Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

mehmet.baki adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
MEHMET BAKİ

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fransız Dili Ve Edebiyatı Bölümü
Fransız Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 Günümüz Fransız Öykücülüğü Bağlamında Annie Saumont'un La rivière (Irmak) Adlı Kısa Öyküsünde Anlatının Yapısı
Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

2021 Georges-Olivier Châteaureynaud’nun Le Verger (Meyve Bahçesi) Adlı Öyküsünde Fantastik Kurgu ve İzlekler Fantastic Fiction and Themes in Georges-Olivier Châteaureynaud’s Story Named as “Le Verger”
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Dizinleme

2021 Günümüz Fransız Öykücülerinden Annie Saumont’un “Le Pont (Köprü)” Adlı Öyküsünde Yapısal Çözümleme
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2019 JULİA KRİSTEVA’NIN “POSSESSIONS” ADLI ROMANINDA POLİSİYE KURGU VE ANLATI ÇÖZÜMLEMESİ/Dedective Fiction and Analysis of Narration in Julia Kristeva’s Novel, “Possessions”
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
MEHMET BAKİ
2018 JULIA KRISTEVA’NIN “POSSESSIONS” ADLI POLİSİYEROMANINDA KİŞİ, UZAM VE SÜREM/Characters, Place and Time in Julia Kristeva’s Detective Novel “Possessions”
Kafkas Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
MEHMET BAKİ
2015 JULIA KRISTEVA NIN BİZANS TA CİNAYET ADLI ROMANINDA ANLATI YERLEMLERİ
HUMANITAS
MEHMET BAKİ
2001 JULİA KRİSTEVA’NIN ROMANLARI
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
MEHMET BAKİ MÜKREMİN YAMAN
Ulusal Özet bildiri
Kristeva'nın Possessions (Perilenmeler) Adlı Romanında Anlatısal Yapı ve Anlatıcılar / 12. Frankofoni Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Julia Kristeva nın Bizans ta Cinayet Meurtre à Byzance Adlı Romanında Anlatısal Dizge Kurgusu / X. Ulusal Frankofoni Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.06.2008 Fransız Yazın ında Öykünün Yeri ve Süredizimsel Gelişimi / V. Ulusal Frankofoni Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.01.2001 Fransızca Türkçe Uzmanlık Alanı Metinlerinde Tanımlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması / XIV. Dilbilim Kurultayı

2023 SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR-1 DOİ: 10.5281/ZENODO.7744337 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),18
BAKİ MEHMET
PLATANUS PUBLISHING ®,Prof. Dr. Dursun KÖSE
978-625-6971-26-4 Erişim Linki