Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

mehmet.altin adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
MEHMET ALTIN

Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı

CV (PDF)


2021 Impact of different activities on learning the subjects in the course ‘Introduction to Education’
Cypriot Journal of Educational Sciences

2021 Examination of the Relationships among Prospective Teachers’ Academic Procrastination, Cheating Attitude, Academic Self-Efficacy and Academic Locus of Control
Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi

2021 Examination of Teacher Candidates’ Learning Responsibility
Psycho-Educational Research Reviews

2021 Evaluation of Values Education in the Preschool Curriculum during the Pandemic through Illuminative Evaluation Model
Eğitim Yansımaları

2021 Evaluation of the Effectiveness of English Instruction based on ASSURE Model
e-International Journal of Educational Research

2021 A Descriptive Analysis of Theses on Curriculum Studies in Preschool Education
International Journal of Educational Studies and Policy

2021 Examination of the Relationship between Competencies of Candidate Teachers in Classroom Management and Teacher Efficacy
International e-Journal of Educational Studies

2020 Kuantum Öğrenme Çevresi Ölçeği Geliştirme Çalışması
E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi
MEHMET ALTIN ASUMAN SEDA SARACALOĞLU
2020 Ortaokul Öğrencilerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşleri
Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi
ASUMAN SEDA SARACALOĞLU MEHMET ALTIN
2020 Teachers’ opinions on instructional strategies, methods and techniques.
Journal of Educational Reflections
ASUMAN SEDA SARACALOĞLU MEHMET ALTIN
2020 Eko okul programının öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi-bir durum çalışması
Temel Eğitim
FATMA ALTIN MEHMET ALTIN
2019 The effect of Quantum learning model on foreign language speaking skills, speaking anxiety and self-efficacy of secondary school students
Journal of Language and Linguistic Studies
MEHMET ALTIN ASUMAN SEDA SARACALOĞLU
2019 Teachers’ Views on Character/Values Education in Schools
International Journal of Psycho-Educational Sciences (IJPES)
KERİM GÜNDOĞDU NURTAÇ ÜSTÜNDAĞ MEHMET ALTIN MUHAMMED EKEN Okan Yolcu Murat Çırakoğlu
2019 Algo-heuristik öğretim kuramıyla gerçekleştirilen örnek bir uygulama ve uygulamanın başarı düzeyine etkisi
Studies in Educational Research and Development
MEHMET ALTIN
2018 İngilizce Öğretimindeki İhtiyacımız Nedir? Bir Olgu Bilim Çalışması
Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi
MEHMET ALTIN ASUMAN SEDA SARACALOĞLU
2018 Yaratıcı, Eleştirel ve Yansıtıcı Düşünme: Benzerlikler-Farklılıklar
Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi
MEHMET ALTIN ASUMAN SEDA SARACALOĞLU
2018 Aydın İli Okullarında Karakter Eğitiminin İncelenmesi
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
KERİM GÜNDOĞDU ASUMAN SEDA SARACALOĞLU BETÜL ALTAY MEHMET ALTIN NURTAÇ ÜSTÜNDAĞ MUHAMMED EKEN MELTEM ÇENGEL
2018 Öğretmen Adayları Öğretmenlik Uygulamasında Yeterli mi? (Bir Olgubilim Çalışması)
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
KERİM GÜNDOĞDU MEHMET ALTIN NURTAÇ ÜSTÜNDAĞ BETÜL ALTAY
2018 Kuantum öğrenme modeline göre tasarlanmış İngilizce öğretim programı: Örnek bir uygulama
Studies in Educational Research and Development
MEHMET ALTIN ASUMAN SEDA SARACALOĞLU
2018 Effect of reading comprehension instruction enriched with cultural materials on English learning
Cogent Education
MEHMET ALTIN ASUMAN SEDA SARACALOĞLU
2017 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öz-Düzenleyici Öğrenme Becerilerinin, Akademik Öz-Yeterlik, Akademik Kontrol Odağı ve Akademik Başarıları İle İlişkisi
Turkish Studies
ASUMAN SEDA SARACALOĞLU ÇİĞDEM ALDAN KARADEMİR FEVZİ DURSUN MEHMET ALTIN NURTAÇ ÜSTÜNDAĞ
2017 Adnan Menderes Üniversitesi’nde Görevli Personelin Eğitim Profilinin Çıkarılması
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ASUMAN SEDA SARACALOĞLU KERİM GÜNDOĞDU MEHMET ALTIN BETÜL ALTAY NURTAÇ ÜSTÜNDAĞ MUHAMMED EKEN MELTEM ÇENGEL
2016 Müzik ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mükemmeliyetçilik ve Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
ASUMAN SEDA SARACALOĞLU CEREN SAYGI NİLGÜN YENİCE MEHMET ALTIN
2016 Uygulamalı Elektronik Pazarlama Dersi Öğretim Programının Eğitsel Eleştiri Modeline Göre Değerlendirilmesi: Adnan Menderes Üniversitesi Örneği
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
KERİM GÜNDOĞDU BERKAY ÇELİK MEHMET ALTIN ERKAN KADİR ŞİMŞEK
2015 Research Trends in The Field of Teaching English
International Journal Of Psycho-Educational Sciences
SOYKAN UYSAL MEHMET ALTIN
2015 Research Trends in Computer Education Technologies in Turkey
International Journal of Psycho-Educational Sciences
BERKAY ÇELİK KERİM GÜNDOĞDU MEHMET ALTIN
2015 Okul Nöbetlerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusundaİncelenmesi Problemler ve Öneriler
İlköğretim Online
KERİM GÜNDOĞDU ASUMAN SEDA SARACALOĞLU MEHMET ALTIN NURTAÇ ÜSTÜNDAĞ
2014 Yaratıcı Düşünme Becerisi Konusunda 2000 Yılı ve Sonrasında Yayımlanmış Makalelerin İncelenmesi
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
ASUMAN SEDA SARACALOĞLU KERİM GÜNDOĞDU MEHMET ALTIN NURŞAH AKSU ZELİHA BUKET KOZAĞAÇ BELMA KOÇ
Uluslararası Özet bildiri
16.01.2014 Bazı Avrupa Ülkelerinde Eğitimde Kademeler Arası Geçiş Sistemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
27.03.2021 A Descriptive Analysis of Dissertations on Curriculum Studies in Preschool Education / 8. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
09.12.2019 Öğretmenlerin Eğitim Programı Okuryazarlığının İncelenmesi / III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
28.06.2019 Ortaokul Öğrencilerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşleri / INTE 2019

Uluslararası Özet bildiri
20.10.2018 Kuantum Öğrenme Çevresi Ölçeği Geliştirme Çalışması / UNESAK-2018 Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
10.06.2018 Türk öğretmenlerin mesleki profesyonellik, adanmışlık ve tükenmişlik düzeyleri / IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
20.04.2018 Kuantum Öğrenme Modeline Göre Tasarlanmış İngilizce Öğretim Programı: Örnek Bir Uygulama / II. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
08.04.2018 Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Fen Öğretimindeki Öz-yeterlik İnançları, Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Öğretmen Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.03.2018 Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterlikleri ve Öğretmen Yetkinlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
25.01.2018 The Examination of the Relationships among Prospective Teachers’ Academic Procrastination, Cheating Attitude, Academic Self-efficacy and Academic Locus of Control / XV. European Conference on Social and Behavioral Science

Uluslararası Özet bildiri
25.01.2018 Examination of The Relationships Among ProspectiveTeachers’ Test Anxiety, Academic Self-Efficacy, Academic Dishonesty Tendencies and Reading Motivation / XV. European Conference on Social and Behavioral Science

Uluslararası Özet bildiri
01.09.2016 The perceptions of teachers regarding the factors influencing character education in schools / XI. European Conferance on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
19.10.2013 Analysis of Articles Published in the Field of Critical Thinking between the Years of 2000 2012 / 1st European Conference on Curriculum Studies. Future Directions: Uncertainty and Possibility

Uluslararası Özet bildiri
22.11.2013 Eğitim ve Öğretimde Mizah / Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
22.11.2013 Yaratıcı Düşünme Becerisi Konusunda 2000 Yılı ve Sonrasında Yayımlanmış Makalelerin İncelenmesi / Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
14.12.2013 İngilizce Öğretimi Alanındaki Araştırma Eğilimleri / 9th METU International Postgraduate Conference on Linguistics and Language Teaching

Ulusal Özet bildiri
16.01.2014 Bazı Avrupa Ülkelerinde Eğitimde Kademeler Arası Geçiş Sistemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
27.05.2014 Türkiye'de Bilişim Teknolojileri Eğitimi Alanındaki Araştırma Eğilimleri / The International Journal of Arts and Science (IJAS) Conference

Uluslararası Özet bildiri
08.09.2015 Müzik ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mükemmeliyetçilik ve Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi / 5. International Conference on Research in Education-ICRE

Uluslararası Özet bildiri
08.09.2015 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarının Özdüzenleyici Öğrenme Becerileri Akademik Özyeterlik İnancı ve Akademik Kontrol Odağı İle İlişkisi / 5th International Conference on Research in Education ICRE 2015

Uluslararası Özet bildiri
22.09.2015 Evaluation of Applied Electronics Marketing Course Curriculum through Educational Criticism Model / 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

Ulusal Özet bildiri
23.05.2014 Okul Nöbetlerinin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi Problemler ve Öneriler / Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
05.09.2014 Üniversite Hazırlık Sınıfı İngilizce Okuma ve Yazma Programlarının Değerlendirilmesi ADÜ YADYO Örneği / Uluslararası Katılımlı 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı

Uluslararası Tam metin bildiri
03.07.2016 Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Sosyal Değerler ile Eleştirel Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi / Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu

2023 Eğitimin Kavramsal Temelleri-8: Eğitim Psikolojisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yapılandırmacı Yaklaşım
ALTIN MEHMET
Efe Akademi Yayınları,Kızılkaya Namlı, Aysel
978-625-6452-38-1 Erişim Linki
2022 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler ve Örnek Uygulamalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Örtük Program
ALTIN MEHMET, GÜNDOĞDU KERİM
Anı Yayıncılık,OCAK Gürbüz, OCAK İjlal, AKKAŞ BAYSAL Emine
978-605-170-747-1
2022 Eğitimin Kavramsal Temelleri-6: Ölçme ve Değerlendirme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sözlü Sınavlar
ALTIN MEHMET
Efe Akademi Yayınları,Kızılkaya Namlı, Aysel
978-625-8324-72-3 Erişim Linki
2022 Eğitimin Kavramsal Temelleri-5: Öğretim Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Altı Ayakkabılı Uygulama Tekniği
ALTIN MEHMET
Efe Akademi Yayınları,Kızılkaya Namlı, Aysel
978-625-8121-14-8 Erişim Linki
2022 Eğitimin Kavramsal Temelleri-5: Öğretim Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ödev Tekniği
ALTIN MEHMET
Efe Akademi Yayınları,Kızılkaya Namlı, Aysel
978-625-8121-14-8 Erişim Linki
2020 Öğretimde Yaklaşımlar ve Eğitime Yansımaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kuantum Öğrenme
ALTIN MEHMET, SARACALOĞLU ASUMAN SEDA
Pegem Akademi,Saracaloğlu, Asuman Seda; Akkoyunlu, Buket; Gökdaş, İbrahim
978-625-7228-34-3
2017 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),TARİHSEL ARAŞTIRMA
SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,ALTIN MEHMET
EĞİTİM YAYINEVİ,KÖKSAL, ONUR
978-605-9831-10-9