Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

tolga.koskun adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Tolga Köskün

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Efficacy of Virtual Reality Exposure Therapy in the Treatment of Specific Phobias: A Systematic Review
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry

2022 Problem-solving therapy can reduce psychological distress in patients with Cushing’s disease: a randomized controlled trial
Pituitary

2022 Post Traumatic Stress Disorder and Behavioral Therapy Intervention Techniques Used in Treatment
Current Approaches in Psychiatry

2022 Disease Avoidance Motives Trade-Off Against Social Motives, Especially Mate-Seeking, to Predict Social Distancing: Evidence From the COVID-19 Pandemic
Social Psychological and Personality Science

2022 Beliefs about suicide prevention by excluding the phenomenon versus the person: The role of cultural orientation, attitudes towards suicide, and social reactions to suicidal persons in Turkish university students
Scandinavian Journal of Psychology

2021 Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Kullanılan Davranışçı Müdahale Teknikleri: Sistematik Derleme
Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry

Ulusal Özet bildiri
Eksik kalma korkusu ve takıntılı özçekim davranışları arasındaki ilişkide narsistik hayranlığın ve narsistik rekabetin düzenleyici rolü / 21. Ulusal Psikoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Kovid-19 Salgınına Bağlı Travma Sonrası Stres Tepkileri ve Travma Sorası Gelişim: Temel İnançların, Ruminasyonların ve Algılanan Sosyal Desteğin Rolü / 21. Ulusal Psikoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine Yönelik Tutumların Eşitliğe Karşıtlık ve Değişime Direnme ile İlişkisi / 3. Ulusal Sosyal Psikoloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.07.2019 Posttraumatic Growth among Suicide Survivors and Whose Loved One Attempted Suicide / XVI EUROPEAN CONGRESS OF PSYCHOLOGY

Ulusal Özet bildiri
Yakınlarını İntihar Nedeniyle Kaybeden Veya Yakınları İntihar Girişiminde Bulunan Kişilerde Travma Sonrası Stres Ve İlişkili Değişkenler / 20. Ulusal Psikoloji Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
İntihara Yönelen Bir Kişiye Karşı Tutumların Nedensel Yüklemeler ve Duygularla İlişkisi / II.Sosyal Psikoloji Kongresi

2019 İntiharı Anlama ve Müdahale-Temel Kitap , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İntihar Davranışının Değerlendirilmesinde Psikometri ve Ölçüm Araçları
ESKİN MEHMET,KÖSKÜN TOLGA
Bayt Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Şti.,Devrimci Özgüven Halise, Sercan Mustafa
978-605-81674-7-6
2019 Farklı Tanı Gruplarında Bilişsel Davranışçı Terapiler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İntiharda Bilişsel Davranışçı Terapiler
ESKİN MEHMET,KÖSKÜN TOLGA
Türkiye Klinikleri,Bahadır Güler, Ertekin Erhan
978-605-034-021-1
2019 Travma Sonrası Gelişim , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kayıplar ve Travma Sonrası Gelişim
KÖSKÜN TOLGA,ESKİN MEHMET
Türkiye Klinikleri,Dirik Gülay
978-605-7597-92-2
2015 Psikolojide Temel Düşünürler , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Biyopsikologlar
KÖSKÜN TOLGA
Sentez Yayıncılık,Harlak Hacer
9786059922111