Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

murat.artuc adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
MURAT ARTUÇ

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Kentleşme Ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

CV (PDF)


2020 Çevre Etiğinde Özgün Bir Yaklaşım: Ricardo Rozzi ve Biyokültürel Etik
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
MURAT ARTUÇ
2019 AVRUPA ve ASYA’DA ÇEVRESEL YÖNETİŞİM: KURUMSAL ve YASAL ÇERÇEVELERİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
MURAT ARTUÇ
2016 Yoksulluk—Çevre Tezi: Brundtland Yanlış mıydı?
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
MURAT ARTUÇ
Uluslararası 
İklim Değişikliği, Uyum ve Biyokültürel Dirençlilik / 2. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.04.2018 Üniter Devlette Bölge Yönetimi: Hırvatistan Örneği / 17. Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.11.2013 Dönüşen Kamu Yönetimi ve Teoriden Uygulamaya Halkın Yönetime Katılım Araçları / 8. Kamu Yönetimi Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
01.01.2014 E Belediyecilik ve Mahremiyet / Uluslararası XI. Kamu Yönetimi Forumu

Uluslararası Tam metin bildiri
01.01.2014 Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarında Mahremiyet Hakkının İzlerini Sürmek / QUO VADIS: SOSYAL BİLİMLER – ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HOPA - ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONFERANSI

2023 Disiplinlerarası Çocuk Hakları Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Çocukların Yerel Yönetimlere Katılımı
ARTUÇ MURAT
Astana Yayınları,Mamur Işıkçı, Yasemin; Çalış, Nurullah; Dirikoç, Abdullah
975-605-72478-1-0
2023 Disiplinlerarası Çocuk Hakları Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Çocuk Haklarının Uygulanmasına Dair Avrupa Sözleşmesi
ARTUÇ MURAT
Astana Yayınları,Mamur Işıkçı, Yasemin; Çalış, Nurullah; Dirikoç, Abdullah
978-605-72478-1-0
2023 Disiplinlerarası Çocuk Hakları Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Çocuk Hakları Sözleşmesi Ek İhtiyari Protokolleri
ARTUÇ MURAT
Astana Yayınları,Işıkçı, Yasemin Mamur; Çalış, Nurullah; Dirikoç, Abdullah
978-605-72478-1-0
2023 Disiplinlerarası Çocuk Hakları Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Çocuk Hakları Sözleşmesi Genel Yorumları
ARTUÇ MURAT
Astana Yayınları,Mamur Işıkçı, Yasemin; Çalış, Nurulah; Dirikoç, Abdullah
978-605-72478-1-0
2023 Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Yeşil Badana
ARTUÇ MURAT
Nobel Akademi Yayıncılık,Özkaya, Yakup; Erat, Veysel; Demirci, Kıvanç; Duran, Aytaç
978-625-427-897-6
2023 Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Ötrofikasyon
ARTUÇ MURAT
Nobel Akademi Yayıncılık,Özkaya, Yakup; Erat, Veysel; Demirci, Kıvanç; Duran, Aytaç
978-625-427-897-6
2023 Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Taraflar Konferansı
ARTUÇ MURAT
Nobel,Özkaya, Yakup; Erat, Veysel; Demirci, Kıvanç; Duran, Aytaç
978-625-427-897-6
2021 Etik Çerçevesinde İklim Değişikliği ve Uyum , Bilimsel Kitap , Tümü,
ARTUÇ MURAT
HiperYayın,
978-625-8461-12-1
2018 Bölgesel Kalkınma ve Bölge Bilimi Üzerine Yazılar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Üniter Devlette Bölge Yönetimi: Hırvatistan Örneği
ARTUÇ MURAT
Nobel Yayıncılık,Karagül Mehmet, Kaya Latif Gürkan, Sungur Onur
978-905-320-880-8
2013 Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dönüşen Kamu Yönetimi ve Teoriden Uygulamaya Halkın Yönetime Katılım Araçları
GENÇ FATMA NEVAL,YILMAZ MURAT,ARTUÇ MURAT
PEGEM,Bulut Yakup, Eren Veysel, Karakaya Sedat, Aydın Abdullah
978-605-364-618-1