Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

ahu.sezgin adu.edu.tr

Öğr.Gör.
Ahu Sezgin

Davutlar Meslek Yüksekokulu
Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü
Aşçılık Pr.

CV (PDF)


2023 Examining multiple mediation of escapism and ethnic food experience in the relationship between diversity and behavioral intentions: the case of Vietnam
International Journal of Event and Festival Management

2023 Bilişsel Uyumsuzluk Kuramı Yaklaşımıyla Restoran Atmosferinin Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisinde Algılanan Değerin Rolü (The Role of Perceived Value in the Effect of Restaurant Atmosphere on Repurchase Intention with Cognitive Dissonance Theory Approach)
Journal of Tourism and Gastronomy Studies

2021 The Effects of Local Food Consumption Motivations on Customer Satisfaction: A Research on Turkish Food
Journal of Social Research and Behavioral Sciences

2021 Understanding eating behaviors of foreign residents: A case of Turkey
Journal of Foodservice Business Research
AHU SEZGİN ABDULLAH TANRISEVDİ
Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2019 Gastronomi Turizminde Yöresel Yemeklerin Rolü: Aydın İli Bolama Aşı Örneği / Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
30.05.2018 Assocıate Degree Students’ Self-Effıcacy Belıefs About Englısh Language Profıcıency: Thedepartment of Hotel, Restaurant And Caterıng Servıces at Davutlar Vocatıonal School / XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
26.12.2018 Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürüne Yaklaşımlarının Belirlenmesi / IX. Uluslararası İSG Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
28.02.2018 A Study on the Motives Behind Vocational School Students’xx Preference of Culinary Arts Programme and Their Opinions about the Programme / XV. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES

Uluslararası Tam metin bildiri
04.10.2017 Meslek Yüksekokulları Aşçılık Programı Öğrencilerinin Mesleki İngilizce Dersine İlişkin Görüşleri / 6. ULUSLARARASI MESLEK YUKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU

Uluslararası Özet bildiri
10.12.2015 Restoranlarda Müşteri Memnuniyeti Üzerine İnternet Tabanlı Bir Araştırma Kuşadası Restoranları Örneği / ULUSLARARASI GASTRONOMİ TURİZMİ KONGRESİ

Ulusal Tam metin bildiri
29.04.2011 Farklı Bir Pişirme Ve Gıda Saklama Yöntemi: Sous Vide / 5. ULUSLARARASI GASTRONOMİ SEMPOZYUMU

Ulusal Tam metin bildiri
29.04.2011 Slow Food : Sağlıklı Beslenme Adına Toplumsal Bir Tepki / 5. ULUSLARARASI GASTRONOMİ SEMPOZYUMU

2023 Gastronomik Akımlar 1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bulut Mutfaklar
SEZGİN AHU, YILMAZ NURCAN
IKSAD PUBLISHING HOUSE,TÜRK ASLAN SİNEM
978-625-367-283-6 Erişim Linki
2022 Multidisipliner Perspektiften Sürdürülebilir Turizm , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sürdürülebilirlik Bağlamında Slow Food Hareketi Ve Sakin Şehirler
SEZGİN AHU, KARACA EVRİM
IKSAD PUBLISHING HOUSE,Burcu ILGAZ
978-625-8246-44-5 Erişim Linki
2022 Tatlı ve Pasta Üretimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yaş Pastalar ve Süsleme Teknikleri
SEZGİN AHU, SEZGİN EMRAH KÖKSAL
Nobel akademik yayıncılık,Semra Akar Şahingöz, Neslihan Şimşek, Şule Demir
978-625-417-658-6
2021 Gastronomy and Hospitality Studies in Tourism , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Specification of Cook Selection Criteria and Importance
SEZGİN EMRAH KÖKSAL, SEZGİN AHU, ILGAZ BURCU
Peterlang Publishing,İrfan Yazıcıoğlu, Alper Işın, Özgür Yayla
978-3-631-85523-2
2021 Kültürel Miras Anadolu'nun Yöresel Mutfakları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ege Bölgesi
SEZGİN AHU, IŞIN ALPER
Nobel Yayınevi,Sezgin Emrah Köksal
978-625-439-471-3
2020 Uygulamalı Türk Mutfağı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türk Mutfağında Yer Alan Sütlü Tatlılar
SEZGİN AHU,TUĞCU ELÇİN DUYGU
Nobel Akademik,Nilüfer Şahin Perçin, Ceyhun Uçuk
978-625-439-049-4
2020 Dünya Mutfak Kültürleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Vietnam Mutfağı
SEZGİN AHU,GÜZEL BERRİN
Beta yayınevi,Nilüfer Şahin Perçin
978-605-242-880-1
2018 Educational Policy And Research , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Associate Degree Students’ Self-Efficacy Beliefsabout English Language Proficiency: TheDepartment of Hotel, Restaurant and CateringServices at Davutlar Vocational School
OKUYAN BİLGE SEVİM,SEZGİN AHU,SEZGİN EMRAH KÖKSAL
Jagiellonian University, Institute of Public Affairs,HASAN ARSLAN, ROMAN DORCZAK, DRAGOESCU URLICA ALINA-ANDREEA
978 - 83 - 65688 - 35 - 4 Erişim Linki
2018 Educational Policy And Research , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),A Study on the Motives behind Vocational School Students’ Preference of Culinary Arts Program andTheir Opinions about the Program
SEZGİN AHU,SEZGİN EMRAH KÖKSAL
Jagiellonian University Institute of Public Affairs,Hasan ARSLAN, Roman DORCZAK, DRAGOESCU URLICA ALINA-ANDREEA
978-83-65688-35-4 Erişim Linki