Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

eda.cakir adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Eda Duygu İpek

Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Anatomi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Anatomical Evaluation of Sphenoid Sinus, Foramen Rotundum, and Vidian Canal for Ventrolateral Skull Base Surgery: A Radiological Study
Journal of the Anatomical Society of India

2022 Femoral Patellar Eklem Yüzünün Morfometrik Analizi, Diz Eklemi Biyomekaniğinde Önem Arz Eder Mi?
International Journal of Innovative Approaches in Science Research

2022 Plantar Sole Characteristics are Associated with Postural Stability
Meandros Med Dent J

2021 Ön Kol ve Elin Antropometrik Parametrelerinin El Kavrama Kuvvetine Etkisi
Journal of Innovative Approaches in Medicine

2021 Validity of Metric Assessment of Mastoid Triangle in Sex Determination: An Anatomical Study
Meandros Medical And Dental Journal

2020 Correlation analysis of infraorbital foramen with related anatomical structures
INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
NAZLI GÜLRİZ ÇERİ EDA DUYGU İPEK
2015 DNA protective and antioxidative effects of melatonin in streptozotocin induced diabetic rats
Turkish Journal of Biology
SELİM SEKKİN EDA DUYGU ÇAKIR MURAT BOYACIOĞLU CAVİT KUM ÜMİT KARADEMİR HULKİ BAŞALOĞLU
Uluslararası Özet bildiri
01.03.2022 Collum Anatomicum’un Morfometrik Değerlendirmesi ve Cinsiyet Tayinindeki Önemi / 5. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
19.01.2022 KOKU KAYBI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: SON LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ / 3 . ULUSLARARASI 5 OCAK KONGRELERİ

Uluslararası Tam metin bildiri
AYAK İZİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN CLARKE AÇISINA GENEL BİR BAKIŞ / Uluslararası Genç Araştırmacı Öğrenci Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
21.11.2021 Evaluation of kidney morphology in healty children / INTERNATIONAL GEVHER NESIBE HEALTH SCIENCES CONFERENCE-VIII

Uluslararası Tam metin bildiri
15.09.2021 Meniskopatili hastalarda patellar tendonun shear wave elastografi ile değerlendirilmesi / 4. İspes Congress (Uluslararası Spor ve Sağlık Kongresi)

Uluslararası Tam metin bildiri
24.06.2021 Kimlik Belirleme Aracı: İris Tanımlamaya Genel Bakış / IGSCONG'21 Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Ulusal Özet bildiri
26.08.2019 Ratlarda Anatomik Olarak Spesifik Beyin Dokularının Diseksiyonunda Kullanılan Yöntemler, Uygulama Kolaylıkları / 20. Ulusal Anatomi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
26.08.2019 Deneysel Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Duodenum Histometrisi ve Melatonin'in Etkileri / 20. Ulusal Anatomi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Experimental Parkinson’s disease models / 3rd Internatıonal Brain Research School

Uluslararası Özet bildiri
01.05.2021 Eatiology and Neurobiology of Eating Disorders / 4th International Health Science and Life Congress (IHSLC 2021)

Uluslararası Tam metin bildiri
01.05.2021 Deneysel Parkinson Oluşturulmuş Ratlarda Saccharomyces Boulardii ve Bakteriyel Kökenli Probiyotiklerin Etkisinin Araştırılması / 4th International Health Science and Life Congress (IHSLC 2021)

Ulusal Özet bildiri
29.11.2020 Fossa Intercondylaris Şekil Analizi Cinsiyetler Arasında Görülen Farklılıklar ve DistalFemur Morfometrik Parametreleri ile İlişkisi / 21. Ulusal Anatomi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
28.02.2017 Condylus Occipitalis Morfometrik Analizi ve Klinik Önemi / 2017 Uludağ Anatomi Günleri

Ulusal Özet bildiri
Plantar sole characteristics are associated with postural stability / 7. Anatomi Kış Günleri Toplantısı

Ulusal Özet bildiri
18-24 Yaş arası öğrencilerin el ve el bileği ölçümlerinin cinsiyet tayininde kullanabilirliğinin araştırılması / 14.Adli Bilimler Kongresi

Ulusal Özet bildiri
The effect of anthropometric body measurements on static balance parameters:preliminary study results / 18.Ulusal Anatomi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
23.01.2019 Plantar Yüzey Özelliklerinin Postural Stabilite Üzerine Etkileri / 7. Anatomi Kış Günleri

Ulusal Özet bildiri
05.09.2013 Os Coxae daki Bazı Morfometrik Ölçümlerin Cinsiyet Ayrımının Saptanmasında Kullanılması / 15. Ulusal Anatomi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Foramen Mentale nin Morfolojik Olarak İncelenmesi ve Aksesuar Foramen Mentale Sıklığının Araştırılması / 15. Ulusal Anatomi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
05.09.2013 Radius Proksimal Ucunun Morfolojik ve Morfometrik Olarak İncelenmesi / 15. Ulusal Anatomi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
05.09.2013 Gençlerde Vücut Kompozisyonunun Değerlendirilmesinde, BİA ve VKİ yöntemlerinin Karşılaştırılması / 15. Ulusal Anatomi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
18.05.2017 Exogenous Melatonin Induces Histochemical Changes in the Duodenum of Diabetic Rats / 15th International Congress of Hystochemistry and Cytochemistry

Ulusal Özet bildiri
ANTROPOMETRİK VÜCUT ÖLÇÜMLERİNİN STATİK DENGEPARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: ÖN ÇALIŞMASONUÇLARIMIZ / 18. Ulusal Anatomi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
11.05.2017 18-24 Yaş Arası Öğrencilerin El ve El Bileği Ölçümlerinin Cinsiyet Tayininde Kullanılabilirliğinin Araştırılması / 14. Adli Bilimler Kongresi

Ulusal Özet bildiri
26.02.2017 Condylus Occipitalis Morfometrik Analizi ve Klinik Önemi / Anatomi Günleri 2017

Uluslararası Özet bildiri
05.09.2016 Morphometric Analysis of Axis Vertebrae / Uluslararası Katılımlı 17 Ulusal Anatomi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
05.09.2016 Morphometric analysis of Atlas and Clinical Importance / Uluslararası Katılımlı 17 Ulusal Anatomi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
05.09.2016 The morphometric Analysis of the Scapula and Classification of Acromion Shape / Uluslararası Katılımlı 17 Ulusal Anatomi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
05.09.2016 Incisura scapulae Shape and Area Analysis / Uluslararası Katılımlı 17 Ulusal Anatomi Kongres

Uluslararası Özet bildiri
05.09.2016 Fossa Intercondylaris Index Values and the Distal Femur Morphometric Analysis / Uluslararası Katılımlı 17 Ulusal Anatomi Kongresi

2023 Sağlık Bilimlerinde Öncü ve Çağdaş Çalışmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dopaminerjik Sistem Anatomisi
İPEK EDA DUYGU
Duvar Yayınları,Dr. Öğr. Üyesi Taner AKARSU
978-625-6945-80-7 Erişim Linki
2021 Güncel Fizyoloji-Histoloji-Embriyoloji Çalışmaları II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bazal Çekirdeklerin Fonksiyonel Anatomisi ve Histolojisi
İPEK EDA DUYGU, ÇELİK SAMANCI TUĞBA
Akademisyen Yayınevi,
978-625-8430-11-0