Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

nurhan.gunay adu.edu.tr

Öğr.Gör.
Nurhan Günay

Köşk Meslek Yüksekokulu
Gıda İşleme Bölümü
Gıda Kalite Kontrolü Ve Analizi Pr.

CV (PDF)


2023 Lysozyme modified cryogels for efficient bacteria removal
Chemical Papers

2020 YENİ DOĞUM YAPMIŞ ANNELERİN ANNE SÜTÜ İLE İLGİLİ UYGULAMA VE GÖRÜŞLERİ: AYDIN’DA BEBEK DOSTU HASTANE ÖRNEĞİ
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
MERYEM TÜĞDÜR SERDAL ÖĞÜT AYŞE DEMET KARAMAN NURHAN GÜNAY
2018 29. Uçak Koç, A. Karacaoğlu, M., Günay, N., Keser, B. 2018. İlkbahar ve Yaz Mevsiminde Yetiştirilen, Çiftleştirme Kutularında ve Banka Kolonilerinde Depolanan Ana Arıların Maiyet Feromonlarının Belirlenmesi
Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi
AYTÜL UÇAK KOÇ METE KARACAOĞLU NURHAN GÜNAY BURCU KESER
Ulusal Özet bildiri
23.06.2023 Boronik Asit ile Modifiye Manyetik Altın Nanopartiküller ile Tripsin Adsorpsiyonu / XXI. Kromatografi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
23.06.2023 Cu2+ Şelatlanmış Poli(NIPAM-GMA) Kriyojellere Lakkaz Adsorpsiyonu / XXI. Kromatografi Kongresi

Uluslararası Poster
Caper Jam / The 2'nd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus"

Uluslararası Özet bildiri
FARKLI TÜKETİM POPULASYONLARINDA GIDA SEÇİMİ / 1.ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
25.12.2019 AYDIN İLİNDE SATIŞA SUNULAN KEKİK YAĞLARININ KİMYASAL BİLEŞİMİNİN GAS KROMATOGRAFİSİ/KÜTLE SPECTROMETRESİ İLE BELİRLENMESİ / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
30.10.2019 ÖĞRENCİ YURTLARININ HİZMET KALİTESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
19.10.2018 İlkbahar ve Yaz Mevsiminde Yetiştirilen, Çiftleştirme Kutularında ve Banka Kolonilerinde Depolanan Ana Arıların Maiyet Feromonlarının Belirlenmesi / 6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
26.11.2018 DENEY LABORATUVARLARI VE TIBBİ LABORATUVARLARDAISO/IEC 17025 VE ISO 15189 İLE TÜRKİYE’xxDE AKREDİTASYON YOLCULUĞU / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
19.04.2017 Determination Of Brand Awareness And Preferences Effects Of Köşk Vocational School Students’ On Food Consumption / The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”

Uluslararası Özet bildiri
29.06.2017 ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI BESLENME BİLİNÇ DÜZEYİ VE TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ: KÖŞKMYO ÖRNEĞİ / Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
25.05.2018 İncirliova Milk-Jam Production and its Modernization. / The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”

Uluslararası Özet bildiri
25.05.2018 Intangible Cultural Heritage: Keskek (Germencik Sample). / The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”

Uluslararası Özet bildiri
15.09.2017 Üniversite Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi, Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, / 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, ADÜ

Ulusal Sözlü Bildiri
İKLİM KOŞULLARININ ZEYTİNYAĞININ STEROL KOMPOZİSYONUNA ETKİSİ / IV. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi

Ulusal Poster
ZEYTİNDEKİ FENOLİK MADDELER VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ / IV. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi

2023 PIONEER AND CONTEMPORARY STUDIES IN AGRICULTURE, FOREST AND WATER ISSUES , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Contemporary Approaches to Food Safety: Risks, Innovations and Future Perspectives.
YÜKSEL NERGİZ, GÜNAY NURHAN
Duvar Yayınları,Alaeddin BOBAT
978-625-6945-91-3 Erişim Linki