Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Prof.Dr.
KERİM GÜNDOĞDU

Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı


Yöksis Sayfası

Uluslararası
Tam metin bildiri
Tunç Alev,Güler Ayşen,GÜNDOĞDU KERİM
Okul Öncesi Okuma Yazma Öğretim Programının Değerlendirilmesi: Bir Özel Okul Deneyimi
II. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ
18.12.2019 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
Çetin Yavuz,GÜNDOĞDU KERİM
Shadow training: A case study for secondary educationsupport and training courses
7th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCIEPOK2019)
13.10.2019
Uluslararası
Tam metin bildiri
Aydoğan Rukiye,GÜNDOĞDU KERİM
Validity and reliability study of primary school active andhealthy life competence perception scale
7th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCIEPOK2019)
13.10.2019
Uluslararası
Özet bildiri
AKAR VURAL RUKEN,Dönmez Burcu,Güven Hasret,GÜNDOĞDU KERİM
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Aidiyet Duygusu, Okulda Öznel İyi Oluş ve Akademik Başarı Düzeylerinin İncelenmesi: Kesitsel Bir Çalışma
6th International Eurasian Educational Research Congress
23.06.2019
Uluslararası
Özet bildiri
EKEN MUHAMMED,GÜNDOĞDU KERİM,AKAR VURAL RUKEN
Öğretmen adaylarının günümüz dünya sorunlarına, insan haklarına ve eleştirel düşünme standartlarınıza ilişkin görüşleri
6TH INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
23.06.2019
Uluslararası
Özet bildiri
KARCI AKTAŞ CANAY,GÜNDOĞDU KERİM,AKAR VURAL RUKEN
İngilizce Hazırlık Programında Öğrenim Gören Yetişkin Öğrenenlerin Ev Ödevi Alışkanlıklarının Ve Okul Dışı Etkinliklerinin İncelenmesi: Betimsel Bir Araştırma
6th InternationalEurasian Educational Research Congress
23.06.2019
Uluslararası
Özet bildiri
Çelik Berkay,GÜNDOĞDU KERİM
Developing An Attitude Scale Towards Graphics And Animation Lesson
7th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCIEPOK2019)
30.10.2019
Uluslararası
Tam metin bildiri
Aksoy Ruskat Merve,Karabacak Gökhan,Öner Hatice,GÜNDOĞDU KERİM
6. Sınıf İngilizce öğretim programının Eisner eğitsel eleştiri modeline göre değerlendirilmesi
II. Uluslararası Temel Eğitim Kongresinde (UTEK 2019)
31.10.2019
Uluslararası
Tam metin bildiri
Çayan Anıl,Uykun Özge,GÜNDOĞDU KERİM
Yenilenen fen bilimleri öğretim programının eğitsel eleştiri modeline göre değerlendirilmesi
II. Uluslararası Temel Eğitim Kongresinde (UTEK 2019)
31.10.2019
Uluslararası
Özet bildiri
GÜNDOĞDU KERİM,Koç Belma
Ders dışı drama etkinliklerine ilişkin bir durum çalışması:hayatımı değiştiren öğretmen!
30. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi
27.10.2019
Uluslararası
Tam metin bildiri
Aksoy Ruskat Merve,GÜNDOĞDU KERİM
İngilizce 6. Sınıf Meslekler Ünitesi Öğretiminde Programlı Öğretime Dayalı Bir Ünite Program Tasarısı
III. ULUSLARARASI BİLİM VE EĞİTİM KONGRESİ
26.06.2019 Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
Uykun Özge,GÜNDOĞDU KERİM
Fen Bilimleri Dersi Canlılar ve Yaşam Konu Alanı Öğretiminde Bireyselleştirilmiş Öğretim Uygulaması: Bir Ünite Program Tasarısı
III. ULUSLARARASI BİLİM VE EĞİTİM KONGRESİ
26.06.2019 Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
Kolan Halil İbrahim,GÜNDOĞDU KERİM
Matematikte Kesirler Ünitesinde Kuantum Öğrenme Modeline Dayalı Bir Ünite Programı Tasarısı
III. ULUSLARARASI BİLİM VE EĞİTİM KONGRESİ
26.06.2019 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
ÖZDEMİR ADEM,KOÇ YASEMİN,GÜNDOĞDU KERİM
Fen Eğitimi Akran Karşılaştırma Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences
Uluslararası
Özet bildiri
GÜNDOĞDU KERİM,ŞAHİN YAĞMUR,UYSAL SELAMİ,SARAÇ LÜTFİ
Nitel Araştırma Yöntemleri Dersinin Nitel Olarak Değerlendirilmesi: Bir Durum Çalışması
6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK/ICCI-2018)
Uluslararası
Tam metin bildiri
MADRAN Figen,GÜNDOĞDU KERİM
Lise Almanca Öğretim Programının Paydaş Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK/ICCI-2018)
28.12.2018
Uluslararası
Özet bildiri
KARCI AKTAŞ CANAY,GÜNDOĞDU KERİM
Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık Programının Bellon ve Handler Modeline Göre Değerlendirilmesi: Bir Durum Çalışması
6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK/ICCI-2018)
Uluslararası
Özet bildiri
ÇENGEL MELTEM,GÜNDOĞDU KERİM
Özdüzenlemeli Öğrenme Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
Ejer Congress
15.06.2018 Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
Dönmez Burcu,GÜNDOĞDU KERİM
Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Analizi: Bilim ve Sanat Merkezi Örneği
II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
14.09.2018
Uluslararası
Tam metin bildiri
Uysal Selami,GÜNDOĞDU KERİM
2000-2017 Yılları Arasında Hizmet-İçi Eğitim Alanında Yayımlanan Makale Ve Tezlerin İçerik Analizi
3. International Conference: The East of the West, The West of the Eas
20.06.2018 Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
GÜNDOĞDU KERİM,Dönmez Burcu,Güven Hasret,Payza Türkü
Bir Durum Çalışması: Kim Korkar Hain İstatistikten
3. International Conference: The West of the East, The East of The West
20.06.2018 Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
MADRAN FİGEN,GÜNDOĞDU KERİM
2000-2017 YILLARI ARASINDA ALMANCA ÖĞRETİM PROGRAMLARI ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
01.10.2018
Uluslararası
Tam metin bildiri
SERT MERVE,GÜNDOĞDU KERİM
TÜRKİYE’DE PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE ALANIN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI
27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
01.10.2018
Uluslararası
Tam metin bildiri
UYSAL SELAMİ,GÜNDOĞDU KERİM
İDARİ PERSONELE YÖNELİK BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
01.10.2018
Uluslararası
Tam metin bildiri
GÜVEN HASRET,GÜNDOĞDU KERİM
Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Bir Hizmet İçi Eğitim Programı Taslağı Geliştirilmesi
27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
01.10.2018
Uluslararası
Özet bildiri
AYDOĞAN RUKİYE,GÜNDOĞDU KERİM
İLKOKUL DÜZEYİNDE DİJİTAL YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences
25.01.2018
Uluslararası
Özet bildiri
AYTAÇLI BERRAK,GÜNDOĞDU KERİM
MATEMATİK UYGULAMALARI DERSİNDE DEĞERLER ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences
25.01.2018
Uluslararası
Tam metin bildiri
MADRAN FİGEN,GÜNDOĞDU KERİM
ALMANCA DERSİNDE PROJE TABANLI ÖĞRETİMİN UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ÜNİTE PROGRAM TASARISI ÇALIŞMASI
ULUSLARARASI BİLİM VE EĞİTİM KONGRESİ-AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
26.10.2018 Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
ÇETİN ESEN,SARIDOĞAN ELİF,GÜNDOĞDU KERİM
Eğitsel Eleştiri Modeline Göre İşaret Dili Dersi Programının Değerlendirilmesi
ULUSLARARASI BİLİM VE EĞİTİM KONGRESİ-AFYON KOCATEPE ÜNİVESRİTESİ
26.10.2018
Uluslararası
Özet bildiri
YILDIRIM CENGİZ,SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,GÜNDOĞDU KERİM,AYTAÇLI BERRAK,AYDOĞAN RUKİYE,ALTAY BETÜL
VIEWS OF TEACHERS AND STUDENTS ON THE DRESS CODES IN TURKEY: A CASE STUDY
Conference of the International Journal of Arts Sciences
Uluslararası
Özet bildiri
AKAR TUBA ZEYNEP,EKEN MUHAMMED,GÜNDOĞDU KERİM
Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitim alanında Akademik Eğilimlerin İncelenmesi: 2000-2017
INTERNATIONAL CONFERENCETHE WEST OF THE EAST, THE EAST OF THE WEST
04.07.2017
Uluslararası
Özet bildiri
EKEN MUHAMMED,GÜNDOĞDU KERİM
HAZIRLIK SINIFI VE ÖZEL KURS ÖĞRENCİLERİ İLE ÖĞRETMENLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
20.04.2017
Uluslararası
Özet bildiri
KARCI AKTAŞ CANAY,GÜNDOĞDU KERİM
ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÖĞRENCİLERİ DİNLEME-KONUŞMA DERSİ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR? (ADÜ-YDYO ÖRNEĞİ)
26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
20.04.2017
Uluslararası
Özet bildiri
UYSAL SELAMİ,GÜNDOĞDU KERİM
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (BÖTE) ÖĞRENCİLERİNİN WEB PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ, PROGRAM YAKLAŞIMLARI VE ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresine (ICCI/EPOK-2017)
26.10.2017
Uluslararası
Özet bildiri
KARCI AKTAŞ CANAY,GÜNDOĞDU KERİM
İNGİLİZCE ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresine (ICCI/EPOK-2017)
26.10.2017
Uluslararası
Özet bildiri
DÖNMEZ BURCU,GÜNDOĞDU KERİM
7. SINIF TÜRKÇE DERSİNDE AYRILIP BİRLEŞME TEKNİĞİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN TUTUM, ERİŞİ, ÖZ-DÜZENLEME BECERİLERİ VE BİLGİNİN KALICILIĞINA ETKİSİ
5th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI – 2017)
26.10.2017
Uluslararası
Özet bildiri
Ceylan Veysel,GÜNDOĞDU KERİM
Öğretmenlerin E-içerik Geliştirme Becerileri: Hizmetiçi Eğitim Deneyimi
INTERNATIONAL CONFERENCETHE WEST OF THE EAST, THE EAST OF THE WEST
26.11.2017
Uluslararası
Özet bildiri
Yüksel Sezin,GÜNDOĞDU KERİM
SCRATCH PROGRAMI ÖĞRETİMİNDE AYRILIP BİRLEŞME TEKNİĞİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN DERSE YÖNELİK TUTUMUNA, AKADEMİK BAŞARISINA VE KALICILIĞA ETKİSİ
INTERNATIONAL CONFERENCETHE WEST OF THE EAST, THE EAST OF THE WEST
26.11.2017
Uluslararası
Tam metin bildiri
Türkan Dilek,GÜNDOĞDU KERİM
Öğrenci öğretmen ve müze çalışanı görüşleri doğrultusunda çocuk müzesi kazanımlarının gerçekleşme düzeyleri Ankara Çocuk Müzesi örneği
Eğitimde gelecek arayışları: Dünden bugüne Türkiye'de beceri, ahlak ve değerler eğitimi
16.10.2016
Ulusal
Özet bildiri
GÜNDOĞDU KERİM,AKYOL BERTAN
Formasyon programına devam eden öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile öz düzenleyici öğrenme becerileri
25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Uluslararası
Özet bildiri
BAY ERDAL,KÜÇÜKOĞLU ADNAN,KAYA HALİL İBRAHİM,OZAN CEYHUN,TAŞGIN ADNAN,GÜNDOĞDU KERİM
Öğretmen eğitiminde otantik değerlendirmenin öğrenen başarısı ve tutumuna etkisi
1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Uluslararası
Sözlü Bildiri
AKYOL BERTAN,AKAR VURAL RUKEN,GÜNDOĞDU KERİM
İlkokul Öğrencilerinin Okula Aidiyet Duyguları Okul Atmosferi Okul İklimi ve Müdürlerin Öğretimsel Liderlik Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
IX. European Conference on Social andBehavioral Sciences
Uluslararası
Özet bildiri
AKYOL BERTAN,Yüksel Sezin,GÜNDOĞDU KERİM,AKAR VURAL RUKEN
Hayat Boyu Öğrenme Konusunda Yayımlanan Tez ve Makalelere ilişkin Bir İçerik Analizi 2000 2015
IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences
Uluslararası
Özet bildiri
GÜNDOĞDU KERİM,ÇELİK BERKAY,HANCI YANAR BURCU,TURGUT KAHYAOĞLU SEVGİN,Gürel Dönük Gizem
Trends in values and character education researches in Turkey A content analysis study
ICCI EPOK 4th International Conference on Curriculum and Instruction
Uluslararası
Özet bildiri
GÜNDOĞDU KERİM,TURGUT KAHYAOĞLU SEVGİN
Turizm Eğitimi merkezlerinde uygulanan öğretim programının Kirkpatrick program değerlendirme modeline göre değerlendirilmesi
ICCI-EPOK, 4th International Conference on Curriculum and Instruction
Uluslararası
Özet bildiri
GÜNDOĞDU KERİM,Dönmez Burcu
ANALYSIS OF THESES AND ARTICLES ON TURKISHPUBLISHED ON TURKISH CURRICULUM BETWEEN THE YEARS 2000 2016
XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences
Uluslararası
Özet bildiri
GÜNDOĞDU KERİM,SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,ALTIN MEHMET,ALTAY BETÜL,ÜSTÜNDAĞ NURTAÇ,EKEN MUHAMMED,ÇENGEL MELTEM
The perceptions of teachers regarding the factors influencing character education in schools
XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences
Ulusal
Tam metin bildiri
GÜNDOĞDU KERİM
Bir durum çalışması ABD de demokrasi kavram ve kültürünün ilköğretim düzeyinde öğretilmesine ilişkin öğretmen görüşleri
10. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
04.06.2001
Uluslararası
Tam metin bildiri
BAY ERDAL,OZAN CEYHUN,KAYA HALİL İBRAHİM,GÜNDOĞDU KERİM,TAŞGIN ADNAN,KÜÇÜKOĞLU ADNAN,KÖSE ERDOĞAN
Öğretmen Adaylarının Sosyal Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarındaki Öğrenen Rollerine İlişkin Görüşleri
Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve  Sorunları Sempozyumu II
01.05.2010 Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
BAY ERDAL,KÜÇÜKOĞLU ADNAN,KAYA HALİL İBRAHİM,GÜNDOĞDU KERİM,KÖSE ERDOĞAN,OZAN CEYHUN,TAŞGIN ADNAN
Öğretim elemanı ve öğretmen adaylarının ölçme değerlendirmeye ilişkin görüşleri KazımKarabekir Eğitim Fakültesi örneği
Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve SorunlarıSempozyumu II
03.05.2010 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
GÖÇER GÜRKAN,TURGUT KAHYAOĞLU SEVGİN,GÜNDOĞDU KERİM
Students and Lecturers Views on Plagiarism Detection Tools Used In Postgraduate Researches
THE 3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRICULUM AND INSTRUCTION
01.10.2015
Uluslararası
Özet bildiri
GÜNDOĞDU KERİM,HANCI YANAR BURCU,ÜSTÜNDAĞ NURTAÇ,ÇIRAKOĞLU MURAT
Özel Eğitim II Dersinin Demirel in Analitik Program Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi
THE 3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRICULUM AND INSTRUCTION
20.10.2015
Uluslararası
Özet bildiri
GÜNDOĞDU KERİM,HANCI YANAR BURCU,ÜSTÜNDAĞ NURTAÇ,ÇIRAKOĞLU MURAT
Uygulamalı Elektronik Pazarlama Dersi Öğretim Programının Eğitsel Eleştiri Modeline Göre Değerlendirilmesi
THE 3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRICULUM AND INSTRUCTION
01.10.2015
Uluslararası
Özet bildiri
GÜNDOĞDU KERİM,YAKAR ALİ,TURGUT KAHYAOĞLU SEVGİN,GÖÇER GÜRKAN
Türkiye deki kamu kurumlarında bir insan hakkı olarak eğitimie ilişkin bilinçlendirme çabaları Örtük öğrenmenin yansımaları
VII. INTERNATIONAL CONGRESS ONF EDUCATIONAL RESEARCH
22.12.2015
Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Nitel Araştırma Desenleri,GÜNDOĞDU KERİM,EKEN MUHAMMED,ORAL Behçet, ÇOBAN Ahmet,Pegem Akademi2020,9786257880176
Kuramdan Uygulamaya Mikro Öğretim , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Öğretmen Nitelikleri ve Yeterlikleri,GÜNDOĞDU KERİM,KORKMAZ ZEHRA SEDEF,Hasan Hüseyin Şahan- Adnan Küçükoğlu,Pegem Akademi2019,9786050370409
Program Geliştirme , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Veriye Dayalı Karar Verme,BAŞARAN SEMRA,Gündoğdu, Kerim,PegemA2018,978-605-241-106-3
Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Bilgisyar destekli öğretim,GÜNDOĞDU KERİM,OZAN CEYHUN,Oral, Behçet,Pegem Akademi Yayıncılık2018,978-605-364-182-7
Eğitimde Gelecek Arayışları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Öğrenci, öğretmen ve müze çalışanı görüşleri doğrultusunda Çocuk müzesi kazanımlarının gerçekleşme düzeyleri: Ankara çocuk müzesi örneği,Türkan Dilek,GÜNDOĞDU KERİM,,Atatürk Araştırma Merkezi2016,978-975-16-3181-7
LEARNING AND TEACHING Theories Approaches and Models , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),MASTERY LEARNING MODEL,KILIÇ DURMUŞ,GÜNDOĞDU KERİM,KAYABAŞI YÜCEL,Zeki Kaya, Selçuk Akdemir,Çözüm Eğitim Yayıncılık2016,978-975-01577-2-1
ÖĞRENME ÖĞRETME KURAMLARI ve UYGULAMADAKİ YANSIMALARI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),GAGNE'NİN ÖĞRETİM DURUMLARI MODELİ,GÜNDOĞDU KERİM,Gülay EKİCİ,Pegem Akademi2016,978-605-318-423-2
Kaynaştırma Sınıfı The Inclusive Classroom , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Tüm Öğrenciler İçin Etkili Farklılaştırılmış Öğretim,GÜNDOĞDU KERİM,Mustafa Şahin, Taner Altun,Nobel2016,978-605-320-352-0
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ , Ders Kitabı , Bölüm(ler),EĞİTİM PROGRAMI: TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ,GÜNDOĞDU KERİM,ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ,ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ2014,
Ölçme ve değerlendirme , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Ölçülebilir öğrenme amaçlarının oluşturulması,GÜNDOĞDU KERİM,Emin Karip,PEGEM2013,978-9944-919-25-8
Öğrenme Öğretme: kursamlar, yaklaşımlar modeller , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Tam Öğrenme,KILIÇ DURMUŞ,GÜNDOĞDU KERİM,KAYABAŞI YÜCEL,Zeki Kaya,PEGEMA2012,978-605-364-277-0
Effective democracy and human rights education in elementary schools Cross cultural reflections from two selected schools in Turkey and in the U S A , Bilimsel Kitap , Tümü,,GÜNDOĞDU KERİM,,VDM Verlag (GERMANY)2010,978-3-639-13414-8
INTERNATIONAL HANDBOOK ON APPLYING SELF REGULATED LEARNING IN DIFFERENT SETTINGS , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Chapter 15. A case study: Promoting Self-Regulated Learning in Early Elementary Grades.,GÜNDOĞDU KERİM,Jesús de la Fuente Arias & Mourad Ali Eissa,Education & Psychology. I+D+i2010,978-84-614-2410-8 Erişim Linki
Ölçme ve Değerlendirme , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Ölçülebilir Öğrenme Amaçlarının Oluşturulması,ÇEPNİ SALİH, BAYRAKÇEKEN SAMİH, YILMAZ ALİ, YÜCEL CEMİL, SEMERCİ ÇETİN, KÖSE ERDOĞAN, SEZGİN FERUDUN, DEMİRCİOĞLU GÖKHAN, GÜNDOĞDU KERİM,Emin Karip,Pegem Akademi2008,9944-919-25-X
Eğitim Bilimine Giriş , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Bir Meslek Olarak Öğretmenlik ve Etkili Öğretim,GÜNDOĞDU KERİM,SİLMAN FATOŞ,Zühal Cafoğlu,Grafiker2007,