Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

pinar.elmas adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Pınar Elmas

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Greater traditionalism predicts COVID-19 precautionary behaviors across 27 societies
Scientific Reports

2022 Fundamental social motives measured across forty-two cultures in two waves
Scientific Data

2022 Ölüm Belirginliğinin ve Kovid-19 Korkusunun Kovid-19 Aşısı Karşıtlığına Etkisi: Yarı Deneysel Bir Çalışma
Nesne Psikoloji Dergisi

2022 Disease Avoidance Motives Trade-Off Against Social Motives, Especially Mate-Seeking, to Predict Social Distancing: Evidence From the COVID-19 Pandemic
Social Psychological and Personality Science

2022 Family still matters: Human social motivation across 42 countries during a global pandemic
Evolution and Human Behavior

2021 Benlik saygısının çelişik duygulu cinsiyetçilik üzerindeki etkisinde şiddete yönelik tutumun aracı rolü
Nosyon: Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi

2017 Kişisel ve Simüle Nostaljinin Varoluşsal İşlevi ÜzerineBir Çalışma
Türk Psikoloji Yazıları
ÖZGEN YALÇIN PINAR ELMAS
2015 Mazeret Bulma Eğilimi İle Özsaygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mazeret Bulma Eğilimi Başarısızlık Durumunda Özsaygıyı Korur Mu Başlangıçtaki Özsaygı Düzeyinin Rolü
Psikoloji Çalışmaları Dergisi
SERAP AKFIRAT PINAR ELMAS
Ulusal Özet bildiri
Bilişsel Esnekliğin Dünya Dışına Yönelik Bilgi Aramaya Etkisinde Deneyime Açıklık ve Norm Yönelimli Kimliğin Rolü / 21. Ulusal Psikoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Evlilikte Benlik Kurgularının Kendini Susturma Üzerindeki Etkisi: Toplumsal Cinsiyet Rolü Tutumları Ve Stresinin Rolü / IV. Sosyal Psikoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Kendini Düzenleme Odaklarının Otantiklik Üzerindeki Etkisi: Reddedilme Duyarlılığı ve Benlik Bilinçliliğinin Aracı Rolü / 20. Psikoloji Öğrencileri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Toplulukçuluğun Otantik Üzerindeki Etkisi:Benlik Bilinçliliğinin Aracı Rolü / 20. Ulusal Psikoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Sosyal Güvende Hissetmenin Saldırganlık ve KendiniSusturma Üzerindeki Etkisi: Kendini Eleştirmenin Aracı Rolü / III. SosyalPsikoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
EVLİLİKTE KENDİNİ AÇMA: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI / III. Sosyal Psikoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
ÖZERK-İLİŞKİSEL BENLİK MODELİNİN EVLİLİK BAĞLAMINA UYARLANMASI / III. SOSYAL PSİKOLOJİ KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
09.09.2011 Psikolog olmanın sosyal temsili / 5. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Mazeret Bulma Benlik Saygısı ve Benlik Yüceltme Arasındaki İlişkiler / 18. Ulusal Psikoloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Does Narrative Nostalgia Decrease Death Anxiety / The 14th European Congress of Psychology

2022 Psikolojiye Giriş , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sosyal Psikoloji
ELMAS PINAR
Nobel Akademik Yayıncılık,ŞAFAK ÖZTÜRK Cennet
978-625-427-218-9
2015 Psikolojide Temel Düşünürler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bilişselciler
ELMAS ÇELEBİ PINAR,HARLAK HACER
SENTEZ YAYINCILIK,HACER HARLAK