Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

mehmet.celebi adu.edu.tr

Öğr.Gör.
MEHMET ÇELEBİ

Ziraat Fakültesi
Süt Teknolojisi Bölümü
Süt Teknolojisi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Optimization of stretching process for improve the textural characteristics of Kashar cheese
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

2023 The effect of microbial transglutaminase and two different starter cultures on goat milk yogurt
European Food Research and Technology

2022 Çam ve Çiçek Balı İlavesi ile Üretilen Ayranların Bazı Kimyasal ve Duyusal Özellikleri
Osmaniye Korkut Ata Universitesi

2021 Scalding process optimization to enhance the textural properties of Kashar cheese
Journal of Food Processing and Preservation

2020 Taze ve Olgunlaşmış Kaşar Peynirlerinde Bazı Kimyasal ve Tekstürel Özelliklerin Belirlenmesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
MEHMET ÇELEBİ BEDİA ŞİMŞEK
2019 Effect of the traditional koumiss yeast produced in Turkey on some properties and carbonyl components of koumiss
Ukrainian Journal of Food Science
MEHMET ÇELEBİ BEDİA ŞİMŞEK MELİKE ÖZKAN ONUR ACAR ELVAN ÖZER
2015 Effects of different coagulant enzymes used on quality of traditional Örgü cheese Braided cheese
Mljekarstvo
MEHMET ÇELEBİ BEDİA ŞİMŞEK
2010 Isparta Yöresinde Üretilen Süzme Yoğurtların Elektroforez Bantları ve Bunların Kimyasal Özelliklerle İlişkisi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
BEDİA ŞİMŞEK İLHAN GÜN MEHMET ÇELEBİ
Uluslararası Özet bildiri
02.12.2021 The Effect of Different Temperature and Time Applications on Some Properties of Traditional Fried Clotted Cream / International Congress on Multidisciplinary Natural Sciences and Engineering

Uluslararası Özet bildiri
10.11.2021 Keçi Sütünden Mikrobiyal Transglutaminaz (mTGaz) Enziminin İki Farklı Starter Kültürü ile Yanıt Yüzey Yöntemiyle Yoğurt Üretiminde Kullanılması Ürün Optimizasyonu ve Bu Yoğurtların Bazı Özelliklerinin Saptanması / 1st International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
22.05.2021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları / 4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 20 - 22 May 2021

Uluslararası Tam metin bildiri
22.05.2021 Süt Ürünlerinde Metil Selüloz ve Hidroksipropil Metil Selüloz Kullanımı / 4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 20 - 22 May 2021

Uluslararası Özet bildiri
10.10.2020 Peynir Panelerinde Farklı Sıcaklıklarda Hidroksi Metil Selülozun Etkisinin Belirlenmesi / 2. International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology

Uluslararası Özet bildiri
10.10.2020 Farklı Floral Kaynaklı Ballar İle Üretilen Probiyotik Ayranların (İçilebilir Yoğurt) Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi / 2. International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology

Uluslararası Özet bildiri
10.10.2020 Farklı Oranlarda Metil Selüloz Kullanılarak Üretilen Peynir Panesinin Özelliklerinin Belirlenmesi / 2. International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2020 Deve Sütünden Ayran Üretimi / 3. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
10.12.2019 Some technological applications in the production of yoghurt from camel milk and determination of antimicrobial properties of camel milk camel colostrum / 3. Uluslararası Selçuk Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
15.12.2019 Deve Sütünden yoğurt üretiminde bazı teknolojik uygulamalar ve deve sütünün ve deve kolostrumunun antimikrobiyal özelliğinin tespiti. / 3rd International Selçuk-Ephesus Symposium on Culture of Camel-Dealinf and Camel Wrestling

Uluslararası Özet bildiri
The Effect Of The Scalding Water Prepared With Whey On The TextureProperties Of Kashar Cheese / 10. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi (Teknik Bilimler Kongresi) Prag

Ulusal Özet bildiri
26.04.2019 Haşlama işlemi parametrelerinin kaşar peynirinin tekstürel özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi / 2. Ulusal Sütçülük Kongresi 25-26 Nisan 2019 İzmir

Ulusal Özet bildiri
23.05.2009 Isparta Yöresinde Süzme Yoğurtların Elektroforez Bantları ve Bunların Kimyasal Özelliklerle İlişkisi / Pamukkale Süt Ürünleri Sempozyumu, DENİZLİ, TÜRKİYE

Uluslararası Özet bildiri
17.04.2010 Farklı Starter Kültürlerle Üretilen Süzme Yoğurtların Serumlarının Bazı Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi / The 1st International Symposium-Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE

Ulusal Özet bildiri
12.10.2012 Farklı Pıhtılaştırıcı Enzimlerin Olgunlaşma Süresince Örgü Peynirlerinin Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi / 11. Gıda Kongresi Hatay, Türkiye

Ulusal Özet bildiri
19.05.2014 Peyniraltı suyundan Üretilen Geleneksel Peynirler / 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Adana

Uluslararası Özet bildiri
05.04.2018 Taze ve Olgun Kaşar Peynirlerinin Tekstürel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi / 2. International Conference on Agriculture, Food, Forest Sciences and Technologies. Çeşme/İzmir.

Ulusal Özet bildiri
26.05.2017 Süt ve ürünlerinde optimizasyon / 1. Ulusal Sütçülük Kongresi

Ulusal Özet bildiri
13.11.2015 Peynirlerde Dumanlama Uygulaması ve Etkileri / 9. Gıda mühendisliği kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
12.11.2018 The investigation of suitability of yoghurt production from Camel milk / The 5th Conference of the International Society of Camelid Research and Development ISOCARD2018

Uluslararası Tam metin bildiri
20.12.2018 Deve Sütünün Yoğurt Üretiminde Kullanılbilirliği Üzerine Bir Araştırma-A Research on Usibility of Cmel Milk in the Production of Yoghurt-Deve Sütünün Yoğurt Üretiminde Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma / Second International Selçuk-Ephesus Symposiium on Culture of Camel-Dealing and Camel Wrestling-II. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
05.10.2015 The Importance of PAH in Traditional Smoked Cheese / The 3th International Symposium on ”Traditional foods from Adriatic to Caucasus 01-04 October 2015, 636 pp Bosnia and Herzegovina.

Uluslararası Özet bildiri
16.05.2016 SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ARITILMASINDA KULLANILAN ARITMA PROSESLERİ / Ist International Urban Environment Health Congres

Uluslararası Özet bildiri
15.05.2016 POLİSİKLİK AROMATİK HİDROKARBONLARI BELİRLEME METOTLAR / 1 st International Urban Environment Health Congress

2023 Gıda Bilimi ve Gastronomi - I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Deve Sütünden Üretilen Fermente Süt Ürünleri ve Peynirler
ÇELEBİ MEHMET
İksad Publishing House,HAYIT FATMA
978-625-367-013-9 Erişim Linki
2022 GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SÜT TEKNOLOJİSİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR: SÜT VE ÜRÜNLERİNDE YANIT YÜZEY YÖNTEMİYLE OPTİMİZASYON UYGULAMALARI
ÇELEBİ MEHMET, ŞİMŞEK BEDİA
İKSAD YAYINEVİ,GÜL Hülya, HAYIT Fatma
978-625-8246-56-8 Erişim Linki
2016 Fonksiyonel Beslenme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Gıda Alerjileri
ŞİMŞEK BEDİA,ÇELEBİ MEHMET
Sidas Medya Ltd. Şti.,Zeynep Banu Güzel
978-605-5267-31-5