Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2023 Optimization of stretching process for improve the textural characteristics of Kashar cheese
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society
ÇELEBİ MEHMET ŞİMŞEK BEDİA
2023 The effect of microbial transglutaminase and two different starter cultures on goat milk yogurt
European Food Research and Technology
BULCA SELDA GÜVENÇ BURCU ÇELEBİ MEHMET ABBAK MÜRÜVVET
2022 Çam ve Çiçek Balı İlavesi ile Üretilen Ayranların Bazı Kimyasal ve Duyusal Özellikleri
Osmaniye Korkut Ata Universitesi
İNCE NAIL YUNUS ÇELEBİ MEHMET ŞİMŞEK BEDİA
2021 Scalding process optimization to enhance the textural properties of Kashar cheese
Journal of Food Processing and Preservation
ÇELEBİ MEHMET ŞİMŞEK BEDİA
2020 Taze ve Olgunlaşmış Kaşar Peynirlerinde Bazı Kimyasal ve Tekstürel Özelliklerin Belirlenmesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
ÇELEBİ MEHMET ŞİMŞEK BEDİA
2019 Effect of the traditional koumiss yeast produced in Turkey on some properties and carbonyl components of koumiss
Ukrainian Journal of Food Science
ÇELEBİ MEHMET ŞİMŞEK BEDİA ÖZKAN MELİKE ACAR ONUR ÖZER ELVAN
2015 Effects of different coagulant enzymes used on quality of traditional Örgü cheese Braided cheese
Mljekarstvo
ÇELEBİ MEHMET ŞİMŞEK BEDİA
2010 Isparta Yöresinde Üretilen Süzme Yoğurtların Elektroforez Bantları ve Bunların Kimyasal Özelliklerle İlişkisi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
ŞİMŞEK BEDİA GÜN İLHAN ÇELEBİ MEHMET