Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Yrd.Doç.Dr.
CENGİZ İSKENDER ÖZKAN

Fen-edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü
Felsefe Tarihi Anabilim DalıHakemli , ÖZKAN CENGİZ İSKENDER , TRANSANDANTAL METAFİZİĞİN OLANAĞI KANT VE WITTGENSTEIN,Ethos: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar,1,2016
Hakemli , ÖZKAN CENGİZ İSKENDER , Pozitivizmin Bilim Anlayışı ve Aristoteles in Bilim Kavramı Bir Karşılaştırma,Yeditepe'de Felsefe,8,2004
Hakemli , ÖZKAN CENGİZ İSKENDER , Epistemolojik Anarşizm Paul K Feyerabend,FelsefeLogos,11,2015
Hakemli , ÖZKAN CENGİZ İSKENDER , Auguste Comte un Pozitivist Tarih Görüşünde İlerleme ve Akıl,Yeditepe'de Felsefe,10,2010
Hakemli , ÖZKAN CENGİZ İSKENDER , Kant ın Etiğinde Ontolojik Yaklaşımın Önemi,Yeditepe'de Felsefe,8,2006
Hakemli , ÖZKAN CENGİZ İSKENDER , Timaios ta Oluş ve Devinimin Nedenselliği ve Neden Kavramının Dört Anlamı,Felsefi Düşün,10,2015
Hakemsiz , ÖZKAN CENGİZ İSKENDER , Bilim Felsefesinde İlerletici Bir Program Lakatos un Kuhn ve Feyerabend Eleştirisi,Evrensel Kültür,3,2014
Ulusal

ÖZKAN CENGİZ İSKENDER
Hume Çatalındaki Kant ve Wittgenstein
Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Hume Sempozyumu
Ulusal

ÖZKAN CENGİZ İSKENDER
Sınır Koyma Sorunu Üzerine Poper ve Lakatos
2011 Kapadokya Felsefe Çalıştayı
Ulusal

ÖZKAN CENGİZ İSKENDER
Çağdaş Bilim Felsefesinde Pozitivizm Eleştirisi
Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Konferansları
Ulusal

ÖZKAN CENGİZ İSKENDER
Timaios taki Platon mu Parmenides teki Platon mu
Türkiye Felsefe Kurumu İstanbul Seminerleri: Felsefe Tarihinde Yapılan Yaygın Yanlışlar
Ulusal

ÖZKAN CENGİZ İSKENDER
Bilim Tarihinde Kuram Seçimi
2012 Kapadokya Felsefe Çalıştayı
Ulusal

ÖZKAN CENGİZ İSKENDER
Popper in Sınırkoyma Sorunu ve Aristoteles in Episteme Kavramı
Türkiye Felsefe Kurumu İstanbul Seminerleri: Eskiçağda Felsefe
Ulusal

ÖZKAN CENGİZ İSKENDER
Ortaçağ Platonculuğu Anselmus
Türkiye Felsefe Kurumu İstanbul Seminerleri: Ortaçağda Felsefe
Uluslararası
Tam metin bildiri
ÖZKAN CENGİZ İSKENDER
Kant ın Pratik Felsefesi
Uluslararası Kant Sempozyumu
01.11.2006
Ulusal

ÖZKAN CENGİZ İSKENDER
Timaios Diyaloğu
Platon Okumaları-I
Ulusal
Özet bildiri
ÖZKAN CENGİZ İSKENDER
Postmodern Felsefe Sosyal Bilimler İçin Bir Epistemoloji ya da Ontoloji Sağlayabilir mi
SosBilKo Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı
Ulusal

ÖZKAN CENGİZ İSKENDER
Mitos tan Logos a Geçiş Olarak Felsefe
ANADOLU’DA FELSEFEYE YOLCULUK-IIIMİLETOS’LU FİLOZOFLAR: THALES, ANAKSİMANDROS VE ANAKSİMENES
Modern Mantık , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Yüklemler Mantığı Doğal Türetim (Çıkarım),BAYAR BRAVO IŞIL,ERDEM HÜSEYİN SUBHİ,ÖZEL AYTEKİN,YILDIZ MUSTAFA,DURAKOĞLU ABDULLAH,ÖZKAN CENGİZ İSKENDER,KAYA MUSTAFA,YAKAR TANZER,SARP MUSTAFA,Işıl Bayar Bravo, Mustafa Yıldız,Lisans Yayıncılık2017,
MODERN MANTIK , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Önermeler Mantığında Doğal Türetim (Çıkarım) Yöntemi,ÖZKAN CENGİZ İSKENDER,Işıl Bayar & Mustafa Yıldız,Lisans Yayıncılık2017,978-605-5044-97-8
R G Collingwood un Din Felsefesi , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Quincunque Vult,ÖZKAN CENGİZ İSKENDER,Talip Kabadayı,BilgeSu2016,978–9944–795-88-3
R G Collingwood un Din Felsefesi , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Çoktanrılı ve Tektanrılı Bilim,ÖZKAN CENGİZ İSKENDER,Talip Kabadayı,BilgeSu Yayıncılık2016,978-9944-795-88-3
KLASİK MANTIK , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Önermeler,ÖZKAN CENGİZ İSKENDER,Hüseyin Suphi Erdem,Lisans Yayıncılık2016,978-605-5044-82-4
ÖZNE , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Platon'da Varlık Sorunu ve Bilgi Sorunu Bağlamında İdea ve Çokluk Arasındaki İlişki,ÖZKAN CENGİZ İSKENDER,Mustafa Günay,Çizgi Kitabevi Yayınları2016,978-605-9706-64-3
Yeditepe de Felsefe Felsefede Yöntem , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Felsefede Mantıksal Temellendirme Yoluyla Kavrama Yöntemi: Reductio ad Absurdum ile Noesis,ÖZKAN CENGİZ İSKENDER,Saffet Babür,Yeditepe Üniversitesi Yayınevi2016,978-975-307-069-0
Doğa Bilimi Felsefesi , Kitap Tercümesi , Tümü,,ÖZKAN CENGİZ İSKENDER,KABADAYI TALİP,,Nobel Yaynınevi2015,978-605-320-091-8
Miletli Filozoflar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Mitos'tan Logos'a Geçiş Olarak Felsefe ve Anaksimandros'un Apeiron Kavramı,ÖZKAN CENGİZ İSKENDER,A. Kadir Çüçen - Harun Tepe,Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları2015,978-975-774-860-1
Bilimsel Araştırma Programlarının Metodolojisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkçe Baskıya Önsöz,ÖZKAN CENGİZ İSKENDER,Kerem Cankoçak,Alfa Yayınevi2014,978-605-106-859-6
Tarih Felsefesi II , Ders Kitabı , Tümü,,ÖZKAN CENGİZ İSKENDER,Doğan Özlem,Anadolu Üniversitesi Yayınları2013,978-975-061-551-1
Siyaset Felsefesi I , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Toplum ve Devlet Öğretileri-II: Rönesans ve Modern Felsefenin Toplum ve Devlet Öğretileri,ÖZKAN CENGİZ İSKENDER,Harun Tepe,Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları2011,978-975-060-944-2
Siyaset Felsefesi I , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Toplum ve Devlet Öğretileri-I:Eskiçağ ve Ortaçağ'ın Toplum ve Devlet Öğretileri,ÖZKAN CENGİZ İSKENDER,Harun Tepe,Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları2011,978-975-060-944-2
Siyaset Felsefesi I , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Siyaset Felsefesine Giriş,ÖZKAN CENGİZ İSKENDER,Harun Tepe,Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları2011,978-975-060-944-2