Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

erdogan.malatyali adu.edu.tr

Doç.Dr.
Erdoğan Malatyalı

Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Parazitoloji Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 The Investigation of Blastocystis Subtypes in Fecal Samples of Diabetes Mellitus Patients
Meandros Medical and Dental Journal

2022 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarında Kutanöz Leishmaniasis Tanısı Almış Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Kahramanmaras Sutcu Imam Universitesi Tip Fakultesi Dergisi

2021 A retrospective analysis of Enterobius vermicularis frequency for the last five years in Aydin, Turkey
Annals of Medical Research

2021 Enterobius vermicularis Saptanan Olguların Dışkılarında PZR Yöntemi ile Dientamoeba fragilis Varlığının Araştırılması
Türkiye Parazitoloji Dergisi

2021 First Molecular Characterisation of Blastocystis from Experimental Rats in Turkey and Comparison of the Frequencies Between Obese and Non-obese Groups
Türkiye Parazitoloji Dergisi

2021 The High Co-existence Rate of Blastocystis and Dientamoeba fragilis in Human Faecal Samples and the Analysis of Demographic and Clinical Findings
Journal of Health Sciences and Medicine

2021 Investigation of the Relationship Between Obesity and Blastocystis Infection in an Adult Population in Aydin, Turkey
Annals of Parasitology

2021 Wound Myiasis in Diabetic Foot Ulcer: Calliphoridae and Sarcophagidae Family
Iranian Journal of Parasitology

2021 Microsatellite-Based Genotyping, Analysis of Population Structure, Presence of Trichomonas vaginalis Virus (TVV) and Mycoplasma hominis in T. vaginalis Isolates from Southwest of Turkey
Iranian Journal of Parasitology
HATİCE ERTABAKLAR ERDOĞAN MALATYALI Elif Pelin ÖZÜN ÖZBAY İBRAHİM YILDIZ MAHMUT SİNECEN SEMA ERTUĞ BÜLENT BOZDOĞAN ÖZGÜR GÜÇLÜ
2020 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarı Demodex spp. Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Türkiye Parazitoloji Dergisi
SEMA ERTUĞ EVREN TİLEKLİOĞLU İBRAHİM YILDIZ ERDOĞAN MALATYALI HATİCE ERTABAKLAR
2020 Subtype Distribution of Blastocystis in Pregnant Women and Analysis of Possible Risk Factors
Türkiye Parazitoloji Dergisi
ERDOĞAN MALATYALI FUNDA SANKUR MELİKE NUR AKIN HATİCE ERTABAKLAR SEMA ERTUĞ
2020 Molecular Characterisation of Trichomonas vaginalis Isolates in Southwest Turkey with Multilocus Sequence Typing and Genetic Structure Analysis in Relation to Different Countries
Infection, Genetics and Evolution
ERDOĞAN MALATYALI ÖZGÜR GÜÇLÜ İBRAHİM YILDIZ BÜLENT BOZDOĞAN SEMA ERTUĞ HATİCE ERTABAKLAR
2019 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarı’na 2005-2017 Yılları Arasında Kistik Ekinokokkozis Şüphesiyle Başvuran Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Türkiye Parazitoloji Dergisi
HATİCE ERTABAKLAR İBRAHİM YILDIZ ERDOĞAN MALATYALI EVREN TİLEKLİOĞLU SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN SEMA ERTUĞ
2019 DNA Barkotlama Yöntemiyle Blastocystis Alt Tiplerinin Belirlenmesi ve Tanı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Mikrobiyoloji Bulteni
ERDOĞAN MALATYALI HATİCE ERTABAKLAR SEMA ERTUĞ
2019 Leishmania tropica’nın Yeşil Floresan Protein (gfp) Geni ile Transfeksiyonu ve In Vitro İlaç Etkisinin Araştırılması
Mikrobiyoloji Bulteni
HATİCE ERTABAKLAR SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN Bala KOLLİ SEMA ERTUĞ AHMET ÖZBİLGİN ERDOĞAN MALATYALI Kwang Poo CHANG
2019 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı 2007-2017 Yılları Arası Toxoplasma gondii Seroloji Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Türkiye Parazitoloji Dergisi
ERDOĞAN MALATYALI İBRAHİM YILDIZ EVREN TİLEKLİOĞLU HATİCE ERTABAKLAR SEMA ERTUĞ
2019 Drug Resistance in Parasitic Diseases
European Journal of Therapeutics
HATİCE ERTABAKLAR ERDOĞAN MALATYALI SEMA ERTUĞ
2018 Kistik Ekinokokkozis Tanısında Hızlı Tanı Testinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması
Türkiye Parazitoloji Dergisi
SEMA ERTUĞ SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN ERDOĞAN MALATYALI HATİCE ERTABAKLAR
2018 Aydın'da Echinococcus granulosus İzolatlarının Mitokondriyal Sitokrom C Oksidaz Alt Ünite 1 Geni (cox1) Dizi Analizi ile Genotiplendirilmesi
Mikrobiyoloji Bulteni

2018 Muş Yöresinde Köpeklerde PCR Yöntemiyle Kesim Hayvanlarında Kesim Takibiyle ve İnsanlarda ELISA Yöntemiyle Kist Hidatik Sıklığının Araştırılması
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
MEHMET ACIÖZ ALİ ÇELİKSÖZ SEMRA ÖZÇELİK SERPİL DEĞERLİ ATİFET YASEMİN ÖZTOP ERDOĞAN MALATYALI
2018 Use of Internal Transcribed Spacer Sequence Polymorphisms as a Method for Trichomonas vaginalis Genotyping
Türkiye Parazitoloji Dergisi
HATİCE ERTABAKLAR SEMA ERTUĞ SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN ERDOĞAN MALATYALI BÜLENT BOZDOĞAN
2017 Trichomonas vaginalis İzolatlarında PZR-Restriksiyon Parça Uzunluk Polimorfizm (RFLP) Yöntemi ile Genotiplerin Belirlenmesi
Türkiye Parazitoloji Dergisi
SERPİL DEMİRAĞ ERDOĞAN MALATYALI SEMA ERTUĞ HATİCE ERTABAKLAR
2017 The Distribution of Blastocystis Subtypes among School-aged Children in Mugla, Turkey
Iranian Journal of Parasitology
FUNDA SANKUR SENİZ AYTURAN ERDOĞAN MALATYALI HATİCE ERTABAKLAR SEMA ERTUĞ
2016 Blastocystis in Ulcerative Colitis Patients: Genetic Diversity and Analysis of Laboratory Findings
Asian Pacific Journal of Tropical Medicine
ADİL COŞKUN ERDOĞAN MALATYALI HATİCE ERTABAKLAR MUSTAFA BURAK YAŞAR ALİ ÖNDER KARA OĞLU SEMA ERTUĞ
2016 Multilocus sequence typing of Blastocystis isolates in Aydin, Turkey
Parasitology International
SEMA ERTUĞ ERDOĞAN MALATYALI HATİCE ERTABAKLAR BÜLENT BOZDOĞAN
2016 Blastocystis Subtypes in Cancer Patients: Analysis of Possible Risk Factors and Clinical Characteristics
Parasitology International
ÖZLEM YERSAL ERDOĞAN MALATYALI HATİCE ERTABAKLAR ESİN OKTAY SABRİ BARUTCA SEMA ERTUĞ
2016 Aydın’da İnsanlardan İzole Edilen Giardia intestinalis Suşlarının Genotiplendirilmesi
Mikrobiyoloji Bulteni

2016 Trichomonas vaginalis Klinik İzolatlarında in vitro Metronidazol Direncinin Araştırılması
Mikrobiyoloji Bülteni
HATİCE ERTABAKLAR Senem Yaman Karadam ERDOĞAN MALATYALI SEMA ERTUĞ
2015 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda 2012-2013 Yılları Arasında Çalışılan Toxoplasma Serolojik Test Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Türkiye Parazitoloji Dergisi
FUNDA SANKUR ŞENİZ AYTURAN ERDOĞAN MALATYALI BURAK EKREM ÇİTİL HATİCE ERTABAKLAR SEMA ERTUĞ
2015 The investigation of Cryptosporidium spp. in water samples by PCR
Cumhuriyet Tıp Dergisi

2015 Aydın İlinde Elde Edilen Blastocystis İzolatlarının Alt Tip Dağılımı ve Klinik Semptomların Değerlendirilmesi
Mikrobiyoloji Bulteni
SEMA ERTUĞ ERDOĞAN MALATYALI HATİCE ERTABAKLAR SERÇİN ÖZLEM ÇALIŞKAN BÜLENT BOZDOĞAN
2014 Kocaeli Derince’de Toxoplasma gondii Serolojisi İçin Gönderilen Doğurganlık Yaş Grubundaki Olgulara Ait Sonuçların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Türkiye Parazitoloji Dergisi
VESİLE YAZICI AHMET KALE ERDOĞAN MALATYALI HATİCE ERTABAKLAR
2013 Head Lice Prevalence and Associated Factors in Two Boarding Schools in Sivas
Türkiye Parazitoloji Dergisi
SERPİL DEĞERLİ ERDOĞAN MALATYALI mumcuoğlu kosta Y
2013 Acanthamoeba suşlarının trofozoit ve kistleri üzerine poli(maleik anhidrit-ko-vinil asetat) kopolimerinin in vitro amobisidal aktivitesi
Basic and Clinical Sciences

2012 The Prevalence of Pediculus humanus capitis and the Coexistence of Intestinal Parasites in Young Children in Boarding Schools in Sivas Turkey
Pediatric Dermatology
SERPİL DEĞERLİ ERDOĞAN MALATYALI ALİ ÇELİKSÖZ SEMRA ÖZÇELİK kosta mumcuoğlu
2012 Amoebicidal activity of the rhizomes and aerial parts of Allium sivasicum on Entamoeba histolytica
Parasitology Research
SERPİL DEĞERLİ ŞEYDA BERK BEKTAŞ TEPE ERDOĞAN MALATYALI
2012 In vitro amoebicidal activities of Satureja cuneifolia and Melissa officinalis on Acanthamoeba castellanii cysts and trophozoites
Parasitology Research
ERDOĞAN MALATYALI BEKTAŞ TEPE SERPİL DEĞERLİ ŞEYDA BERK
2012 In vitro amoebicidal activities of Teucrium polium and T. chamaedrys on Acanthamoeba castellanii trophozoites and cysts
Parasitology Research

2012 In vitro amoebicidal activity of Origanum syriacum and Origanum laevigatum on Acanthamoeba castellanii cysts and trophozoites
Experimental Parasitology
SERPİL DEĞERLİ BEKTAŞ TEPE ALİ ÇELİKSÖZ ŞEYDA BERK ERDOĞAN MALATYALI
2012 Screening of the in vitro amoebicidal activities of Pastinaca armenea (Fisch. C.A.Mey.) and Inula oculus-christi (L.) on Acanthamoeba castellanii cysts and trophozoites
Parasitology Research
SERPİL DEĞERLİ ŞEYDA BERK ERDOĞAN MALATYALI BEKTAŞ TEPE
2012 The Prevalence, Isolation and Morphotyping of Potentially Pathogenic Free-Living Amoebae from Tap Water and Environmental Water Sources in Sivas
Türkiye Parazitoloji Dergisi

2012 The cytopathic Effects of Trichomonas vaginalis on Fibroblast Cell Culture Alone and with C. albicans and E. coli
Türkiye Parazitoloji Dergisi

2012 Hayvancılıkla Uğraşanlarda ve Sığırlarda Cryptosporidium spp. Yaygınlığının ELISA ile Araştırılması
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
SEMRA ÖZÇELİK ÖMER POYRAZ KADİR KALKAN ERDOĞAN MALATYALI SERPİL DEĞERLİ
2012 In vitro amoebicidal activity of four Peucedanum species on Acanthamoeba castellanii cysts and trophozoites
Parasitology Research
ERDOĞAN MALATYALI BEKTAŞ TEPE SERPİL DEĞERLİ ŞEYDA BERK HÜSEYİN AŞKIN AKPULAT
2011 The Investigation of Entamoeba histolytica Prevalence in Some Villages of Sivas by ELISA Method
Türkiye Parazitoloji Dergisi
ERDOĞAN MALATYALI SEMRA ÖZÇELİK ALİ ÇELİKSÖZ
2011 Determination of chemical profile antioxidant DNA damage protection and antiamoebic activities of Teucrium polium and Stachys iberica
Fitoterapia
BEKTAŞ TEPE SERPİL DEĞERLİ SERDAL ARSLAN ERDOĞAN MALATYALI SARIKÜRKÇÜ CENGİZ
2011 Sivas’ta Vaginit Ön Tanılı Hastalarda Trichomonas vaginalis Sıklığı
Türkiye Parazitoloji Dergisi
SERPİL DEĞERLİ SULTAN ŞALK ERDOĞAN MALATYALI
2011 Blastocystis spp.’nin İnsandan İzolasyonu ve Besiyerinde Farklı Evrim Şekillerinin İzlenmesi
Türkiye Parazitoloji Dergisi
ERDOĞAN MALATYALI SEMRA ÖZÇELİK
2010 Sivas ta insanlarda babesiozis seroprevalansının araştırılması
Cumhuriyet Tıp Dergisi
KADİR KALKAN SEMRA ÖZÇELİK ERDOĞAN MALATYALI
2010 Sivas’ta Sığırlarda Babesiosis Seroprevalansı
Türkiye Parazitoloji Dergisi
KADİR KALKAN SEMRA ÖZÇELİK ERDOĞAN MALATYALI
2010 Ağız ve Diş Sağlığı ile Entamoeba gingivalis ve Trichomonas tenax Varlığı Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Türkiye Parazitoloji Dergisi
SEMRA ÖZÇELİK TUĞÇE GEDİK RÜŞTÜ GEDİK ERDOĞAN MALATYALI
2010 Farklı Fiziksel Koşullarda Entamoeba histolytica Kültüründe Elde Edilen Bulgular
Cumhuriyet Tıp Dergisi
ERDOĞAN MALATYALI SEMRA ÖZÇELİK
2009 Bağırsak Parazitlerinin Sivas İli Farklı Yerleşim Birimlerindeki İlköğretim Okulu Öğrencilerinde görülme Sıklığı
Cumhuriyet Tıp Dergisi
ERDOĞAN MALATYALI SEMRA ÖZÇELİK ALİ ÇELİKSÖZ SERPİL DEĞERLİ
2009 Kekik Thymus vulgaris Kimyon Cuminum cyminum ve Mersin Myrtus communis Bitkilerinden Elde Edilen Yağların in vitro Antileishmanial Etkileri
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
ERDOĞAN MALATYALI SEMRA ÖZÇELİK NEVCİHAN GÜRSOY
2009 Enterobiosis in Sivas Turkey from Past to Present Effects on Primary School Children and Potential Risk Factors
Türkiye Parazitoloji Dergisi
SERPİL DEĞERLİ ERDOĞAN MALATYALI SEMRA ÖZÇELİK ALİ ÇELİKSÖZ
2008 Amebiyaz ve Virulans Faktörlerinin Entamoeba histolytica Patogenezindeki Rolü
Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi
SEMRA ÖZÇELİK ERDOĞAN MALATYALI
2008 Şehir İlçe ve Köy İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitleri Görülme Sıklığı
Türkiye Parazitoloji Dergisi
ERDOĞAN MALATYALI SEMRA ÖZÇELİK ALİ ÇELİKSÖZ SERPİL DEĞERLİ DİLARA YILDIRIM
Uluslararası Özet bildiri
01.06.2023 Blastocystis Frequency in Patients with Colonoscopy Examination / EU COST NUS Workshop on Parasitology adn Microbiome

Uluslararası Özet bildiri
20.10.2021 Aydın ve Çevresinde Kanin Leishmaniasis (KanL) Şüpheli Köpeklerde IFA Tekniği ile KanL Seropozitifliğinin Araştırılması / 22. Uluslararası Parazitoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
25.11.2007 Muş ve Yöresinde Köpeklerde Echinococcus granulosus Yaygınlığının PCR Yöntemi ile Araştırılması / 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
03.07.2017 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarında Son Sekiz Yılda Kutanöz Leishmaniasis Tanısı Almış Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
30.09.2017 Trichomonas vaginalis'te genotiplendirme ve mikrosatellit yöntemi / 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal Özet bildiri
23.11.2007 Şehir İlçe ve Köy İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitleri Görülme Sıklığı / 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
23.11.2007 Kekik (Thymus Vulgaris), Kimyon (Cuminum Cyminum) Ve Mersin (Myrtus Communis) Bitkilerinden Elde Edilen Yağların İn Vitro Antileishmanial Etkileri / 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.04.2018 Enterobius vermicularis From Hand to Hand / 2. International Urban, Environment and Health Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
20.09.2021 In-Vitro Effect of Clorhexidine and Quercetine Combination On Acanthamoeba Spp. Trophozoites: A Preliminary Study / 7. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi (Online)

Ulusal Özet bildiri
29.06.2010 Maleik Anhidrit-Vinil Asetat Kopolimerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Acanthamoeba Sp. Trofozoiti Üzerine Amibisidal Etkisi / 24. Ulusal Kimya Kongresi

Ulusal Özet bildiri
29.06.2010 Maleik Anhidrit-Vinil Asetat Kopolimerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Entamoeba histolytica Trofozoiti Üzerine Amibisidal Etkisi / 24. Ulusal Kimya Kongresi

Ulusal Özet bildiri
17.04.2017 Radyolojik Olarak Tanı Konulmuş Kistik Ekinokokkozis Hastalarında Hızlı Tanı Testinin Değerlendirilmesi / 8. National and 1st International Congress of Hydatidology

Uluslararası Özet bildiri
20.10.2018 Recent developments in Blastocystis research / 5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS)

Uluslararası Özet bildiri
20.10.2018 Genomic features and molecular characterization methods of Trichomonas vaginalis / 5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS)

Uluslararası Özet bildiri
20.10.2018 Clinically important Microsporidia species for human / 5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS)

Uluslararası Özet bildiri
16.04.2018 Şehirlerde Değişen Çevre, İnsan ve Bağırsak Parazitleri: Aydın örneği / 2. International Urban, Environment and Health Congress

Ulusal Özet bildiri
11.11.2009 Çeşitli bitki özütlerinin Entamoeba histolytica trofozoitleri üzerine etkisinin araştırılması / 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
11.11.2009 Semptomlu ve semptomsuz bireylerde E. histolytica yaygınlığının monoklonal antijen tespit kiti ile belirlenmesi ve antijen testinin tanısal değeri / 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
11.11.2009 Ağız ve diş sağlığı ile Entamoeba gingivalis ve Trichomonas tenax varlığı arasındaki ilişkinin araştırılması / 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
11.11.2009 Farklı fiziksel koşullarda E. histolytica'nın in-vitro kültüründe elde edilen bulgular / 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
11.11.2009 Teacrium polium ve Stachys iberica su özütlerinin DNA koruyucu, antiamebik ve antioksidan aktivitelerinin araştırılması / 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
10.10.2013 Kanserli Olgularda Blastocystis spp. Yaygınlığının ve Alt tiplerinin Araştırılması / 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
10.10.2013 Kistik Ekinokokkozis Tanısında Ticari Bir Hızlı Tanı Testinin Değerlendirilmesi / 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
10.10.2013 Kolitis Ülserozalı Hastalarda Blastocystis spp. Yaygınlığının ve Alt Tiplerinin Araştırılması / 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
05.09.2011 Yatılı Okullarda Baş Biti Yaygınlığını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi / 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
05.09.2011 Onkolojik Hastalıklarda Kemoterapi Sürecinde Cryptosporidium spp. Varlığının DFA Yöntemiyle Araştırılması / 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
05.09.2011 Hayvancılıkla Uğraşanlarda ve Sığırlarda Cryptosporidium spp. Yaygınlığının ELISA ile Araştırılması / 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
15.09.2011 Çevresel Su Örneklerinde Cryptosporidium spp. Varlığının ELISA ve DFA Yöntemleriyle Araştırılması / 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
15.09.2011 Klinik Örneklerden İzole Edilen Trichomonas vaginalis’in Tek veya Candida ve E. coli ile Birlikte L929 Fare Fibroblast Hücre Kültür Serileri Üzerine Sitopatik Etkisi / 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
15.09.2011 Entamoeba gingivalis ve Trichomonas tenax ile oral treponemaların birlikte bulunması ve bunun çeşitli diş ve dişeti hastalıklarıyla olan ilişkisinin incelenmesi / 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
20.06.2010 The prevalence of intestinal parasites in children with head louse infestations / 4. International Conference on Phthiraptera

Uluslararası Özet bildiri
20.06.2010 The prevelance of Pediculus humanus capitis among children in a boarding primary school in Yildizeli, Sivas, Turkey / 4. International Conference on Phthiraptera

Ulusal Özet bildiri
10.11.2009 Cumhuriyet Üniversitesi Parazitoloji Laboratuvarı Dört Yıllık Direkt Parazitolojik İnceleme Sonuçları / 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
25.11.2007 Geçmişten günümüze Sivas'ta Enterobiyaz; ilköğretim çağı çocuklarına etkileri ve potansiyel risk faktörleri / 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
The first microsatellite based genotyping of two common Blastocystis sp. subtypes / 3. International Blastocystis Conference (Online)

Uluslararası Tam metin bildiri
22.05.2021 The investigation of Entamoeba spp. frequency in faecal samples with polymerase chain reaction (PCR) / 4. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi (Online)

Uluslararası Tam metin bildiri
20.11.2020 Analysis of Toxoplasma gondii Serology Results From 2018 to Recent Days in Aydin / 3. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi (Online)

Ulusal Tam metin bildiri
15.06.2019 Davranışlarımız altındaki truva atı: Toxoplasma gondii / 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
15.06.2019 Aydın ilinde kutenöz leishmaniasis / 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
04.10.2019 Enterobius vermicularis Pozitif Olguların Dışkılarında Dientamoeba fragilis Sıklığının PCR ile Araştırılması / 21. Parazitoloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
04.10.2019 Aydın İlinde İzole Edilen Trichomonas vaginalis İzolatlarının Multilokus Sekans Tiplendirme (MLST) Yöntemi İle Genotiplendirilmesİ / 21. Parazitoloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
04.10.2019 Blastocystis Tanısında Kullanılan Yöntemlerin Değerlendirilmesi ve Klinik Çalışmalar / 21. Parazitoloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.04.2018 Toxoplasma Gondii: A Parasite From Environment to Human Cell / 2. International Urban, Environment and Health Congress

Ulusal Özet bildiri
10.10.2017 Trichomoniasis tanısında dört yöntemin (direkt mikroskopi, kültür, PCR ve immunokromotografik yöntem) karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi / 4. Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.06.2017 Sağlık tekniker adaylarının kist hidatik hakkında bilgi düzeyleri / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.06.2017 Blastocystis suşlarının genotiplerini belirlemek için çoklu mikrosatellit dizilerinin geliştirilmesi / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.07.2017 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvar’ın da 2008-2015 yılları arasında Demodex spp. saptanan olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi. / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.06.2017 Trichomonas vaginalis suşlarının polimorfik mikrosatellit lokusları kullanılarak genotiplendirilmesi / 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
25.09.2017 Adnan Menderes Üniv. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Parazitoloji Laboratuvar’ına Demodex spp araştırılması için gönderilen semptomatik olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi / 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Uluslararası Özet bildiri
25.09.2017 Adnan Menderes Üniv. Uygulama ve Araştırma Hastanesi Parazitoloji Laboratuvar’ın da Ocak 2009-Temmuz 2017 tarihleri arasında kutanöz leishmaniasis tanısı almış olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi / 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Uluslararası Özet bildiri
25.09.2017 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvar’ın da izole edilen Blastocystis alt tiplerinin sekanslama yöntemi ile belirlenmesi / 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Uluslararası Özet bildiri
01.04.2016 ITS Typing a potent genetic tool for discrimination of Trichomonas vaginalis isolates / 17. International Congress on Infectious Diseases

Uluslararası Özet bildiri
18.05.2015 The Frequency and Subtype Distribution of Blastocystis in Pregnant Women and Analysis of Possible Factors A Primarily Study / 1. International Symposium on Blastocystis

Ulusal Özet bildiri
05.10.2015 Trichomonas vaginalis in Aktin gen bölgesi kullanılarak PCR RFLP ile moleküler tiplendirmesi / 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
01.10.2015 The genotype distribution of human E granulosus isolates in Aydin Turkey / 26. World Congress on Echinococcosis

Uluslararası Özet bildiri
01.10.2015 The diagnostic value of an immunochoromotographic test in cystic echinococcosis in human / 26. World Congress on Echinococcosis

Uluslararası Özet bildiri
30.05.2015 Blastocystis subtypes in cancer patients analysis of possible risk factors and clinical characteristics / 1. International Symposium on Blastocystis

Uluslararası Özet bildiri
The Frequency of Intestinal Parasites and Subtype Distribution of Blastosystis in Children Mugla Turkey / 1. International Symposium on Blastocystis

Uluslararası Özet bildiri
01.06.2015 Blastocystis in Ulcerative Colitis Patients Genetic diversity and Analysis of Laboratory Findings / 1. Internatonal Symposium on Blastocysstis

Uluslararası Özet bildiri
30.05.2015 Multi locus sequence typing of Blastocystis isolates in Aydin Turkey / 1. International Symposium on Blastocystis

2019 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Larva Debridman Tedavisi (LDT)
ERTABAKLAR HATİCE,TİLEKLİOĞLU EVREN,MALATYALI ERDOĞAN,ERTUĞ SEMA
Hipokrat Yayınevi,Serpil Demirağ
978-605-7874-04-7
2018 Handbook of Foodborne Diseases , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Blastocystis
MALATYALI ERDOĞAN
CRC Press, Taylor and Francis Group,Liu, Dongyou
9781138036307 Erişim Linki