Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

ali.yigit adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
ALİ YİĞİT

Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Tahıllar Ve Yemeklik Baklagiller Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Antioxidant Activity and Essential Amino acid Content of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Varieties
Journal of Agricultural Sciences

2022 Effects of post-flowering drought on nitrogen mobilization and growth of bread wheat (Triticum aestivum L.) using stable 15N isotope
Harran Tarim ve Gida Dergisi

2021 Kısıtlı Sulama ve Kükürt Dozu Uygulamalarının Soya Fasulyesinde Bitki Gelişimi ve Klorofil (SPAD) İçeriğine Etkisi
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi

2021 Çeltik (Oryza sativa L.) Tohumlarına Uygulanabilecek Vigor Test Yöntemlerinin Optimizasyonu
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

2018 Farklı Dozlarda Sıvı Biyogaz Fermentasyon Atıklarının Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Bitkisinin Verim ve Kalite Üzerine Etkisi
ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
Nermin Yaraşır OSMAN EREKUL ALİ YİĞİT
2017 Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Aminoasit İçeriklerinin Belirlenmesi
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Hüseyin Çağlar OSMAN EREKUL ALİ YİĞİT
2016 FARKLI EKİM SIKLIKLARININ KARABUĞDAY DA Fagopyrum esculentum Moench VERİM ve BAZI TANE KALİTESİ ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Hatice Yavuz ALİ YİĞİT OSMAN EREKUL
2016 Bazı Ekmeklik Buğday Triticum aestivum L Çeşitlerinin Kalite Potansiyelleri ve Beslenme Fizyolojisi Açısından Önemi
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi
Kirsten Weiss OSMAN EREKUL ALİ YİĞİT YAKUP ONUR KOCA Frank Ellmer
2015 AKDENİZ KUŞAĞINDA YETİŞTİRİLEN ARPA Hordeum vulgare L ÇEŞİTLERİNDE VERİM UNSURLARI ve TANE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
YAKUP ONUR KOCA OSMAN EREKUL SENEM SABANCI AHMET ZEYBEK ALİ YİĞİT
2012 Growth and Yield Response of Rice Oryza sativa to Different Seed Coating Agents
INTERNATİONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY
MİTHAT NURİ GEVREK DENİZ ATASOY ALİ YİĞİT
Uluslararası Tam metin bildiri
25.03.2023 Wheat Root Architecture and Drought / 11. International Agriculture, Animal Sciences and Rural Development Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
22.03.2023 Response Of Dry Matter Accumulation, Yield and Bread-Making Quality Of Bread Wheat to Organic and Inorganic Fertilization / 5. International Food, Agriculture and Veterinary Sciences Congress

Uluslararası Özet bildiri
27.11.2022 Climate Change and Wheat Phenology / 5. INTERNATIONAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
21.10.2022 A general perspective on using biogas digestates as fertilizer in cereal production / 2nd International Conference on Engineering and Applied Natural Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
03.06.2021 Tam ve kısıtlı sulama koşullarının hibrit mısır çeşitlerinde klorofil (SPAD) içeriği, verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi / 4 th International Congress on Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Tam metin bildiri
03.06.2021 Bradyrhizobium Japonicum USDA 110 bakteri ırkının nodülasyon performansı ve soya gelişimi üzerine etkisi / 4 th International Congress on Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Tam metin bildiri
12.09.2019 Yield and Quality Performance of Some Hybrid Corn Varieties Cultivated in Aydin Province / ERASMUS International Academic Research Symposium on Science, Engineering and Architecture Sciences,

Uluslararası Özet bildiri
25.12.2019 Küresel Değişime Bağlı Soya Fasulyesi Üretimini Arttırmak için Uluslararası Yenilikçi İşbirliği Ağı (INNISOY) Projesi: Bazı Kalite Özelliklerine ait Sonuçlar / Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
25.12.2019 Küresel Değişime Bağlı Soya Fasulyesi Üretimini Arttırmak için Uluslararası Yenilikçi İşbirliği Ağı (INNISOY): Verim ve Verim Öğelerine ait Bazı Sonuçlar / Türkiye 13. Ulusal, 1. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.11.2019 Ekmeklik Buğday Tanesinde Protein Fraksiyonları ve Kalite / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.11.2019 Türkiye’de Yaygın Olarak Yetiştirilen Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
06.04.2019 Aydın ilinde yetiştirilen bazı mısır hibritlerinin tane verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi / ERASMUS International Academic Research Symposium on Science, Engineering and Architecture

Uluslararası Tam metin bildiri
06.04.2019 Sustainable Agriculture and the Nitrogen Fixation Potential of Soybean (Glycine Max L. Merr) / ERASMUS International Academic Research Symposium on Science, Engineeringand Architecture Sciences

Uluslararası Özet bildiri
06.04.2019 Innovative Network to Improve Soybean Production inthe Face of Global Change (Innisoy): Some Results Under the Mediterranean Climate / ERASMUS International Academic Research Symposiumon Science, Engineering and Architecture Sciences

Uluslararası Özet bildiri
05.07.2018 Effects of Different Vermicompost Fertilizer on Corn (Zea mays L.) Antioxidant Activity Under Different Irrigation Levels. / Ecology 2018

Uluslararası Özet bildiri
13.12.2018 Akdeniz İklim Kuşağında Makarnalık Buğday (Triticum durum Desf.) Çeşitlerinin Antioksidan Özellikleri / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
13.12.2018 Buğdayda tane dolum dönemindeki yüksek sıcaklığın protein yapısına etkisi / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
05.07.2018 Effects of Different Organic Fertilizer Sources on Wheat Yield / ECOLOGY 2018

Uluslararası Özet bildiri
21.08.2017 Comparison of the Amino Acid Composition of Quinoa Seed and Corn and Wheat Seed Cultivated in Mediterranean Climate Conditions / I. Internatıonal Congress on Medıcınal and Aromatıc Plants

Uluslararası Özet bildiri
11.06.2016 CHANGES OF DRY MATTER BIOMASS AND RELATIVE GROWTH RATE WITH DIFFERENT PHENOLOGİCAL STAGES OF CORN / International Conference Agriculture for Life, Life for Agriculture

Ulusal Tam metin bildiri
13.10.2013 Çeltikte Silisyum ve Hastalık Kontrolü / X. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya.

Uluslararası Özet bildiri
27.09.2014 Effect of Different Nitrogen Fertilizer Forms on Yield and Quality of Wheat (Triticum aestivum L.) Varieties / 25 th International Scientific Expert Congress on Agriculture and Food Industry

Ulusal Özet bildiri
30.04.2015 Aydın Ekolojik Koşullarında Çinko Uygulamasının Buğday'ın (Triticum aestivum L.) Tane Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi / İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi

Ulusal Özet bildiri
30.04.2015 Aydın Ekolojik Koşullarında Farklı Ekim Sıklığının Karabuğday'da (Fagopyrum esculentum MOENCH) Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi / İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi

Ulusal Özet bildiri
10.09.2015 Farklı Ekolojik Koşullarda Yetişen Ekmeklik Buğday Triticum aestivum L Çeşitlerin Kadmiyum ve Kurşun Konsantrasyonları / 11. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
10.09.2015 Bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinin kalite potansiyelleri ve beslenme fizyolojisi açısından önemi / 11. Tarla Bitkileri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
13.09.2013 ÇELTİKTE SİLİSYUM ve HASTALIK KONTROLÜ / 10. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
13.09.2013 TÜRKİYE DE ÇELTİK ÜRETİMİ ve KALİTESİ / 10. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ

2023 International Academic Research and Reviews in Agriculture, Forestry and Aquaculture Sciences, March 2023 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Variation of Antioxidant Activity, Yield, Quality, and Flour Color in Durum Wheat (Triticum turgidum L. var. Durum) as a Function of Cultivar and Nitrogen
YİĞİT ALİ
Serüven Publishing,Prof. Dr. Oğuzhan Doğanlar, Dr. İlhami Tozlu
978-625-6399-73-0 Erişim Linki
2021 Handbook of Cereals, Pulses, Roots, and Tubers Functionality, Health Benefits, and Applications , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Agronomic, Environmental and Genotype Effects on Phenols, Antioxidants and Amino Acid Content of Wheat
YİĞİT ALİ, EREKUL OSMAN
CRC Press/Taylor&Francis,Punia Sneh, Siroha Anil Kumar, Kumar Manoj
9781003155508 Erişim Linki