film İzleme Ortamlarının Genç İzleyiciler Üzerinden Karşılaştırılması: Netflix ve Sinema Salonları Örneği
Erciyes İletişim Dergisi
SEMRA AKINCI EMRAH BAŞER
2017 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Siyasal Partilerin Basın İlanlarında Sözel ve Görsel Mesajlara Yönelik Bir İçerik Analizi
Global Media Journal Turkish Edition
EMRAH BAŞER
2017 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Eğitiminde Sanal Gerçeklik Uygulaması Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
HALİL İBRAHİM GÜRCAN ENGİN COŞKUN NECİP SERDAR SEVER EMRAH BAŞER MURAT ATAİZİ MESUDE CANAN ÖZTÜRK ADİL BİCAL
2016 İnternetin Girişimciliği Kapsamında Değişen Enformasyon Siteleri Üzerine Bir Değerlendirme
Global Media Journal Turkish Edition
OZAN YILDIRIM EMRAH BAŞER
Uluslararası Özet bildiri
10.10.2023 Podcast Effect On Brand Communication: A Review On The “Ortamlarda Satılacak Bilgi” Podcast Series / 5th International "Artemis" Congress On Humanities And Social Sciences

Uluslararası Özet bildiri
11.09.2014 A Case Study in The Framework of Crisis Communication: Turkish Airlines Crisis in 2012 / 12th International Academic Conference

Ulusal Özet bildiri
27.10.2022 Marka İletişiminde Yeni Bir Araç Olarak Podcast / 6. Kültürel Bilişim, İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı

Ulusal Özet bildiri
01.07.2022 Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarında Algılanan Estetik Kalite Düzeyinin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi / Yeni Yüzyıl'da İletişim Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
10.04.2022 The Evaluation of Aerial Advertising By The End Consumer: An Investigation on The Concept of Distopia and Utopia / 3rd. International Cinema And Youth Congress (Icay 2021)

Uluslararası Özet bildiri
30.12.2020 Redesign of Movie Theaters As A Platform That in Focused On Sustainability: The World Examples and Suggestions For Turkey / 2nd. International Cinema And Youth Congress (Icay 2020)

Uluslararası Özet bildiri
30.12.2020 The Future Of Cinema Advertising in The Context of Technological and Ecological Developments / 2nd. International Cinema And Youth Congress (Icay 2020)

Ulusal Özet bildiri
Post-truth bağlamında Netflix ve Sinema: Sinema Reklamcılığı Üzerine Bir Araştırma / 3. Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
31.03.2019 Comparison of Traditional and Modern Film Monitoring Environments in the Context of Customization and Advertisement Avoidance: Case of Netflix and Movie Theaters / International Cinema And Youth Congress (Icay 2019)

Uluslararası Özet bildiri
04.10.2014 A Case study in the framework of crisis communication: Turkish Airlines Crisis in 2012 / International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), Prague 12th International Academic Conference

2023 Sinema ve Reklam Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Reklamların Etkileri
BAŞER EMRAH, SEVER N. SERDAR
Eğitim Yayınevi,Söğütlüler, Türker
978-625-6408-59-3
2023 Ekran ve Toplum: Sinema, Televizyon ve Dijital Platformlar Üzerine Tartışmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Podcast Reklamcılığı Odağında Sinemanın Yeni Reklam Araçları
BAŞER EMRAH
Nobel Yayınevi,Söğütlüler, Türker
978-625-398-063-4
2022 Dijital Reklamcılıkta Güncel Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Metaverse Evreninde Sinema ve Reklam: Kavramsal Bir Değerlendirme
SÖĞÜTLÜLER TÜRKER, BAŞER EMRAH
Eğitim Yayınevi,Başer Emrah, Coşkun Engin
978-625-6382-29-9
2022 İkna Perspektifinden İletişim Çalışmaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Artırılmış Gerçeklik Ve İkna: Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli Bağlamında Kavramsal Bir Değerlendirme
BAŞER EMRAH
Kriter Yayınevi,Türk Gül Dilek, Kölgelier Yelda Özlem
978-625-8373-55-4
2022 Dijital Halkla İlişkilerde Güncel Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bir Pazarlama İletişimi Unsuru Olarak Podcast: Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Alanları Bağlamında Bir Değerlendirme
BAŞER EMRAH
Eğitim Yayınevi,Coşkun Engin, Başer Emrah
978-625-6382-01-5
2022 Dijital Reklamcılıkta Güncel Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Metaverse Evreninde Sinema Ve Reklam: Kavramsal Bir Değerlendirme
SÖĞÜTLÜLER TÜRKER, BAŞER EMRAH
Eğitim Yayınevi,Başer Emrah, Coşkun Engin
978-625-6382-29-9
2022 Dijital Reklamcılıkta Güncel Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Reklam İletişiminde Yeni Bir Unsur Olarak Artırılmış Gerçeklik
BAŞER EMRAH
Eğitim Yayınevi,Başer Emrah, Coşkun Engin
978-625-6382-29-9
2019 İletişim Araştırmalarında Farklı Bakış Açıları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Netnografi: Sanal Toplulukları Anlamak
BAŞER EMRAH
Detay Yayıncılık,Şener Gülcan, Yıldız Serdar
978-605-254-160-9