Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Arş.Gör.
GÜL DİLEK TÜRK

İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Bölümü
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Anabilim DalıHakemli , TÜRK GÜL DİLEK , Türkiye de Suriyeli Mültecilere Yönelik Sivil ToplumKuruluşlarının Faaliyetlerine İlişkin Bir Değerlendirme,marmara iletişim dergisi,1,2016
Hakemli , TÜRK GÜL DİLEK,ÖZTÜRK BAHAR,AY AYSEL,DEMİRCİ ESRA , Virtual Sensitivity for Social Events Interactive Dictionaries andSample of Right to Paid For Military Service,AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology,2,2016
Uluslararası
Özet bildiri
KIRIK ALİ MURAT,TÜRK GÜL DİLEK
SANAL DÜNYADA “ÖTEKİ”NİN ÜRETİLMESİ VE KONUMLANDIRILMASI
3. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ
05.05.2017
Uluslararası
Tam metin bildiri
TÜRK GÜL DİLEK,DEMİRCİ ESRA
SANAL DÜNYADA KADININ DÖNÜŞEN MAHREMİYET ALGISI İNSTAGRAM ÖRNEĞİ
INES Academic Researches Congress -INES 2016
01.12.2016
Uluslararası
Tam metin bildiri
TÜRK GÜL DİLEK
Sanal Dünyada Toplumsal Baskı Aracı olarak mizah
Somut Olmayan Kültürel Miras ve Mizah: Uluslararası Genç Akademisyenler Kültür Kongresi”
Uluslararası
Özet bildiri
ÖZTÜRK BAHAR,TÜRK GÜL DİLEK,DEMİRCİ ESRA
KADINA ŞİDDETİN TEMSİLİ FEMİNİZM VE MOR ÇATI ÖRNEĞİ
2. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ
01.11.2015
Uluslararası
Tam metin bildiri
TÜRK GÜL DİLEK,DEMİRCİ ESRA
Sanal cemaatlerde emoji kullanımı
1st internationl scientific researches congress and social sciences
01.07.2016 Erişim Linki
Uluslararası
Sözlü Bildiri
TÜRK GÜL DİLEK,TUGEN BAHAR,AY AYSEL,DEMİRCİ ESRA
Toplumsal Olaylara Sanal Duyarlılıklar İnteraktif Sözlükler ve Bedelli Askerlik Hakkı Örneği
3. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu
Uluslararası
Tam metin bildiri
TÜRK GÜL DİLEK,TUGEN BAHAR
Türk Toplumunda Sosyal Medyaya Eleştirel Bakış Eksikliği Türk Troller ve Trolleme
1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CRITICAL AND ANALYTICAL THINKING
15.05.2015 Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
TÜRK GÜL DİLEK
Sanal Cemaatlerin Oluşumu Leyla ile Mecnun Örneği
Fourth International Conference in Communication and Media Studies
Ulusal
Tam metin bildiri
TÜRK GÜL DİLEK, TUGEN BAHAR
Dijital Cemaatler ve Postmodern Kabile Örneği İnci Sözlük
XIX. Türkiye'de İnternet Konferansı
Ulusal
Tam metin bildiri
TÜRK GÜL DİLEK
DEMOKRASİNİN DÖRDÜNCÜ KUVVETİ YENİ MEDYA TEKNOLOJİLERİ
İnet-Tr’13, XVIII. Türkiye'de İnternet Konferansı
08.09.2016 Erişim Linki
Ulusal
Sözlü Bildiri
TÜRK GÜL DİLEK
Yeni Türk Dış Politikasının Ortadoğu ve Batı Basınına Yansımaları
BİSAV YUVARLAK MASA TOPLANTILARI
yeni medya kuramları , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),İNTERNET, KAMUSAL ALANLAR VE SİYASAL İLETİŞİM:DAĞILMA VE MÜZAKERE,DEMİRCİ ESRA,TÜRK GÜL DİLEK,filiz aydoğan boschele,der2017,